Wykaz publikacji wybranego autora

Żaneta Szymańska-Małysa, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Analiza efektywności tłumienia fal powierzchniowych za pomocą składania ukośnego w oprogramowaniu ProMAX firmy Landmark Graphics Co.[Analysis of the effectiveness of surface wave attenuation by means of slant stacking in ProMAX software] / Żaneta SZYMAŃSKA-MAŁYSA // W: XVI krajowe spotkanie użytkowników oprogramowania Landmark : Toruń, 28–30 września 2011. — [Toruń : s. n.], [2011]. — S. [1–5]. — Bibliogr. s. [5]. — Toż W: Landmark 2011 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2011]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [5]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza możliwości wykorzystania transformacji falkowej do usuwania koherentnych zakłóceń z liniowymi osiami fazowymi na wybranych przykładachAnalysis of the usefulness of the wavelet transform in coherent linear noise attenuation on selected examples / Żaneta SZYMAŃSKA-MAŁYSA // W: Geopetrol 2012 : nowoczesne technologie pozyskiwania węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = modern technologies for hydrocarbon prospecting onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 17–20.09.2012 : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2012 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badwaczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 182). — Na okł. dod. tyt.: Nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich. — Opis częśc. wg okł.. — S. 331–335. — Bibliogr. s. 334, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza porównawcza efektywności tłumienia fali powierzchniowej za pomocą transformacji falkowej, transformacji Radona, filtracji pasmowej oraz filtracji F-KThe comparison of the effectiveness of the surface wave attenuation by means of wavelet transform, Radon transform, bandpass filter and F-K filter / Żaneta SZYMAŃSKA-MAŁYSA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 4, s. 555–566. — Bibliogr. s.  565–566, Abstr., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-04/Geologia_2010_4_05.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Eliminacja zakłóceń w przetwarzaniu danych sejsmicznych[Noise removal in processing of seismic data] / Żaneta SZYMAŃSKA-MAŁYSA // W: GEOSFERA 2010 : III studenckie ogólnopolskie warsztaty geofizyczne : 27 IV – 2 V 2010, Nowa Słupia/Święty Krzyż, Bocheniec, Kielce / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrona Środowiska. Koło Naukowe Geofizyków GEOFON. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Nowe kierunki wykorzystania transformacji falkowej w przetwarzaniu danych sejsmicznych[New directions in application of the wavelet transformation in processing of seismic data] / Żaneta SZYMAŃSKA-MAŁYSA, Zbigniew KASINA // W: GEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badwaczego ; ISSN 2353-2718 ; nr 170). — Opis częśc. wg okł.. — S. 581–586. — Bibliogr. s. 585–586, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Radial transform potential of coherent linear noise attenuation / Z. SZYMAŃSKA-MAŁYSA // W: London'13 [Dokument elektroniczny] : changing frontiers : 75th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013 : 10–13 June 2013, London, UK : proceedings / EAGE, SPE EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [London : EAGE], [2013]. — Dysk Flash. — Na s. tytułowej dodatkowo: ISSN 2214-4609. — e-ISBN: 978-90-73834-48-4. — S. [1–3], Tu-SP2-15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [3], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Seismic image improvement developed on the basis of radial transform / Żaneta SZYMAŃSKA-MAŁYSA // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 71

 • keywords: seismic processing, seismic section, radial transform

8
 • Seismic linear noise attenuation with use of radial transform / Żaneta SZYMAŃSKA-MAŁYSA // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Wykorzystanie transformacji K-L do podwyższania stosunku sygnał/zakłócenie na zapisach sejsmicznych[Use of K-L transform to the signal-to-noise ratio enhancement in seismic data processing] / Żaneta SZYMAŃSKA-MAŁYSA, Zbigniew KASINA // W: XV krajowe spotkanie użytkowników oprogramowania Landmark : Ostaniec–Podlesice, 13–15 października 2010 / Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Krakowie, Geofizyka Kraków Sp. z o. o.. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. [1–3]. — Toż W: Landmark 2010 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2010]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych