Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Sutor, mgr inż.

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ke, Katedra Elektroniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Analiza odpowiedzi czujnika gazów z modulacją temperatury pracy[Response of gas sensors with modulated working temperature] / Wojciech MAZIARZ, Przemysław POTEMPA, Aneta SUTOR, Tadeusz PISARKIEWICZ // W: ELTE'2000 : technologia elektronowa : VII konferencja naukowa : Polanica Zdrój, 18–22 września 2000 : materiały konferencyjne, T. 2. — Wrocław : Instytut Techniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 1169–1172. — Bibliogr. s. 1172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cienkie warstwy tlenków metali na podłożach ceramicznych LTCC jako mikrosensory gazówThin film metal oxides deposited onto LTCC substrates as gas sensors / Aneta SUTOR, Przemysław POTEMPA, Tadeusz PISARKIEWICZ, Wojciech MAZIARZ, Piotr WÓJCIK // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2002 R. 43 nr 3, s. 21–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: cienkie warstwy, LTCC, warstwy gazoczułe, półprzewodniki miniaturowe

  keywords: thin films, gas sensors, LTCC, miniature semiconductors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dynamiczne pomiary stężenia gazu z użyciem czujników półprzewodnikowych[Dynamic measurement of gas concentration with use of semiconductor gas sensors] / Wojciech MAZIARZ, Przemysław POTEMPA, Tadeusz PISARKIEWICZ, Aneta SUTOR // W: KKM 2001 : Krajowy Kongres Metrologii : metrologia u progu trzeciego Millenium : Warszawa 24–27 czerwca 2001 r. : materiały Kongresu, T. 3 / red. i skład Jacek Dusza, Zygmunt Jabłoński. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., [2001]. — ISBN10: 838844218X. — S. 925–928. — Bibliogr. s. 928, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Gold ball bonding on different thick-film substrate metallization : [abstract] / Barbara DZIURDZIA, Wojciech MAZIARZ, Aneta SUTOR-DZIEDZIC // W: 32\textsuperscript{nd} international IMAPS-IEEE CPMT : Poland conference : Warszawa–Pułtusk, 21–24 September 2008. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008 + CD-ROM. — Na s. III tyt.: 32\textsuperscript{nd} international microelectronis and packaging IMAPS-IEEE CPMT. — ISBN: 978-83-917701-6-0. — S. 32. — Bibliogr. s. 32. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–8]. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Improvements in LTCC technology in view of gas microsensors fabrications / A. SUTOR, W. MAZIARZ, P. POTEMPA, T. PISARKIEWICZ, H. Thust, T. Thelemann // W: IMAPS XXV [Twenty fifth] international conference IMAPS–Poland 2001 : Rzeszów–Polańczyk 26–29 September 2001 : proceedings / eds. Jerzy Potencki, Alicja Bednarczyk, Dariusz Klepacki. — Rzeszów : Rzeszów University of Technology ; Kraków : International Microelectronics and Packaging Society Poland Chapter, 2001. — Na okł. dodatkowo: 50 years 1951–2001 of Higher Technical Education in Rzeszów. — ISBN10: 839044626X. — S. 207–210. — Bibliogr. s. 210, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Indium oxide thin film with a large surface area / T. PISARKIEWICZ, T. STAPIŃSKI, A. SUTOR, K. ZAKRZEWSKA // W: Surface Engineering: in materials science I : proceedings of a symposium by the TMS Surface Modification & Coatings Technology Committee (SMC) and the Materials Processing and Manufacturing Division (MPMD), held during the 2000 TMS Annual Meeting : Nashville, Tennessee March 12–16, 2000 / ed. Sudipta Seal [et al.]. — Warrendale : The Minerals, Metals & Materials Society, 2000. — (A Publication of TMS). — ISBN10: 0-87339-471-2. — S. 115–120. — Bibliogr. s. 120, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mikroczujniki gazów na podłożu LTCC z modulacją temperatury pracy[Gas microsensors on LTCC substrate with modulation of working temperature] / Krzysztof HAJDUK, Wojciech MAZIARZ, Tadeusz PISARKIEWICZ, Aneta Sutor // W: COE 2004 : Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne : VIII konferencja naukowa : Wrocław, 27–30 czerwca 2004 : materiały konferencyjne / Politechnika Wrocławska, Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : WEM PWr, 2004. — ISBN10: 8391488624. — S. 45–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Semiconductor resistive gas sensors with different operation modes / Krzysztof HAJDUK, Wojciech MAZIARZ, Aneta Sutor, Tadeusz PISARKIEWICZ // W: XXVIII International conference of International Microelectronics and Packaging Society Poland Chapter : Wrocław, 26–29 September 2004 : proceedings / eds. Andrzej Dziedzic, Leszek Golonka, Małgorzata Kramkowska ; IMAPS Poland Chapter. — [Poland] : IMAPS Poland Chapter, 2004. — Na grzbiecie dodatkowo tyt.: XXVIII Conference of IMAPS Poland Chapter, Wrocław, 2004. — S. 257–260. — Bibliogr. s. 260, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sensory gazu w oparciu o cienkie warstwy tlenku indu otrzymywane technologią RGTO[Gas sensors using indium oxide thin films manufactured by RGTO technology] / Aneta SUTOR, Tadeusz PISARKIEWICZ, Premysław POTEMPA, Marta RADECKA, Katarzyna ZAKRZEWSKA // W: ELTE'2000 : technologia elektronowa : VII konferencja naukowa : Polanica Zdrój, 18–22 września 2000 : materiały konferencyjne, T. 2. — Wrocław : Instytut Techniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 1267–1270. — Bibliogr. s. 1270

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Thin film gas sensors on low temperature cofired ceramics / T. PISARKIEWICZ, A. SUTOR, W. MAZIARZ, H. Thust, T. Thelemann // W: IMAPS–Europe Prague 2000 : European Microelectronics Packaging and Interconnection Symposium : Prague, 18–20 June 2000 : proceedings / eds. P. Mach, J. Urbánek. — [Prague : IMAPS – Czech and Slovak Chapter], [2000]. — S. 399–403. — Bibliogr. s. 403, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: