Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Franik, dr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • An expert system for supporting mine production planning in multi-plant mining enterprises / Edyta BRZYCHCZY, Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Marek KĘSEK, Tadeusz WOŹNY, Aneta NAPIERAJ // W: 22\textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydo\v{g}du Ofset, cop. 2011. — Dod.: ISBN: 978-605-01-0146-1 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-605-01-0148-5. — S. 551–558. — Bibliogr. s. 557–558, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza efektywności procesu wymiany maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie przodków ścianowychAnalysis of effectivity of process of exchange of machines and of devices determining equipment of longwall / Tadeusz FRANIK // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2001 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 12–14 września 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH, 2001. — S. 69–83. — Bibliogr. s. 82–83, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza produktywności branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce z wykorzystaniem funkcji produkcjiThe analysis of productiveness of branch of mining hard coal in Poland with using the function of production / Tadeusz FRANIK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 1, s. 77–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96703-29755?filename=The%20analysis%20of.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo, górnictwo węgla kamiennego, funkcja produkcji, produktywność górnictwa

  keywords: mining industry, mining of hard coal, function of production, productiveness of mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wielkości wydobycia, zatrudnienia oraz kosztów wynagrodzeń w systemie organizacyjnym uwzględniającym ciągłą pracę zakładu wydobywczegoAnalysis of R. O. M. production, employment and cost of wages for the mine continuous running organization system / Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Tadeusz WOŹNY // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2005 t. 21 z. 3, s. 63–74. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96621-29713?filename=Analysis%20of%20r.o.m..pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo, praca ciągła, organizacja pracy, zakład górniczy

  keywords: mining industry, continuous work, organization of labour, mining plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wpływu wybranych czynników na osiągane efekty produkcyjne przodków ścianowych na przykładzie wybranej kopalni węgla kamiennegoAnalysis of influence of selected factors on the achieved production effects of longwall faces on the example of a selected hard coal mine / Tadeusz FRANIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 54–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza zmian udziału przemysłu wydobywczego w osiąganych wynikach makroekonomicznych gospodarki w okresie przemian ustrojowych w Polsce[The analysis of changes in participation of mining industry in global macroeconomics results during political system transformation in Poland] / Tadeusz FRANIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 431–439. — Bibliogr. s. 439, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Application of non-linear programming for optimization of factors of production in mining industry / Tadeusz FRANIK, Ewa Franik // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, cop. 2015. — ISBN: 978-83-930399-7-5. — S. 413–423. — Bibliogr. s. 423, Abstr.

 • keywords: non linear programming, factors of production, production function, cost function, minerals mining, minerals extraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie zmienności postępu eksploatacji przodków ścianowych na przykładzie wybranej kopalni węgla kamiennegoThe examination of the changeability of longwall faces exploitation advance on the example of a selected hard coal mine / Tadeusz FRANIK, Tadeusz WOŹNY // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 40–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bilans czasu pracy załogi w systemie organizacyjnym uwzględniającym ciągłą pracę zakładu wydobywczegoWorking time balance for the mine continuous running organization system / Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Tadeusz WOŹNY // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2005 t. 21 z. 2, s. 17–33. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96614-29708?filename=Working%20time%20balance%20for.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo, organizacja pracy, praca ciągła zakładu górniczego

  keywords: mining industry, organization of labour, mine continous running organization system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Depreciation of fixed assets and efficiency of investment and operation of a mining plantAmortyzacja środków trwałych a efektywność inwestowania i eksploatacji zakładu górniczego / Tadeusz FRANIK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 vol. 23 iss. 4, s. 87–100. — Bibliogr. s. 99, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96654-29801?filename=Depreciation%20of%20fixed.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo, górnictwo węgla kamiennego, metody amortyzacji, ocena projektów, podatek dochodowy

  keywords: mining, hard coal mining, project evaluation, income tax, depreciation methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dokładność szacowania przepływów pieniężnych i jej wpływ na efektywność inwestycji górniczychAccuracy of estimating the cash flows and its influence on the efficiency of mining investments / Tadeusz FRANIK // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 15–17 września 2004 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — [Kraków : AGH WGiG], 2004. — Na s. tyt. dodatkowo: 10 lat – Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie. — S. 171–181. — Bibliogr. s. 180–181, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Dynamika inwestowania w górnictwie w okresie przemian gospodarczych w PolsceInvestment dynamics in mining in economic transformations period in Poland / Tadeusz FRANIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 9, s. 51–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Jubileuszowa XV Szkoła ekonomiki i zarządzania w górnictwie 2010 : Krynica 15–17 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Efektywność dotacji budżetowych jako źródła finansowania inwestycji górniczych[Efficiency of subvention as a source of financing wining investments] / Tadeusz FRANIK // W: Przemysł wydobywczy : teraźniejszość i przyszłość : Kraków, grudzień 1999 r. : [materiały konferencyjne] / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM” s. c., 1999. — S. 85–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Efektywność rozwojowych inwestycji górniczych finansowanych za pomocą kapitału obcegoEfficiency of development mining investments financing by the loan capital / Tadeusz FRANIK // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '2000 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Ustroń 13–15 września 2000 / [oprac. edytorskie: Marek Kęsek, Mariusz Rychter, Bogusław Werblański] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy [et al.]. — Kraków : AGH WG, 2000. — ISBN10: 83-903969-3-9. — S. 81–95. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Efektywność wykorzystania trwałych składników majątkowych w górnictwie oraz w przemyśle w Polsce[Efficiency of exploitation of fixed assets in mining and in industry in Poland] / Tadeusz FRANIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011. — ISBN: 978-83-930399-0-6. — S. 363–373. — Bibliogr. s. 373, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ekonomiczne aspekty niekonwencjonalnego sposobu pozyskania energii w wyniku podziemnego zgazowania węgla kamiennegoEconomic aspects of unconventional way of energy obtain as a result of underground bituminous coal gasification / Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Tadeusz WOŹNY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [14], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ekonomiczne aspekty niekonwencjonalnego sposobu pozyskania energii w wyniku podziemnego zgazowania węgla kamiennegoEconomic aspects of unconventional way of energy obtain as a result of underground bituminous coal gasification / Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Tadeusz WOŹNY // W: Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-652-9. — S. 163–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, zgazowanie podziemne, szacowanie kosztów zgazowania węgla

  keywords: underground gasification, estimation of coal gasification costs, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ekonomiczne skutki zastosowania systemów organizacyjnych uwzględniających pracę ciągłą zakładu górniczegoEconomic consequences of the implementation of organizational systems for the constant operation of a mining plant / Tadeusz FRANIK, Tadeusz WOŹNY // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 51–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przemysł wydobywczy, praca ciągła, wykorzystanie środków technicznych

  keywords: mining industry, constant operation, use of technical resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • European standards for emission of pollutants into the atmosphere and the selective exploitataion of power coal bedsEuropejskie normy emisji zanieczyszczeń do atmosfery a selektywna eksploatacja pokładów węgla energetycznego / Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Tadeusz WOŹNY // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2005 t. 21 z. 4, s. 33–39. — Bibliogr. s. 39, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96606-29721?filename=European%20standards%20for.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo, zarządzanie produkcją, parametry jakościowe węgla, eksploatacja selektywna

  keywords: mining industry, selective exploitation, management of production, quality parameters of coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Identyfikacja źródeł informacji dla potrzeb tworzenia bazy wiedzy niezbędnej w projektowaniu robót przygotowawczych i ekploatacyjnych w kopalni węgla kamiennego[Identification of source information for the creating of knowledge base indispensable in projecting the preparatory and exploational works in hard coal mine] / Tadeusz FRANIK // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012. — ISBN: 978-83-930399-4-4. — S. 513–523. — Bibliogr. s. 523, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kapitałochłonność polskiego górnictwa i kopalnictwa na tle innych sektorów przemysłuCapital intensity of Polish mining industry in comparison with other industrial sectors / Tadeusz FRANIK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2010 t. 13 z. 2, s. 119–129. — Bibliogr. s. 128, Streszcz., Abstr.. — XXIV Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : surowce – energia – klimat : polityka energetyczna : Zakopane, 10–13 października 2010, Cz. 1. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2010

 • słowa kluczowe: górnictwo, przemysł, środki trwałe, kapitałochłonność, produktywność

  keywords: mining, industry, tangible fixed assets, capital intensity, productivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kształtowanie się wydatków na innowacje w górnictwie oraz badanie wpływu wybranych czynników makroekonomicznych na ich poziom[Shaping the expenses on innovations in mining and investigation of influence of chosen macro-economics factors on their level / Tadeusz FRANIK // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016. — ISBN: 978-83-941281-0-4. — S. 443–454. — Bibliogr. s. 454, Streszcz.

 • słowa kluczowe: wydobycie kopalin, nakłady na innowacje, czynniki makroekonomiczne wpływające na nakłady innowacyjne, górnictwo kopalin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Monitorowanie podstawowych parametrów procesów produkcyjnych w kopalni węgla kamiennego[The monitoring of basic production process parameters in hard coal mines] / Tadeusz FRANIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009. — ISBN: 978-83-923797-7-5. — S. 286–295. — Bibliogr. s. 294–295, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena inwestycji a proces zarządzania wymianą wyposażenia technicznego w górnictwieThe evaluation of investment in the process of management the exchange of technical equipment in mining / Tadeusz FRANIK // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk 12–14 września 2007 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2007. — ISBN10: 83-908853-8-7. — S. 91–101. — Bibliogr. s. 101, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena istotności czynników mikroekonomicznych skłaniających do inwestowania w górnictwie[The opinion of significance of microeconomics factors influence to investment in mining] / Tadeusz FRANIK // W: Zarządzanie strategiczne, strategie w zarządzaniu [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 15.06.11 / Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii [AGH]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8], Streszcz.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: