Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Szurlej, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3872-9019

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909992

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 164, z ogólnej liczby 168 publikacji Autora


1
 • Aktualna pozycja energetyki gazowej w Polsce, a bezpieczeństwo energetyczne[A current position of gas-fired power generation in Poland and energy security] / Adam SZURLEJ // Nowa Energia ; ISSN 1899-0886. — 2015 nr 2–3, s. 18–21. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza dokładności obliczeń hydraulicznych przesyłu gazuAnalysis of the hydraulic calculation accuracy of the gas transmission / Rafał KOWALSKI, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Adam SZURLEJ // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2017 t. 91 nr 4, s. 131–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, spadek ciśnienia, gazociągi przemysłowe, algorytmy obliczeniowe

  keywords: natural gas, pressure drop, transmission pipelines, computing algorithms

3
 • Analiza kosztów importu gazu ziemnego do Polski i ich wpływ na strukturę dostawAn analysis of the cost of natural gas imports to Poland and its influence on the structure of supplies / Rafał Biały, Piotr JANUSZ, Marcin ŁOŚ, Adam SZURLEJ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2014 nr 87, s. 83–98. — Bibliogr. s. 97–98, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, koszty importu, dywersyfikacja dostaw, system przesyłowy

  keywords: natural gas, costs of import, diversification of supply, transmission system

4
 • Analiza kosztów i korzyści Polski i UE związanych z planowaną umową handlową między UE i USA (TTIP) : przemysł chemiczny[The potential Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) impact on the European and Polish chemical sectors] / Andrzej P. SIKORA, Rafał Jarosz, Mateusz P. Sikora, Adam SZURLEJ, Stanisław Cios // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 5, s. 883–889. — A. P. Sikora - dod. afiliacja: Instutut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. in Warsaw

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza metod prognozowania zapotrzebowania na gazAnalysis of the methods for gas demand forecasting / Rostyslav APOSTOL, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Adam SZURLEJ // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 83. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, prognozowanie zapotrzebowania na gaz, zużycie gazu

  keywords: gas consumption, natural gas, gas demand forecasting

6
 • Analiza możliwości zastosowania materiałów kompozytowych do transportu gazu ziemnegoAnalysis of use the composite materials for the natural gas transmission / Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Jan MACUDA, Adam SZURLEJ, Łukasz ZABRZESKI // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 47. — K. Liszka, Ł. Zabrzeski – dod. afiliacja: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kompozyt, transport gazu, gazociąg, wyskie ciśnienie, dystrybucja gazu ziemnego

  keywords: composite, pipeline, high pressure, natural gas transport, natural gas distribution

7
 • Analiza potencjału efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa w perspektywie do 2030 rokuAn analysis of the potential for energy savings in the housing sector: the 2030 perspective / Tomasz MIROWSKI, Jacek Kamiński, Adam SZURLEJ // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2013 nr 6, s. 57–62. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: energetyka rozproszona, polityka energetyczna, efektywność energetyczna, mieszkalnictwo, odnawialne źródła energii (OZE)

  keywords: energy policy, energy efficiency, housing sector, distributed generation, renewable energy sources (RES)

8
 • Analiza skuteczności wprowadzonego systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z metanuAnalysis of the effectiveness of implemented systems of support for generating electricity from methane / Maciej KALISKI, Rafał Wojciechowski, Adam SZURLEJ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2012 t. 15 z. 4, s. 57–69. — Bibliogr. s. 67–68, Streszcz., Abstr.. — XXVI konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Gospodarka – Surowce – Energia – Środowisko – Polityka Energetyczna : Zakopane, 14–17 października 2012, cz. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Analiza wpływu udziału różnych składników na transport gazu ziemnegoAnalysis of participation of various components on natural gas transport / Rafał KOWALSKI, Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Adam SZURLEJ // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 71. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, gazociagi przesyłowe, skład gazu ziemnego, zanieczyszczenia gazu ziemnego

  keywords: natural gas, transmission pipelines, natural gas composition, contamination of natural gas

10
 • Analiza zmian struktury wytwarzania energii elektrycznej w kontekście założeń polityki energetycznejAn analysis of changes in the power generation fuel-mix: the energy policy context / Adam SZURLEJ, Tomasz MIROWSKI, Jacek KAMIŃSKI // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2013 nr 1, s. 3–10. — Bibliogr. s. 9–10, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Analiza zmian zużycia energii pierwotnej w Polsce w kontekście liberalizacji rynków paliw i energiiAnalysis of the changes in primary energy consumption in Poland in the context of energy markets liberalization / Jacek Kamiński, Przemysław Kaszyński, Marcin Malec, Adam SZURLEJ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2015 t. 18 z. 3, s. 25–36. — Bibliogr. s. 34–35, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, gaz ziemny, bezpieczeństwo energetyczne, liberalizacja, energia pierwotna

  keywords: hard coal, natural gas, energy security, liberalization, primary energy

12
 • Analiz zatrat na import prirodnogo gaza v Pol'szu v 2002–2012 godah[An analysis of the cost of natural gas import to Poland in 2002–2012] / Rafał Biały, Piotr JANUSZ, Alona NAD, Marcin ŁOŚ, Adam SZURLEJ // W: Majbutnê-audit : materiali mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : Krivij Rìg, 27 listopada, 2013 r. : 10-j ûvìlejnij vipusk / DVNZ ”Krivorìz'kij nacìonal'nij unìversitet”, Dnìpropetrovs'ke teritorìal'ne vìddìlennâ, Spìlki Auditorìv Ukraïni. — [Krivij Rìg] : DVNZ ”KNU”, cop. 2013. — ISBN: 978-617-7104-15-4. — S. 66–68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
 • Argumenty przemawiają za... : perspektywy rozwoju krajowego rynku CNG w odniesieniu do tendencji światowych[Arguments are for... : perspectives of development of CNG domestic market versus international trends] / Adam SZURLEJ // W: Profesjonalne gazownictwo 2008 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut. — Kraków : AKNET-PRess, [2008]. — S. 81–85. — Bibliogr. s. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Bariery rozpoznania, nowoczesne technologie, potencjał wydobycia i analiza możliwości zagospodarowania gazu z łupków, a w szczególności w krajowym sektorze wytwarzania energii elektrycznej i przemyśle chemicznym[Recognition barriers, new technologies, potential of exploration and analysis of capabilities of shale gas development, particularly in the national power generation system and chemical industry] / Adam SZURLEJ, Tadeusz OLKUSKI, Andrzej P. SIKORA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 1, s. 5–11. — Bibliogr. s. 11. — Andrzej P. Sikora – dod. afiliacja Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o o., Warszawa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski w obszarze gazu ziemnego[Natural gas and Polish energy security] / Wojciech SUWAŁA, Piotr JANUSZ, Adam SZURLEJ // W: Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski / red. nauk. Jarosław J. Piątek, Renata Podgórzańska. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. — ISBN: 978-83-7780-841-2. — S. 105–119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Bilans egzergetyczny gazu ziemnego w gazociągach przesyłowychExergetic balance of natural gas in transmission pipelines / Krystian LISZKA, Mariusz ŁACIAK, Andrii OLIINYK, Oleksandr Susak, Adam SZURLEJ // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017 = Drilling-Oil-Gas AGH 2017 : creating innovation solutions by drawing on tradition : 28\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : AGH], [2017]. — Jubileusz 50-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 72. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, egzergia, gazociagi przesyłowe

  keywords: natural gas, exergy, transmission pipelines

18
 • Brytyjskie doświadczenia a zmiana struktury źródeł energii w PolsceBritish experiences versus the change in the structure of energy sources in Poland / Maciej KALISKI, Paweł Frączek, Adam SZURLEJ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2011 t. 14 z. 2, s. 141–153. — Bibliogr. s. 152–153, Streszcz., Abstr.. — Surowce, energia, efektywność, polityka energetyczna : XXV konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : Zakopane, 9–12 października 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Opis wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • CNG jako paliwo alternatywne w zakładach komunikacji miejskiejCNG as alternative fuel in urban transport companies / Edyta Korzec, Adam SZURLEJ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
 • Czy gaz ziemny będzie paliwem konkurencyjnym?Will natural gas be competitive fuel? / Adam SZURLEJ, Mariusz Ruszel, Tadeusz OLKUSKI // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2015 nr 5, s. 3–10. — Bibliogr. s. 9–10, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, bezpieczeństwo energetyczne, rynek gazu, ceny gazu, gaz skroplony

  keywords: gas prices, natural gas market, LNG, natural gas, energy security

22
 • Development of alternative fuels technologies: compressed natural gas home refueling station / S. KUCZYŃSKI, K. LISZKA, M. ŁACIAK, A. OLIINYK, A. SZURLEJ // W: World Academy of Sciences Engineering and Technology (WASET) [2017] : international scholarly and scientific research & innovation : conference proceedings : November 02–03, 2017 Cape Town, South Africa, Pt. 2. — [Cape Town : s. n.], [2017]. — (World Academy of Engineering and Technology ; ISSN 2522-3631). — S. 184

 • keywords: CNG (Compressed Natural Gas), alternative fuels, CNG stations, NGVs (Natural Gas Vehicles), gas value chain

23
 • Development of alternative fuels technologies for transportation / KUCZYŃSKI S., LISZKA K., ŁACIAK M., OLIINYK A., SZURLEJ A. // W: World Academy of Sciences Engineering and Technology (WASET) [2016] : [ICESET 2016 : 18th International Conference on Energy Systems Engineering and Technology] : international scholarly and scientific research & innovation : December 15–16 2016, Sydney, Australia, Pt. 17. — [Sydeny : s. n.], [2016]. — Dod. na okł. e-ISSN 2010-3778. — S. 2442. — Toż na dołączonym CD-ROMie

 • keywords: CNG (Compressed Natural Gas), alternative fuels, CNG stations, NGVs (Natural Gas Vehicles), LNG (Liquefied Natural Gas)

24
 • Dostawy gazu z Rosji będą mieć ważny udział, ale po 2022 r. możemy być eksporterem gazu : rozmowa z naczelnikiem Wydziału Gazu Ziemnego Ministerstwa Gospodarki RP[Gas supplies from Russia will be important part, but after 2022 we can be a gas exporter : overview with the chief of Department of Natural Gas in Ministry of Economy] / Adam SZURLEJ, [rozm. Grzegorz Makuch] // W: Gaz łupkowy : wielka gra o bezpieczeństwo energetyczne / Grzegorz Makuch. — Kraków : [s. n.], 2014. — ISBN: 978-83-934849-5-9. — S. 112–129. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, dod. afiliacja: Ministerstwo Gospodarki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Economic and environmental aspects of using CNG in urban public transport – based on the experience of MPK RzeszówWybrane aspekty ekonomiczne i ekologiczne wykorzystania CNG w komunikacji miejskiej – doświadczenia MPK Rzeszów / Monika Orzechowska, Marek Filip, Adam SZURLEJ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4756–4763. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4762–4763, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, CNG, NGV, MPK Rzeszów, transport ekologiczny

  keywords: natural gas, CNG, NGV, MPK Rzeszow, ecological transport