Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Świątoniowski, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6601973221

PBN: 900996

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 53 publikacji Autora


1
 • Analiza ciernej współpracy walców roboczych i oporowych walcarek kwarto blach i taśmAnalysis of frictional contract between work and back up rolls of the four-high rolling mills / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK // W: Walcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r. / eds. Andrzej Nowakowski, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-24-7. — S. 197–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza jakości systemu przepływu informacji w oparciu o metodykę Six SigmaAnalysis of information transfer system quality using Six Sigma methodology / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 2, s. 615–623. — Bibliogr. s. 623, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-02/Auto50.pdf

 • słowa kluczowe: jakość, system przekazu informacji, Six Sigma

  keywords: Six Sigma, quality, information transfer system

3
 • Analiza kompensacji sprężynowania skrętnego w MESFEM analysis for compensation of twist springback / Paweł BAŁON, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2014 R. 87 nr 2, s. 90–92. — Bibliogr. s. 92. — Paweł Bałon – dod. afiliacja: Kirchhoff Polska Sp. z o. o.

 • słowa kluczowe: kompensacja, optymalizacja, sprężynowanie, formowanie metali

  keywords: optimization, springback, compensation, metal forming

4
 • Analiza kształtu narzędzia w procesie formowania cylindra amortyzatora samochodowegoAnalysis of the shape of working tool using when fluid spring cylinder forming / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Krzysztof Gomułka, Paweł BAŁON // W: PRMR 2013 : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych : XXVI konferencja naukowa : 27–31.01.2013, Zakopane : materiały konferencyjne = 26th Scientific conference on Trends in the Development of Heavy Duty Machines : conference proceedings / red. Janusz Szpytko. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, 2013 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-932590-4-5. — S. 93–94. — Bibliogr. s. 93, 94. — Pełny tekst w j. pol. na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–8]. — Bibliogr. s. [8], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza możliwości modernizacji prasy hydraulicznej do usuwania owalizacji pierścieni łożyskowychAn possibility of modernization of the hydraulic press for removal ovality of rolling bearing rings / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Janusz SZOSTAK, Stanisław Rabiasz // W: Badania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki / red. Marian Banaś, Jerzy Nawara ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2012. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 60). — ISBN10: 83-89772-62-0. — S. 211–220. — Bibliogr. s. 219–220, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Analiza procesu formowania dennicy hybrydowego urządzenia grzewczegoThe analysis of bottom forming process for hybrid heating device / Paweł BAŁON, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2016 R. 89 nr 12, s. 1840–1843. — Bibliogr. s. 1843. — P. Bałon – dod. afiliacja: SZEL-TECH Szeliga Grzegorz

 • słowa kluczowe: MES, formowanie stali, analiza symulacji

  keywords: FEM, simulation analysis, metal forming

7
 • Analiza procesu kucia superstopu NiCrNAnalyse of forging proces of NiCrN superalloy / A. ŚWIĄTONIOWSKI, J. SIŃCZAK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, J. Schmidt // W: XXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011] + CD-ROM. — Na okł. dod. Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-5. — S. 481–484. — Bibliogr. s. 484, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: A. Świątoniowski – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza ; J. Sińczak, A. Łukaszek-Sołek – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Analiza stanu naprężeń i przemieszczeń w uniwersalnej prasie wysięgnikowej[Strain and stress analysis in a multifunctional gap press] / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Paweł BAŁON, Janusz SZOSTAK // W: Badania i kierunki rozwoju technologii połączeń przetłaczanych na zimno : konstrukcje – procesy – zastosowania / pod red. Jacka Muchy. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015. — ISBN: 978-83-7934-020-0. — S. 181–197. — Bibliogr. s. 196–197

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Analiza stanu naprężeń w konstrukcji prasy hydraulicznej do usuwania odchyłek geometrycznych pierścieni walcowanych na gorącoStress distribution in the construction of hydraulic press using for removal of the geometrical distortions of the hot ring rolled rings / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Lucjan Tomecki // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 nr 6, s. 482–490. — Bibliogr. s. 490

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Analiza wpływu zastosowania metody TPM na wzrost efektywności linii automatycznego montażu wycieraczek samochodowychImprovement of the effective efficiency of windscreen wipers automated assembly line by applying Total Productive Maintenance (TPM) method / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Stanisław Rabiasz // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2011 t. 15 z. 2, s. 469–477. — Bibliogr. s. 477, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2011-02/Auto47.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Analysis forming the diameter reduction of the tube to the cylinder hydraulic shock absorber / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Janusz SZOSTAK, Krzysztof Gomułka // Journal of KONES : Powertrain and Transport ; ISSN 1231-4005. — 2014 vol. 21 no. 1, s. 281–286. — Bibliogr. s. 286, Abstr.

 • keywords: reducing tube, MESS, cylinder hydraulic shock absorber, DEFORM 3D

12
 • Analysis of forging process of the NiCrN superalloy for motor boat driving shaftAnaliza procesu kucia superstopu NiCrN na wały napędowe śruby jednostki morskiej / A. ŚWIĄTONIOWSKI, J. SIŃCZAK, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, J. Schmidt // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 3, s. 719–725. — Bibliogr. s. 724–725

 • keywords: NiCrN superalloy, closed-die forging process

13
 • Analysis of kinematic and force parameters of the die-forging process performed on a CrNiN alloy / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Janusz SZOSTAK // Journal of Machine Engineering ; ISSN 1895-7595. — Tytuł poprz.: Machine Engineering. — 2013 vol. 13 no. 4: Current manufacturing selected problems, s. 57–67. — Bibliogr. s. 67, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Application of finite element method in production of collar-head screw in suspension arm of motor car vehicle / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Stanisław Rabiasz // Journal of KONES : Powertrain and Transport ; ISSN 1231-4005. — 2011 vol. 18 no. 3, s. 453–461. — Bibliogr. s. 461, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Compensation of springback deformation in sheet metal forming analysis / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Paweł BAŁON // Journal of KONES : Powertrain and Transport ; ISSN 1231-4005. — 2012 vol. 19 no. 3, s. 459–468. — Bibliogr. s. 468, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Constitutive equation to predict the flow stress and the processing maps of the NI55CR45 alloy / CHYŁA Piotr, ŁUKASZEK-SOŁEK Aneta, ŚWIĄTONIOWSKI Andrzej, SZOSTAK Janusz // W: Metal 2017 : 26\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 24\textsuperscript{th}–26\textsuperscript{th} 2017, Brno, Czech Republic, EU : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — ISBN: 978-80-87294-73-4. — S. 106. — Pełny tekst na CD-ROMie. — S. 401–407. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 406–407, Abstr. — ISBN 978-80-87294-79-6

 • keywords: flow stress, activation energy, constitutive analysis, processing map

17
18
 • Eksperymentalne badania zjawisk tarcia na powierzchni kontaktu walców roboczych i oporowych walcarek kwartoExperimental investigations of the friction phenomena on the contact surface between work and back up rolls of the four – high rolling mills / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 6, s. 378–383. — Bibliogr. s. 383

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Fatigue fracture analysis of composite plates with an elliptical hole / B. Kielbasa, P. Balon, A. ŚWIĄTONIOWSKI, J. SZOSTAK // Strength of Materials ; ISSN 0039-2316. — 2017 vol. 49 no. 4, s. 500–513. — Bibliogr. s. 512–513. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-13. — tekst: https://goo.gl/5v6PVG

 • keywords: thermography, composite materials, laminates, fatigue analysis

20
 • Forming of automotive parts with nuts clinch process in comparison to welding of nuts / Paweł BAŁON, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2014 vols. 611–612, s. 1503–1510. — Bibliogr. s. 1510, Abstr.. — P. Bałon – dod. afiliacja: Kirchhoff Polska Sp. z o. o. — W bazie Web of Science brak afiliacji AGH. — W bazie Web of Science dod. ISBN 978-3-03835-106-1. — Material Forming ESAFORM 2014

 • keywords: simulation analysis, metal forming, press in nut, joining by forming

21
 • Głębokie tłoczenie blach w przemyśle motoryzacyjnymDeep drawing of metal sheets in automotive industry / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Wszebor BOKSA // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXI konferencja naukowa : Zakopane, 21–24.01.2008 : streszczenia referatów / kom. red. Maksymilian Gajek, [et al.]. — Opole : Politechnika Opolska. Oficyna Wydawnicza, 2008 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-60691-31-1. — S. 155–156. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXI konferencja naukowa : Zakopane 21–24 stycznia 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Opole : Politechnika Opolska, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. 585–592. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 591, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Hot workability analysis of Ni55Cr45 alloy with processing maps / ŁUKASZEK-SOŁEK Aneta, ŚWIĄTONIOWSKI Andrzej, CELADYN Krzysztof // W: Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-58-1. — S. 102–103. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–6] poz. 4031. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Tyt. w wersji elektronicznej: Analysis of hot workability of nickel-chromium alloy. — W bazie Web of Science ISBN: 978-80-87294-62-8, tytuł: Analysis of hot workability of nickel-chromium alloy oraz zakres stron: 371–376

 • keywords: processing maps, workability, Ni55Cr45, State-of-Stress

23
24
 • Improved method of springback compensation in metal forming analysis / P. BAŁON, A. ŚWIĄTONIOWSKI, J. SZOSTAK // Strength of Materials ; ISSN 0039-2316. — 2016 vol. 48 no. 4, s. 540–550. — Bibliogr. s. 549–550. — tekst: https://goo.gl/H628eR

 • keywords: springback, simulation analysis, metal forming, multicompensation, ultrahigh-strength steel (UHSS), high-strength steel (HSS)

25
 • Kompensacja efektu sprężynowania blach stalowych w ujęciu Metody Elementów SkończonychCompensation of steel sheet springback effect in analysis work using Finite Element Method / Paweł BAŁON, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2013 R. 86 nr 12, s. 1030–1033. — Bibliogr. s. 1033. — Paweł Bałon - dod. afiliacja: Kirchhoff Polska Sp. z o. o.

 • słowa kluczowe: kompensacja, optymalizacja, sprężynowanie, formowanie metali

  keywords: optimization, springback, compensation, metal forming