Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Szmeja, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-ksoas, Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7901-4568

ResearcherID: T-4963-2018

Scopus: brak

PBN: 901260

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Adaptacja? Asymilacja? Wykluczenie? : powojenna polityka państwa polskiego wobec ŚlązakówAdaptation, assimilation, exclusion – the post-war policy of the Polish state towards Silesians / Maria SZMEJA // Opuscula Sociologica ; ISSN 2299-9000. — 2016 nr 4, s. 5–18. — Bibliogr. s. 16–18, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: grupa dominująca, ziemie zachodnie i północne, asymiliacja, polonizacja

  keywords: dominant group, Western and Northern territories, assimilation, polonisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czego nas uczą spisy powszechne ludności?[What do censuses of population learn us?] / Maria SZMEJA // W: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku / red. nauk.: Sławomir Łodziński, Katarzyna Warmińska, Grzegorz Gudaszewski. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar sp. z o. o., cop. 2015. — ISBN: 978-83-7383-735-5. — S. 293–302. — Bibliogr. s. 301–302

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czy zmiana identyfikacji? : Ślązacy we współczesnym społeczeństwie polskimA change of identification? : Silesians in the contemporary Polish society / Maria SZMEJA // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny ; ISSN 2081-4488. — Tytuł poprz.: Przegląd Polonijny ; ISSN: 0137-303X. — 2013 R. 39 z. 1, s. 175–188. — Bibliogr. s. 187–188, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Discrimination of ethnic minority in Europe: case of Silesia / Maria SZMEJA // W: ESA 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference of the European Sociological Association 2015 : differences, inequalities and sociological imagination : Prague, 25–28 August 2015 : abstract book / European Sociological Association (ESA), Institite of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-88-97523-49-9 ; e-ISBN: 978-80-7330-272-6. — S. 1353. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • European Sociological Association / Maria SZMEJA // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2010 t. 8, s. 153–156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • How Polish cultural/ethnic minority groups remember the past : case of Silesia / Maria SZMEJA // W: ESA 2013 : 11\textsuperscript{th} conference : crisis, critique and change : Torino, 28–31 August, 2013 : abstract book / European Sociological Association (ESA), University of Torino. Departament of Culture, Politics and Society. — [Torino : University of Torino], [2013]. — ISBN: 978-88-97523-49-9. — S. 1569

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • "Imigranci w Małopolsce: między integracją, asymilacją, separacją i marginalizacją", redakcja naukowa Edyta Pindel. — Kraków, 2014 / Rec. Maria SZMEJA // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny ; ISSN 2081-4488. — Tytuł poprz.: Przegląd Polonijny ; ISSN: 0137-303X. — 2016 R. 42 z. 1, s. 257–260

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Jak Nomadzi[As Nomads] / Maria SZMEJA // Fabryka Silesia ; ISSN 2084-9621. — 2015 nr 3, s. 26–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Jedna historia czy wielość historii? : pamięć o przeszłości jako bariera kontaktów w społecznościach wielokulturowych[The one history or many histories? Memory of the past as a barrier in multicultural societies] / Maria SZMEJA // W: Aktualne zagrożenia dla wartości związanych z wielokulturowością : materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP i Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej : Wisła, 8–9 maja 2009 r. / red. nauk. Zdzisław Mach, Irena Głuszyńska. — Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2009. — ISBN: 978-83-60430-18-7. — S. 120–129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mniejszości narodowe a polityka państwa : przykład Śląska[Ethnic minorities vs state policy : case of Silesia] / Maria SZMEJA // W: Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku / red. nauk. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2018. — (Mniejszości – Migracje – Wielokulturowość ; t. IV). — ISBN: 978-83-65817-46-4. — S. 141–151. — Bibliogr. s. 150–151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mniejszości wobec dominacji kulturowej i przemian demokratycznych w Polsce : Ślązacy i Ukraińcy[Minorities in the face of cultural domination and democratic changes in Poland : Silesians and Ukrainians] / Maria SZMEJA, Dariusz WOJAKOWSKI // W: Wyobrażone, przeżyte i przedstawione : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy / red. Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, Maria Szmeja. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2019. — ISBN: 978-83-7688-537-7. — S. 186–203. — Bibliogr. s. 200-203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nowe tożsamości śląskie : skąd się biorą? : pogranicze i spojrzenie na Śląsk[The new Silesian identities : the question of their origin : the borderlands and a view on Silesia] / Maria SZMEJA // Studia Śląskie ; ISSN 0039-3355. — 2018 t. 83, s. 101–111. — Bibliogr. s. 110–111. — M. Szmeja – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zmiana społeczna, Śląsk, nacjonalizm, teorie postkolonialne, spisy ludności

  keywords: social change, Silesia, nationalism, post-colonial theories, population censuses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Odrodzenie kultury żydowskiej w Europie / Ruth Ellen Gruber. — Wydawnictwo Pograniczne, 2004[Virtually Jewish : renventing Jewish culture in Poland / Ruth Ellen Gruber] / Rec. Maria SZMEJA // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny ; ISSN 2081-4488. — Tytuł poprz.: Przegląd Polonijny ; ISSN: 0137-303X. — 2015 R. 41 z. 1, s. 219–222

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Pamięć o przeszłości a tożsamość grupy regionalnej[Past memory and the identity of a regional group] / Maria SZMEJA // W: Czy koniec Śląska jaki znamy? / pod red. nauk. Roberta Rauzińskiego, Teresy Sołdry-Gwiżdż, Roberta Geislera ; Stowarzyszenie Instytut Śląski [etc.]. — Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o. o., 2010. — Dod. ISBN 978-83-62105-55-7. — ISBN: 978-83-7126-267-8. — S. 91–107. — Bibliogr. s. 106–107

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Pamięć o przeszłości w dyskusjach internetowych dotyczących Śląska : jak zapamiętywana jest przeszłość?[Memory of the past in Internet discussion concerning Silesia : how the past is being remembered? / Maria SZMEJA // W: Agora czy Hyde Park? : Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych / red. Łucja Kapralska, Bożena Pactwa. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2010. — ISBN: 978-83-7688-047-1. — S. 107–119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Pamięć o przeszłości w Internecie[Memory of the past in Internet] / Maria SZMEJA // W: Kulturowe aspekty społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Łucji Kapralskiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka Inżynierów, Człowiek-najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-04-0. — S. 205–221. — Bibliogr. s. 221

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Pamięć o przeszłości w kulturze śląskiejMemory of the past in Silesian culture / Maria SZMEJA // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2014 t. 13/3, s. 219–234. — Bibliogr. s. 232–234

 • słowa kluczowe: pamięć zbiorowa, kultura lokalna, pogranicze, grupa dominująca

  keywords: collective memory, local culture, odrębność, borderland, distinction, dominant group

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2014.13.3.219

18
 • Pamięć zbiorowa w publicznym dyskursie : dyskuja internetowa sąsiadujących z sobą grup regionalnychCollective memory in public discourse : internet discussion of neighbouring group in Poland / Maria SZMEJA // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2010 t. 8, s. 87–102. — Bibliogr. s. 101–102. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2010/SH_2010_06.pdf

 • słowa kluczowe: pamięć, pamięć zbiorowa, historia mówiona, sposoby upamiętniania przeszłości

  keywords: memory, collective memory, oral history, commemoration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Polityka historyczna na Śląsku : Niemcy - Polacy - ŚlązacyHistorical policy in Silesia : the Germans - the Poles - the Silesians / Maria SZMEJA // W: Polityka etniczna : teorie, koncepcje, wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowa : Popowo k. Warszawy, 9–10 września 2014 / red. Henryk Chałupczak, [et al.]. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. — ISBN: 9788377846353. — S. 559–574. — Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pamięć zbiorowa, przeszłość, zapominanie, nowa tożsamość grupy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Polski rasizm jako problem etyczny[Polish rasism as an ethical problem] / Maria SZMEJA // W: Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — ISBN: 978-83-7688-000-6. — S. 75–87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Polskie pogranicza w procesie przemian. T. 3 / pod red. Zbigniewa Kurcza. - Wrocław, 2014[Polish borderlands in transmission. Vol. 3 / ed. Zbigniew Kurcz] / Rec. Maria SZMEJA // Forum Socjologiczne ; ISSN 2083-7763. — 2015 [nr] 6 Pamięć a przestrzeń, s. 346–347. — Bibliogr. s. 347. — Afiliacja Autorki na s. red.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Prace Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej, T. 1 – Kraków, 2012 : [recenzja][Proceedings of the Diaspora Research Committee of the Polish Academy of Arts and Science, Vol. 1 – Kraków, 2012] / Rec. Maria SZMEJA // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny ; ISSN 2081-4488. — Tytuł poprz.: Przegląd Polonijny ; ISSN: 0137-303X. — 2013 R. 39 z. 4, s. 125–126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Regional identity. A new nation? / Maria Gabriela SZMEJA // W: ESA 10th conference [Dokument elektroniczny] : social relations in turbulent times : Geneva, 7–10 September 2011 : abstract book / European Sociological Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Geneva : ESA, 2011. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-2-940386-18-5 ; e-ISBN10: 2-940386-18-8. — S. 833. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Southern Theory / Raewyn Connell. — wyd. Polity, 2008 (2013) / Rec. Maria SZMEJA // Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny ; ISSN 2081-4488. — Tytuł poprz.: Przegląd Polonijny ; ISSN: 0137-303X. — 2017 R. 43 z. 1, s. 397–402

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Spisy narodowe, ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych a budowa tożsamości śląskiej[National census, law on national and ethnic minorities and the construction of Silesian identity] / Maria SZMEJA // W: Między lękiem a nadzieją : dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005–2015) : praca zbiorowa / pod red. Anity Adamczyk, Andrzeja Saksona, Cezarego Trosiaka. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2015. — ISBN: 9788362907632. — S. 233–242. — Bibliogr. s. 242

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: