Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Stewarski, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Accuracy of a short-term prognosis of mining towers tops' displacements with the use of artificial neural networks – a preliminary research / Marek Dudzik, Dawid Łątka, Michał Repelewicz, Edward STEWARSKI, Anna M. STRĘK // W: InBuild : budownictwo innowacyjne : międzynarodowa konferencja : 15–17.10.2013 / Politechnika Krakowska. — [Kraków : PK], [2013]. — S. 13. — Edward Stewarski, Anna M. Stręk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • A preliminary feasibility study of a short-term prognosis of mining towers tops' displacements with use of artificial neural networksWstępne studium wykonywalności krótkoterminowej prognozy przemieszczeń szczytów wież górniczych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Marek Dudzik, Dawid Łątka, Michał Repelewicz, Edward STEWARSKI, Anna M. STRĘK // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 z. 5-B, s. 59–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sztuczna sieć neuronowa, trening sztucznej sieci neuronowej, monitoring GPS, przemieszczenia szczytu wieży szybku kopalnianego

  keywords: artificial neural network, displacement of the top of mining shaft tower, artificial neural network training, GPS monitoring

3
 • A preliminary study of effectiveness of a short-term prognosis of mining towers tops' displacements with the use of artificial neural networks / Marek Dudzik, Dawid Łątka, Michał Repelewicz, Edward STEWARSKI, Anna M. STRĘK // W: InBuild : budownictwo innowacyjne : międzynarodowa konferencja : 15–17.10.2013 / Politechnika Krakowska. — [Kraków : PK], [2013]. — S. 14. — Edward Stewarski, Anna M. Stręk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Comparison of computational and observed magnitudes of terrain settlement in the region of the Stefanów-Bogdanka trestle bridge / Dariusz HAJTO, Paweł KAMIŃSKI, Paweł PROFICZ, Karol MARCINKIEWICZ, Edward STEWARSKI // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 6 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Moniki Hardygóry, Joanny Bac-Bronowicz i Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-942205-7-0. — S. 13–19. — Bibliogr. s. 19, Abstr.

 • keywords: GPS monitoring, surface protection, terrain settlement

5
 • Dobre praktyki w stosowaniu systemu GPS do monitoringu mikroprzemieszczeń wież szybowychGood practice in the application of the GPS system for monitoring micro-movements of shaft towers / Antoni TAJDUŚ, Edward STEWARSKI, Zdzisław IWULSKI, Paweł KAMIŃSKI // W: Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : nová surovinová politika – progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí : Demänovská Dolina - Slovak Republic, 13–14 október 2014 = Conference proceedings from the international conference : the new mineral policy – progressive technologies in mining, geology and environment / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — Slovak Republik : [s. n.], [2014]. — ISBN: 978-80-970521-4-0. — S. 133–142. — Bibliogr. s. 141–142, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: GPS, monitoring przemieszczeniowy, L.W.,,Bogdanka''

  keywords: monitoring, displacement, GPS, L.W.,,Bogdanka''

6
 • Monitoring przemieszczeniowy szczytów wież szybowych kopalni L. W. ”Bogdanka" w technologii GNSS : [streszczenie]Peaks shift monitoring of the mine shaft towers LW ”Bogdanka" in GNSS technology / Edward STEWARSKI, Zbigniew Stopa, Jarosław Bałchan, Tadeusz Dudek // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2012 : Kraków, 20–24 lutego 2012 : streszczenia referatów / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej], [2012]. — Na obwol. tyt.: XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 91. — Pełny tekst W: XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 20–24 lutego 2012 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 747–756. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 756, Streszcz.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Monitoring satelitarny GPS estakady przenośnikowej „Stefanów” – „Bogdanka”The application of the GPS system for monitoring of conveyor trestle "Stefanów" – "Bogdanka" / Piotr CZAJA, Edward STEWARSKI, Paweł KAMIŃSKI // W: Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : nová surovinová politika – progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí : Demänovská Dolina - Slovak Republic, 13–14 október 2014 = Conference proceedings from the international conference : the new mineral policy – progressive technologies in mining, geology and environment / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — Slovak Republik : [s. n.], [2014]. — ISBN: 978-80-970521-4-0. — S. 123–132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Porównanie obliczeniowych i zaobserwowanych wielkości osiadań terenu w rejonie estakady Stefanów-Bogdanka[Comparison of computational and observed magnitude subsidence in the area of Stefanów-Bogdanka conveyor bridge] / Paweł KAMIŃSKI, Paweł PROFICZ, Dariusz HAJTO, Karol MARCINKIEWICZ, Edward STEWARSKI // W: XVI Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych : zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : Szklarska Poręba, 17–20 maja 2016 : kdimu.pwr.wroc.pl : materiały konferencyjne. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-7493-939-3. — S. 30–32. — Bibliogr. s. 32

 • słowa kluczowe: ochrona powierzchni, monitoring GPS, osiadania terenu

9
 • Prognoza rozkładu deformacji powierzchni terenu górniczego LW „Bogdanka", spowodowanych eksploatacją pokładów węgla 382 i 385/2 w okresie do 2015 roku : [streszczenie]Surface distortion of the LW „Bogdanka" mining site area, as caused by 382 and 385/2 coal layer exploitation until 2015 / Edward STEWARSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2012 : Kraków, 20–24 lutego 2012 : streszczenia referatów / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej], [2012]. — Na obwol. tyt.: XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 92. — Pełny tekst W: XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 20–24 lutego 2012 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 736–746. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 745, Streszcz.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Stan deformacji powierzchni terenu górniczego LW „Bogdanka” SA po eksploatacji pokładów 382 i 385/2 do 2015 rokuState of deformation of mining areas's surface at LW „Bogdanka” SA after the completion of extraction of seams 382 and 385/2 till 2015 / Edward STEWARSKI, Andrzej SZUMIŃSKI, Paweł KAMIŃSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2013 R. 64 nr 7–8, s. 406–412. — Bibliogr. s. 412, Summ., Streszcz., Rez.. — XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2013 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Zaniechanie profilaktycznych procedur geodezyjnych i geofizycznych a katastrofa budowlana obiektu handlowego w Rudzie ŚląskiejThe disregard of the geodetic and geophysical preventive procedures as related to the building catastrophe at the shopping centre in Ruda Śląska / Wiesław PIWOWARSKI, Edward STEWARSKI // W: Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo podziemne. T. 1, Sesja 1: Geologia górnicza ; Sesja 4: Bezpieczeństwo w górnictwie ; Sesja 5: Ochrona środowiska w górnictwie : Gliwce, 9–10 września 2010 : materiały konferencyjne / red. Iwona Jonczy. — Gliwice : nakł. Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, 2010. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61553-24-3. — S. 239–250. — Bibliogr. s. 249–250, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Zastosowanie analizy obrazu do zwiększenia wydajności pracy ścianowych kombajnów węglowych[Application of image analysis to improve productivity of longwall shearers] / Zdzisław IWULSKI, Paweł KAMIŃSKI, Edward STEWARSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Nová surovinová politika a progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 10.–11. október 2013 = The new mineral policy and progressive technologies in mining, geology and environment : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť. — [Slovak Republic : SBS], [2013]. — ISBN: 978-80-970521-3-3. — S. 126–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: analiza obrazu, koncentracja wydobycia, automatyzacja pracy kompleksów ścianowych