Wykaz publikacji wybranego autora

Szymon Szomiński, mgr inż.

doktorant

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ki, Katedra Informatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Advice on decision making in business modeling by means of Microsoft Solution Framework (MSF) and the executive language for the Business Processes Management (BPM) / Anna Plichta, Szymon SZOMIŃSKI // W: ECMS 2012 : 26\textsuperscript{th} European Conference on Modelling and Simulation : May 29\textsuperscript{th}–June 1\textsuperscript{st}, 2012, Koblenz, Germany / eds. Klaus G. Troitzsch, Michael Möhring, Ulf Lotzmann. — [Germany : s. n.], [2012] + CD. — ISBN: 978-0-9564944-4-3 ; e-ISBN: 978-0-9564944-5-0. — S. 313–317. — Bibliogr. s. 317, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aspekty bezpieczeństwa danych przechowywanych w "chmurze" w oparciu o wybrane protokoły transmisji na różnych poziomach modelu ISO/OSI[The security aspects of the data stored in the "cloud" based on the selected transmission protocols at various levels of the ISO/OSI model] / Anna Plichta, Szymon SZOMIŃSKI // W: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki : III edycja konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – nowe trendy w naukach inżynieryjnych – Łódź 24.11.2012, Wrocław 25.11.2012 i 2.12.2012 r.. Cz. 7, Nauki inżynieryjne, T. 1 / red. wyd. Marcina Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — ISBN: 978-83-63058-21-0. — S. 64–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz.. — Szymon Szomiński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, skalowalność, IaaS, PaaS, SaaS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czterokołowa autonomiczna platforma mobilna na potrzeby badań i edukacjiFour-wheel autonomous mobile platform for research and education / Szymon SZOMIŃSKI, Wojciech TUREK, Krzysztof CETNAROWICZ // Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Elektronika ; ISSN 0137-2343. — 2014 z. 194: Postępy robotyki, t. 1, s. 223–232. — Bibliogr. s. 232, Streszcz.. — ISBN: 978-83-7814-262-1. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Development of a cyber-physical system for mobile robot control using Erlang / Szymon SZOMIŃSKI, Konrad Gądek, Michał Konarski, Bogna Błaszczyk, Piotr Anielski, Wojciech TUREK // W: FedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 8–11, 2013, Kraków, Poland. — [Piscataway : IEEE], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-1-4673-4471-5. — S. 108. — Pełny tekst na dołączonym Dysku Flash. — S. 1491–1498. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1498, Abstr.. — W bazie Web of Science wersja drukowana: 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FEDCSIS). — ISBN 978-1-4673-4471-5. — S. 1441–1449

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Encrypting processes and public key infrastructure in regard to data safety and security in database systems / Anna Plichta, Szymon SZOMIŃSKI // International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2250-2459. — 2012 vol. 2 iss. 9, s. 311–316. — Tryb dostępu: http://www.ijetae.com/files/Volume2Issue9/IJETAE_0912_53.pdf [2012-11-12]. — Bibliogr. s. 315–316, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Identification of persons by virtue of hand geometry / Anna Plichta, Tomasz Gaciarz, Szymon SZOMIŃSKI // W: Computer Information Systems and Industrial Management : 12th IFIP TC8 international conference, CISIM 2013 : Krakow, Poland, September 25–27, 2013 : proceedings / eds. Khalid Saeed, [et al.]. — Heidelberg : Springer, cop. 2013. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 8104). — ISBN: 978-3-642-40924-0 ; e-ISBN: 978-3-642-40925-7. — S. 36–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr.. — W bazie Web of Science brak afiliacji AGH

 • keywords: image processing, biometry, nearest neighbour method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-642-40925-7\_4

7
 • Implementation of the genetic algorithm by means of CUDA technology involved in travelling salesman problem / Anna Plichta, Tomasz Gąciarz, Bartosz Baranowski, Szymon SZOMIŃSKI // W: ECMS 2014 : 28\textsuperscript{th} European Conference on Modelling and Simulation : May 27\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th}, 2014, Brescia, Italy / eds. Flaminio Squazzoni [et al.]. — Germany : ECMS, cop. 2014 + CD. — ISBN: 978-0-9564944-8-1 ; e-ISBN: 978-0-9564944-9-8. — S. 475–479. — Bibliogr. s. 478–479, Abstr.

 • keywords: genetic algorithm, CUDA technology, travelling salesman problem

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Koordynacja ruchu robotów mobilnych algorytmem inspirowanym zjawiskami społecznymiCoordination of movement of mobile robots algorithm inspired social phenomena / Szymon SZOMIŃSKI, Łukasz Cieśla, Wojciech TUREK, Aleksander BYRSKI // Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Elektronika ; ISSN 0137-2343. — 2016 z. 195 Postępy robotyki, T. 1 / pod red. Krzysztofa Tchonia i Cezarego Zielińskiego, s. 25–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Mobile robot navigation algorithms based on stereovision / Szymon SZOMIŃSKI, Anna Plichta // W: ECMS 2015 : 29\textsuperscript{th} European Conference on Modelling and Simulation : May 26\textsuperscript{th}–29\textsuperscript{th}, 2015, Albena (Varna), Bulgaria : proceedings / eds. Valeri M. Mladenov [et al.]. — Germany : ECMS, cop. 2015 + CD. — ISBN: 978-0-9932440-0-1 ; e-ISBN: 978-0-9932440-1-8. — S. 581–585. — Bibliogr. s. 584–585, Abstr.

 • keywords: agent systems, neural network, mobile robot navigation, stereo matching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Models of IT project management implementation and maintenance / Anna Plichta, Szymon SZOMIŃSKI // Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu ; ISSN 2084-5537. — 2016 vol. 5 no. 1, s. 88–98. — Bibliogr. s. 98

 • keywords: risk assessment, project management, software life cycle, software implementation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Security management in database servers : [abstract] / Anna Plichta, Szymon SZOMIŃSKI // W: ACS-AISBIS 2012 [Dokument elektroniczny] : Advanced Computer Systems : Artificial intelligence, software technologies, biometrics and information technology security : 18th international multi-conference : May 30–June 1, 2012, Międzyzdroje, Poland : conference programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2012]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Security management in database servers / Anna Plichta, Szymon SZOMIŃSKI // Metody Informatyki Stosowanej ; ISSN 1898-5297. — 2011 nr 5, s. 215–219. — Bibliogr. s. 219, Abstr.

 • keywords: authentication, encryption, data recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Szyfrowanie oraz infrastruktura klucza publicznego w kontekście bezpieczeństwa systemów bazodanowych[Encryption and public key infrastructure in the context of security database systems] / Anna Plichta, Szymon SZOMIŃSKI // W: Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 3, T. 1 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — Na s. tyt.: Creative Science – Monografia 2012. — Zawiera prace naukowe Młodych Naukowców, współpracujących z CreativeTime. — ISBN: 978-83-63058-24-1. — S. 28–35. — Bibliogr. s. 35. — Afiliacja S. Szomiński: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The DDS synthesizer (for FPGA platform) for the purpose of research and education / Szymon SZOMIŃSKI, Anna Plichta // Schedae Informaticae [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2083-8476. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Informatyczne ; ISSN: 0860-0295. — 2015 vol. 24, s. 253–260. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 259–260, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-11. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/7025/

 • keywords: FPGA, frequency synthesis, digital oscillations, field programmable gate arrays systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/20838476SI.16.021.4362