Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwia Dąbrowska, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7314-5276 połącz konto z ORCID

ResearcherID: AAA-8219-2020

Scopus: 56223782100

PBN: 5e709325878c28a0473a3a47

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
2
 • A breakthrough application of a cross-linked polystyrene anion-exchange membrane for a hydrogencarbonate ion-selective electrode / Sylwia DĄBROWSKA, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2019 vol. 19 iss. 6 art. no. 1268, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-03-13. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/6/1268/pdf

 • keywords: direct potentiometry, simplex optimization, anion exchange membrane, polystyrene matrix, bicarbonate ion-selective electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s19061268

3
 • Badanie właściwości metrologicznych elektrod czułych na jony węglanoweInvestigation of the metrological properties of the electrodes sensitive to carbonate ions / Emilia Majkowska, Sylwia DĄBROWSKA, Andrzej LEWENSTAM // Analit [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2544-0489. — 2016 nr 2, s. 32–37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://analit.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/3_Dabrowska_Sylwia_Analit_2.pdf

 • słowa kluczowe: polimery przewodzące, elektrody ze stałym kontaktem, elektrody wodorowęglanowe, potencjometria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bezobsługowe, nie wymagające kalibracji elektrody jonoselektywne typu 'solid contact' z dwoma membranami na bazie plastyfikowanego PCV[Maintenance-free, non-calibrated, "solid contact" ion selective electrodes with two plasticized PVC membranes] / Jan MIGDALSKI, Bartosz BARTOSZEWICZ, Sylwia DĄBROWSKA, Andrzej LEWENSTAM // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S09-2 S09WS03. — Bibliogr. s. S09-2. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Czujnik potencjometryczny do oznaczania jonów wodorowęglanowych[Potentiometric sensor for the determination of bicarbonate ions] / Sylwia DĄBROWSKA, Magdalena Maj-Żurawska, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 33. — Bibliogr. s. 33. — S. Dąbrowska, J. Migdalski, A. Lewenstam – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Czujnik potencjometryczny do oznaczania jonów wodorowęglanowych[Potentiometric sensor for the determination of bicarbonate ions] / Sylwia DĄBROWSKA, Magdalena Maj-Żurawska, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. — ISBN: 978-83-63663-90-2. — S. 161–170. — Bibliogr. s. 170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Elektroda jonoselektywna czuła na jony wodorowęglanowe[Hydrocarbonate sensitve ion selective electrode] / Sylwia DĄBROWSKA, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: 60 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : 17–21.09.2017, Wrocław : materiały zjazdowe / oprac. red. Jacek Wojaczyński, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2017]. — S. 868. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl//materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [2017-09-25]. — Bibliogr. s. 868. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Elektrody odniesienia ze stałym kontaktem pokrytym heterogeniczną membraną[Reference electrodes with permanent contact covered by a heterogeneous membrane] / Bartosz BARTOSZEWICZ, Sylwia DĄBROWSKA, Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S09-11 S09P03. — Bibliogr. s. S09-11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Jonoselektywne elektrody potasowe, sodowe i chlorkowe z membranami mediacyjnymi zawierającymi rozproszone w PVC/DOS mieszaniny drobnosproszkowanych soli halogenkowych srebra oraz potasu lub sodu[Potassium, sodium or chloride sensitive solid state type electrodes with mixture of halogens salts of silver, potassium or sodium as mediating layer] / Bartosz BARTOSZEWICZ, Sylwia DĄBROWSKA, Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI // W: 60 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : 17–21.09.2017, Wrocław : materiały zjazdowe / oprac. red. Jacek Wojaczyński, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2017]. — S. 867. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl//materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [2017-09-25]. — Bibliogr. s. 867. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Nowe pochodne trifluoroacetofenonu jako jonofory w membranach jonoselektywnych czułych na jony węglanowe[Novel trifluoroacetophenone derivates as ionophores for carbonate ion-selective membrane electrodes] / Małgorzata Bodzon, Sylwia DĄBROWSKA, Józef Mieczkowski, Andrzej LEWENSTAM, Magdalena Maj-Żurawska // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 128–129. — Bibliogr. s. 129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Studies of surface effects to enhance sensitivity of ion-selective electrodes for bicarbonates / S. DĄBROWSKA, J. MIGDALSKI, A. LEWENSTAM // W: SMCBS 2017 : the 8\textsuperscript{th} international workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing : Żelechów, Poland, 3–7 November 2017 : program & book of abstracts / ed. Ievgen Obraztsov. — Warsaw : Ievgen Obraztsov ; Polish Academy of Sciences. Institute of Physical Chemistry, 2017. — ISBN: 978-83-939295-1-1. — S. 162. — Bibliogr. s. 162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Towards potentiometric measurement of hydrogen carbonates / S. DABROWSKA, M. Bodzon, J. Mieczkowski, J. MIGDALSKI, M. Maj-Zurawska, A. LEWENSTAM // W: ESEAC 2016 : 16\textsuperscript{th} international conference on Electroanalysis : Bath, UK, 12\textsuperscript{th}–16\textsuperscript{th} June 2016 : book of abstracts. — [UK : ESEAC], [2016]. — Na okł.: ESEAC MMXVI. — ISBN: 978-186-0435-26-3. — S. [64]. — Bibliogr. s. [64]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Warstwy mediacyjne dla elektrod węglanowych typu 'solid contact'[Mediation layers for 'solid contact' carbonate electrodes] / Bartosz BARTOSZEWICZ, Sylwia DĄBROWSKA, Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S09-12 S09P04

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wodorowęglanowa elektroda jonoselektywna z polistyrenową membraną anionowymienną[Bicarbonate ion selective electrode with polystyrene anion exchange membrane] / Jan MIGDALSKI, Sylwia DĄBROWSKA, Andrzej LEWENSTAM // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S09-11 S09P02. — Bibliogr. s. S09-11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: