Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Szyszkiewicz-Warzecha, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 11540222100

PBN: 1200376

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
2
 • Breakthrough in modeling of electrodiffusion processes : continuation and extensions of the classical work of Richard Buck / K. SZYSZKIEWICZ, M. DANIELEWSKI, J. FAUSEK, J. J. Jasielec, W. KUCZA, A. LEWENSTAM, T. Sokalski, R. FILIPEK // ECS Transactions / The Electrochemical Society ; ISSN 1938-5862. — 2014 vol. 61 iss. 15, s. 21–30. — Bibliogr. s. 29–30. — A. Lewenstam – dod. afiliacja: Åbo Akademi University ; w bazie Web of Science ISBN 978-1-60768-563-0. — 225th ECS meeting : May 11–15 2014, Orlando, FL

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • Continuous modeling of calcium transport through biological membranes / J. J. JASIELEC, R. FILIPEK, K. SZYSZKIEWICZ, T. Sokalski, A. LEWENSTAM // Journal of Materials Engineering and Performance ; ISSN 1059-9495. — 2016 vol. 25 iss. 8, s. 3285–3290. — Bibliogr. s. 3290. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-21. — A. Lewenstam - dod. afiliacja: Åbo Akademi University, Finland. — EUROMAT 2015 : European congress and exhibition on advanced materials and processes : September 20-24, 2015, Warsaw, Poland. — tekst: https://goo.gl/E5rFiv

 • keywords: membrane potential, nernst-planck-poisson model, mitochondrial membrane, biological membranes

5
 • Determination of diffusion coefficients in cement-based materials: an inverse problem for the Nernst-Planck and Poisson models / Krzysztof SZYSZKIEWICZ-WARZECHA, Jerzy J. JASIELEC, Janusz FUSEK, Robert FILIPEK // Journal of Materials Engineering and Performance ; ISSN 1059-9495. — 2016 vol. 25 iss. 8, s. 3291–3295. — Bibliogr. s. 3295. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-22. — EUROMAT 2015 : European Congress on Advanced Materials and Processes : September 20–24, 2015, Warsaw. — tekst: https://goo.gl/8AmbC4

 • keywords: inverse method, numerical methods, method of lines, diffusion coefficients, Nernst-Planck and Poisson model, cement-based materials

6
 • Diffusion mechanism and kinetics of the intermetallics growth in Ag/Ag interconnections / R. FILIPEK, K. SZYSZKIEWICZ, M. DANIELEWSKI, J. Wojewoda, P. Skrzyniarz, P. Zięba // W: DIFREA 2008 : the international seminar “Diffusion and reactions: multiscale phenomena” : on the occasion of the 80\textsuperscript{th} birthday anniversary of Professor Stanislaw Mrowec : Krakow, Poland, September 12, 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Diffusion transport in electrochemical systems: a new approach to determining of the membrane potential at steady state / R. FILIPEK, K. SZYSZKIEWICZ-WARZECHA, B. BOŻEK, M. DANIELEWSKI, A. LEWENSTAM // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2009 vols. 283–286, s. 487–494. — Bibliogr. s. 493, Abstr.. — Fourth International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL-2008) held at the Hotel Meliá Barcelona, Spain during the period 9th-11th July, 2008. — tekst: http://www.scientific.net/DDF.283-286.487.pdf

 • keywords: electrodiffusion, liquid junction, membrane potential, Nernst-Planck-Poisson equations, ion selective electrode (ISE), steady state, Dirichlet boundary conditions, Neumann-like boundary conditions, CADA

8
9
 • Heat transfer and inverse problems; selected cases in 1D and 3D geometriesTransport ciepła i zagadnienia odwrotne; wybrane przykłady w geometrii jedno- i trójwymiarowej / K. SZYSZKIEWICZ, P. DZIEMBAJ, R. FILIPEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 1, s. 9–18. — Bibliogr. s. 17–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Heat transfer inverse problems in 3D geometry / P. DZIEMBAJ, K. SZYSZKIEWICZ-WARZECHA, R. FILIPEK // W: Materials Weekend Warsaw : young scientists workshop : 19.–20. September 2015, Warsaw, Poland / Warsaw University of Technology. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], [2015]. — S. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Inverse methods in corrosion research and materials degradationMetody odwrotne w badaniach korozji i degradacji materiałów / Robert FILIPEK, Krzysztof SZYSZKIEWICZ-WARZECHA // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2017 vol. 60 nr 11, s. 358–363. — Bibliogr. s. 363. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zagadnienie odwrotne, wielki piec, szybkość korozji, korozja zbrojenia w betonie, współczynnik dyfuzji chlorków, impuls galwanostatyczny, transport ciepła

  keywords: inverse problem, blast furnace, corrosion rate, corrosion of reinforcement in concrete, chloride diffusion coefficient, galvanostatic pulse, heat transport

12
 • Inverse problems in mass and charge transport : [abstract] / K. SZYSZKIEWICZ, J. JASIELEC, J. FAUSEK, R. FILIPEK // W: 17\textsuperscript{th} French-Polish seminar on reactivity of solids : June 29–July 1st, 2015, Dijon, France. — [Dijon : s. n.], [2015]. — S. [1]

 • keywords: optimization, inverse problems, charge transport, mass transport, Nernst-Planck and Poisson model

13
 • Inverse problems in mass and charge transport / Krzysztof SZYSZKIEWICZ, Jerzy J. JASIELEC, Janusz FAUSEK, Robert FILIPEK // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2016 vol. 40 no. 1–2, s. 51–59. — Bibliogr. s. 58–59, Abstr., Rés.. — 17\textsuperscript{th} international French-Polish seminar on Reactivity of solids

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Inverse problems in materials engineering : abstract / Piotr DZIEMBAJ, K. SZYSZKIEWICZ-WARZECHA, R. FILIPEK // W: 3\textsuperscript{rd} International PhD seminar : 25.–26. September 2014, Dresden – Kraków – Warsaw / Technische Universität Dresden. — [Germany : s. n.], [2014]. — S. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Kinetics of intermetallic phase growth and determination of diffusion coefficients in solid–solid-state reaction between Cu and (Sn+1at.\%Ni) pads / A. Wierzbicka-Miernik, K. Miernik, R. FILIPEK, K. SZYSZKIEWICZ // Journal of Materials Science ; ISSN 0022-2461. — 2017 vol. 52 iss. 17, s. 10533–10544. — Bibliogr. s. 10543–10544, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-22. — tekst: https://goo.gl/CH4nz1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
17
18
 • Modelling of biological membranes / Jerzy J. JASIELEC, Krzysztof SZYSZKIEWICZ-WARZECHA, Robert FILIPEK, Andrzej LEWENSTAM // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — A. Lewenstam – dod. afiliacja: Åbo Akademi University, Finland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • On local weak solutions to Nernst-Planck-Poisson system / Lucjan SAPA, Piotr Kalita, Robert FILIPEK, Krzysztof SZYSZKIEWICZ // W: X forum of partial differential equations : Będlewo, 19–24 June 2016 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2016]. — S. 65. — Bibliogr. s. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • On local weak solutions to Nernst-Planck-Poisson system / Robert FILIPEK, Piotr Kalita, Lucjan SAPA, Krzysztof SZYSZKIEWICZ // Applicable Analysis ; ISSN 0003-6811. — 2017 vol. 96 iss. 13, s. 2316–2332. — Bibliogr. s. 2332, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-06. — tekst: https://goo.gl/8USLQQ

 • keywords: existence, parabolic–elliptic system, nonnegativity, local weak solution, strong and weak topologies, uniqueness

21
 • Thermodynamically consistent formulation of the sedimentation in solids and liquids / K. SZYSZKIEWICZ, B. WIERZBA, M. DANIELEWSKI // W: DSS 2010 : international workshop Grain boundary diffusion, stresses and segregation : 1–4 June 2010 : Moscow : abstracts / National University of Science and Technology “MISiS”, Institute of Solid State Physics Ras. — [Moscow : s. n.], [2010]. — Opis wg okł.. — S. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
23
 • Wyznaczanie współczynników dyfuzji chlorków w materiałach cementowych – przegląd metod eksperymentalnych i modelowania. Cz. 1, Metody dyfuzyjneDetermination of chloride diffusion coefficient in cement-based materials – a review of experimental and modeling methods. Pt. 1, Diffusion methods / Krzysztof SZYSZKIEWICZ, Jerzy J. JASIELEC, Agnieszka Królikowska, Robert FILIPEK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2017 R. 22 nr 1, s. 54–69. — Bibliogr. s. 67–69. — Tekst pol.-ang.. — K. Szyszkiewicz, J. J. Jasielec, R. Filipek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Wyznaczanie współczynników dyfuzji chlorków w materiałach cementowych – przegląd metod eksperymentalnych i modelowania. Cz. 2, Metody migracyjneDetermination of chloride diffusion coefficient in cement-based materials – a review of experimental and modeling methods. Pt. 2, Migration methods / Jerzy J. JASIELEC, Krzysztof SZYSZKIEWICZ, Agnieszka Królikowska, Robert FILIPEK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2017 R. 22 nr 2, s. 154–167. — Bibliogr. s. 166–167. — Tekst pol.-ang.. — J. J. Jasielec, K. Szyszkiewicz, R. Filipek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wyznaczanie współczynników dyfuzji chlorków w materiałach cementowych – przegląd metod eksperymentalnych i modelowania. Cz. 3, Metody impedancyjneDetermination of chloride diffusion coefficient in cement-based materials – a review of experimental and modeling methods. Pt. 3, EIS based methods / Krzysztof SZYSZKIEWICZ, Jerzy J. JASIELEC, Agnieszka Królikowska, Robert FILIPEK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2017 R. 22 nr 3, s. 219–229. — Bibliogr. s. 228–229. — Tekst pol.-ang.. — K. Szyszkiewicz, J. J. Jasielec, R. Filipek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych