Wykaz publikacji wybranego autora

Ireneusz Suliga, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
2
 • Charakterystyka łupki żelaznej i kloca żużlowego z doświadczalnego procesu dymarskiegoCharacteristic of iron bloom and slag block from experimental iron smelting process / Andrzej Przychodni, Ireneusz SULIGA // Wiadomości Archeologiczne ; ISSN 0043-5082. — 2016 t. 67, s. 147–173. — Bibliogr. s. 171–172, Summ.. — I. Suliga - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Charakterystyka metaloznawcza płacidła z IX wieku ze "skarbu Wiślan"Physical metallurgy study of the nine century artifact from the Vistulans treasure / Agnieszka Świerkot, Ireneusz SULIGA, Mirosław WRÓBEL // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2015 nr 31, s. 237–243. — Bibliogr. s. 243, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 52. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Ćwierć wieku rekonstrukcji chęcińskiego sposobu wytopu ołowiu[A quarter of a century of the Chęciny method lead melting] / Ireneusz SULIGA, Andrzej Rembalski // W: Historyczne dziedzictwo świętokrzyskiego hutnictwa miedzi i ołowiu / Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Wsi Kieleckiej. — Kielce : IKONA, 2017. — Publikacja zawiera prace prezentowane na sesji naukowej w dniu 16.09.2017 w parku Etnograficznym w Tokarni. — ISBN: 978-83-65461-36-0. — S. 114–130. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Experimentální tavba v železářské peci se zahloubenou nístějíExperimental metallurgical process in a slag pit bloomery furnace / Mirosław KARBOWNICZEK, Ireneusz SULIGA, Władysław Weker // Živá Archeologie : (Re)konstrukce a experiment v archeologii ; ISSN 1213–1628. — 2009 nr 10, s. 25–28. — Bibliogr. s. 28, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Experimental metallurgical process in a slag pit bloomery furnace / Mirosław KARBOWNICZEK, Władyslaw Weker, Ireneusz SULIGA // EuroREA : journal of (re)construction and experiment in archaeology ; ISSN 1214-9551. — 2009 vol. 6, s. 45–49. — Bibliogr. s. 49, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Kazimierz Bielenin : twórca polskiej archeometalurgii : monografia[Kazimierz Bielenin : Polish creator of archeometallurgy : monograph] / pod red. Mirosława KARBOWNICZKA ; aut.: Mirosław KARBOWNICZEK, Szymon Orzechowski, Jacek Górski, Ireneusz SULIGA, Tadeusz KARWAN, Paweł Madera, Dorota Słowińska, Andrzej Rembalski, Grzegorz Gill, Małgorzata Wawer. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 172 s.. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0552). — Bibliogr. s. 171–172. — ISBN: 978-83-7464-695-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Ładunek metali odkryty na średniowiecznym statku Miedziowiec w świetle ostatnich badań : [streszczenie]The shipment of metals discovered on the medieval Copper Ship (Miedziowiec) in the light of recent research : [abstract] / Beata Możejko, Waldemar Ossowski, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ, Ireneusz SULIGA, Ewa OLEJNIK, Alicja ŁUKASZCZYK // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.. — Aldona Garbacz-Klempka, Stanisław Rzadkosz, Ireneusz Suliga, Ewa Olejnik, Alicja Łukaszczyk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Ładunek miedzi i żelaza odkryty na średniowiecznym statku Miedziowiec : abstract[The shipment of copper and iron discovered on the medieval 'Copper Ship' : abstract] / A. GARBACZ-KLEMPKA, S. RZADKOSZ, I. SULIGA, W. Ossowski // W: 90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [1]. — Tytuł przejęto ze s. tyt.. — A. Garbacz-Klempka, S. Rzadkosz, I. Suliga – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Mieczysław Radwan – znawca hutnictwa żelaza w Zagłębiu Staropolskim[Mieczysław Radwan – the expert of metallurgy in Ancient Polish Basin] / Ireneusz SULIGA // W: Mieczysław Radwan : w 120. rocznicę urodzin : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Karbowniczka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — Monografia zawiera materiały z seminarium, które odbyło się w Krakowie w dniu 27.11.2009 r.. — ISBN: 978-83-7464-421-1. — s. 105–119. — Bibliogr. s. 118–119. — Afiliacja autora: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Ocena poziomu technicznego hutnictwa w dobrach Małachowskich[Assessment of the metallurgy technical level in the estate of Malachowski] / Ireneusz SULIGA, Mirosław KARBOWNICZEK, Tadeusz KARWAN // W: Rola rodu Małachowskich w dziejach Ziemi Koneckiej : 24 październik 2014 Końskie / pod red. Wojciecha Paska ; Muzeum Regionalne PTTK Końskie. — Końskie : Muzeum Regionalne PTTK w Końskich, 2015. — ISBN: 978-83-61852-22-3. — S. 28–47. — Bibliogr. s. 47. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Odporność stali nierdzewnych w wysokich temperaturach spalin: ropy, węgla i gazuHeat resistance of stainless steels exposed to hot waste gas atmosphere from oil, coal and gas combustion / Kornel Dybich, Andrzej SKOŁYSZEWSKI, Janusz ŁUKSZA, Ireneusz SULIGA, Jerzy Dybich // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 4, s. 244–253. — Bibliogr. s. 253. — Na okł. dod.: 90 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Dzień Hutnika 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Piece dymarskie z Pokrzywnicy, stan. 1, GM. Pawłów, woj. świętokrzyskie w świetle badań archeologicznych, metalurgicznych i mineralogicznychBloomery furnaces from Pokrzywnica, site 1, Pawłów dis., Świętokrzyskie Voivodeship, in the light of archaeological, metallurgical and mineralogical research / Szymon Orzechowski, Ireneusz SULIGA, Joanna Trąbska, Barbara TRYBALSKA // Materiały Archeologiczne ; ISSN 0075-7039. — 2016 t. 41, s. 19–50. — Bibliogr. s. 29–30, Abstr.. — I. Suliga, B. Trybalska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • keywords: Ancient Metallurgy in the Świętokrzyskie Mountains, metallurgical and mineralogical research, slag-pit furnace, Przeworsk culture

14
 • Piece i paleniska o przeznaczeniu hutniczym do wytopu ołowiu ze stanowiska nr 5 w Sosnowcu-Zagórzu – wstępne wyniki badań prowadzonych w latach 2009–2010Metallurgical furnaces and hearths for lead smelting from Site 5 in Sosnowiec-Zagórze – preliminary results of research conducted in 2009–2010 / Dariusz Rozmus, Ireneusz SULIGA // Śląskie Prace Prahistoryczne ; ISSN 0860-6684. — 2012 t. 7, s. 169–200. — Bibliogr. s. 195–198, Abstr., Summ., Zsfassung. — Na dołączonym CD-ROMie tablice w języku angielskim i niemieckim s. 1–4. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Próba standaryzacji badań materiałoznawczych w zakresie archeometalurgii : [streszczenie]An attempt at standardization of materials research in the field of archaeometallurgy : [abstract] / Ireneusz SULIGA, Janusz STĘPIŃSKI // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Próba standaryzacji badań materiałoznawczych w zakresie archeometalurgii[An attempt at standardization of materials research in the field of archaeometallurgy] / Ireneusz SULIGA, Janusz STĘPIŃSKI // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0681). — ISBN: 978-83-7464-887-5. — S. 289–305. — Bibliogr. s. 304–305

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Próby modyfikacji struktury i własności stali typu damasceńskiegoAttempts of modification of structure and properties of steel in damascus type / Remigiusz Błoniarz, Ireneusz SULIGA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2015 nr 31, s. 57–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 52. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Rekonstrukcja procesu formowania starożytnych i średniowiecznych żużli miseczkowatychReconstruction of process behind ancient and medieval bowl-shaped slags forming / Estera Machoń, Ireneusz SULIGA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 28, s. 133–140. — Bibliogr. s. 139–140. — Artykuły laureatów 50. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Struktura i własności próbek meteorytów żelaznych poddanych eksperymentalnej przeróbce plastycznej na gorącoStructure and properties of experimentally hot forming iron meteorites / Remigiusz Błoniarz, Ireneusz SULIGA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 28, s. 41–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 50. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
 • The cargo of the copper ship in the light of metallurgical researchŁadunek miedziowca w świetle badań metaloznawczych / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ, Ireneusz SULIGA // W: The copper ship : a Medieval shipwreck and its cargo = Miedziowiec : wrak średniowiecznego statku i jego ładunek / ed. Waldemar Ossowski. — Gdańsk : National Maritime Museum, 2014. — ISBN: 978-83-64150-05-0. — S. 301–335. — Bibliogr. s. 334–335. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • The effect of slag on the effectiveness of phosphorus removal from ferrous alloys containing carbon, chromium and nickel / E. KAWECKA-CEBULA, M. KARBOWNICZEK, I. SULIGA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 1, s. 301–306. — Bibliogr. s. 305–306. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-23. — tekst: https://goo.gl/d41Id0

 • keywords: slag, dephosphorization, dephosphorization grade

23
24
 • Wczesnośredniowieczna technologia strącania ołowiu żelazem na stanowiskach w Dąbrowie Górniczej-Łosieniu i Sosnowcu-Zagórzu : badania materiałoznawcze[Early medieval technology of precipitation lead with iron in Dąbrowa Górnicza-Łosień and Sosnowiec-Zagórze archaeological sites : metallurgical examinations] / Ireneusz SULIGA, Tadeusz KARWAN, Mirosław KARBOWNICZEK, Dariusz Rozmus // W: Argenti fossores et alii : znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego Średnioiwiecza (X–XII wiek): praca zbiorowa / pod red. Piotra Boronia. — Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2013. — S. 151–174. — Ireneusz Suliga, Tadeusz Karwan, Mirosław Karbowniczek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wpływ idei Stanisława Staszica na rozwój hutnictwa w Polsce[The influence of Stanisław Staszic's work on metallurgy in Poland] / Ireneusz SULIGA // W: Stanisław Staszic – mąż stanu i twórca przemysłu w Królestwie Kongresowym : szlakiem działalności Stanisława Staszica : seminarium : Politechnika Warszawska, 30 czerwca 2011 roku / [kom. red. Grażyna Borończyk-Płaska, Jan Grabski, Włodzimierz Zych] ; Politechnika Warszawska. — Warszawa : PW, cop. 2012. — ISBN: 978-83-7814-016-0. — S. 79–90. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych