Wykaz publikacji wybranego autora

Szymon Świontek, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57208644999

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Ab initio study of thermodynamic properties of the hexagonal $Ti_6Si_2B$ intermetallic phaseDoslìdžennâ ab initio termodinamìčnih vlastivostej ìntermetalìčnoï fazi $Ti_6Si_2B$ / Szymon ŚWIONTEK // Molodij Včenij = Young Scientist ; ISSN 2304-5809. — 2020 no. 6, s. 173–177. — Bibliogr. s. 177, Summ.. — tekst: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/6/36.pdf

 • keywords: intermetallic phase, DFT calculations, ab initio study, VASP approximation, high temperature structural applications

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32839/2304-5809/2020-6-82-36

2
 • Ceramics, glass and glass-ceramics for personal radiation detectors : review / Szymon ŚWIONTEK, Marcin ŚRODA, Wojciech Gieszczyk // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 20 art. no. 5987, s. 1-19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14-19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-12. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/20/5987/pdf

 • keywords: ionizing radiation, brachytherapy, thermoluminescence, high energy dose dosimetry, rare‐earth elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14205987

3
4
5
6
 • Optically active borate glasses doped with cerium oxide / Szymon ŚWIONTEK, Marcin ŚRODA, Wojciech Gieszczyk, Paweł Bilski // W: “Materials challenges for automotive industry – micro- and nanoscale characterization” : 6\textsuperscript{th} Dresden nanoanalysis symposium : August 31\textsuperscript{st}, 2018, Dresden : abstract booklet. — [Dresden : s. n.], [2018]. — S. 27. — Bibliogr. s. 27. — Szymon Świontek, Marcin Środa – afiliacja: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Optically active borate glasses doped with cerium oxide / S. ŚWIONTEK, M. ŚRODA, W. Gieszczyk, P. Bilski // W: Proceedings of I European summer school on Materials science : 29.VIII–31.VIII 2018, Dresden / ed. by Magdalena Bieda ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Poland, Dresden Fraunhofer Cluster Nanoanalysis, Germany. — Kraków–Dresden : Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, 2018. — ISBN: 978-83-60768-81-5. — S. 32–37. — Bibliogr. s. 34-37. — S. Świontek, M. Środa - afiliacja: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Szkła boranowe domieszkowane cerem aktywne optycznie w zakresie promieniowania wysokoenergetycznegoOptically active borate glasses doped with cerium in the range of high-energy radiation / Szymon ŚWIONTEK, Joanna Adamczyk, Marcin ŚRODA, Paweł Bilski // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2018 t. 70 nr 2, s. 116–121. — Bibliogr. s. 121, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1512

 • słowa kluczowe: szkło boranowe, cer, optycznie stymulowana luminescencja OSL, promieniowanie wysokoenergetyczne, termoluminescencja

  keywords: cerium, thermoluminescence, borate glass, high energy radiation, optically stimulated luminescence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • The effect of LiF on the thermal stability and thermoluminescence properties of borosilicate glasses / Marcin ŚRODA, Szymon ŚWIONTEK, Wojciech Gieszczyk, Paweł Bilski // W: JTACC 2019 [Dokument elektroniczny] : 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference : June 18-21, 2019, Budapest : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Budapest] : AKCongres, [2019]. — e-ISBN: 978-963-454-416-6. — S. 72. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://static.akcongress.com/downloads/jtacc/jtacc2019-boa.pdf [2019-07-03]

 • keywords: oxyfluoride glass, borosilicate glass, thermoluminescence, high energy radiation, LiF

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Thermal and thermoluminescence properties of fluorophosphate glass / Szymon ŚWIONTEK, Marcin ŚRODA // W: ICTAC 2020 [Dokument elektroniczny] : 17\textsuperscript{th} International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry ; 8\textsuperscript{th} joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical conference ; 14\textsuperscript{th} conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis : 29 August–2 September 2021 : online conference : e-book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2021. — e-ISBN: 978-83-65955-52-4. — S. 132. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ictac2020.jordan.pl/upload/ICTAC-2020-Sponsorzy/_e-Book-of-Abstracts_ICTAC2020.pdf [2021-08-30]. — Bibliogr. s. 132

 • keywords: thermal stability, thermoluminescence, high energy radiation, glass-ceramics, fluorophosphate glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Thermodynamic properties of the $Ti_6Si_2B$ intermetallic phase / Szymon ŚWIONTEK // W: Prìoritetni naprâmi doslìdžen’ v naukovìj ta osvìtnìj dìâl'nostì [Dokument elektroniczny] : materìali II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 13-14 lipnâ 2020 roku, L'vìv. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — L'vìv : L'vìvs'kij Naukovij Forum, 2020. — S. 52–53. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://lviv-forum.inf.ua/save/2020/13-14.07.2020/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf [2020-09-04]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Thermoluminescence properties of $CeO_{2}$ doped borosilicate glass / Szymon ŚWIONTEK, Marcin ŚRODA // W: ICTAC 2020 [Dokument elektroniczny] : 17\textsuperscript{th} International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry ; 8\textsuperscript{th} joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical conference ; 14\textsuperscript{th} conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis : 29 August–2 September 2021 : online conference : e-book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2021. — e-ISBN: 978-83-65955-52-4. — S. 128. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ictac2020.jordan.pl/upload/ICTAC-2020-Sponsorzy/_e-Book-of-Abstracts_ICTAC2020.pdf [2021-08-30]. — Bibliogr. s. 128

 • keywords: thermal stability, borosilicate glass, thermoluminescence, high energy radiation, glass-ceramics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Thermoluminescence properties of cerium-doped borosilicate glass and glass-ceramics / Szymon ŚWIONTEK // W: Modernìzacìâ ta naukovì doslìdžennâ: integracìâ nauki ta praktiki [Dokument elektroniczny] : materìali II naukovo-praktičnoï konferencìï : 24-25 lipnâ 2020 r., Vìnnicâ. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Herson : Widavnictvo Molodij Včenij, 2020. — e-ISBN: 978-966-992-174-1. — S. 81–83. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/49july2020/49july2020.pdf [2020-09-04]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Właściwości optyczne domieszkowanych szkieł boranowychOptical properties of doped borate glasses / ŚWIONTEK S., ŚRODA M., Gieszczyk W., Bilski P. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 75. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Właściwości termoluminescencyjne szkieł fluorofosforanowych[Thermoluminescence properties of fluorophosphate glasses] / Szymon ŚWIONTEK, Marcin ŚRODA // W: TYGIEL 2022 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : XIV interdyscyplinarna konferencja naukowa : 24-27 marca 2022 r., [Lublin] : abstrakty / red. Paulina Pomajda, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2022. — ISBN: 978-83-67194-30-3. — S. 280–281. — Dostęp również online: {https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/716/XIV%20Interdyscyplinarna%20Konferencja%20Naukowa%20TYGIEL%202022.pdf} [2022-04-20]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wyznaczanie krzywej lepkości szkła na podstawie pomiarów dylatometrycznychDetermination of the glass viscosity curve based on dilatometric measurements / Marcin ŚRODA, Szymon ŚWIONTEK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2019 t. 71 nr 3, s. 248–257. — Bibliogr. s. 257, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://mccm.ptcer.pl/index.php/materialy_ceramiczne/issue/view/71_no_3/71_248-257

 • słowa kluczowe: lepkość, właściwości termiczne, dylatometria, szkła, TMA

  keywords: viscosity, dilatometry, thermal properties, glass, TMA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie analizy termomechanicznej (TMA) do badania lepkości szkłaApplication of thermogravimetric analysis (TMA) for glass viscosity investigations / Marcin ŚRODA, Szymon ŚWIONTEK // W: 12\textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3\textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-38-8. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: