Wykaz publikacji wybranego autora

Szymon Podlasek, mgr inż.

specjalista

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-0939-0909

ResearcherID: brak

Scopus: 57189707961

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
2
3
 • Development of air manifold for a straw-fired batch boiler using experimental and numerical methods / Mateusz SZUBEL, Beata Matras, Szymon PODLASEK, Mariusz FILIPOWICZ // W: BIWAES 2017 : 10\textsuperscript{th} Biennial International Workshop Advances in Energy Studies : energy futures, environment and well-being : Naples, Italy, September 25–28, 2017 / scientific eds. Sergio Ulgiati, Laura Vanoli. — Graz : Verlag der Technischen Universität, cop. 2017. — ISBN: 978-3-85125-513-3 ; e-ISBN: 978-3-85125-514-0. — S. 692–698. — Bibliogr. s. 698, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3217/978-3-85125-513-3

4
 • Impact of the geometry of the fuel bed in the fireplace on the quality of the combustion process / Mateusz SZUBEL, Magdalena WARSZEWSKA, Grzegorz BASISTA, Szymon PODLASEK // W: Energetyka i ochrona środowiska / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2015. — (Power Systems and Environmental Protection Facilities = Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monographs of Department of Power Systems and Environmental Protection Facilities = Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 4). — ISBN: 978-83-938602-6-5. — S. 127–139. — Bibliogr. s. 138–139, Abstr.

 • keywords: CFD, accumulation fireplaces, wood cumbustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Mathematical modeling of control system for the experimental steam generator / Szymon PODLASEK, Krzysztof LALIK, Mariusz FILIPOWICZ, Krzysztof SORNEK, Robert Kupski, Anita Raś // W: EFM15 : Experimental Fluid Mechanics 2015 : proceedings of the international conference : November 17.–20. 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Petra Dančová, Martin Veselý. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-1-5108-2208-5. — S. 636–643. — Bibliogr. s. 642–643, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Operation and sensitivity analysis of a micro-scale hybrid trigeneration system integrating a water steam cycle and wind turbine under different reference scenarios / Rafał FIGAJ, Krzysztof SORNEK, Szymon PODLASEK, Maciej ŻOŁĄDEK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 21 art. no. 5697, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-30. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/21/5697/pdf

 • keywords: biomass, renewable energy, wind turbine, absorption chiller, TRNSYS, trigeneration, dynamic simulation, hybrid energy system, steam turbine

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13215697

8
9
 • Sposób doprowadzania powietrza do kotła do spalania biomasy[Method for supplying air to boiler for biomass burning] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: FILIPOWICZ Mariusz, PODLASEK Szymon, SORNEK Krzysztof. — Int.Cl.: F23L 5/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 425700 A1 ; Opubl. 2019-12-02. — Zgłosz. nr P.425700 z dn. 2018-05-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 25, s. 44. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL425700A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób doprowadzania powietrza do kotła do spalania biomasy[Method for supplying air to boiler for biomass burning] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mariusz FILIPOWICZ, Szymon PODLASEK, Krzysztof SORNEK. — Int.Cl.: F23L 5/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 236479 B1 ; Udziel. 2020-09-04 ; Opubl. 2021-01-25. — Zgłosz. nr P.425700 z dn. 2018-05-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL236479B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • The use of mathematical modeling for the construction of a control system for a climate chamber / Marian BANAŚ, Mariusz FILIPOWICZ, Krzysztof LALIK, Sławosz KLESZCZ, Szymon PODLASEK, Tymoteusz TURLEJ, Mateusz Kozek // W: New trends in production engineering : monograph. Pt. 2, Social sciences / ed. Krzysztof Kotwica. — Warszawa : Sciendo, 2019. — ISBN: 978-3-11-067479-8 ; e-ISBN: 978-3-11-067480-4. — S. 209-216. — Bibliogr. s. 215, Abstr.

 • keywords: optimization, ventilation, PID controller, recuperation, climatic chamber

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ntpe-2019-0061

13
 • Uszczelnienie wału w układzie pionowym z zastosowaniem cieczy magnetycznej[Vertical shaft seal with the magnetic fluid] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, FILIPOWICZ Mariusz, PAPIS Karolina, PODLASEK Szymon. — Int.Cl.: F16J 15/40\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 430883 A1 ; Opubl. 2021-02-22. — Zgłosz. nr P.430883 z dn. 2019-08-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 4, s. 24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL430883A1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, wielokrawędziowy nabiegunnik, magnes trwały spolaryzowany promieniowo, uszczelnienie wału pionowego, stopniowana tuleja ruchoma, pokrywa z pierścieniową przegrodą

  keywords: magnetic fluid, multi-edged pole piece, permanent magnet polarized radially, vertical shaft seal, stepped movable sleeve, cover with annular barrier

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wielostopniowe uszczelnienie dławnicowe z cieczą magnetyczną[Multi-stage gland packing with magnetic fluid] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, FILIPOWICZ Mariusz, PAPIS Karolina, PODLASEK Szymon. — Int.Cl.: F16J 15/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 432371 A1 ; Opubl. 2021-06-28. — Zgłosz. nr P.432371 z dn. 2019-12-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 13, s. 51. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL432371A1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, wielokrawędziowy nabiegunnik, tulejka kołnierzowa, uszczelnienie dławnicowe, magnes trwały, pierścień stopniowany

  keywords: magnetic fluid, permanent magnet, multi-edge pole piece, gland packing, flanged bushing, stepped ring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ geometrii złoża paliwa na jakość spalania we współczesnym palenisku kominkowym[The impact of the fuel bed geometry on combustion process in the modern fireplaces] / Magdalena WARSZEWSKA, Grzegorz BASISTA, Szymon PODLASEK, Mateusz SZUBEL // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 4, T. 1–2 = [The issues currently being raised by young scientists] / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-51-7. — S. 203–208. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 208, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w t. 1: Biologia/Biotechnologia/Zoologia/Weterynaria

 • słowa kluczowe: CFD, paleniska akumulacyjne, spalanie drewna, konfiguracja paliwa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ zastosowania akumulacyjnego wymiennika ciepła na sprawność paleniska kominkowego[Impact of application of accumulative heat exchanger on efficiency of fireplace] / Szymon PODLASEK, Wiktor WESOŁOWSKI // W: Drewno w energetyce / red. nauk. Mateusz Szubel, Wojciech Goryl. — Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2017. — ISBN: 978-83-64541-20-9. — S. 87–99. — Bibliogr. s. 98–99, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wybrane problemy małej energetyki wiatrowej : w aspekcie budowy rozproszonego systemu energetycznego[Selected problems of small wind energy systems in the perspective of building distributed energy system] / Mariusz FILIPOWICZ, Maciej KALISKI, Grzegorz BASISTA, Szymon PODLASEK, Adam SZURLEJ, Leszek Łazarczyk, Tomasz Mendrella, Krzysztof Krukar // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2015 nr 5–6, s. 29–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wykorzystanie biomasy, odpadów oraz ciepła odzyskowego dla potrzeb poligeneracji[The use of biomass, wastes and heat recovery for polygeneration systems] / Szymon PODLASEK, Mariusz FILIPOWICZ // W: KRK InnoTech SUMMIT 2019 : ["KITS: Science 2019" : 5 marca 2019] : księga abstraktów / oprac. Julia Panko. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2019]. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wykorzystanie drewna do ogrzewania pomieszczeń[The use of wood for the residential heating] / Magdalena WARSZEWSKA, Grzegorz BASISTA, Szymon PODLASEK, Mateusz SZUBEL // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 4, T. 1–2 = [The issues currently being raised by young scientists] / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-51-7. — S. 209–212. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 212, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w t. 1: Biologia/Biotechnologia/Zoologia/Weterynaria

 • słowa kluczowe: drewno, ogrzewanie, kominki

  cyfrowy identyfikator dokumentu: