Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Surowiak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2094-7125

ResearcherID: C-4432-2016

Scopus: 43261839100

PBN: 909535

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 88, z ogólnej liczby 88 publikacji Autora


1
 • A correlation between water content in froth and flotation results of hard coalsKorelacja między zawartością wody w pianie a wynikami flotacji węgla kamiennego / Ewa MAŁYSA, Agnieszka SUROWIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/1, s. 53–61. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Abstr.

 • keywords: coal flotation, water recovery, froth, solids contents, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A multidimensional analysis and modelling of flotation process for selected Polish lithological copper ore types / Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Paulina PIĘTA // W: MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Poland, Wisła, 20–23 September 2017 : streszczenia referatów, abstracts. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A multidimensional analysis and modelling of flotation process for selected Polish lithological copper ore types / Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Paulina PIĘTA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 18 art. no. 01005, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/NN4cXa [2017-10-13]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-04. — Mineral Engineering Conference MEC2017 : [Poland, Wisła, 20–23 September 2017]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/201712301005

4
 • A physical model of separation process by means of jigs : [abstract] / A. SUROWIAK, M. BROŻEK // W: MEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczwanica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstrakt opublikowany w Session PPMP

 • keywords: jigging process, physical model, Maxwell distribution, probable error, imperfection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • A physical model of separation process by means of JIGS / Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2016 vol. 52 iss. 1, s. 228–243. — Bibliogr. s. 243, Abstr.

 • keywords: jigging process, physical model, Maxwell distribution, probable error, imperfection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmp160120

6
 • Adjustment of technological characteristics of coal to the process requiremente of their gasification / Damian KRAWCZYKOWSKI, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Agnieszka SUROWIAK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2013 vol. 22 no. 6A, s. 22–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.

 • keywords: coal beneficiation, coal mechanical processing, coal gasification in fluidal bed

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza dokładności rozdziału miałów węglowych w zależności od zmiennych parametrów hydrodynamicznych pracy osadzarki : [streszczenie][The analysis of coal dust separation precision exposed to changeable hydrodynamic parameters of jig work] / Agnieszka SUROWIAK // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 220–221. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza dwustopniowego procesu wzbogacania drobnych klas ziarnowych miałów węglowych w separatorach zwojowychThe analysis of two-stadial beneficiation process of culm fine particle fractions in spiral separators / Alicja NOWAK, Agnieszka SUROWIAK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1795. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2008 z. 284, s. 107–118. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza efektów wzbogacania i odsiarczania drobnych klas miałów węglowych w separatorach zwojowychAnalysis of the effects of beneficiation and desulfurization of fine fractions of fine coals in spiral separators / Alicja NOWAK, Agnieszka SUROWIAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 7–8, s. 65–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of beneficiation of various coal types dependably on analytic moisture of researched material / T. NIEDOBA, A. SUROWIAK, P. PIĘTA // W: 24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil / Instituto Brasileiro de Mineração. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rio de Janeiro: IBRAM, 2016. — S. 27–35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wmc2016.org.br/BOOK_PAPERS/07_MINERAL_PROCESSING_005.pdf [2016-11-02]. — Bibliogr. s. 35, Abstr.. — Publ. w cz. Mineral Processing

 • keywords: approximation, statistical analysis, multidimensional analysis, statistical test, type of coal, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Analysis of distributions of various coal types properties by means of statistical methods / T. NIEDOBA, P. PIĘTA, A. SUROWIAK // W: MEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analysis of relations between chosen coal properties and particles size and density / T. NIEDOBA, P. PIĘTA, A. SUROWIAK // W: Mineral processing in the global challenge [Dokument elektroniczny] : 23–26 May 2019, Golem-Durres, Albania : proceedings / eds. Kimet Fetahu, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Tiranë : Albpaper, 2019. — e-ISBN: 978-9928-05-264-3. — S. 323–331. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 330–331, Abstr.. — W publikacji błąd: K. Niedoba zamiast T. Niedoba. — tekst: https://bmpcalbania2019.org/RegistrationForm/1.Final_Kimeti-libri%20Kongresit%20TOTAL.pdf

 • keywords: particle size, coal, multidimensional statistical analysis, particle density, quality of coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analysis of sulphur contents in coal by means of Henry's beneficiation curve approximation / T. NIEDOBA, A. SUROWIAK // W: IMCET2015 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 24\textsuperscript{th} International Mining Congress and Exhibition of Turkey : Antalya, Turkey, April 14–17 / eds. Mehtap Gülsün Kılıç, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kızılay-Ankara : TMMOB Maden Mühendisleri Odası, cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-605-01-0705-0. — S. 717–721. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 720–721, Abstr.

 • keywords: sulphur, Henry's beneficiation curve approximation, Mean squared error (MSE)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Application of relevance maps method to evaluate the suitability of coal samples to fluidal gasification process / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 45

 • keywords: multidimensional visualization, coal types, relevance maps, particle fractions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Application of relevance maps method to evaluate the suitability of coal samples to fluidal gasification process / Dariusz JAMRÓZ, Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00065, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/z8cdVp [2016-12-15]. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000065

18
 • Application of variance analysis to compare characteristics of various types of hard coalZastosowanie analizy wariancji do porównania charakterystyk różnego typu węgli kamiennych / Tomasz NIEDOBA, Agnieszka SUROWIAK, Paulina PIĘTA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 1, s. 15–22. — Bibliogr. 21–22, Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, typ węgla, wielowymiarowa analiza statystyczna, analiza wariancji, klasy ziarnowe

  keywords: multidimensional statistical analysis, coal types, particle fractions, variance analysis, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Argument of separation at upgrading in the JIGArgument rozdziału przy wzbogacaniu w osadzarce / Marian BROŻEK, Agnieszka SUROWIAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 21–40. — Bibliogr. s. 39–40

 • keywords: terminal settling velocity, volume and dynamic shape coefficient of a particle, drag coefficient, boundary layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Assessment of coal mineral matter liberation efficiency indexOcena stopnia uwolnienia frakcji mineralnej węgla / Agnieszka SUROWIAK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2013 R. 14 nr 2, s. 153–158. — Bibliogr. s. 157–158, Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, stopień uwolnienia, skład ziarnowy, skład densymetryczny

  keywords: particle size distribution, liberation efficiency, particle density distribution, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Badania nad wzbogacaniem węgli kamiennych przeznaczonych do procesu zgazowania w gazogeneratorze ze złożem fluidalnymResearch on beneficiation of hard coal designated to gasification in fluidized bed gas generator / Agnieszka SUROWIAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 2, s. 239–244. — Bibliogr. s. 244, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, zgazowanie węgla, zawartość popiołu, zawartość siarki, analiza densymetryczna, krzywe wzbogacalności

  keywords: coal gasification, ash content, beneficiation curves, sulfur content, densimetric analysis, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania procesu uszlachetniania kruszyw w innowacyjnym układzie technologicznymExamination of aggregate enrichment process in innovative technological circuit / Tomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK, Alona NAD, Agnieszka SUROWIAK, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Dariusz FOSZCZ // W: Kruszywa mineralne, T. 3 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2019. — ISBN: 978-83-951536-6-2. — S. 39–49. — Bibliogr. s. 48–49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania procesu wzbogacania grawitacyjnego węgli energetycznych przeznaczonych do zgazowania[The study of gravitational enrichment process of steam coal for gasification] / Agnieszka SUROWIAK // W: Procesy i operacje w technologiach zgazowania węgla : monografia / pod red. Stanisława Porady i Andrzeja Strugały. — Kraków ; Białystok : Drukarnia Cyfrowa - Partner Poligrafia, 2015. — ISBN: 978-83-63503-68-0. — S. 144–148. — Bibliogr. s. 150–153 (wspólna dla wszystkich podrozdziałów)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badania zgazowania parą wodną węgla poddanego operacji wzbogacaniaSteam gasification examinations of coal subjected to cleaning / Grzegorz CZERSKI, Stanisław PORADA, Tadeusz DZIOK, Dorota MAKOWSKA, Przemysław GRZYWACZ, Agnieszka SUROWIAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 120–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: węgiel, wzbogacanie węgla, zgazowanie parą wodną

  keywords: coal, steam gasification, cleaning of coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Beneficiation of chromium waste by means of magnetic and gravitational separationOdzysk chromu z odpadów chromowych z wykorzystaniem separacji magnetycznej i grawitacyjnej / M. BROŻEK, A. SUROWIAK, A. Jarosiński // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 3, s. 1737–1744. — Bibliogr. s. 1743–1744

 • keywords: magnetic separation, chromium waste, gravitational concentration, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0299