Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Stoch, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • Aluminosilicate coatings from nanosized colloids / A. STOCH, E. DŁUGOŃ, W. JASTRZĘBSKI, J. Stoch // W: Vibrational Spectroscopy in Materials Science : III International Conference : 23–26 September 2000 Kraków – Poland : book of abstracts / organized by University of Mining and Metallurgy. Department of Materials Science and Ceramics, Jagiellonian University. Regional Laboratory of Physicochemical Analyses and Structural Research. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-70-0. — S. 122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Anticorrosive silica-alumina coatings applied by electrophoresisAntykorozyjne powłoki krzemionkowo-glinowe / A. STOCH, E. DŁUGOŃ, W. JASTRZĘBSKI, J. Stoch, R. Nowak // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 2] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/2). — ISBN10: 8371080921. — S. 1007–1015. — Bibliogr. s. 1014–1015, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Antykorozyjne powłoki krzemionkowo-glinowe[Anticorrosive silica-alumina coatings applied by electrophoresis] / A. STOCH, E. DŁUGOŃ, W. JASTRZĘBSKI, J. Stoch, R. Nowak // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania porównawcze składu fazowego i składu chemicznego porcelan stomatologicznych: niskotopliwej Vita Titankeramik oraz wysokotopliwej Vita KeramikComparative study of phase and chemical composition of low and high temperature dental porcelains / H. Matraszek, A. STOCH, Cz. PALUSZKIEWICZ, A. ADAMCZYK, B. TRYBALSKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2005 R. 8 nr 45, s. 12–16. — Bibliogr. s. 16., Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/45F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania zachowania korozyjnego bioceramicznych warstw $SiO_{2}$ i $SiO_{2}-TiO_{2}$ na tytanie i stopie $Ti6Al4V$ dla zastosowań w stomatologiiThe study of the corrosion behavior of $SiO_{2}$ and $SiO_{2}-TiO_{2}$ bioceramic coatings on titanium and $Ti6Al4V$ alloy in dentistry / Jarosław Bieniaś, Anna STOCH, Barbara Surowska, Mariusz Walczak // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 62–64. — Bibliogr. s. 64. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/58-60F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie odporności na utlenianie kompozytów węglowych modyfikowanych związkami ceramicznymi metodą elektroforezyStudy of oxidation resistance of carbon composites modified by electrophoretically deposited ceramic compounds / Stanisław BŁAŻEWICZ, Anna STOCH, Elżbieta DŁUGOŃ, Teresa GUMUŁA, Katarzyna Zych, Jerzy Michałowski // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2003 R. 48 nr 3, s. 153–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: elektroforeza, odporność na utlenianie, kompozyty węgiel-węgiel, powłoka ceramiczna

  keywords: ceramic coatings, oxidation resistance, carbon-carbon composites, electrophoretic method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Biomimetic growth of phosphates on metallic and carbon implantsBiomimetyczny wzrost fosforanów na implantach metalicznych i węglowych / Anna STOCH // W: Biomineralogy, biotechnologies and biomaterials in medicine : proceedings of the conference “Biotechnologies and biomaterials 2000” : Cracow, 18 September, 2000 = Biomineralogia, biotechnologie i biomateriały w medycynie : materiały konferencji: „Biotechnologie i biomateriały 2000” : Kraków, 18 września 2000 / [red. Andrzej Manecki] ; Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Naukowej, 2000. — (Prace Mineralogiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych ; ISSN 0079-3396 ; 89). — ISBN10: 83-7108-075-1. — S. 97–108. — Bibliogr. s. 107, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Biomimetic preparation of apatite layers on implant surfaces / Anna STOCH // W: Reaktywność ciał stałych : materiały XII seminarium francusko-polskiego : Kraków 2000 = Reactivity of solids : proceedings of the 12\textsuperscript{th} French-Polish seminar / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2000. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie) ; (Ceramika ; ISSN 0075-7012 ; vol. 61). — ISBN10: 83-7108-076-X. — S. 121–129. — Bibliogr. s. 129, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Biomineralizacja w świecie organizmów żywych : biomimetyzmBiomineralization in living organisms : biomimetism / Anna STOCH // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2004 R. 7 nr 38–42, s. 188–192. — Bibliogr. s. 192. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/38-42F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Chemiczna i strukturalna analiza składników niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIKChemical and structural analysis of low-melting components of fusible dental porcelains 'TRICERAM' and 'VITA TITANKERAMIK' / Halina Matraszek, Anna STOCH, Adam Majewski, Czesława PALUSZKIEWICZ, Anna ADAMCZYK, Barbara TRYBALSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2009 R. 30 nr 5, s. 378–383. — Bibliogr. s. 383

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ectrodeposited hydroxyapatite coatings on metal implants / Anna STOCH, Alicja BROŻEK // W: Third Euro-Ceramics : the proceedings of the Third European Ceramic Society conference (Third ECerS) : 12–17 September 1993, Madrid. Vol. 3, Engineering ceramics / eds. P. Duran, J. F. Fernandez. — Castellón de la Plana : Faenza Editrice Iberica, cop. 1993. — ISBN 84-87683-04-05 (całość). — ISBN10: 84-87683-07-X. — S. 75–79. — Bibliogr. s. 79, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Electrophoretic coatings of hydroxyapatite on medical implants produced by electrophoresis / A. STOCH, A. BROŻEK, W. JASTRZĘBSKI, G. KMITA, A. RAKOWSKA // W: Vibrational Spectroscopy in Materials Science : III International Conference : 23–26 September 2000 Kraków – Poland : book of abstracts / organized by University of Mining and Metallurgy. Department of Materials Science and Ceramics, Jagiellonian University. Regional Laboratory of Physicochemical Analyses and Structural Research. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-70-0. — S. 121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Elektrokrystalizacja powłok hydroksyapatytowych na biomateriałach węglowychElectrocrystallization of hydroxyapatite coatings on carbon biomaterials / A. STOCH, A. BROŻEK, A. ADAMCZYK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2001 R. 4 nr 17, 18, 19, s. 19–20. — Bibliogr. s. 20. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/17-19F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Fraktale w przyrodzie i w ceramice[Fractals in nature and ceramics] / Anna STOCH, Grzegorz Jakub Stoch // W: Polska Ceramika 2002 : materiały II międzynarodowej konferencji : Spała 20–22 maja 2002 r. = Polish Ceramics 2002 : proceedings of II [second] international conference / eds. S. Komornicki, J. Lis, J. Partyka ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2002. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 71. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 372–379. — Bibliogr. s. 379, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • FTIR microscopic imaging of metal-ceramic joints / Czesława PALUSZKIEWICZ, Anna STOCH // W: ICAVS-2 : the second International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : August 24\textsuperscript{th}–29\textsuperscript{th} 2003, Nottingham, UK : book of abstracts. — [United Kingdom : s. n.], [2003]. — S. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • FTIR study of black patina on bricks and non-destructive cleaning / A. STOCH, Cz. PALUSZKIEWICZ, J. Węgłowska // W: art'99 : 6\textsuperscript{th} [Sixth] International Conference on „Non-destructive testing and microanalysis for the diagnostics and conservation of the cultural and environmental heritage” Rome, May 17\textsuperscript{th}–20\textsuperscript{th} 1999 / Ministry of Cultural Heritage and Activity. Central Institute for Resoration (I.C.R.), ; Italian Society for Non-Destructive Testing Monitoring Diagnostics (AIPnD). — [Rome] : [s. n.], 1999. — S. 635–644. — Summ., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • FTIR study of copper patinas formed in the urban atmosphere / A. STOCH, J. Stoch, M. CICHOCIŃSKA, J. Gurbiel, M. Timler // W: Vibrational Spectroscopy in Materials Science : III International Conference : 23–26 September 2000 Kraków – Poland : book of abstracts / organized by University of Mining and Metallurgy. Department of Materials Science and Ceramics, Jagiellonian University. Regional Laboratory of Physicochemical Analyses and Structural Research. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-70-0. — S. 123–124. — Bibliogr. s. 124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • Katalityczna destrukcja struktury węgla[Catalytic destruction of carbon structure] / J. Stoch, J. Podobiński, A. STOCH, A. BROŻEK // W: XXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8392033124. — S. 131–132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25