Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Strycharz, dr inż.

adiunkt

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kan, Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Asymmetry and damage detection in mining machinery drives supplied from voltage inverterO możliwości wykrywania niesymetrii i uszkodzeń w napędach maszyn górniczych z falownikami napięcia / Ludger M. SZKLARSKI, Józef STRYCHARZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2000 nr 4–5, s. 177–183. — Bibliogr. s. 183, Streszcz., Rez.. — 28 [Dwudziesta ósma] międzynarodowa konferencja Sekcji Cybernetyki w Górnictwie Komitetu Górnictwa PAN : automatyzacja procesów górniczych : Szczyrk 14–17 czerwca 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Elementy diagnostyki falownika prąduDiagnostic elements of a current inverter / Józef STRYCHARZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2003 R. 41 nr 12, s. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metoda wektorów przestrzennych w opisie, analizie i diagnostyce układów energoelektronicznychSpace vectors method in power electronic description, analysis and diagnostic / Józef STRYCHARZ. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 202 s.. — (Postępy Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki / Polska Akademia Nauk. Komitet Elektrotechniki ; t. 54) ; (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0233). — Bibliogr. s.195–200, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 8376640715

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelling method and static converter – electric machine systems diagnostic elements / Józef STRYCHARZ // W: 6\textsuperscript{th} UEES'04 : sixth international conference on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems : 24–29 September 2004, Alushta, Ukraine : proceedings, Vol. 3 / eds. P. Szymczak, A. Afonin, B. Sidelnikov ; Technical University of Szczecin. Poland. Institute of Electrical Engineering. — Szczecin : TU Press, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 861–866. — Bibliogr. s. 866, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • O możliwości automatyzacji diagnostyki i monitoringu elektrycznych urządzeń górniczych z wykorzystaniem hodografów trójfazowych wielkości elektrycznych[About possible automation of mine electrical equipment diagnostics and monitoring using 3-phase hodographs of electric quantity] / Józef STRYCHARZ // W: ATI 2004 : telekomunikacja i systemy bezpieczeństwa w górnictwie : XXXII międzynarodowa konferencja Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN : Szczyrk 2–4 czerwca 2004 = ATI 2004 : telecommunication and safety systems in mining / red. Kazimierz Miśkiewicz, Antoni Wojaczek ; Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Sekcja Cybernetyki w Górnictwie Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach. — Gliwice : PŚ KEiAG, 2004. — (Seria: Sympozja i Konferencje). — S. 113–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • O możliwości wykrywania uszkodzeń klatek wirników w czasie pracy silników zasilanych z falowników napięciaAbout possibility to detect failure of squirrel-cages during operation of motors powered from voltage inverters / Józef STRYCHARZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2003 R. 41 nr 2, s. 20–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • O możliwości zastosowania hodografów wektora prądu maszyny asynchronicznej do wykrywania uszkodzeń klatki wirnikaOn the possibility of application of the hodographs of the current vector of the induction machine to discovering the deteriorations of the rotor cage / Józef STRYCHARZ // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Elektryka ; ISSN 0374-4817. — 1999 z. 111, s. 327–335. — Bibliogr. s. 335, Streszcz., Summ.. — SME'99 : XXXV [trzydzieste piąte] międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych : maszyny elektryczne w energetyce = electrical machines in electrical power industry : 14–16 czerwca 1999 r. Kazimierz Dolny. — [Warszawa : PW, 1999]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • O możliwości zastosowania hodografów wektorów wielkości elektrycznych do diagnostyki urządzeń energoelektronicznych w górnictwie[On the possibility of application of hodographs of electrical values vectors to the diagnosis of power electronical devises in mining – in Polish] / Józef STRYCHARZ // W: ICAMC'95 : 12 międzynarodowa konferencja automatyzaji górnictwa : światowy kongres górniczy : 13–15. 09. 1995, Gliwice, Poland = 12th International Conference on Automation in Mining = 12 meždunarodnaâ konferenciâ po avtomatizacii v gornom dele : world mining congress / ICAMC. — [Gliwice] : Wydawnictwo HELION sp. z o. o., 1995. — ISBN10: 8385701893. — S. 383–388. — Bibliogr. s. 388, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Opis i analiza układu trójfazowy prostownik - maszyna prądu stałego metodą wektorów przestrzennych[Description and analysis of three-phase system – rectifier-d. c. motor by means of space-vector method – in Polish] / Józef STRYCHARZ // W: SENE'95 : Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : II konferencja : Łódź–Arturówek, 15–17 listopada 1995 r, T. 2 / Politechnika Łódzka. Instytut Automatyki. — Łódź : PŁ IA, 1995. — Opis częśc. wg okł.. — S. 569–574. — Bibliogr. s. 574, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Praktyczne aspekty diagnostyki klatek silników asynchronicznych[Pracitcal aspects of diagnostic cages of asynchronous motors] / Ludger SZKLARSKI, Józef STRYCHARZ // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 1999 R. 50 nr 5 wyd. spec., s. 13–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób i układ do wykrywania uszkodzeń klatki wirnika silnika indukcyjnego[Method of and system for detecting motor cage damages in induction motors] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Józef STRYCHARZ. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: G01R 31/34. — Polska. — Opis patentowy ; PL 190083 B1 ; Udziel. 2005-02-25 ; Opubl. 2005-10-31. — Zgłosz. nr P.331653 z dn. 1999-02-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL190083B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: