Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Andrzej Strzeboński, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2627-0378

ResearcherID: A-5999-2017

Scopus: 56568440600

PBN: 900497

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • “Ammonite” structures from the Western Flysch Carpathians / Piotr STRZEBOŃSKI // W: Sediment 2009 : 6\textsuperscript{th} Annual conference of SEPM-CES : Kraków, 24–25 June, 2009 : Abstracts and field guide / ed. Grzegorz Haczewski. — Warszawa : Polish Geological Institute, 2009. — ISBN: 978-83-7538-632-5. — S. 39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Debrites of the Istebna Beds with exotic limestones from the Beskid Mały Mountains (Polish Outer Carpathians) / Piotr STRZEBOŃSKI, Justyna Kowal-Kasprzyk, Barbara Olszewska // W: MIKRO-2013 : 14th Czech-Slovak-Polish palaentological conference and 9th Polish micropalaeontological workshop : abstracts volume / ed. by Marta Bąk, [et al.]. — Poland : The Grzybowski Foundation, 2013. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; 19). — ISBN: 13-978-83-88927-34-8. — S. 53–54. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Debryty piaskowcowo-zlepieńcowe w warstwach istebniańskich Beskidu Śląskiego (Karpaty zewnętrzne)[Sandstone-conglomerate debrites in the Istebna Beds of the Beskid Śląski Mountains (Outer Carpathians)] / Piotr STRZEBOŃSKI // W: POKOS 5'2013 : głębokomorska sedymentacja fliszowa : sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich : V polska konferencja sedymentologiczna : Żywiec, 16–19.05.2013 : abstrakty referatów i posterów oraz artykuły : przewodnik do wycieczek / pod red. nauk. Michała Krobickiego i Anny Feldman-Olszewskiej. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — ISBN: 978-83-7863-192-7. — S. 283–296. — Bibliogr. s. 294–296, Abstr.. — P. Strzeboński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: piaskowo-żwirowe spływy rumoszowe, fartuchowy system depozycyjny, głębokowodne ruchy masowe, podmorskie spływy grawitacyjne, warstwy istebniańskie, płaszczowina śląska, Karpaty fliszowe

4
 • Exotic clasts, debris flow deposits and their significance for reconstruction of the Istebna Formation (Late Cretaceous-Paleocene, Silesian Basin, Outer Carpathians) / Piotr STRZEBOŃSKI, Justyna Kowal-Kasprzyk, Barbara Olszewska // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 2017 vol. 68 no. 6, s. 562–582. — Bibliogr. s. 579–582, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-12. — tekst: https://goo.gl/V8dqLv

 • keywords: Flysch Carpathians, Silesian Nappe, Silesian Basin, Istebna Formation, Silesian Ridge, debris flows, apron, limestone exotic clasts

5
 • From turbidites to debrites – the upper Godula Formation vs the lower Istebna Formation (Late Cretaceous, Silesian succession, Western Flysch Carpathians) / Piotr STRZEBOŃSKI // W: 31\textsuperscript{st} IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Kraków 22\textsuperscript{nd}–25\textsuperscript{th} June, 2015 : abstracts / Polish Geological Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Geological Society, 2015. — Dysk Flash. — S. 506

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Górnojurajskie-dolnokredowe skały macierzyste w zachodniej części Karpat fliszowychUpper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians / Jan GOLONKA, Irena Matyasik, Petr Skupien, Dariusz WIĘCŁAW, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Michał KROBICKI, Piotr STRZEBOŃSKI, Zdeněk Vašíček // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 3/1, s. 73–81. — Bibliogr. s. 79–81, Streszcz., Abstr.. — JURASSICA VII : Żywiec/Štramberk, 27–29.09.2008 : artykuły wprowadzające i objaśnienia do wycieczki terenowej / Polskie Towarzystwo Geologiczne. Sekcja Polska – Grupa Robocza Systemu Jurajskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — Na k. tyt. dod.: Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-03-1/Geologia_2008_3-1_04.pdf

 • słowa kluczowe: węglowodory, Karpaty zewnętrzne, baseny sedymentacyjne, górna jura, dolna kreda, skały macierzyste

  keywords: hydrocarbons, Upper Jurassic, Lower Cretaceous, Outer Carpathians, source rocks, sedimentary basins

7
8
9
 • Kontrast sedymentacyjny na granicy dolnego i górnego senonu zachodniej części serii śląskiej Karpat[Sedimentary contrast at the border of the Lower and Upper Senonian in the western part of the Silesian series of the Carpathians] / Piotr STRZEBOŃSKI, Tadeusz SŁOMKA // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 115–116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Late Cretaceous-Early Paleogene sandy-to-gravelly debris flows and their sediments in the Silesian Basin of the Alpine Tethys (Western Outer Carpathians, Istebna Formation) / Piotr STRZEBOŃSKI // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2015 vol. 59 iss. 1, s. 195–214. — Bibliogr. s. 211–214. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/10660/pdf_1176

 • keywords: Flysch Carpathians, Silesian Nappe, Istebna Formation, sediment gravity flows, deep-water debris flows, apron depositional system

11
 • Marginal part of Western Carpathians and Carpathian Foredeep – flysch and molasse sedimentation, tectonics, ancient and modern mining / Michał KROBICKI, Jan GOLONKA, Katarzyna CYRAN, Tadeusz LEŚNIAK, Piotr STRZEBOŃSKI, Tomasz TOBOŁA // W: GEOTOUR 2008 : “Geotourism and mining heritage” : 4\textsuperscript{nd} international conference : 26–28 June 2008, Kraków, Poland / ed. Tadeusz Słomka ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism. — [Kraków : AGH UST], [2008]. — ISBN: 978-83-88927-17-1. — S. 83–111. — Bibliogr. s. 108–111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Microfossils from the Istebna beds: implications for stratigraphy and depositional environment / Andrzej Szydło, Barbara Słodkowska, Piotr Nescieruk, Piotr STRZEBOŃSKI // W: 16th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 10th Polish micropalaeontological workshop : September 2015, Olomouc : abstracts book and excursion guide / ed. M. Bubík, A. Ciurej, M. A. Kaminski. — Kraków : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2015. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 21). — ISBN: 978-83-941956-0-1. — S. 74-75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Organic-rich shales of the Proto-Silesian Basin in Polish-Czech Carpathians / WAŚKOWSKA Anna, GOLONKA Jan, KROBICKI Michał, STRZEBOŃSKI Piotr, Vašíček Zdeněk, Skupien Petr // W: GeoShale 2012 : recent advances in geology of fine-grained sediments : international conference : 14–16 May 2012, Warsaw, Poland : book of abstracts, field trip guidebook. — Warsaw : Polish Geological Institute – National Research Institute, 2012. — ISBN: 978-83-7538-975-3. — S. 157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Piaskowcowo-zlepieńcowe formy skałkowe – wiecej niż atrakcja turystycznaSandstone-conglomerate rocky forms – more than a tourist attraction / Piotr STRZEBOŃSKI // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 1–2, s. 49–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Abstr.. — Rozszerzone streszczenie w j. ang. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Piaskowcowo-zlepieńcowe formy skałkowe – więcej niż atrakcja turystycznaSandstone-conglomerate rocky forms – more than a tourist attraction / Piotr STRZEBOŃSKI // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 2, s. 15–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Późnokredowo-wczesnopaleogeńskie debryty kohezyjne warstw istebniańskich zachodniej części serii śląskiej Karpat[Late Cretaceous-Early Paleogene cohesive debrites of the Istebna Beds in the western part of the Silesian Unit of the Carpathians] / Piotr STRZEBOŃSKI // W: Kompleksy chaotyczne Karpat polskich : Kraków–Polańczyk, 24.09–27.09.2008. — [Kraków] : Oddział Karpacki Państwowego Instytutu Geologicznego, [2008]. — K. 18–21. — Bibliogr. k. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Skałki Chronowskie – atrakcja geoturystyczna Pogórza WiśnickiegoThe Chronowskie Tors – geotouristic attraction of the Wiśnicz Foothill / Piotr STRZEBOŃSKI // W: Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-378-8. — S. 129–139. — Bibliogr. s. 138–139, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Środowisko sedymentacyjne formacji wierzowskiej (Morawy, Karpaty Zewnętrzne)[Sedimentary environment of the Verovice Formation (Moravia, the Outer Carpathians)] / Piotr STRZEBOŃSKI, Jan GOLONKA, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • The Mushroom Stone – a geotouristic attraction of the Wiśnicz FoothillKamień Grzyb – atrakcja geoturystyczna Pogórza Wiśnickiego / Piotr STRZEBOŃSKI // W: Geotourism : a variety of aspects / ed. Tadeusz SŁOMKA. — Kraków : AGH University of Science and Technology ; International Association for Geotourism, 2011. — ISBN: 978-83-88927-20-1. — S. 235–242. — Bibliogr. s. 241–242, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • The “Mushroom Stone” – a geotouristic gemstone of the Wiśnicz-Lipnica Landscape Park (the Outer Western Carpathians, Poland) / Piotr STRZEBOŃSKI // W: GEOTOUR 2008 : “Geotourism and mining heritage” : 4\textsuperscript{nd} international conference : 26–28 June 2008, Kraków, Poland / ed. Tadeusz Słomka ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism. — [Kraków : AGH UST], [2008]. — ISBN: 978-83-88927-17-1. — S. 68–69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • The paleogeographic setting of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians / J. GOLONKA, I. Matyasik, P. Skupien, D. WIĘCŁAW, A. WAŚKOWSKA-OLIWA, M. KROBICKI, P. STRZEBOŃSKI, Z. Vašíček // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2008 Roč. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník, s. 234–235. — ESSE WECA Conference : Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Bratislava, 4.–5. 12. 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
23
 • The Wieprzówka Cascades – classic sites of the Lower Cretaceous source rocks in Polish CarpathiansKaskady Wieprzówki – klasyczne odsłonięcia dolnokredowych skał macierzystych w polskich Karpatach / Jan GOLONKA, Marek Cieszkowski, Anna WAŚKOWSKA, Andrzej Ślączka, Petr Skupien, Dariusz WIĘCŁAW, Piotr STRZEBOŃSKI // W: Geotourism : a variety of aspects / ed. Tadeusz SŁOMKA. — Kraków : AGH University of Science and Technology ; International Association for Geotourism, 2011. — ISBN: 978-83-88927-20-1. — S. 189–200. — Bibliogr. s. 198–200, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • The Wieprzówka cascade – a classic site of Lower Cretaceous petroleum source rocks in the Polish Carpathians / Jan GOLONKA, Dariusz WIĘCŁAW, Piotr STRZEBOŃSKI, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Petr Skupien, Marek Cieszkowski, Andrzej Ślączka // W: GEOTOUR 2008 : “Geotourism and mining heritage” : 4\textsuperscript{nd} international conference : 26–28 June 2008, Kraków, Poland / ed. Tadeusz Słomka ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism. — [Kraków : AGH UST], [2008]. — ISBN: 978-83-88927-17-1. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Utwory formacji wierzowskiej na tle wczesnokredowych warunków sedymentacji w zachodniej części basenu protośląskiego (Morawy, Reublika Czeska)Veřovice Formation deposits during Early Cretaceous sedimentological regimes in the western part of the proto-Silesian Basin (Moravia, the Czech Republic) / Piotr STRZEBOŃSKI, Jan GOLONKA, Anna WAŚKOWSKA, Michał KROBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Petr Skupien, Zdeněk Vašíček // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 31–38. — Bibliogr. s. 37–38, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_03.pdf

 • słowa kluczowe: wczesna kreda, zachodnie Karpaty zewnętrzne, formacja wierzowska, basen protośląski, Czechy

  keywords: Outer Western Carpathians, Early Cretaceous, Veřovice Formation, proto-Silesian Basin, Czech Republic