Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Szychowska-Krąpiec, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507958067

PBN: 900504

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • A radiocarbon-dated late-glacial Scots pine (\emph{Pinus sylvestris} L.) chronology in Central Poland / KRĄPIEC M., SZYCHOWSKA-KRĄPIEC E., BARNIAK J. // W: TRACE 2016 : Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology : 11–15 May 2016 : Białowieża, Poland / University of Silesia [et al.]. — [Białowieża : s. n.], [2016]. — S. 86–87. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badania dendrochronologiczne drewna z wybranych wyrobisk górniczych Gór Sowich, Gór Bardzkich i Kotliny Kłodzkiej[Dendrochronological analysis of wood from select excavations mining: Owl Mountains, Bardzkie Mountains, Kłodzko Valley] / Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC, Michał Stysz // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały IX konferencji : Złotniki Lubańskie, 10–12.04.2013 r.. — [Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej], cop. 2013. — ISBN: 978-83-7493-749-8. — S. 18–19. — Elżbieta Szychowska-Krąpiec – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Carbon-13 in $\alpha$-cellulose of oak latewood (Jędrzejów, Southern Poland) during the Maunder Minimum / Anna Pazdur, Sylwia Korput, Mariusz Fogtman, Małgorzata Szczepanek, Stanisław Hałas, Marek KRĄPIEC, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: Trees and forests as archives of last millennium climate : workshop : 24–26\textsuperscript{th} April 2008 Gliwice–Niepołomice, Poland : excursion guidebook / Grzegorz Poręba. — [Gliwice : Silesian University of Technology], [2008]. — S. 41–47. — Bibliogr. s. 46–47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Carbon, oxygen and hydrogen isotopes in pine and oak tree rings from Poland as climatic indicators / A. Pazdur, P. Bałdys, S. Pawełczyk, B. Sensuła, M. KRĄPIEC, E. SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: “Methods of absolute chronology” : 10\textsuperscript{th} international conference : 22–25\textsuperscript{th} April 2010, Gliwice, Poland : abstracts & programme. — [Gliwice : s. n.], [2010]. — S. 111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Carbon, oxygen and hydrogen isotopes in tree rings – a climate and anthropogenic impact study / Sławomira Pawelczyk, Anna Pazdur, Małgorzata Szczepanek, Tatjana Boettger, Marika Haupt, Marek KRĄPIEC, Elżbieta KRĄPIEC-SZYCHOWSKA // W: TRACE 2008 : Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology : annual conference of the Association for Three-Ring Research : April 27–30, 2008 Zakopane, Poland / University of Silesia, University of Wrocław, Tatrzański National Park. — [Polska : s. n.], [2008]. — Opis wg okł.. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Chronologie subfosylnych sosen z torfowiska Puścizna Wielka i ich paleoklimatyczna interpretacja[Tree-ring pine chronologies from Puścizna Wielka peat bog and palaeoclimatology interpretation] / Marek KRĄPIEC, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: II Konferencja dendrochronologów polskich : Rogów, 14–16 lutego 2014 : streszczenia referatów i posterów / Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie, Arboretum w Rogowie. — Warszawa : [s. n.], 2014. — S. 21. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Chronology of the Lusatian Culture population stronghold in Wicina (SW Poland) in the light of dendrochronological analyses / M. KRĄPIEC, E. SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: EURODENDRO 2014 [Dokument elektroniczny] : Lugo, Spain 8–12 September : book of abstracts / ed. Ignacio García-Gonzáles, Manuel Souto-Herrero. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s n.], 2014. — Dysk Flash. — S. 62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Dawne górnictwo Srebrnej Góry w badaniach dendrochronologicznych i radiowęglowych : sztolnia Amalie - próba datowania wyrobiska[Old mining in Srebrna Góra (Silberberg) in dendrochronological and radiocarbon studies : Amalie adit - an attempt of dating] / Michał Stysz, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: Materiały I. Warsztatów Dziedzictwo i historia górnictwa : Złoty Stok, 14–15 IV 2016 / oprac. Paweł P. Zagożdżon [et al.]. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-942205-5-6. — S. 54–57. — E. Szychowska-Krąpiec - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Dendrochronologia w polskiej archeologii górniczej[Dendrochronology in polish mining archaeology] / Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: II Konferencja dendrochronologów polskich : Rogów, 14–16 lutego 2014 : streszczenia referatów i posterów / Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie, Arboretum w Rogowie. — Warszawa : [s. n.], 2014. — S. 26. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Dendrochronological analysis of historic violins / Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: EURODENDRO 2011 : Engelberg, September 19–23 : program & book of abstracts. — Birmensdorf : Swiss Federal Research Institute WSL, 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Dendrochronological analysis of subfossil wood of pine (Pinus sylvestris L.) from the peatbog Puścizna Wielka / Marek KRĄPIEC, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: Paleoecological reconstructions – lacustrine, peat and cave sediments : 22–24.05.2013, Białka Tatrzańska, Poland : abstract book. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 119–122. — Bibliogr. s. 121–122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Dendrochronological dating of wood from mediaeval gold mines in Lower Silesia / Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: “Methods of absolute chronology” : 11\textsuperscript{th} international conference : 15–18\textsuperscript{th} May 2013, Podlesice, Poland : abstracts & programme / ed. Natalia Piotrowska. — [Gliwice : s. n.], [2013]. — S. 65, Poster no 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Dendrochronological dating of wood from roof structures of historic churches in central Poland / Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC, Marek KRĄPIEC, Andrzej Zielski // News of Forest History. — 2008 nr 5, s. 38–39. — EuroDendro 2008 : the long history of wood utilization : 14th conference. — Wien : IUFRO [International Union of Forest Research Organization, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Janowiec koło Barda – dawny ośrodek górniczy, w świetle badań archiwalnych, terenowych, inwentaryzacyjnych i dendrochronologicznychJanowiec nearby Bardo – the old mining centre, according to the archives, field, cataloguing and dendrochronological research / Michał Stysz, Michał Mączka, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // Hereditas Minariorum ; ISSN 2391-9450. — 2014 vol. 1, s. 9–28. — Bibliogr. s. 27–28. — Elżbieta Szychowska-Krąpiec – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: historia górnictwa, relikty dawnych wyrobisk górniczych, Góry Bardzkie, Janowiec

15
 • Late Holocene palaeoclimate variability: the significance of bog pine dendrochronology related to peat stratigraphy : the Puścizna Wielka raised bog case study (Orawa - Nowy Targ Basin, Polish Inner Carpathians) / Marek KRĄPIEC, Włodzimierz Margielewski, Katarzyna Korzeń, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC, Dorota Nalepka, Adam Łajczak // Quaternary Science Reviews ; ISSN 0277-3791. — 2016 vol. 148, s. 192–208. — Bibliogr. s. 206–208, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-26. — tekst: https://goo.gl/Y6j4Y7

 • keywords: Holocene, Pinus sylvestris, climate change, subfossil wood, raised bog, Polish Inner Carpathians, multi-proxy analysis, tree-rings analyses

16
 • Long-term chronologies of pine (\emph {Pinus sylvestris} L.) and fir (\emph {Abies alba} Mill.) from the Małopolska region and their palaeoclimatic interpretationWielowiekowe chronologie sosny ({\it Pinus sylvestris} L.) i jodły ({\it Abies alba} Mill.) z regionu Małopolski oraz ich interpretacja paleoklimatyczna / Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // Folia Quaternaria ; ISSN 0015-573X. — 2010 nr 79, s. 5–124. — Bibliogr. s. 113–121, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Małopolskie standardy sosny (\emph{Pinus sylvestris} L.) i jodły (\emph{Abies alba} Mill.) oraz ich paleoklimatyczna interpretacjaMałopolska standards for the pine (\emph{Pinus sylvestris} L.) and fir (\emph{Abies alba} Mill.) and their palaeoclimatic interpretation / Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności ; ISSN 1733-0513. — 2009 t. 7, s. 55–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Monitorowanie aktywności działalności górniczej metodą dendrochronologiczną na przykładzie KWB Bełchatów[Dendrochronological monitoring of mining activity on the example of KWB Bełchatów] / Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : XI konferencja : Zabrze, 20–22 IV 2017 / oprac. Paweł P. Zagożdżon, Marek J. Battek, Barbara Klajmon. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-946706-2-7. — S. 74–77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Niezwykłe ślady dawnego górnictwa na przykładzie wybranych wyrobisk w rejonie Gór Sowich[Extraordinary marks of old mining on the example of select excavations in the region of Owl Mountains] / Michał Mączka, Michał Stysz, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały VIII konferencji : Świeradów Zdrój, 18–20.04.2012 r.. — [Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej], [2012]. — ISBN: 978-83-7493-674-3. — S. 14. — Elżbieta Szychowska-Krąpiec – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Nyckelharpa z Wolina : przyczynek do historii instrumentów strunowych w średniowiecznej Europie[The Nyckelharpa from Wolin : a construction to the history of stringed instruments in medieval Europe] / Andrzej Janowski, Stanisław Mazurek, Dorota Popławska, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // Slavia Antiqua ; ISSN 0080-9993. — 2015 t. 56, s. 215–230. — Bibliogr. s. 229–230, Abstr.

 • keywords: Middle Ages, Wolin, musical string instruments, nyckelharpa, keyed fiddle

21
 • Ocena stanu degradacji środowiska na podstawie badań dendroekologicznych w rejonie krakowskim[Evaluation of state of the environment degradation based on dendroecological studies in the Krakow region] / Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 44. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Radiocarbon dated late-glacial Scots pine (Pinus sylvestris L.) chronology from Central Poland / Marek KRĄPIEC, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC, Joanna BARNIAK, Danuta J. Michczyńska, Adam Michczyński, Jacek Pawlyta, Natalia Piotrowska, Tomasz Goslar, Bogusława Waliszewska // W: "Methods of absolute chronology” [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} international conference : 11–13\textsuperscript{th} May 2016, Gliwice-Paniówki, Poland : abstracts & programme / ed. Anna Pazdur. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Institute of Physics–CSE ; Silesian University of Technology, 2016. — (Geochronometria : Conference Abstracts Series ; 1). — e-ISBN: 978-83-904783-3-3. — S. 100–101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.carbon14.pl/12thMAC/pdf/MACh2016_Abstracts.pdf [2016-05-24]. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Radiocarbon dated late-glacial Scots pine (\emph{Pinus sylvestris} L.) chronology from Central Poland / Marek KRĄPIEC, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC, Joanna BARNIAK // W: EURODENDRO 2015 [Dokument elektroniczny] : international conference on Dendrochronology : climate and human history in the Mediterranean Basin : 18–23 October 2015, Antalya, Turkey : book of abstracts / ed. Ünal Akkemik. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey : s n.], [2015]. — S. 107. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://eurodendro2015.org/EuroDendro2015_AbstractBook.pdf [2015-11-20]. — Bibliogr. s. 107

 • keywords: radiocarbon dating, dendrochronology, Scots pine, subfossil wood

24
 • Radiocarbon dated late-glacial Scots pine (\emph{Pinus sylvestris} L.) chronology from Central Poland / Marek KRĄPIEC, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC, Joanna BARNIAK // W: 22\textsuperscript{nd} international radiocarbon conference [Dokument elektroniczny] : November 16–20, 2015, Dakar, Sénégal : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Dakar : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Rekonstrukcja termiki okresu zimowego w NE Polsce na podstawie sekwencji przyrostów rocznych sosny zwyczajnej z lat 1582–2004 ADReconstruction of thermal conditions of winter periods in NE Poland on the basis of annual growth sequences of the Scots pine in the years 1582–2004 AD / Marek KRĄPIEC, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC, Adam WALANUS // Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności ; ISSN 1733-0513. — 2009 t. 7, s. 73–82. — Bibliogr. s. 81–82, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych