Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Szpyra, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kee, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1909-0734

ResearcherID: V-5020-2017

Scopus: 14523516600

PBN: 909864

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 92, z ogólnej liczby 92 publikacji Autora


1
 • Analiza ferrorezonansu w sieciach elektroenergetycznych w aspekcie wybranych zagadnień jakości dostawy energii elektrycznej[Analysis of ferroresonance in electricity networks in the context of selected aspects of quality supply of electricity] / Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // W: Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce : VI konferencja : Białka Tatrzańska, 9–10 czerwca 2015 r. : suplement / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — [Poznań : PTPiREE], [2015]. — S. 171–191. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości redukcji napięć indukowanych w wielotorowych liniach napowietrznychAnalysis possibility to reduce tensions induced in multi-circuit overhead lines / Rafał TARKO, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2015 nr 42, s. 47–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz.. — APE'15 Aktualne Problemy w Elektroenergetyce: XVII międzynarodowa konferencja naukowa : Jastrzębia Góra, 17–19 czerwca, 2015

 • słowa kluczowe: linie elektroenergetyczne wielotorowe, linie elektroenergetyczne wielonapięciowe, redukcja napięć indukowanych

  keywords: multi-circuit power lines, multi-voltage power lines, reduction of induced voltages

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości redukcji napięć indukowanych w wielotorowych wielonapięciowych liniach napowietrznychAnalysis of possibilities to reduce the voltages induced in multi-circuit and multi-voltage overhead lines / Rafał TARKO, Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK // W: APE'15 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : konferencja : Jastrzębia Góra, 17–19 czerwca 2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : Politechnika Gdańska], [2015]. — (Acta Energetica : kwartalnik naukowy energetyków ; z. 1). — S. 100–106. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.eia.pg.gda.pl/_ape/APE15/AE_2015_01.pdf [2016-01-13]. — Bibliogr. s. 105, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: linie elektroenergetyczne, linie elektroenergetyczne wielotorowe, linie elektroenergetyczne wielonapięciowe, redukcja napięć indukowanych

  keywords: power lines, multi-circuit power lines, induced voltage reduction, multi-voltage power lines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza przepięć łączeniowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych w ujęciu statystycznymAnalysis of switching overvoltages in the overhead power lines in statistical terms / Mariusz BENESZ, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 1, s. 201–204. — Bibliogr. s. 204, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/1/47.pdf

 • słowa kluczowe: analiza statystyczna, przepięcia łączeniowe, linie napowietrzne wysokich napięć, koordynacja izolacji

  keywords: statistical analysis, high voltage overhead lines, switching overvoltage, insulation coordination

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.01.47

5
 • Analiza wpływu konstrukcji przewodów na parametry napowietrznych linii elektroenergetycznych[Analysis of influence of cable construction on overhead power lines parameters] / Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO // Energia Elektryczna ; ISSN 1897-3833. — 2016 nr 6, s. 20–22. — Bibliogr. s. 22. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wpływu konstrukcji przewodów na parametry napowietrznych linii elektroenergetycznych[Analysis of influence of cable construction on overhead power lines parameters] / Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO // W: Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : VII konferencja naukowo-techniczna : 8–9 czerwca 2016 r., Kołobrzeg / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycnej, [2016]. — S. 75–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wpływu obciążenia i warunków atmosferycznych na straty energii w elektroenergetycznych liniach napowietrznych[Analysis of the influence load and atmospheric conditions on energy losses in overhead power lines] / Rafał TARKO, Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK // W: Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : VII konferencja naukowo-techniczna : 8–9 czerwca 2016 r., Kołobrzeg / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycnej, [2016]. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza wpływu odbiorników nieliniowych na straty w elementach sieci elektroenergetycznych[Analysis of impact of nonlinear loads on power losses in network elements] / Rafał TARKO, Aleksander KOT, Andrzej MAKUCH, Wiesław NOWAK, Wlademar SZPYRA // W: Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : V konferencja naukowo-techniczna : Kołobrzeg, 17–18 maja 2011 r.. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, [2011]. — S. 16-1–16-8. — Bibliogr. s. 16-8, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza wpływu odbiorników nieliniowych na warunki doboru i eksploatacji baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej w stacjach SN/nN[Analysis of the impact of nonlinear loads in terms of selection and operation of capacitor banks for reactive power compensation in MV/LV substations] / Rafał TARKO, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA // W: Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przemysłowych : grudzień 2010 r. / Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, 2010. — [Publikacja zawiera materiały z konferencji, która odbyła się w Wiśle, w dnia 7–8 grudnia 2010 r.]. — S. 08-1–08-10. — Bibliogr. s. 08-10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza zapotrzebowania i bilans mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym[Balance sheet and analysis of reactive power demand in the Polish Power System] / Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // W: Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych : II konferencja naukowo-techniczna : 24–25 października 2012 r., Wisła / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 1/1–1/6. — Bibliogr. s. 1/6, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analysis of impact of nonlinear loads on losses in power network elementsAnaliza wpływu odbiorników nieliniowych na straty w elementach sieci / Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 8, s. 327–330. — Bibliogr. s. 330, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=69825

 • słowa kluczowe: sieci elektroenergetyczne, odbiorniki nieliniowe, straty mocy

  keywords: power network, nonlinear loads, power losses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analysis of possibilities to reduce the voltages induced in multi-circuit and multi-voltage overhead linesAnaliza możliwości redukcji napięć indukowanych w wielotorowych wielonapięciowych liniach napowietrznych / Rafał TARKO, Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK // Acta Energetica : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2300-3022. — 2015 R. 7 nr 3/24, s. 130–141. — Bibliogr. s. 135, 140, Abstr., Streszcz.. — Tekst ang.-pol.

 • słowa kluczowe: linie elektroenergetyczne, linie elektroenergetyczne wielotorowe, linie elektroenergetyczne wielonapięciowe, redukcja napięć indukowanych

  keywords: power lines, multi-circuit power lines, induced voltage reduction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12736/issn.2300-3022.2015312

13
 • Analysis of the impact of nonlinear loads on capacitor banks for reactive power compensation in MV/LV substationsAnaliza wpływu odbiorników nieliniowych na baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej w stacjach SN/nn / Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2013 R. 89 nr 10, s. 172–175. — Bibliogr. s. 175, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2013/10/46.pdf

 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, sieci elektroenergetyczne, odbiorniki nieliniowe, transformatory rozdzielcze

  keywords: nonlinear loads, reactive power compensation, power networks, distribution transformers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • An artificial neural network for state estimation of medium voltage power distribution network / Waldemar SZPYRA // W: Proceedings of the 16th international conference on Systems science : 4–6 September 2007, Wrocław, Poland. Vol. 3, Applications of systems analysis to technical systems ; Applications of systems analysis to non-technical systems ; Applications of systems analysis to biomedical systems / ed. Adam Grzech. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. — ISBN: 978-83-7493-341-4. — S. 251–260. — Bibliogr. s. 260

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Application of statistical methods in insulation coordination of overhead power lines / Mariusz BENESZ, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // W: EPE 2017 [Dokument elektroniczny] : 18th international scientific conference on Electric power engineering : May 17th to May 19th, 2017, Kouty nad Desnou : proceedings / ed. Lukáš Prokop, Tadeusz Sikora. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czechy] : IEEE, cop. 2017. — Dysk Flash. — Dod. ISBN: 978-1-5090-6405-2. — e-ISBN: 978-1-5090-6406-9. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — W bazie Web of Science zakres stron: 488-491

 • keywords: high voltage overhead lines, insulation coordination, statistical procedures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Artificial neural network for MV/LV transformers load estimation / W. SZPYRA // W: MEPS'06 : Modern Electric Power Systems : proceedings of the international symposium : Wrocław, September 6–8, 2006 / eds. Eugeniusz Rosołowski, Waldemar Rebizant, Piotr Pierz ; [Wrocław University of Technology]. — Wrocław : Wrocław University of Technology. Institute of Electrical Power Engineering, cop. 2006. — S. 541–546. — Bibliogr. s. 545–546, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Bilans energii biernej w słabo obciążonym układzie przesyłowym[Balance of passive energy in a poorly loaded transmission system] / Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO, Janusz Onak // Energia Elektryczna ; ISSN 1897-3833. — 2015 nr 2, s. 19–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Bilans energii biernej w słabo obciążonym układzie przesyłowym[Balance of passive energy in a poorly loaded transmission system] / Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO, Janusz Onak // W: Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych : III konferencja naukowo-techniczna : 10–11 grudnia 2014 r., Wisła / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — s. 1-1-–1-8. — Bibliogr. s. 1-8, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Dynamiczna rekonfiguracja sieci średniego napięcia[Dynamic reconfiguration of medium voltage networks] / Wojciech BĄCHOREK, Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO // W: Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych : V konferencja naukowo-techniczna : Kołobrzeg, 17–18 maja 2011 r.. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, [2011]. — S. 17-1–17-7. — Bibliogr. s. 17-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi w systemach elektroenergetycznych[Dynamic management of transmission capacity in power systems] / Waldemar SZPYRA, Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Michał Wydra, Jarosław KMAK, Wiesław NOWAK, Rafał TARKO // W: APE'17 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : konferencja : Jastrzębia Góra, 7–9 czerwca 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : Politechnika Gdańska], [2017]. — Dysk Flash. — (Acta Energetica : kwartalnik naukowy energetyków ; z. 1). — S. 330–339. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 338, Streszcz.. — W. Szpyra, J. Kmak, W. Nowak, R. Tarko – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: optymalizacja, monitorowanie warunków pracy linii, wpływ warunków atmosferycznych na obciążalność linii elektroenergetycznych, sterowanie rozpływem mocy w systemie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi w systemach elektroenergetycznych[Dynamic management of transmission capacity in power systems] / Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO, Wiesław NOWAK, Jarosław KMAK, Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Michał Wydra // W: Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć : konferencja naukowo-techniczna : 18–19 października 2017 r., Wisła / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, [2017]. — S. 175–186. — Materiał został opublikowany w materiałach konferencyjnych APE'17, i czasopiśmie AE (przyjęty do druku). — W. Szpyra, R. Tarko, W. Nowak, J. Kmak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Efektywność dystrybucji energii elektrycznejElectricity distribution efficiency / Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO, Wiesław NOWAK // W: APE'15 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : konferencja : Jastrzębia Góra, 17–19 czerwca 2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : Politechnika Gdańska], [2015]. — (Acta Energetica : kwartalnik naukowy energetyków ; z. 2). — S. 199–205. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.eia.pg.gda.pl/_ape/APE15/AE_2015_02.pdf [2016-01-13]. — Bibliogr. s. 204, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, rachunek kosztów, efektywność dystrybucji energii elektrycznej

  keywords: power distribution grids, cost accounting, electricity distribution efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Efektywność kompensacji mocy biernej stanu jałowego transformatorów SN/nnEfficiency of compensation of no load reactive power loses of MV/LV transformers / Waldemar SZPYRA // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2011 R. 87 nr 2, s. 144–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=57842

 • słowa kluczowe: kompensacja mocy biernej, straty energii elektrycznej, transformatory dystrybucyjne, efektywność ekonomiczna

  keywords: reactive power compensation, distribution transformers, energy loses, economical efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Efektywność kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnychEffectiveness reactive power compensation in distribution networks / Waldemar SZPYRA, Wiesław NOWAK, Szczepan MOSKWA, Rafał TARKO, Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ // W: APE'11 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 8–10 czerwca 2011. T. 4, Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne: elektrownie wiatrowe, urządzenia i sieci elektroenergetyczne = Present-day problems of power engineering : anniversary the XV\textsuperscript{th} international scientific conference : Gdansk–Jurata, 8–10 June 2011. Vol. 4, Renewable energy and power grids: wind farms, equipment and power grids / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [Gdańsk : s. n.], [2011] + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-931317-0-9. — S. 107–115. — Bibliogr. s. 115. — Toż W: APE'11 [Dokument elektroniczny] : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Jurata, 8–10 czerwca 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — [S. l. : s. n., 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 107–115. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 115. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Efektywność przebudowy sieci napowietrznej SN na sieć kablową w obszarach narażonych na działanie sadzi katastrofalnej[Effectiveness of replacement of MV overhead network by cable network in areas exposed to catastrophic rime] / Aleksander KOT, Wiesław NOWAK, Waldemar SZPYRA, Rafał TARKO, Marcin Duniec // W: Elektroenergetyczne linie napowietrzne : V konferencja naukowo-techniczna : 15 maja 2012 r., Dźwirzyno / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2012]. — S. 17-1–17-7. — Bibliogr. s. 17-7, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: