Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Banaszewski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmgpt, *Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Badania grudkowania w rynnowym grudkowniku wibracyjnym w sposób ciągłyResearches on fly-ash palletizing in a vibratory pipe device / Tadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ, Jacek FELIKS // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2003 R. 42 nr 3s, s. 11–12. — Bibliogr. s. 12, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania możliwości grudkowania w sposób ciągły w rynnowym grudkowniku wibracyjnymResources of pelleting possibility in continuing way vibratory chute pelleting machine / Tadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ // W: GRANULACJA 2005 : VII ogólnopolskie sympozjum : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : Puławy–Kazimierz Dolny 11–13 października 2005 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Oddział Puławy, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Politechnika Łódzka. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. — [Puławy : s. n.], [2005]. — S. 75–80. — Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania możliwości grudkowania w sposób ciągły w rynnowym grudkowniku wibracyjnym[Resources of pelleting possibility in continuing way vibratory chute pelleting machine] / Tadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka. Inżynieria Chemiczna i Procesowa ; ISSN 1505-2095. — 2006 nr 972 z. 29, s. 5–12. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania poprawności drgań przesiewaczyTesting the correctness of the screens vibrations / Tadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2002 R. 20 nr 2, s. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: drgania, przesiewacze wibracyjne, badania drgań przesiewaczy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania poprawności drgań przesiewaczy[Testing the correctness of the screens vibrations] / Tadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ // W: Nowoczesne technologie i systemy mechanizacyjne do przeróbki surowców mineralnych / red. merytoryczna: Andrzej Meder ; aut. i współaut.: Henryk Aleksa [et al.] ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG ; współaut. monografii: Akademia Górniczo-Hutnicza [etc.]. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., 2002. — (Biblioteka KOMEKO). — S. 63–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Classification and crushing techniques used in coal preparation / Tadeusz BANASZEWSKI // Recent Advances in Coal Processing ; ISSN 1023-6201. — 1996 vol. 1, s. 25–29. — Bibliogr. s. 29. — New trends in coal preparation technologies and equipment : proceedings of the 12th international coal preparation congress : Cracow, Poland, May 23–27, 1994 / ed. Wieslaw S. Blaschke. — Amsterdam : Gordon and Breach Publishers, cop. 1996

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Classification and crushing techniques used in coal preparation / Tadeusz BANASZEWSKI // W: New trends in coal preparation technologies and equipment : preprints of the 12th international coal preparation congress : 23–27 May, 1994, Cracow, Poland, Vol. 1 / Mineral and Energy Economy Research Centre, Polish Academy of Science. — Cracow : AGAT–PRINT, [1994]. — ISBN10: 83-85886-04-4. — S. 37–43. — Bibliogr. s. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dobór dynamiki przesiewacza do klasyfikacji produktu granulacjiSifter dynamics selection to classification of granulation product / Tadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2008 R. 61 nr 9, s. 443–445. — Bibliogr. s. 445. — GRANULACJA 2008 : VIII ogólnopolskie sympozjum : 22–24 października 2008 Puławy. — Gliwice : [S. n.], 2008. — Prezentowane prace pochodzą z dorobku dorocznego Sympozjum SITPChem, Instytutu Nawozów Sztucznych, PROZAP Sp. z o. o. w Puławach i Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dobór dynamiki przesiewacza do klasyfikacji produktu granulacjiSifter dynamics selection to classification of granulation product / Tadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ // W: GRANULACJA 2008 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : VIII ogólnopolskie sympozjum : Puławy, 22–24 października 2008 r.. — [Polska : s. n.], [2008]. — Do publikacji dołączono CD-ROM zawierający materiały uzupełniające. — S. 105–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dobór parametrów drgań dla grudkownika wibracyjnegoThe determination of vibration parameters for vibratory cluster-producing device / Tadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ, Jacek FELIKS // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 839. Inżynieria Chemiczna i Procesowa ; ISSN 1505-2095. — 2000 z. 28, s. 17–26. — Bibliogr. s. 26, Summ.. — II Ogólnopolska konferencja na temat Operacje mechaniczne inżynierii procesowej : Łódź-Spała 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Dobór podpór sprężystych do maszyn wibracyjnychSelection of flexible supporting elements for vibratory machines / Tadeusz BANASZEWSKI // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2006 R. 45 nr 4 spec., s. 11–12. — Bibliogr. s. 12, Summ.. — Operacje mechaniczne inżynierii procesowej : Ogólnopolska Konferencja [IV; 19-21 czerwca 2006; Słok, Polska]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Działalność dydaktyczna i naukowa w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych[Didactic and scientific activity at Department of Mining, Dressing and Transport Machines] / Tadeusz BANASZEWSKI // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 99–106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Działalność dydaktyczna Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych[Didactic activity of Department of Mining, Dressing and Transport Machines] / Tadeusz BANASZEWSKI // W: 50. rokov : stretnutie družobných katedier pri príležitosti 50. ročného jubilea Fakulty BERG v Košiciach : Košice–Herl'any 16–18. september 2002 / Technická univerzita w Košiciach. Katedra logistiky a výrobných systémov Fakulty BERG. — [Košice : TU], [2002]. — S. 12–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Evaluation of the state of stress in structural components of a screen separatorOcena stanu naprężenia w elementach konstrukcyjnych przesiewacza / Stanisław WOLNY, Tadeusz BANASZEWSKI, Stanisław DZIK, Filip MATACHOWSKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 2, s. 88–96. — Bibliogr. s. 96, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-02/mech07.pdf

 • słowa kluczowe: MES, metoda elementów skończonych, stan naprężenia, pomiary tensometryczne, konstrukcje metalowe

  keywords: FEM, metal structures, strain measurements, stress state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Maszyny i urządzenia górnicze w XXI wieku[Machines and mining equipments in the 21st century] / Tadeusz BANASZEWSKI // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 48–53. — Bibliogr. s. 52–53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Możliwości wykorzystania nowoczesnych stołów koncentracyjnych do odzyskiwania węgla z mułu odpadowegoPossibilities of modern concentrating tables use for recovery of coal from tail slurry / Tadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 1999 t. 55 nr 5, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23, Summ., Zsfassung., Rez., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Obecne i przyszłościowe działania Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych[The present and the future activities of the Department of Mining, Dressing and Transport Machines] / Tadeusz BANASZEWSKI // W: Inżynieria mechaniczna i robotyka wobec wyzwań XXI wieku : Kraków 24–25 czerwca 1999 : materiały konferencji : Cracow, June 24–25, 1999 = Mechanical engineering and robotics up to challenges of the XXI-st century : proceedings of the conference / ed. Zbigniew W. Engel, Stanisław Wolny ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 1999. — S. 29–40. — Bibliogr. s. 38–40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Oddziaływanie dynamiczne maszyn stosowanych w przeróbce surowców mineralnych[Dynamic reaction of machines used in useful mineral processing] / Jerzy MICHALCZYK, Tadeusz BANASZEWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 158, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0193). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7464-042-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Oddziaływanie dynamiczne przesiewaczy nadrezonansowych na konstrukcję wsporcząDynamic impact of super resonance screens on the supporting construction / Tadeusz BANASZEWSKI, Artur FILIPOWICZ // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2004 R. 22 nr 2, s. 33–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Parametry sortowników wykorzystywanych w wytwórniach mieszanek mineralno-bitumicznych[The parameters of sifters in bituminous-mineral mixtures factories] / Tadeusz BANASZEWSKI, Jacek FELIKS, Artur FILIPOWICZ, Antoni KALUKIEWICZ // Transport Przemysłowy ; ISSN 1640-5455. — 2007 nr 3, s. 78–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Prędkość ziarn na pokładzie przesiewacza typu WKVelocity of grain moving upon the surface of WK-type screen / Artur FILIPOWICZ, Tadeusz BANASZEWSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2003 R. 4 nr 1, s. 15–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: prędkość ziarn, przesiewacze typu WK

  keywords: velocity of grains, WK-type screens

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Prof. Andrzej Battaglia[Professor Andrzej Battaglia] / oprac. Tadeusz BANASZEWSKI // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 209

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Prof. Henryk Knop[Professor Henryk Knop] / oprac. Tadeusz BANASZEWSKI // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 219

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Prof. Tadeusz Kubiczek[Professor Tadeusz Kubiczek] / oprac. Tadeusz BANASZEWSKI // W: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencji : Kraków 13–15 czerwca 2002 = Mechanical Engineering and Robotics, jubilee of Faculty : proceedings of the conference / eds. Zbigniew Witold Engel, Stanisław Wolny : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics University of Mining and Metallurgy, 2002. — Na okł. dodatkowo 50 [pięćdziesiąt] lat WIMiR [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki] : 1952–2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 223

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: