Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisława Guca, mgr inż.

starszy wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392051

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Benchmarking – zarys koncepcji zarządzania organizacjami[Benchmarking – outline of the organization management concept] / Stanisława GUCA // W: Stan i perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi w progu XXI wieku : III ogólnopolska konferencja naukowa Kraków–Krynica 2000 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Zakład Zarządzania Kadrami. — Kraków : Wydawnictwo POLDEX, 2000. — S. 49–57. — Bibliogr. s. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dylematy etyczne biznesuEthical dilemmas of bussines / Stanisława GUCA // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 229–237. — Bibliogr. s. 237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dylematy etyczne w zarządzaniuEthical dilemmas in management / Stanisława GUCA // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg, Ewy Beck. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-059-6. — S. 73–80. — Bibliogr. s. 79–80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Misja firmy w świetle etyki biznesuCompany mission with regard to the rules of business ethics / Stanisława GUCA // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wojciecha Pawnika. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — ISBN10:  8388979124. — s. 557–566. — Bibliogr. s. 566, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Patologia stosunków międzyludzkich w organizacjiPathology of the interpersonal relations in an organisation / Stanisława GUCA // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 3 Zarządzanie, s. 241–246. — Bibliogr. s. 246

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Patologiczne zachowania ludzi w organizacji i w jej otoczeniu[Human pathological behaviours in organisation and its environment] / Stanisława GUCA // W: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — (HR). — ISBN: 9788374840286 ; ISBN10: 8374840285. — S. 263–281. — Bibliogr. s. 280–281

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Role menedżera w zarządzaniu[The role of manager in management] / Stanisława GUCA // W: Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Wyd. 2 uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0053). — ISBN10: 8388408135. — S. 53–[61]. — Bibliogr. s. [61]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Strategie personalne a wymogi etycznePersonnel strategies and ethical requirement / Stanisława GUCA // W: Zarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia = Management – theory and practice : selected issues / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 83-914035-8-0. — S. 377–385. — Bibliogr. s. 385, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ zmian strukturalnych w organizacji na powstawanie i kształtowanie się mobbinguThe influence of structural changes in an organization on the arising and development of mobbing / Stanisława GUCA // W: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 8389388278. — S. 415–424. — Bibliogr. s. 424

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ zmian w zarządzaniu organizacją na stosunki interpersonalneThe influence of the management of an organisation on interpersonal relations / Stanisława GUCA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 201–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zarządzanie etycznym wizerunkiem firmy w środowisku zewnętrznym i wewnętrznymManagement of the ethical image of a company in external and internal environment / Stanisława GUCA // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 4 : Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1019–1028. — Bibliogr. s. 1027–1028, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wizerunek firmy, wizerunek zewnętrzny firmy, wizerunek wewnętrzny firmy

  keywords: image of a company, external image of the company, internal image of the company

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
15
 • Zmiany w zarządzaniu i ich wpływ na kształtowanie się stosunków międzyludzkichChanges management and their influence on the development of interpersonal relations / Stanisława GUCA // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-278-1. — S. 281–296. — Bibliogr. s. 295–296

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: