Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwia Lorenc, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6879-0959 orcid iD

ResearcherID: AAL-2417-2021

Scopus: 57192089005

PBN: 5e709297878c28a047398994

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza dystrybucji wartości zrównoważonej dla interesariuszy w przedsiębiorstwach branży górniczej[Comparative analysis of sustainable value distribution for stakeholders in mining enterprises] / Sylwia LORENC // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : XVII konferencja doktorantów i młodych uczonych : Szklarska Poręba, 23–26 maja 2017 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-981-2. — S. 52–53. — Bibliogr. s. 53

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, interesariusze, dystrybucja wartości, wartość, wartość zrównoważona

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Distributing enterprise value to stakeholders in the range of sustainable development on the basis of the energy industry in Poland / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2021 vol. 13 iss. 4 art. no. 2130, s. 1-18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16-18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-17. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/2130/pdf

  orcid iD
 • keywords: sustainable development, energy market, stakeholders, sustainable value, economic value added, energy economics, energy transition, value distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su13042130

4
 • Dystrybucja wartości dodanej dla interesariuszy[Distribution of value added to stakeholders] / Sylwia LORENC // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2015 nr 4, s. 18–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Education for a sustainable raw materials industry in and for Europe - Raw Materials Value Chain (RaVeN) master engineering programme / Arkadiusz KUSTRA, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Sylwia LORENC, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Magdalena JARUGA, Marcio Tameirao Pinto, Joanna Kulasa, Aleksander Kowalski, Małgorzata Krystowska, Piotr Madej, Lucia Domaracká, Natalia KOWALSKA // W: Interdisciplinary topics in mining, geology and geomatics [Dokument elektroniczny] : XXIII conference of PhD students and young scientists : June 13 – 15, 2023, Wrocław, Poland : book of abstract / Wrocław University of Science and Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : WUT], [2023]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://cpsys.pwr.edu.pl/abstracts/ID15a.pdf [2023-07-05]. — Poster dostępny na stronie: {https://cpsys.pwr.edu.pl/education-for-a-sustainable-raw-materials-industry-in-and-for-europe-raw-materials-value-chain-raven-master-engineering-programme/}

 • keywords: higher education, mining engineering, master education, raw materials value chain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Education for a sustainable raw materials industry in and for Europe - Raw Materials Value Chain (RaVeN) master engineering programme / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Magdalena JARUGA, Marcio Tameirao Pinto, Joanna Kulasa, Aleksander Kowalski, Małgorzata Krystowska, Piotr Madej, Lucia Domaracká, Natalia KOWALSKA // W: CPSYS [Dokument elektroniczny] : XXIII Conference of PhD Students and Young Scientists : interdisciplinary topics in mining, geology and geomatics : Wrocław, June 13–15, 2023 : book of abstracts / ed. Jan Blachowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Wrocław University of Science and Technology Publishing House, 2023. — e-ISBN: 978-83-7493-249-3. — S. 22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/161687/edition/123401/content [2023-09-13]

 • keywords: higher education, mining engineering, master education, raw materials value chain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Financial balance analysis of geothermal companies in Poland based on managerial cash flows / Arkadiusz KUSTRA, Sylwia LORENC // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 23 art. no. 7885, s. 1-25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23-25, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-24. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/23/7885/pdf

  orcid iD
 • keywords: renewable energy sources, geothermal energy, financial balance, cash flows, Free Cash Flow to Firm FCFF, Free Cash Flow to Equity FCFE

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14237885

9
 • Financial liquidity management in energy sector in Poland / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 60

 • keywords: energy, cash flow, financial liquidity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Kreowanie wartości dla interesariuszy jako efekt strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa[Value creation for stakeholders as a result of sustainable development strategy of an enterprise] / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności : strategie - finanse - kompetencje : praca zbiorowa / pod red. Marka Jabłońskiego. — Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. — ISBN: 978-83-64927-99-7. — S. 35–46. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, wartość przedsiębiorstw, raportowanie zintegrowane

  keywords: sustainable development, integrated reporting, enterprise value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kształcenie kadr na potrzeby zrównoważonego łańcucha wartości w przemyśle surowcowym - projekt Raven : [streszczenie][Personnel training for sustainable value chain in raw materials industry - Raven project : abstract] / Arkadiusz KUSTRA, Natalia KOWALSKA, Sylwia LORENC, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Magdalena JARUGA // W: XXXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2023 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27.02–1.03.2023 : materiały konferencyjne / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Akademia Górniczo-Hutnicza. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, cop. 2023. — S. 38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://szkolaeksploatacji.pl/wp-content/knowledge/flipbook/2023_lista_referatow/38/#zoom=z [2023-07-05]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metodologie raportowania wartości dodanej dla interesariuszyMethodologies of reporting of value added to stakeholders / Sylwia LORENC // Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1899-6116. — 2016 nr 2, s. 127–141. — Bibliogr. s. 140–141, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN34.pdf

 • słowa kluczowe: raportowanie, wartość dodana, interesariusze przedsiębiorstw, wartość przedsiębiorstwa

  keywords: reporting, value added, enterprise value, stakeholders of enterprises

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Model wyceny wartości zrównoważonej dystrybuowanej dla interesariuszy przedsiębiorstwaPricing model of sustainable value distributed for company's stakeholders / Sylwia LORENC. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — 200, [1] s.. — (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 192–[201], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-66016-55-2

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Proces dystrybucji wartości dodanej dla interesariuszy przedsiębiorstw górniczych oparty na przepływach pieniężnych[The distribution measurement of value added to stakeholders of mining companies based on cash flow] / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 60–62. — Bibliogr. s. 61–62

 • słowa kluczowe: wartość dodana, dystrybucja wartości, interesariusze przedsiębiorstw górniczych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Production and import of energy - Poland against EU countries / Sylwia LORENC, Marcin MIGZA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00057, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/KF4Sti [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000057

17
 • Production and import of energy – Poland against EU countries / Sylwia LORENC, Marcin MIGZA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 127

 • keywords: energy policy, energy production, energy sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Raportowanie danych niefinansowych w świetle aktualnych zmian ustawy o rachunkowościReporting non-financial data in the light of current changes in the accounting act / Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA // W: Finanse. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 488). — ISBN: 978-83-7695-684-8. — S. 99–113. — Bibliogr. s. 112–113, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: interesariusze, sprawozdanie z działalności, raport zintegrowany, dane niefinansowe

  keywords: stakeholders, integrated report, non financial data, report on company's operation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2017.488.09

19
 • RaVeN - raw materials value chain, master in mining engineering / Joanna Kulasa, Aleksander Kowalski, Piotr Madej, Małgorzata Krystowska, Arkadiusz KUSTRA, Natalia KOWALSKA, Sylwia LORENC, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Juliane Günther, Juraj Janocko, Marcio Tameirao // W: Kierunki rozwoju i reindustrialnych przemian polskiej gospodarki : nowe materiały i technologie przetwórstwa metali nieżelaznych : edycja II - kwiecień 2023, Kraków 17–19 kwietnia 2023. — [Kraków] : Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, [2023]. — ISBN: 978-83-60768-69-3. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sustainable development in education from students' perspective—implementation of sustainable development in curricula / Klaudia ZWOLIŃSKA, Sylwia LORENC, Radosław POMYKAŁA // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2022 vol. 14 iss. 6 art. no. 3398, s. 1–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 25–27, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-03-14. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/6/3398/pdf

  orcid iD
 • keywords: sustainable development, higher education, raw materials, SDGs, curricula assessment, EnAct-SDGs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su14063398

21
 • Sustainable development of mining enterprises as a strategic direction of growth of value for stakeholders / Sylwia LORENC, Olena Sorokina // Mining Science ; ISSN 2300-9586. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia ; ISSN: 2353-5105. — 2015 vol. 22 spec. iss. 2, s. 67–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — Na karcie tyt. dodatkowo: Interdisciplinary topics in mining and geology

 • keywords: corporate social responsibility, CSR, value of mining enterprise

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ms150219

22
 • The economic value of the enterprise for stakeholders in the fuel and energy sector / Sylwia LORENC // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 139

 • keywords: stakeholders, economic value, fuel and energy sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • The impact of lean management tools on internal logistics of production plant / Marcin MIGZA, Sylwia LORENC // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 168

 • keywords: lean manufacturing, Kanban, pull system, push system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The RaVeN project - an example of university education for the Green DealProjekt RaVeN – przykład edukacji uniwersyteckiej dla wdrażania Zielonego Ładu / Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Sylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA, Natalia KOWALSKA // W: 2nd international conference Strategies toward Green Deal Implementation [Dokument elektroniczny] : water, raw materials & energy : 8–10 December 2021, online : abstract book / sci. ed. Marzena Smol. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Cracow : Publishing House Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Science, 2021. — e-ISBN: 978-83-963280-3-8. — S. 108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://greendeal2021.pl/wp-content/uploads/2022/01/Abstract-Book.pdf [2022-01-11]

 • keywords: education for sustainable development, circularity, master programme, knowledge triangle integration, academic curricula

  cyfrowy identyfikator dokumentu: