Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Stryszewski, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909533
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Analiza pracy układów technologicznych kruszyw : urabianie – transport – przeróbkaThe operating analysis of aggregates technological systems : mining – transportation – processing / Marek STRYSZEWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2016 nr 3, s. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Summ.

 • keywords: broken aggregates, work methods, gravel aggregates, evaluation of technological systems, stationary and mobile technological systems

2
 • Aspekty ekonomiczne i ekologiczne rekultywacji wyrobisk po eksploatacji żwiru na przykładzie dolin rzek karpackichEconomic and ecological aspects of reclamation of excavations after exploitation of gravel as exemplified by the valleys of the Carpathian rivers / Marek STRYSZEWSKI // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 16–18 kwietnia 2008 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 121. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 50). — S. 171–180. — Bibliogr. s. 179–180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Aspekty ekonomiczne i ekologiczne rekultywacji wyrobisk po eksploatacji żwiru na przykładzie dolin rzek karpackich[Economic and ecological aspects of reclamation of excavations after exploitation of gravel as exemplified by the valleys of the Carpathian rivers] / Marek STRYSZEWSKI // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 2, s. 57–61. — Bibliogr. s. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Eksploatacja selektywna kruszyw łamanych i piaskowo-żwirowych w dostosowaniu do zmiennego górotworuSelective mining of crushed, sand and gravel aggregates applied to changeable rock mass / Marek STRYSZEWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2017 nr 1, s. 42–49. — Bibliogr. s. 45, Summ.

 • keywords: sand and gravel aggregates, selective mining of crushed, selective extraction of deposits

5
 • Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych : projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013Innovative technologies of extraction and processing of block rocks / red. nauk. Marek STRYSZEWSKI. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2012. — 193, [1] s.. — Bibliogr. s. 189–[194], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7783-044-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Metoda oceny ilościowej pracy ciągów technologicznych surowców skalnychQuantitative comparing method of the work of rock processing plants / Rafał Chulist, Marek STRYSZEWSKI // W: Górnictwo i geologia XIX = Mining and Geology XIX / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 136. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 43). — S. 13–20. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Metoda oceny roli i funkcji regionów surowców skalnych w gospodarce krajuMethods of estimating the role and function of rock materials regions in the country's economy / Marek STRYSZEWSKI, Dorota ŁOCHAŃSKA // W: Górnictwo i geologia XVII = Mining and geology XVII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 134. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 41). — S. 275–284. — Bibliogr. s. 284

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Metoda oceny uwarunkowań technicznych i ekonomicznych utylizacji odpadów z produkcji górniczejA method of evaluation of technical and economic conditions for utilization of wastes from mining production / Marek OBRZUT, Marek STRYSZEWSKI // W: Górnictwo i geologia XIII = Mining and geology XIII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 130. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 37). — CD-ROM zawiera również informacje oraz spis referatów z konferencji: X lat Konferencji Kruszywa mineralne 2001–2010 : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 14–16 kwietnia 2010 roku. — S. 223–231. — Bibliogr. s. 231

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Metodyka waloryzacji górniczej złóżMethods of mining valorization of mineral deposits / Marek STRYSZEWSKI // W: Górnictwo i geologia XV = Mining and geology XV / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; 132. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; 39). — S. 291–306. — Bibliogr. s. 305

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Metody oceny pracy układu: ładowarka-samochód w kopalniach kruszyw mineralnych[The methods of the work assessment: loader–vehicle in mineral aggregates mines] / Marek STRYSZEWSKI // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 3–4, s. 34–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Ocena lokalizacji produkcji kruszyw w relacji kopalnie - odbiorcyEvaluation of location of aggregates production in relation of mines to recipients / Marek STRYSZEWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2016 nr 2, s. 70–74. — Bibliogr. s. 74, Summ.

 • keywords: natural aggregates, location of production, cost of rail and road transport, radius of economical transport

12
 • Ocena pozyskiwania kruszyw łamanych, piaskowo-żwirowych i torfu z nielegalnej eksploatacji – na wybranych przykładach[Rating acquiring crushed aggregate, sand and gravel and peat from the illegal exploitation - selected examples] / Marek STRYSZEWSKI, Damian Rzepecki // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 3, s. 66–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Ocena układów technologicznych złóż blocznych[Assessment of technological systems block deposits] / R. Chulist, D. ŁOCHAŃSKA, M. STRYSZEWSKI // W: Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych / red. nauk. monografii Marek Stryszewski. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2012. — Na okł.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. — ISBN: 978-83-7783-044-4. — S. 147–179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Określenie kosztów rekultywacji technicznej, Cz. 1Determination of costs of technical reclamation, Part 1 / Marek STRYSZEWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2017 nr 2, s. 112–115

 • keywords: opencast mining, technical reclamation, opencast extraction

15
 • Określenie kosztów rekultywacji technicznej, Cz. 2Determination of costs of technical reclamation, Part 2 / Marek STRYSZEWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2017 nr 3, s. 62–66. — Bibliogr. s. 66, Summ.

 • keywords: opencast mining, technical reclamation, opencast extraction

16
 • Określenie prawdopodobieństwa pracy układów technologicznych kruszyw zależnie od sposobu połączeń ich elementówDetermining the operational probability of aggregate technological systems depending on the method of connecting their elements / Marek STRYSZEWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2016 nr 4, s. 25–27. — Summ.

 • keywords: technological systems, minig of aggregates, operational probability, serial systems, parallel systems, mixed systems

17
 • Optymalizacja bilansowania podaży z popytem na kruszywa naturalneOptimization of balancing supply and demand for natural aggregates / Marek STRYSZEWSKI, Dorota ŁOCHAŃSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 36–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, prawo, działalność przedsiębiorców górniczych

  keywords: demand, supply, transport of aggregates, crushed aggregates, regionalization of production, gravel-sand aggregates

18
 • Perspektywy zasobowe skał blocznych w Polsce dla rozwoju produkcji elementów foremnych o dużej wartości dodanej[The resource perspective blocks stones in Poland for the development of production of symmetrical components] / Marek STRYSZEWSKI, Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Andrzej Witt // W: Scenariusz krajowy pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bednarczyka ; POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2014. — Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”. — ISBN: 978-83-60905-85-2. — S. 79–86. — Bibliogr. dla całości s. 244–247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie małopolskim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in małopolskie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2013 + CD. — 173 s.. — Bibliogr. s. 170–173. — ISBN: 978-83-60905-37-1. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

20
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie opolskim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in opolskie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014 + CD. — 149 s.. — Bibliogr. s. 141–144. — ISBN: 978-83-60905-57-9. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

21
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie podkarpackim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in podkarpackie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2013 + CD. — 155 s.. — Bibliogr. s. 147–150. — ISBN: 978-83-60905-53-1. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

22
 • Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie śląskim : praca zbiorowa[Technological scenarios of acquisition and development of rock raw materials in śląskie voivodeship] / pod red. Wiesława KOZIOŁA i Łukasza MACHNIAKA ; aut.: Adrian BORCZ, Andrzej CIEPLIŃSKI, Wiesław KOZIOŁ, Dorota ŁOCHAŃSKA, Łukasz MACHNIAK, Wojciech NAWORYTA, Marek STRYSZEWSKI ; POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków-Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014 + CD. — 169 s.. — Bibliogr. s. 160–163. — ISBN: 978-83-60905-69-2. — Na okł. dod.: Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”

23
 • Sezonowość pracy w górnictwie surowców skalnych jako źródło zakłóceń procesu produkcyjnego : zapobieganie skutkom zakłóceńSeasonality in rock mining as a source of interruptions in the production process : prevention of the effects of disturbances / Marek OBRZUT, Marek STRYSZEWSKI // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2017 nr 4, s. 34–38. — Bibliogr. s. 38

 • keywords: rock mining, seasonality in mining, rock mines

24
 • Technologie wydobycia skał blocznych[Technologies of extraction of block rocks] / R. Chulist, M. STRYSZEWSKI // W: Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych / red. nauk. monografii Marek Stryszewski. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2012. — Na okł.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. — ISBN: 978-83-7783-044-4. — S. 59–115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Technologie wydobycia skał blocznych[The mininng technology of blocks stones] / Rafał Chulist, Marek STRYSZEWSKI, Wiesław Frankiewicz // W: Scenariusz krajowy pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bednarczyka ; POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2014. — Projekt „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych”. — ISBN: 978-83-60905-85-2. — S. 87–98. — Bibliogr. dla całości s. 244–247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych