Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Szpyra, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1909-0734 orcid iD

ResearcherID: V-5020-2017

Scopus: 14523516600

PBN: 5e70922c878c28a047391203

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 123, z ogólnej liczby 123 publikacji Autora


1
 • A method of MV/LV transformer stations load estimationMetoda estymacji obciążeń stacji transformatorowych SN/nn / Waldemar SZPYRA // W: APE'05 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : XII międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 8–10 czerwca 2005. T. 4, Elektrownie i sieci: generacja rozproszona, odnawialne źródła energii, urządzenia i sieci, zagadnienia wybrane = Vol. 4, Electric power plants and networks: dispersed and renewable sources of energy, installations, distribution networks, selected problems = XIIth International Conference on Present-Day Problems of Power Engineering, Poland, Gdansk - Jurata, June 8-10, 2005 / oprac. red. Zbigniew Szczerba [at al.] ; Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk] : Zakład Poligrafii Politechniki Gdańskiej, [2005]. — Na okł. dod.: 1905, 1945, 2004/2005 Jubileusz Politechniki w Gdańsku. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8390988536. — S. 175–184. — Bibliogr. s. 184

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A method of MV/LV transformer stations load estimationMetoda estymacji obciążeń stacji transformatorowych śn/nn / Waldemar SZPYRA // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2005 zeszyt tematyczny nr 7, s. 134–138. — Bibliogr. s. 138. — APE'05 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : XII międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk – Jurata, 8–10 czerwca 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Advantages, benefits, and effectiveness resulting from the application of the dynamic management of transmission line capacities / Piotr Kacejko, Michał Wydra, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // W: EEM 18 [Dokument elektroniczny] : 15\textsuperscript{th} international conference on the European Energy Market : 27-29 June 2018, Łódź, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — (International Conference on the European Energy Market ; ISSN 2165-4077). — e-ISBN: 978-1-5386-1488-4. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047eh02b7.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8469777

  orcid iD
 • keywords: power system, effectiveness, economic analysis, dynamic line rating, transmission management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EEM.2018.8469777

4
 • An artificial neural network for state estimation of medium voltage power distribution network / Waldemar SZPYRA // W: Proceedings of the 16th international conference on Systems science : 4–6 September 2007, Wrocław, Poland. Vol. 3, Applications of systems analysis to technical systems ; Applications of systems analysis to non-technical systems ; Applications of systems analysis to biomedical systems / ed. Adam Grzech. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — ISBN: 978-83-7493-341-4. — S. 251–260. — Bibliogr. s. 260

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza ferrorezonansu w sieciach elektroenergetycznych w aspekcie wybranych zagadnień jakości dostawy energii elektrycznej[Analysis of ferroresonance in electricity networks in the context of selected aspects of quality supply of electricity] / Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // W: Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce : VI konferencja : Białka Tatrzańska, 9–10 czerwca 2015 r. : suplement / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — [Poznań : PTPiREE], [2015]. — S. 171–191. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza konstrukcyjnych możliwości ograniczania szerokości strefy oddziaływania linii przesyłowychAnalysis of constructional possibilities of limiting the width of the electromagnetic interaction zone of transmission lines / Konrad KOCHANOWICZ, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO, Tadeusz WSZOŁEK // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2019 nr 62, s. 151–154. — Bibliogr. s. 154, Streszcz.. — K. Kochanowicz - dod. afiliacja: BSiPE Energoprojekt Kraków S. A.. — Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE'19 : XIX konferencja naukowa : Jastrzębia Góra, 12–14 czerwca 2019. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_62.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: hałas, napowietrzne linie elektroenergetyczne, pole elektryczne, strefa oddziaływania elektromagnetycznego

  keywords: noise, overhead power lines, electric field, electromagnetic interaction zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.62.33

7
 • Analiza możliwości redukcji napięć indukowanych w wielotorowych liniach napowietrznychAnalysis possibility to reduce tensions induced in multi-circuit overhead lines / Rafał TARKO, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2015 nr 42, s. 47–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz.. — APE'15 Aktualne Problemy w Elektroenergetyce: XVII międzynarodowa konferencja naukowa : Jastrzębia Góra, 17–19 czerwca, 2015

 • słowa kluczowe: linie elektroenergetyczne wielotorowe, linie elektroenergetyczne wielonapięciowe, redukcja napięć indukowanych

  keywords: multi-circuit power lines, multi-voltage power lines, reduction of induced voltages

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza możliwości redukcji napięć indukowanych w wielotorowych wielonapięciowych liniach napowietrznychAnalysis of possibilities to reduce the voltages induced in multi-circuit and multi-voltage overhead lines / Rafał TARKO, Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK // W: APE'15 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : konferencja : Jastrzębia Góra, 17–19 czerwca 2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : Politechnika Gdańska], [2015]. — (Acta Energetica : kwartalnik naukowy energetyków ; z. 1). — S. 100–106. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.eia.pg.gda.pl/_ape/APE15/AE_2015_01.pdf [2016-01-13]. — Bibliogr. s. 105, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: linie elektroenergetyczne, linie elektroenergetyczne wielotorowe, linie elektroenergetyczne wielonapięciowe, redukcja napięć indukowanych

  keywords: power lines, multi-circuit power lines, induced voltage reduction, multi-voltage power lines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza prądów płynących w uziemieniach stacji elektroenergetycznych w czasie zwarć jednofazowychAnalysis of the currents flowing into the earthing system of substation during single-phase earth fault / Jakub GAJDZICA, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2018 nr 60, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz.. — Zastosowanie komputerów w nauce i technice 2018 : XXVIII cykl seminarów zorganizowanych przez PTETiS Oddział w Gdańsku = Application of computers in science and technology 2018 : proceedings of the XXVIII seminar organised by Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering PTETiS, Gdańsk Section. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiA_PG_60.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: stacja elektroenergetyczna, zwarcia doziemne, uziom, prąd uziomowy

  keywords: substation, single phase earth fault, earthing system, earth current

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.60.04

10
 • Analiza przepięć łączeniowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych w ujęciu statystycznymAnalysis of switching overvoltages in the overhead power lines in statistical terms / Mariusz BENESZ, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 1, s. 201–204. — Bibliogr. s. 204, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/1/47.pdf

 • słowa kluczowe: analiza statystyczna, przepięcia łączeniowe, linie napowietrzne wysokich napięć, koordynacja izolacji

  keywords: statistical analysis, high voltage overhead lines, switching overvoltage, insulation coordination

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.01.47

11
 • Analiza wpływu konstrukcji przewodów na parametry napowietrznych linii elektroenergetycznych[Analysis of influence of cable construction on overhead power lines parameters] / Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO // Energia Elektryczna ; ISSN 1897-3833. — 2016 nr 6, s. 20–22. — Bibliogr. s. 22. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza wpływu konstrukcji przewodów na parametry napowietrznych linii elektroenergetycznych[Analysis of influence of cable construction on overhead power lines parameters] / Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO // W: Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : VII konferencja naukowo-techniczna : 8–9 czerwca 2016 r., Kołobrzeg / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycnej, [2016]. — S. 75–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza wpływu obciążenia i warunków atmosferycznych na straty energii w elektroenergetycznych liniach napowietrznych[Analysis of the influence load and atmospheric conditions on energy losses in overhead power lines] / Rafał TARKO, Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK // W: Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : VII konferencja naukowo-techniczna : 8–9 czerwca 2016 r., Kołobrzeg / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycnej, [2016]. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza wpływu odbiorników nieliniowych na straty w elementach sieci elektroenergetycznych[Analysis of impact of nonlinear loads on power losses in network elements] / Rafał TARKO, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH, Wiesław NOWAK, Wlademar SZPYRA // W: Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : V konferencja naukowo-techniczna : Kołobrzeg, 17–18 maja 2011 r.. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, [2011]. — S. 16-1–16-8. — Bibliogr. s. 16-8, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analiza wpływu odbiorników nieliniowych na warunki doboru i eksploatacji baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej w stacjach SN/nN[Analysis of the impact of nonlinear loads in terms of selection and operation of capacitor banks for reactive power compensation in MV/LV substations] / Rafał TARKO, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA // W: Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przemysłowych : grudzień 2010 r. / Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, 2010. — [Publikacja zawiera materiały z konferencji, która odbyła się w Wiśle, w dnia 7–8 grudnia 2010 r.]. — S. 08-1–08-10. — Bibliogr. s. 08-10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analiza zapotrzebowania i bilans mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym[Balance sheet and analysis of reactive power demand in the Polish Power System] / Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // W: Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych : II konferencja naukowo-techniczna : 24–25 października 2012 r., Wisła / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 1/1–1/6. — Bibliogr. s. 1/6, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Analysis of impact of nonlinear loads on losses in power network elementsAnaliza wpływu odbiorników nieliniowych na straty w elementach sieci / Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 8, s. 327–330. — Bibliogr. s. 330, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sieci elektroenergetyczne, straty mocy

  keywords: odbiorniki nieliniowe, power network, non linear loads, power losses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Analysis of possibilities to reduce the voltages induced in multi-circuit and multi-voltage overhead linesAnaliza możliwości redukcji napięć indukowanych w wielotorowych wielonapięciowych liniach napowietrznych / Rafał TARKO, Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK // Acta Energetica : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2300-3022. — 2015 R. 7 nr 3/24, s. 130–141. — Bibliogr. s. 135, 140, Abstr., Streszcz.. — Tekst ang.-pol.

 • słowa kluczowe: linie elektroenergetyczne, linie elektroenergetyczne wielotorowe, linie elektroenergetyczne wielonapięciowe, redukcja napięć indukowanych

  keywords: power lines, multi-circuit power lines, induced voltage reduction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12736/issn.2300-3022.2015312

19
 • Analysis of the impact of nonlinear loads on capacitor banks for reactive power compensation in MV/LV substationsAnaliza wpływu odbiorników nieliniowych na baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej w stacjach SN/nn / Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2013 R. 89 nr 10, s. 172–175. — Bibliogr. s. 175, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2013/10/46.pdf

 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, sieci elektroenergetyczne, transformatory rozdzielcze

  keywords: odbiorniki nieliniowe, non linear loads, reactive power compensation, power networks, distribution transformers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Application of statistical methods in insulation coordination of overhead power lines / Mariusz BENESZ, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // W: EPE 2017 [Dokument elektroniczny] : 18th international scientific conference on Electric power engineering : May 17th to May 19th, 2017, Kouty nad Desnou : proceedings / ed. Lukáš Prokop, Tadeusz Sikora. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czechy] : IEEE, cop. 2017. — Dysk Flash. — Dod. ISBN: 978-1-5090-6405-2. — e-ISBN: 978-1-5090-6406-9. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — W bazie Web of Science zakres stron: 488-491. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047kh0004.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7967316

  orcid iD
 • keywords: high voltage overhead lines, insulation coordination, statistical procedures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Artificial neural network for MV/LV transformers load estimation / W. SZPYRA // W: MEPS'06 : Modern Electric Power Systems : proceedings of the international symposium : Wrocław, September 6–8, 2006 / eds. Eugeniusz Rosołowski, Waldemar Rebizant, Piotr Pierz ; [Wrocław University of Technology]. — Wrocław : Wrocław University of Technology. Institute of Electrical Power Engineering, cop. 2006. — S. 541–546. — Bibliogr. s. 545–546, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Asymetria prądów i napięć[Current and voltage asymmetry] / Waldemar L. SZPYRA // W: Ciągłość i jakość zasilania : sympozjum z cyklu Polskie Partnerstwo Jakości Zasilania zorganizowane w ramach Europejskiego Programu Leonardo da Vinci : Leonardo Power Quality Initiative : Tarnów, 25 listopada 2003 r.. — Wrocław : Polskie Centrum Promocji Miedzi, [2003]. — ISBN10: 83-914296-5-2. — S. 74–86. — Bibliogr. s. 85–86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Asymetria prądów i napięć w sieciach elektroenergetycznych[Current and voltage asymmetry in electrical power network] / Waldemar L. SZPYRA // W: Jakość i efektywne użytkowanie energii elektrycznej : seminarium z cyklu „Polskie Partnerstwo Jakości Zasilania” zorganizowane w ramach Europejskiego Programu Leonardo da Vinci jako forma projektu „Edukacyjny Program Jakości Zasilania Leonardo” : Leonardo Power Quality Initiative : Kraków, 17–18 listopada 2004 / red. Ryszard Klempka. — Kraków : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2004. — ISBN10: 83-88309-21-8. — S. 169–181. — Bibliogr. s. 181

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badania i analiza zwarć doziemnych w sieci średniego napięcia innogy Stoen Operator dla doboru rezystora uziemiającegoTests and analysis of earth faults in the medium voltage network of innogy Stoen operator for selection of earthing resistor / Rafał TARKO, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Marek Witkowski // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2019 nr 63, s. 47–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz.. — Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE'19 : XIX konferencja naukowa : Jastrzębia Góra, 12–14 czerwca 2019. — tekst: https://eia.pg.edu.pl/documents/10623/32925502/ZN_WEiAPG_63.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: przepięcia ziemnozwarciowe, zwarcia doziemne, rezystor uziemiający, zagrożenie porażeniowe

  keywords: earth fault, earthing resistor, shock hazard, temporary overvoltage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32016/1.63.09

25
 • Bezinwestycyjne metody zmniejszania strat energii w sieciach rozdzielczych w pracach badawczych Zakładu Elektroenergetyki AGH[Non-investment methods of power losses reduction in power distribution networks in the researches of the Electric Power Institute, University of Mining and Metallurgy] / Janusz BROŻEK, Aleksander KOT, Jerzy KULCZYCKI, Waldemar SZPYRA // W: Straty energii elektrycznej w Spółkach Dystrybucyjnych : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 17–18.05.1999 r. / Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, 1999. — S. 264–277. — Bibliogr. s. 277

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: