Wykaz publikacji wybranego autora

Stefan Szczepanik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kppm, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali i Metalurgii Ekstrakcyjnej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8680-7750 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6602798383

PBN: 5e70920b878c28a04738f10c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 159, z ogólnej liczby 159 publikacji Autora


1
 • Accelerated spheroidization of cementite in sintered ultrahigh carbon steel by warm deformation / Piotr NIKIEL, Stefan SZCZEPANIK, Grzegorz Korpała // Metals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-4701. — 2021 vol. 11 iss. 2 art. no. 328, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-13. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-4701/11/2/328/pdf

 • keywords: microstructure, hardness, ultrahigh carbon sintered steel, warm working, accelerated spheroidization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/met11020328

2
3
4
 • Additive manufacturing in assisting planning of prototyping and closed – die forgingZastosowanie druku 3D do wspomagania wykonania prototypów i projektowania procesu kucia matrycowego / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2019 vol. 19 no. 3, s. 131–137. — Bibliogr. s. 137, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.cmms.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=642

 • keywords: prototyping, closed die forging, FEM simulation, additive manufacturing, polymer printing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Aluminium powder based composites reinforced with $Al_{2}O_{3}$ fibres : hot forming of aluminium powder – fibres compactsKompozyty z proszku aluminium wzmocnione włóknami na bazie $Al_{2}O_{3}$ : kształtowanie na gorąco wyprasek: proszek aluminium – włókna / Marek WOJTASZEK, Stefan SZCZEPANIK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2001 vol. 27 no. 2, s. 197–208. — Bibliogr. s. 208, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Aluminium powder based composites reinforced with $Al_{2}O_{3}$ fibres : hot forming of aluminium powder compactsKompozyty z proszku aluminium wzmocnione włóknami na bazie $Al_{2}O_{3}$ : kształtowanie na gorąco wyprasek z proszku aluminium / Marek WOJTASZEK, Stefan SZCZEPANIK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2001 vol. 27 no. 2, s. 183–196. — Bibliogr. s. 196, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza procesu kucia matrycowego materiałów wieloskładnikowych otrzymanych z proszku niklu i aluminiumAnalysis of closed-die forging of multicomponent materials obtained from nickel and aluminium powder / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL, Katarzyna FLUDZIŃSKA, Gabriel Barton // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 1, s. 30–37. — Bibliogr. s. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza procesu kucia matrycowego odkuwek osiowosymetrycznych ze spiekanej staliAnalysis of close-die forging processes of axial-symmetrical parts from PM steel / Stefan SZCZEPANIK, Bartosz WIŚNIEWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 7, s. 427–433. — Bibliogr. s. 433

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, kucie matrycowe, modelowanie fizyczne, spiekana stal

  keywords: numerical modelling, sintered steel, die forging, physical modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza procesu kucia matrycowego warstwowych materiałów kompozytowych otrzymanych z proszku żelaza i aluminiumClosed-die forging of layer composites of aluminium – iron powder mixes / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL, Marek WOJTASZEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 146–151. — Bibliogr. s. 151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza wyciskania wyprasek z kompozytów warstwowych otrzymanych na osnowie proszków aluminium[Analysis of extrusion of aluminium alloy matrix layer composites] / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL // W: Polska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-47-6. — S. 721–733. — Bibliogr. s. 733, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza zagęszczania na gorąco półwyrobów z proszku aluminum[Analysis of the hot densification of P/M aluminium perform] / SZCZEPANIK Stefan, WOJTASZEK Marek // W: Problemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowych : II [druga] ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 16–18 września 1999. T. 2, Metalurgia proszków – jakość. — [Polska : s. n.], 1999. — S. 57–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Aspekty technologiczne otrzymywania kompozytów szklano-metalicznych na osnowie stopu implantacyjnego $Co-Cr-Mo$Technological aspects of obtaining glass-metalic composite materials based on $Co-Cr-Mo$ implantation alloy / Zbigniew Oksiuta, Jan R. Dąbrowski, Stefan SZCZEPANIK // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2004 R. 4 nr 11, s. 306–310. — Bibliogr. s. 310. — tekst: http://www.kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/semVIII_54.pdf

 • słowa kluczowe: stop Co-Cr-Mo, bioszkło, kompozyty szklano-metaliczne

  keywords: bioglass, Co-Cr-Mo alloy, glass-metalic composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania możliwości zastosowania nagniatania tocznego do obróbki wykańczającej kompozytów $Al-SiC$Research of the possibility of application of burnishing as a finishing process for $Al-SiC$ composites / Stefan SZCZEPANIK, Waldemar Polowski, Kazimierz Czechowski, Marek WOJTASZEK, Jerzy KRAWIARZ // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2007 R. 7 nr 2, s. 87–92. — Bibliogr. s. 91–92. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/2007_2_15.pdf

 • słowa kluczowe: struktura, wyciskanie, kompozyty Al-SiC, nagniatanie toczne

  keywords: extrusion, Al-SiC composites, structure, burnishing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania wpływu obróbki cieplnej połączonej z operacją kucia matrycowego spiekanej stali na jej strukturę i własności[The influence of heat treatment directly after closed – die forging of sintered steel on the structure and properties] / Bartosz WIŚNIEWSKI, Stefan SZCZEPANIK, Jerzy KRAWIARZ // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 225–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badanie parametrów walcowania na zimno spieków żelaza i ich własnościThe research of parameters and properties of cold rolling of sintered iron / Marek WOJTASZEK, Stefan SZCZEPANIK // W: Walcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r. / eds. Andrzej Nowakowski, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-24-7. — S. 169–175. — Bibliogr. s. 175, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Closed-die forging of multi-component materials from powder / Stefan SZCZEPANIK, Gabriel Barton // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2008 [vol. 79] spec. ed., s. 479–485. — Bibliogr. s. 484–485, Abstr.. — Metal Forming 2008 : proceedings of the 12th international conference on Metal forming : Kraków, Poland, September 21.–24.2008, Vol. 2 / eds. Maciej Pietrzyk, [et al.]. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, cop. 2008 + CD-ROM [doł. do Vol. 1.]. — ISBN 978-3-514-00754-3. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: closed die forging, FEM simulation, multi-component materials from powder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • Deformation behaviour of hot drop-forged powder metallurgical $Al-Si$-based materials / S. SZCZEPANIK, W. Lehnert, O. Fischer // Aluminium : International Journal for Industry, Research and Application ; ISSN 0002-6689. — 2000 vol. spec. 76 iss. 9, s. 738–742. — Bibliogr. s. 742, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Elementy kompozytowe wzmacniane włóknami wytwarzane technologią wyplataniaComposite elements reinforced with fibers fabricated by braiding technology / Przemysław Gacia, Stefan SZCZEPANIK, Werner Hufenbach, Andrzej Czulak // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2010 nr 18, s. 31–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XI edycji konkursu „Diamenty AGH” / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • Extrusion of P/M aluminium alloy preforms in semi-solid state / S. SZCZEPANIK // W: ESAFORM : proceedings of the 6\textsuperscript{th} [sixth] international ESAFORM conference on Material forming : Salerno, Italy April 28–30, 2003 / ed. V. Brucato ; Università di Salerno. Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare. Dipartimento di Ingegneria Meccanica. — Palermo : Nuova Ipsa Editore, 2003. — Opis część. wg okł.. — ISBN10: 8876762116. — S. 319–322. — Bibliogr. s. 322, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25