Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Szewczyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ki, Katedra Informatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Algorytmy i struktury danych : komplet plansz do wykładu[Algoritms and data-structures. Lecture transparencies] / Andrzej SZEWCZYK. — [Kraków] : AGH WEAIiE, 1998. — [102] s.. — (Raport / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Informatyki ; nr 1/98)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Elementy informatyki[Informatics elements] / Andrzej SZEWCZYK, Marek GAJĘCKI // W: Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2004. — (Biblioteka COSiW SEP). — S. 79–94. — Bibliogr. s. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kilka uwag dotyczących współpracy systemu komputerowego z użytkownikami[Several remarks on the cooperation between computer system and its users] / Andrzej SZEWCZYK // W: Komputer w edukacji : 14. ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 1–2 października 2004 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2004. — S. 218

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Koncepcja notatnika literaturowego z perspektywą humanistycznych zastosowań[A concept of computer bibliographic system with humanistic applications] / Andrzej SZEWCZYK // W: Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym : XII ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 27–28 września 2002 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2002. — S. 242–243. — Bibliogr. s. 243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Koncepcja semantycznych notatników literaturowych : komplet plansz do wykładu w Technicznym Uniwersytecie Otwartym AGH[Concept of semantic literature notebooks : lecture presentation for Open Technical University AGH] / Andrzej SZEWCZYK. — [Kraków] : AGH WEAIiE, 2002. — [8] s.. — (Raport / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Informatyki ; nr 4/2002)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Podstawy analizy obiektowej ogólnej[Foundations of general object-oriented analysis] / Andrzej SZEWCZYK. — [Kraków] : AGH WEAIiE, 1998. — 18 s.. — (Raport / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Informatyki ; nr 2/98). — Bibliogr. s. 17–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Podstawy analizy obiektowej ogólnej, Cz. 2[Foundations of general object-oriented analysis] / Andrzej SZEWCZYK. — [Kraków] : AGH WEAiE, 1998. — 12 s.. — (Raport / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Informatyki ; nr 3/98). — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Prace nad ogólną teorią systemów informacyjnych[Works on the general theory of information systems] / Andrzej SZEWCZYK // W: Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym : 9 [dziewiąte] ogólnopolskie sympozjum naukowe : [Kraków 1–2 pażdziernika 1999] : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — [Polska : s. n.], 1999. — S. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Przestrzenie VR w analizie obiektowej ogólnejVR spaces in general analysis / Andrzej SZEWCZYK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 2003 [wyd. 2005] t. 47/1, s. 107–109. — Bibliogr. s. 109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Przestrzenie VR w analizie obiektowej ogólnej : streszczenie referatu wygłoszonego na seminarium Komisji Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki Oddziału Krakowskiego PAN w dniu 9 maja 2003[VR spaces in general object-oriented analysis] / Andrzej SZEWCZYK ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Informatyki. — Kraków : AGH WEAIiE, 2003. — 4 s.. — (Raport / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Informatyki ; 1/2003). — Bibliogr. s. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przestrzenie wierzchołkowo-związkowe statyczne[Vertex-association static spaces] / Andrzej SZEWCZYK. — [Kraków] : AGH WEAIiE, 2002. — 7 s.. — (Raport / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Informatyki ; nr 1/2002). — Bibliogr. s.6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sieci komputerowe, nauczanie i wartości[Computer networks, teaching and values] / Andrzej SZEWCZYK // W: Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym : 10 [dziesiąte] ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 29–30 września 2000 : referaty / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2000. — S. 258–264. — Bibliogr. s. 264

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Some critical remarks on the IFIP FRISCO'98 Report / Andrzej SZEWCZYK, Małgorzata ŻABIŃSKA // W: MOSIS 2000 : proceedings of the international conference Modelling Simulation of Systems ; MANAM 2000 (Modelling in Manager Work) : proceedings of the Workshop MANAM 2000, May 2–4, 2000 Rožnov pod Radhoštěm Czech Republic / Department of Computer Science of FEEI VŠB–TU Ostrava ; Department of Computer Science of FEECS VUT Brno. — Ostrava : MARQ, 2000. — (Acta MOSIS ; no. 81). — ISBN10: 80-85988-46-1. — S. 51–54. — Bibliogr. s. 54, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Some critical remarks on the UML semantics / Andrzej SZEWCZYK, Małgorzata ŻABIŃSKA // W: MOSIS'01 : Modelování a simulace systemů : sborník 35. jarní mezinárodní konference : 9.–11.května 2001 Hradec nad Moravicí, Díl. 2 / red. Jan Štefan ; Katedra informatiky FEI VŠB–TU Ostrava [et al.]. — Ostrava : MARQ, 2001. — (Acta MOSIS ; no. 85). — ISBN10: 8085988585. — S. 21–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Spór o filozoficzne podstawy teorii systemów informacyjnychThe argument over the philosophical foundations of the theory of information systems / Andrzej SZEWCZYK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 2000 [wyd. 2001] t. 44/1, s. 114–116. — Bibliogr. s. 116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: