Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Stępiński, dr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3952566
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • 110 lat krzyża na Giewoncie : udział Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w kompleksowym zabezpieczeniu konstrukcji : praca zbiorowaThe hundred and tenth anniversary of the cross on Mount Giewont / pod red. Tadeusza MIKOSIA i Artura BLUMA ; [aut.: Artur BLUM, Władysław BOROWIEC, Jan DEJA, Łukasz GOŁEK, Zbigniew KĘDZIERSKI, Łukasz KOTWICA, Tadeusz MIKOŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Marek SZCZERBIŃSKI, Stefan Skiba, Zbigniew Moździerz, Paweł Skawiński, Mariusz Ciemiera, Andrzej Ciszewski, Adam Przewoźnik, Adam Bachleda-Curuś, Kamil Haremski]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 175, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0454). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-456-3

2
 • 85 lat Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków 1922–2007A 85th anniversary review of the Physical Metallurgy and Powder Metallurgy Department at the AGH-University of Science and Technology in Cracow 1922–2007 / Zbigniew KĘDZIERSKI, Grzegorz MICHTA, Janusz STĘPIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2008 R. 75 nr 4, s. 149–154. — Bibliogr. s. 154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • An investigation of nitride precipitates in archeological iron artefacts from Poland / Z. KĘDZIERSKI, J. STĘPIŃSKI, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • A sword from Gdańsk – a technological revolution or a pageant replica?Miecz z Gdańska – rewolucja technologiczna czy replika na potrzeby „rekonstrukcji historycznej”? / Grzegorz Żabiński, Janusz STĘPIŃSKI // Fasciculi Archaeologiae Historicae / Institute of Archaelogy and Ethnology of Polish Academy of Sciences. Polish Academy of Sciences Łódź Branch ; ISSN 0860-0007. — 2014 fasc. 27: Weaponry as a mirror of the epoch, s. 99–110. — Bibliogr. s. 109, Abstr., Streszcz.. — J. Stępiński – afiliacja: Academy of Mining and Metallurgy. — The12th international arms and armour colloquium ”Weaponry as a mirror of the epoch : Andrzej Nadolski's arms and armour related scientific achivements and inspirations” : Łódź, November 21\textsuperscript{st}–22\textsuperscript{nd}, 2013

 • keywords: archaeometallurgy, sword, technological examinations, weaponry, pageant replica

6
 • Badania metaloznawcze mieczy z cmentarzyska z okresu rzymskiego w Czelinie, woj. zachodniopomorskieMetallurgy study on swords from the Roman period burial ground in Czelin, West Pomeranian Voivodeship / Marcin Biborski, Piotr Kaczanowski, Janusz STĘPIŃSKI // Materiały Zachodniopomorskie : Rocznik Naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie. Nowa Seria ; ISSN 0076-5236. — 2015 t. 10/2013 z. 1 Archeologia, s. 133–157. — Bibliogr. s. 153–155, Summ.

 • słowa kluczowe: okres rzymski, miecze, typ Pompeje, typ Lachmirowice-Apa, typ Vimose-Illerup

  keywords: Roman period, swords, Pompeii type, Lachmirowice-Apa type, Vimose-Illerup type

7
 • Badania metaloznawcze poznańskiego miecza św. Piotra z Muzeum Archidiecezjalnego w PoznaniuA metallurgical study of the Poznań Sward of St. Peter from the Archdiocesan Museum in Poznań / Elżbieta M. Nosek, Janusz STĘPIŃSKI // Ecclesia : Studia z Dziejów Wielkopolski = Ecclesia : Studies in the History of Wielkopolska ; ISSN 1731-0679. — 2011 t. 6, s. 77–103. — Bibliogr. s. 102–103, Summ. — ISBN 978-83-63266-40-0. — ISBN: 978-83-63266-40-0. — Janusz Stępiński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Badania metaloznawcze przedmiotów żelaznych z cmentarzyska w Szadku, stan. 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie : aneks nr 3Metallographic analyses of selected iron artefacts from the cemetery of Szadek, site 3, Kalisz district, Wielkopolska province : appendix no. 3 / Marcin J. Biborski, Janusz STĘPIŃSKI, Mateusz R. Biborski // W: Szadek : cmentarzysko z przełomu epok brązu i żelaza w południowo-wschodniej Wielkopolsce = the Late Bronze Age and Early Iron Age cemetery in South-East Wielkopolska / red. Maciej Kaczmarek, Grzegorz Szczurek. — Poznań : [s. n.], 2015. — (Hyperborea : Poznańskie Studia nad Epoką Brązu i Wczesną Epoką Żelaza = Poznań Studies in the Bronze and Early Iron Ages ; vol. 2). — S. 253–285. — Bibliogr. s. 262. — Tekst pol.-ang.. — T. Stepiński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Cherven before Cherven Towns : some remarks on the history of the Cherven Towns area (Eastern Poland) until the end of 10\textsuperscript{th} century / Marcin Wołoszyn, Iwona Florkiewicz, Tomasz Dzieńkowski, Sylwester Sadowski, Elżbieta M. Nosek, Janusz STĘPIŃSKI // W: Zwischen Byzanz und der Steppe : archäologische und historische Studien Festschrift für Csanád Bálint zum 70. Geburtstag = Between Byzantium and the steppe : archaeological and historical studies in honour of Csanád Bálint on the occasion of his 70\textsuperscript{th} birthday / ed. by Ádám Bollók, Gergely Csiky, Tivadar Vida. — Budapest : Institute of Archeology. Research Centre for the Humanities. Hungarian Academy of Sciences, 2016. — ISBN: 978-615-5254-05-5. — S. 659–716. — Bibliogr. s. 709–716

 • keywords: Poland, Rus, Cherven Towns, avars, Byzantine coins, hoards, jewellery

10
 • Endocardial lead wear – description of tribological phenomena on the basis of microscopic examination of removed leads / Barbara Małecka, Andrzej Ząbek, Andrzej CIAŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Andrzej Kutarski, Jacek ROŃDA, Jacek Lelakowski, Janusz Małecki // W: The 12\textsuperscript{th} International Dead Sea Symposium (IDSS) on Innovations in cardiac arrhythmias and device therapy : March 3–5, 2014, Tel-Aviv : program & abstracts. — [Tel-Aviv : s. n.], [2014]. — S. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Endocardial silicone lead wear: description of tribological phenomena on the basis of microscopic examination of removed leads : preliminary reportPrzetarcie silikonowych elektrod endokawitarnych: opis zjawisk trybologicznych na podstawie badań mikroskopowych usuniętych elektrod : doniesienie wstępne / Barbara Małecka, Andrzej Ząbek, Andrzej CIAŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Andrzej Kutarski, Jacek ROŃDA, Jacek Lelakowski, Janusz Małecki // Kardiologia Polska = Polish Heart Journal ; ISSN 0022-9032. — 2014 t. 72 nr 10, s. 960–968. — Bibliogr. s. 966, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/download/KP.a2014.0108/7892

 • słowa kluczowe: elektrody endokawitarne, zużycie trybologiczne, izolacja silikonowa

  keywords: endocardial leads, tribological wear, silicone insulation

12
 • Endocardial silicon lead abrasion – a tribological phenomenon / Małecka Barbara, CIAŚ Andrzej, Zabek Andrzej, STĘPIŃSKI Janusz, Kutarski Andrzej // W: IDSS 20\textsuperscript{th} anniversary : the 11\textsuperscript{th} International Dead Sea Symposium on Cardiac arrhythmias and device therapy : February 26-29, 2012, Jerusalem : program & abstracts. — [Jerusalem : s. n.], [2012]. — S. 129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
 • Late Medieval wrought iron firearms from the Museum in Biecz / Leszek Klimek, Janusz STĘPIŃSKI, Piotr Strzyż, Grzegorz Żabiński // Fasciculi Archaeologiae Historicae / Institute of Archaelogy and Ethnology of Polish Academy of Sciences. Polish Academy of Sciences Łódź Branch ; ISSN 0860-0007. — 2013 fasc. 26, s. 83–97. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Materiały do poznania metalurgii żelaza okresu rzymskiegoMaterials for studies on the metallurgy of iron in the Roman Period / Marcin Biborski, Janusz STĘPIŃSKI // W: Honoratissimum assensus genus est armis laudare : studia detykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin / pod red. Renaty Madydy-Legutko i Judyty Rodzińskiej-Nowak ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii. — Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2014. — ISBN: 978-83-62261-81-9. — S. 263–276. — Bibliogr. s. 275–276. — Janusz Stępiński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Mikrostruktura połączeń różnorodnych stali 17-4PH ze stopami nikluMicrostructure of disimilar joints of 17-4PH steel and nickel alloys / Aneta ZIEWIEC, Janusz STĘPIŃSKI, Edmund TASAK // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2013 R. 85 nr 4, s. 9–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Pictures of tribological wear on the basis of silicone extracted leads : [abstract] / Barbara Małecka, Andrzej Ząbek, Andrzej CIAŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Andrzej Kutarski, Jacek Lelakowski, Janusz Małecki // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology ; ISSN 1383-875X. — 2014 vol. 39 iss. 1 suppl., s. S108–S109. — ECAS 2014 : 10\textsuperscript{th} annual congress of the European Cardiac Arrhythmia Society : March 23–25 2014, Munich, Germany. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10840-014-9877-z.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Próba standaryzacji badań materiałoznawczych w zakresie archeometalurgii : [streszczenie]An attempt at standardization of materials research in the field of archaeometallurgy : [abstract] / Ireneusz SULIGA, Janusz STĘPIŃSKI // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Próba standaryzacji badań materiałoznawczych w zakresie archeometalurgii[An attempt at standardization of materials research in the field of archaeometallurgy] / Ireneusz SULIGA, Janusz STĘPIŃSKI // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0681). — ISBN: 978-83-7464-887-5. — S. 289–305. — Bibliogr. s. 304–305

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Przedmioty metalowe ze stanowiska 1 w Zawadzie, gm. Zielona Góra – analiza formalna i metalograficzna[Metal artefacts from site 1 in Zawada, of Zielona Góra Commune – a formal and metallographic analysis] / Arkadiusz Michalak, Marcin Biborski, Janusz STĘPIŃSKI // W: Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra : studia interdyscyplinarne / pod red. Bartłomieja Gruszki. — Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2014. — ISBN: 978-83-932546-0-4. — S. 231–267. — Bibliogr. s. 264–267. — J. Stępiński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
22
 • Sword parts from a Viking Age emporium of Truso in Prussia / Marcin Biborski, Marek F. Jagodziński, Piotr Pudło, Janusz STĘPIŃSKI, Grzegorz Żabiński // Waffen- und Kostümkunde : Zeitschrift für Waffen- und Kleidungsgeschichte ; ISSN 0042-9945. — 2010 Bd. 52 H. 1, s. 19–70. — Bibliogr. s. 65–70, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Szczerbiec (the Jagged Sword) – the coronation sword of the kings of Poland / Marcin Biborski, Janusz STĘPIŃSKI, Grzegorz Żabiński // Gladius ; ISSN 0346-029X. — 2011 vol. 31 enero–diciembre, s. 93–148. — Bibliogr. s. 141–147, Abstr.. — Janusz Stępiński – afiliacja: Academy of Mining and Metallurgy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Średniowieczny miecz z miejscowości nieznanej z województwa podkarpackiego : prace konserwatorskie i badania metalograficzno-technologiczneA medieval sword from an unknow locality in the Podkarpackie province : the conservation work and the metallographic and technological examination / Marcin Biborski, Janusz STĘPIŃSKI // W: Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza : tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym : księga jubileuszowa profesora Michała Parczewskiego / red. Barbara Chudzińska, Michał Wojenka, Marcin Wołoszyn. — Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. — Dod. ISBN 978-83-936467-3-9, 978-83-7996-353-9. — ISBN: 978-83-942469-7-6. — S. 543–553. — Bibliogr. s. 552–553, Abstr.. — J. Stępiński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • The light field cannon from Kurzętnik – a unique example of medieval artillery (against the background of development of firearms in the Teutonic Order's state in Prussia)Puszka z Krzętnika – unikalny okaz średniowiecznego działa (na tle rozwoju broni palnej na terenie państwa Zakonu Niemieckiego w Prusach) / Janusz STĘPIŃSKI, Grzeogrz Żabiński, Piotr Strzyż // Acta Militaria Mediaevalia ; ISSN 1895-4103. — 2013 t. 9, s. 155–201. — Bibliogr. s. 198–200, Abstr., Streszcz.. — J. Stępiński – afiliacja: Academy of Mining and Metallurgy

 • keywords: Teutonic Order, Middle Ages, 14th-15th c., military, artillery, archaeometallurgy, cooper guns