Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Stobierska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Barwa szkliw i mas ceramicznych zawierających pigmenty z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$Colour of glazes and ceramic masses containing pigments from the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ system / STOBIERSKA E., KUŹMIŃSKA K., BUĆKO M. M., LIS J. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 46. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Colour properties of $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ pigments as a result of precursors morphology / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS, Katarzyna Kuźmińska // W: CIMTEC 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 12\textsuperscript{th} International Ceramics Congress : Montecatini Terme, Italy, June 6–11, 2010 / eds. Pietro Vincenzini. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zurich : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — (Advances in Science and Technology [Dokument elektroniczny] ; ISSN 1662-0356 ; ISSN 1661-819X (dla CD) ; vol. 62–71). — e-ISBN: 978-3-908158-61-5. — S. 202–207. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 207, Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Part. G, vol. 68)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Early Neolithic in the Upper Tisza Basin: new data from Moravany, Eastern Slovakia / Marek Nowak, Janusz Krzysztof Kozłowski, Małgorzata Kaczanowska, Marían Vizdal, Tomasz Kalicki, Magdalena Moskal-del Hoyo, Anna Budek, Georgiy Litvinyuk, Maria Lityńska-Zając, Ewa STOBIERSKA, Piotr WYSZOMIRSKI // Eurasian Prehistory ; ISSN 1730-8518. — 2010 vol. 7 no. 1, s. 159–219. — Bibliogr. s. 215–219, Abstr. — Dod. w publiacji ISBN 978-83-923258-3-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Influence of firing temperature on colour of transparent ceramic glazes dyed with perovskite-based red pigments : poster abstract / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS, Katarzyna KUŹMIŃSKA // W: ECerS 2011 [Dokument elektroniczny] : 12th conference of the European Ceramic Society : Stockholm, Sweden, June 19–23, 2011 / [Stockholm University]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sweden : s. n.], [2011]. — Dysk Flash. — S. [1], Poster 1147. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Pełny tekst na tym samym dysku Flash. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Abstr. — Dod. afiliacja Autorki: K. Kuźmińskiej – The Polish Ceramic Society

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
7
 • Metody {\em soft chemistry} w otrzymywaniu pigmentów z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$Preparation of the pigments from the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ system by {\it soft chemistry} methods / BUĆKO M. M., STOBIERSKA E., LIS J., ZIENTARA D., KUŹMIŃSKA K. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 47. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Otrzymywanie i właściwości barwne pigmentów ceramicznych o strukturze fluorytuProcessing and colour properties of ceramic pigments with fluorite structure / Ewa STOBIERSKA, Jerzy LIS, Mirosław M. BUĆKO, Mariola Świderska // W: Polska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. = Polish ceramics 2006 : proceedings of IV international scientific and technological conference / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 96. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 531–540. — Bibliogr. s. 540, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Otrzymywanie i właściwości czerwonych pigmentów o strukturze perowskitu. Cz. 1, Synteza czystego $YAIO_{3}$Synthesis and properties of red pigments with perovskite structure. Pt. 1, Preparation of pure $YAIO_{3}$ / Mirosław BUĆKO, Ewa STOBIERSKA, Jerzy LIS, Agnieszka GUBERNAT // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 R. 60 nr 1, s. 20–27. — Bibliogr. s. 27. — tekst: http://goo.gl/etzBtg

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Otrzymywanie pigmentów z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ metodami \emph{soft chemistry}Preparation of pigments from the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ system by soft chemistry methods / Katarzyna KUŹMIŃSKA, Ewa STOBIERSKA, Dariusz ZIENTARA, Mirosław M. BUĆKO // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 2, s. 186–191. — Bibliogr. s. 190–191, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/860

 • słowa kluczowe: pigment, metody soft chemistry, perowskit itrowo-glinowy

  keywords: pigment, soft chemistry methods, yttrium-aluminium perovskite

11
 • Pigments in the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ system / STOBIERSKA E., BUĆKO M. M., LIS J., Molasy B. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 196. — Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60958-54-4. — S. 908–913. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 913, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Pigments in the ${Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}}$ systemPigmenty w układzie ${Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}}$ / Mirosław M. BUĆKO, Ewa STOBIERSKA, Jerzy LIS, Beata Molasy // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 4, s. 577–581. — Bibliogr. s. 581, Abstr.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/381

 • słowa kluczowe: pigment, układ Y2O3-Al2O3, gres porcellanato

  keywords: pigments, yttrium-aluminium system, gres porcellanato

13
 • Pigmenty ceramiczne o strukturze fluorytuCeramic pigments with fluorite structure / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS, Krystyna WODNICKA, Barbara TRYBALSKA, Anna Wywiał // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Pigmenty ceramiczne o strukturze fluorytuCeramic pigments of fluorite structure / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS, Krystyna WODNICKA, Barbara TRYBALSKA, Anna Wywiał // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 2, s. 321–326. — Bibliogr. s. 325–326, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Pigmenty cerowo-prazeodymowe otrzymywane różnymi metodami i ich wykorzystanie w zdobnictwie ceramicznym${(Ce,Pr)O_{2}}$ pigments obtaining by different methods and their application in ceramic decoration / Ewa STOBIERSKA, Jerzy LIS, Mirosław M. BUĆKO // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Pigmenty cerowo-prazeodymowe otrzymywane różnymi metodami i ich wykorzystanie w zdobnictwie ceramicznymPreparation of ceria based pigments and their application in ceramic decoration / Ewa STOBIERSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2009 t. 61 nr 2, s. 146–150. — Bibliogr. s. 150, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Polska ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r.[Polish ceramics 2008 : proceedings of V international scientific and technological conference] / ed. Ewa STOBIERSKA. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — 119 s.. — Indeks. — ISBN: 978-83-60958-22-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Polska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r.[Polish Ceramics 2010 : 6th international scientific and technological conference : 5–8 September 2010] / eds. Agnieszka GUBERNAT, Ewa STOBIERSKA, Piotr WYSZOMIRSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — 159 s.. — ISBN: 978-83-60958-62-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki GUBERNAT, Piotra WYSZOMIRSKIEGO, Ewy STOBIERSKIEJ ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — 181 s.. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop Transparent Ceramics. — Tekst pol-ang

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Scale up of synthesis of YAl0.97Cr0.03O3 red pigment / Katarzyna Kuźmińska, Mirosław M. BUĆKO, Ewa STOBIERSKA // W: ECerS XIII [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} conference of the European Ceramic Society : Limogess, France, June 23–27, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 782. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Publikacja w ramach: Theme I: Silicate and traditional ceramics – innovation in construction materials

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Technological aspects of application of red perovskite-type pigments / E. STOBIERSKA, K. KUŹMIŃSKA, M. M. BUĆKO, J. LIS // W: seres'11 [Dokument elektroniczny] : II. international ceramic, glass, porcelain enamel, glaze and pigment congress : 10–12 October 2011, Eskişehir, Türkiye : abstract CD. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey : Anadolu Üniversitesi], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: 10 October 2011 Maví Salon: Pigment)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Właściwości pigmentów ceramicznych dla zdobnictwa płytek ściennych i podłogowychCeramic pigments properties for wall and floor tiles decoration / GUBERNAT A., STOBIERSKA E., RÓG A. // W: Polska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — ISBN: 978-83-60958-62-9. — S. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Właściwości pigmentów o strukturze fluorytuThe properties of ceramic pigments with fluorite structure / Ewa STOBIERSKA, Jerzy LIS, Mirosław M. BUĆKO, Elżbieta Piegowska // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1407–1414. — Bibliogr. s. 1414

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Wpływ niektórych mineralizatorów na barwę perowskitu itrowo-glinowego barwionego chromemThe effect of selected mineralizers on colour of chromium dyed yttria-alumina perovskite / Ewa STOBIERSKA, Jerzy LIS, Mirosław M. BUĆKO, Agnieszka GUBERNAT, Ewa Cichy // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1401–1406. — Bibliogr. s. 1406

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wpływ parametrów technologicznych na barwę szkliw i mas ceramicznych zawierających pigment z układu $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$Influence of technological parameters on colour of glaze and ceramic masses containing pigment from the $Y_{2}O_{3}-Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}$ / Ewa STOBIERSKA, Katarzyna KUŹMIŃSKA, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy LIS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 3, s. 472–478. — Bibliogr. s. 478, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych