Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Wolny, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kwzmk, Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 22982079600

PBN: 901011

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 119, z ogólnej liczby 121 publikacji Autora


1
 • Analiza naprężeń w przekrojach poprzecznych segmentowych kolan stopowych rurociągów stosowanych w technologiach górniczychStress analysis of crossections of pipeline supporting sectional elbows applied in mining technologies / Stanisław WOLNY, Filip MATACHOWSKI // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2018 R. 20 nr 1, s. 65–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza stanu naprężenia w urządzeniach załadowczych komór skipowychAnalysis of stresses in devices loading the skip buckets / Stanisław WOLNY, Filip MATACHOWSKI // W: KOMTECH 2017 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : [18–20 września 2017, Szczyrk] : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65593-05-4. — S. 96–107. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 107, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wytrzymałościowa bębna pędnego maszyny wyciągowej[The strenght's analysis of the wheel of koepe pulley] / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // W: MES 2007 [Dokument elektroniczny] : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 13–16 listopada 2007 : materiały konferencyjne / zespół red. Marian Klasztorny, Elżbieta Kowal, Piotr Szurgott ; WAT [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6–7. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wytrzymałościowa bębna pędnego maszyny wyciągowejThe strenght analysis of the wheel of koepe pulley of winding gear / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // Acta Mechanica et Automatica ; ISSN 1898-4088. — 2008 vol. 2 no. 1, s. 91–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wytrzymałościowa koła pędnego maszyny wyciągowej[The strenght's analysis of koepe pulley of a hoist machine] / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // W: MES 2007 : programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania : X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna : Kazimierz Dolny 13–16 listopada 2007 : streszczenia / zespół red. Elżbieta Kowal, Piotr Szurgott ; WAT [etc.]. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Wydział Mechaniczny. Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Analysis of loads and stresses in structural elements of hoisting installations in mines / S. WOLNY, F. MATACHOWSKI // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2010 vol. 58 iss. 3–4, s. 153–174. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analysis of loads in the conveyance-shaft steelwork system in the context of certain simplifying assumptionsAnaliza obciążeń w układzie naczynie wydobywcze-zbrojenie szybowe w aspekcie poczynionych założeń upraszczających / Stanisław WOLNY, Filip MATACHOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2011 vol. 56 no. 2, s. 281–290. — Bibliogr. s. 290

 • keywords: dynamics, mine hoists, loading

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Assesment of hoist control to ensure conveyance guiding in a motion sequence other than trapezoidalOcena sterowania maszyną wyciągową według innego niż trapezowy „wykresu jazdy wyciągu” / Stanisław WOLNY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 623–639. — Bibliogr. s. 639

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania wytrzymałościowe konstrukcji wysięgnika teleskopowego ładowarki górniczejStrength tests of design of telescopic boom of mining loader / Stanisław WOLNY, Marek Kalita. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2010. — 82 s.. — Bibliogr. s. 77–81, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Berechnungsmodell der Konstruktion des Schachtfördergefäßes im Lichte der Häufigkeit von Eigenschwingungen, die auf experimentrellem Wege und mittels der Berechnungen ermittelt wurden[Computational model of the construction of the mine hoist utensil in the aspect of frequency of the transverse natural vibration obtained in the experimental and mathematical way] / DZIK S., WOLNY S., SIEMIENIEC A. // Mitteilungen aus dem Institut für Maschinenwesen der Technischen Universität Clausthal ; ISSN 0947-2274. — 2002 Nr. 27, s. 131–137. — Bibliogr. s. 136–137, Zsfassung.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Bezpieczeństwo eksploatacji lin odciągowych masztów radiowo-telewizyjnych[Safety of operation of guy ropes of radio-tv masts] / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Roman Ciesielski, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Stanislaw WOLNY, Andrzej TYTKO, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 131 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 29). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Bezpieczne, awaryjne (krańcowe) hamowanie naczyń górniczych urządzeń wyciągowychSafe emergency (end) braking of conveyances in mine hoisting machines / Stanisław WOLNY, Stanisław BADURA // W: KOMTECH 2014 : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2014. — ISBN: 978-83-60708-83-5. — S. 471–482. — Bibliogr. s. 481–482, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Braking distance of hoist conveyances required for safe stopping under the conditions of emergency brakingDrogi hamowania naczyń wydobywczych konieczne do bezpiecznego zrealizowania procesu awaryjnego (krańcowego) hamowania szybowych urządzeń wyciągowych / Stanisław WOLNY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 2, s. 279–288. — Bibliogr. s. 287–288. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/1008/752

 • słowa kluczowe: dynamika, wyciąg górniczy, obciążenia, hamowanie awaryjne

  keywords: dynamics, mine hoists, loading, emergency braking

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2017-0021

15
16
 • Detection and evaluation of the fatigue properties of materials using in the military technic / Vladimír Bella, Stanisław WOLNY // W: ICMT'09 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Military Technologies 2009 : Brno, Czech Republic, 5 to 6 May 2009 / Faculty of Military Technology, University of Defence in Brono. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brno : UD], [2009]. — 1 dysk optyczny. — Na s. tyt. dod.: In the framework of accompaying scientific program of CATE 2009 (Community–Army–Technology–Environment) ; International Exhibition IDET 2009. — e-ISBN: 978-80-7231-648-9. — S. 24–29. — Bibliogr. s. 29, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Diagnostyka stanu technicznego zbrojenia szybowego górniczego urządzenia wyciągowegoDiagnosis of technical condition of shaft steelwork system in hoisting mining installation / Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2017 nr 4, s. 52–57. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Die Messung der Kräfte der gegenseitigen Einwirkung in den Elementen eines Schachtfördergefä\ss es[The measurements of the interaction forces in the structural elements of the shaft and gin tub] / WOLNY S., DZIK S., SIEMIENIEC A. // Mitteilungen aus dem Institut für Maschinenwesen der Technischen Universität Clausthal ; ISSN 0947-2274. — 2006 Nr. 31, s. 99–103. — Bibliogr. s. 102, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Displacements in mechanical systems due to random inputs in a mine hoist installation / Stanisław WOLNY // Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie ; ISSN 0867-888X. — Tytuł poprz.: Rozprawy Inżynierskie. — 2017 vol. 65 iss. 3, s. 513–522. — Bibliogr. s. 522

 • keywords: dynamics, mine hoisting installations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Dobór parametrów bezpieczeństwa dla zbrojenia eksploatowanych szybów górniczychSelection of safety parameters for steelwork in used mine shaft / Marek PŁACHNO, Stanisław WOLNY // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Ustroń, 5–7 listopada 2008 r. / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP, [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-922183-88. — S. 321–324. — Bibliogr. s. 323–324, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Drgania układów mechanicznych przy losowym wymuszeniu[Vibrations of mechanical systems with random loads] / Vladimir Bella, Stanisław DZIK, Filip MATACHOWSKI, Stanisław WOLNY // W: Výzbroj a technika pozemných síl 2009 : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Liptovský Mikuláš 2009 = Armament and technics of land forces 2009 : 15\textsuperscript{th} international scientific conference : book of full papers. — Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, cop. 2009. — ISBN: 978-80-8040-379-9. — S. 38–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Dynamiczne obciążenia w układzie naczynie wydobywcze – zbrojenie szybowe wymuszone przez losowe nierówności ciągów prowadniczych[Dynamic loads in mine vessel-shaft steelwork configuration, forced by random displacement of shaft guides] / Stanisław WOLNY, Filip MATACHOWSKI // W: Innowacyjne, bezpieczne oraz efektywne techniki i technologie dla górnictwa : człowiek–maszyna–środowisko : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : ITG KOMAG, 2009. — Na okł. dod.: KOMTECH 2009. — ISBN: 978-83-60708-38-5. — S. 383–390. — Bibliogr. s. 390, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Dynamic behaviour of a vibrating jaw crusher for disintegration of hard materialsDynamika wibracyjnej kruszarki szczękowej do rozdrabniania materiałów twardych / S. WOLNY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 883–886. — Bibliogr. s. 886. — Toż W: Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych [Dokument elektroniczny] : Inwałd 5–7 września 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH, 2013]. — 1 dysk optyczny. — VI International conference ”Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 5–7.09.2013

 • keywords: crusher, dynamic, desintegration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0092

24
 • Dynamic loading of conveyances in normal operating conditionsObciążenia dynamiczne naczynia wydobywczego w warunkach normalnej eksploatacji / Stanisław WOLNY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2011 vol. 56 no. 4, s. 665–682. — Bibliogr. s. 682

 • keywords: dynamics, loading, hoisting installation, conveyance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Dynamic loading of mining hoist elements in the condition of emergency brakingObciążenia dynamiczne wybranych elementów górniczego urządzenia wyciągowego w warunkach hamowania manewrowego / Stanisław WOLNY // Archiwum Budowy Maszyn = The Archive of Mechanical Engineering ; ISSN 0004-0738. — 2002 vol. 49 no. 3, s. 231–250. — Bibliogr. s. 250, Streszcz.

 • słowa kluczowe: analiza, wyciąg górniczy, hamowanie , warunki hamowania

  keywords: analysis, mine hoist, braking, braking conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: