Wykaz publikacji wybranego autora

Stefan Szczepanik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8680-7750

ResearcherID: brak

Scopus: 6602798383

PBN: 901396

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 122, z ogólnej liczby 122 publikacji Autora


1
2
 • Analiza procesu kucia matrycowego materiałów wieloskładnikowych otrzymanych z proszku niklu i aluminiumAnalysis of closed-die forging of multicomponent materials obtained from nickel and aluminium powder / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL, Katarzyna FLUDZIŃSKA, Gabriel Barton // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 1, s. 30–37. — Bibliogr. s. 37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza procesu kucia matrycowego odkuwek osiowosymetrycznych ze spiekanej staliAnalysis of close-die forging processes of axial-symmetrical parts from PM steel / Stefan SZCZEPANIK, Bartosz WIŚNIEWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 7, s. 427–433. — Bibliogr. s. 433

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, kucie matrycowe, modelowanie fizyczne, spiekana stal

  keywords: numerical modeling, sintered steel, die forging, physical modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza procesu kucia matrycowego warstwowych materiałów kompozytowych otrzymanych z proszku żelaza i aluminiumClosed-die forging of layer composites of aluminium – iron powder mixes / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL, Marek WOJTASZEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 146–151. — Bibliogr. s. 151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wyciskania wyprasek z kompozytów warstwowych otrzymanych na osnowie proszków aluminium[Analysis of extrusion of aluminium alloy matrix layer composites] / Stefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL // W: Polska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-47-6. — S. 721–733. — Bibliogr. s. 733, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Aspekty technologiczne otrzymywania kompozytów szklano-metalicznych na osnowie stopu implantacyjnego $Co-Cr-Mo$Technological aspects of obtaining glass-metalic composite materials based on $Co-Cr-Mo$ implantation alloy / Zbigniew Oksiuta, Jan R. Dąbrowski, Stefan SZCZEPANIK // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2004 R. 4 nr 11, s. 306–310. — Bibliogr. s. 310. — tekst: http://www.kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/semVIII_54.pdf

 • słowa kluczowe: stop Co-Cr-Mo, bioszkło, kompozyty szklano-metaliczne

  keywords: bioglass, Co-Cr-Mo alloy, glass-metalic composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania możliwości zastosowania nagniatania tocznego do obróbki wykańczającej kompozytów $Al-SiC$Research of the possibility of application of burnishing as a finishing process for $Al-SiC$ composites / Stefan SZCZEPANIK, Waldemar Polowski, Kazimierz Czechowski, Marek WOJTASZEK, Jerzy KRAWIARZ // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2007 nr 2, s. 87–92. — Bibliogr. s. 91–92

 • słowa kluczowe: struktura, wyciskanie, kompozyty Al-SiC, nagniatanie toczne

  keywords: extrusion, Al-SiC composites, structure, burnishing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania wpływu obróbki cieplnej połączonej z operacją kucia matrycowego spiekanej stali na jej strukturę i własności[The influence of heat treatment directly after closed – die forging of sintered steel on the structure and properties] / Bartosz WIŚNIEWSKI, Stefan SZCZEPANIK, Jerzy KRAWIARZ // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 225–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie parametrów walcowania na zimno spieków żelaza i ich własnościThe research of parameters and properties of cold rolling of sintered iron / Marek WOJTASZEK, Stefan SZCZEPANIK // W: Walcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r. / eds. Andrzej Nowakowski, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-24-7. — S. 169–175. — Bibliogr. s. 175, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bending and compression properties of ABS and PET structural materials printed using FDM technology / Stefan SZCZEPANIK, Piotr BEDNARCZYK // Journal of Casting & Materials Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-9901. — 2017 vol. 1 no. 2, s. 39–42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 42, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-28. — tekst: https://goo.gl/yUvJUP

 • keywords: 3D printing, PET, compression test, ABS, three-points bending

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/jcme.2017.1.2.39

11
 • Closed-die forging of multi-component materials from powder / Stefan SZCZEPANIK, Gabriel Barton // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2008 [vol. 79] spec. ed., s. 479–485. — Bibliogr. s. 484–485, Abstr.. — Metal Forming 2008 : proceedings of the 12th international conference on Metal forming : Kraków, Poland, September 21.–24.2008, Vol. 2 / eds. Maciej Pietrzyk, [et al.]. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, cop. 2008 + CD-ROM [doł. do Vol. 1.]. — ISBN 978-3-514-00754-3. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: closed-die forging, FEM simulation, multi component materials from powder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Elementy kompozytowe wzmacniane włóknami wytwarzane technologią wyplataniaComposite elements reinforced with fibers fabricated by braiding technology / Przemysław Gacia, Stefan SZCZEPANIK, Werner Hufenbach, Andrzej Czulak // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2010 nr 18, s. 31–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XI edycji konkursu „Diamenty AGH” / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Extrusion of P/M aluminium alloy preforms in semi-solid state / S. SZCZEPANIK // W: ESAFORM : proceedings of the 6\textsuperscript{th} [sixth] international ESAFORM conference on Material forming : Salerno, Italy April 28–30, 2003 / ed. V. Brucato ; Università di Salerno. Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare. Dipartimento di Ingegneria Meccanica. — Palermo : Nuova Ipsa Editore, 2003. — Opis część. wg okł.. — ISBN10: 8876762116. — S. 319–322. — Bibliogr. s. 322, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Forming of PM preforms from $Al-Cu-Si$ alloy in semi-solid state / Stefan SZCZEPANIK // W: Euro PM2004 : European Powder Metallurgy : world congress & exhibition : Vienna, Austria, 17–21st, October 2004 : conference proceedings. Vol. 4, PM lightweight and porous materials ; Powder injection moulding ; PM functional materials / eds. Herbert Danninger, Raimund Ratzi ; European Powder Metallurgy Association EPMA. — Bellstone, UK : EPMA, 2004. — S. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Toż W: Euro PM2004 [Dokument elektroniczny] : European Powder Metallurgy : world congress & exhibition : Vienna, Austria 17–21 October 2004 : proceedings. Vol. 1–4. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / European Powder Metallurgy Association EPMA. — Bellstone, UK : EPMA, 2004. — 1 dysk optyczny. — Vol. 4 s. 3–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Gradient materials on aluminium alloy basis / S. SZCZEPANIK, J. KRAWIARZ // W: APNFM 2008 : Advanced Processing for Novel Functional Materials : 23–25 January 2008 Dresden, Germany : book of abstracts. — Dresden : Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung : Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe, cop. 2008. — S. 167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Gradient materials on aluminium alloy basis obtained from powders by hot formingMateriały gradientowe na osnowie stopów aluminium otrzymane z proszków w procesach formowania na gorąco / Stefan SZCZEPANIK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2007 R. 28 nr 3–4, s. 602–605. — Bibliogr. s. 605, Abstr.. — AMT 2007 : Advanced Materials & Technologies : XVIII Physical metallurgy and materials science conference : 18–21 June 2007, Warsaw, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Hot closed-die forging from powders of aluminium alloy based gradient materials / Stefan SZCZEPANIK, Jerzy KRAWIARZ // W: APNFM 2008 : Advanced Processing for Novel Functional Materials : 23–25 January 2008 : conference proceedings / eds. Yuri Grin, Bernd Kieback, Jürgen Schmidt. — Dresden : Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe : Fraunhofer Institut Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung, cop. 2009. — S. 271–275. — Bibliogr. s. 275, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Hot closed-die processing from powders of aluminium alloy based gradient materials / S. SZCZEPANIK // W: AutoMetForm 2010 : 2\textsuperscript{nd} international conference on Advanced Metal Forming processes in automotive industry in Verbindung mit 17. Sächsiche Fachtagung Umformtechnik SFU 2010 = 17\textsuperscript{st} Saxon conference on Forming technology SFU 2010 : 24.–26. November 2010 [Freiberg] : tagungsband = proceedings / Hrsg. Rudolf Kawalla. — [Freiberg : TUB], [2010]. — (Die Ressourcenuniversität / Technische Universität Bergakademie Freiberg ; seit 1765). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-86012-412-3. — S. 401–407. — Bibliogr. s. 407, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Hot forming of aluminium based gradient materials / S. SZCZEPANIK, S. Rassbach // W: ESAFORM : the 5th international conference on Material forming : Kraków, April 14–17, 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Zbigniew Mitura, Jacek Kaczmar. — Kraków : Publishing House „Akapit”, 2002. — S. 335–338. — Bibliogr. s. 338, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Hot processing of PM aluminium based composites and gradient materials / Stefan SZCZEPANIK // W: MEFORM 2014 : production and processing of clad materials and metal matrix composites : March 26\textsuperscript{th} to 27\textsuperscript{th} 2014, Altenberg, Saxony : conference proceedings / ACATRAIN e. V. Verein für Weiterbildung an de TU Bergakademie Freiberg, Institut für Metallormung. — Freiberg : Institut für Metallformung, [2014]. — ISBN: 978-3-86012-481-9. — S. 138–148. — Bibliogr. s. 147–148, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25