Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Wasilewski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2387-6633 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 7004371601

PBN: 5e70922b878c28a0473910ca

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 65 publikacji Autora


1
 • A preliminary study of the unsteady states of the ventilation parameters at the longwall face during the shearer operation / S. WASILEWSKI, M. BRANNY // W: Proceedings of the 12\textsuperscript{th} U. S./North Amercian mine ventilation symposium : June 9–11, 2008, Reno, Nevada / eds. Keith G. Wallace, Jr.. — Reno : University of Nevada, cop. 2008 + CD-ROM. — ISBN: 978-0-615-20009-5. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza rejestracji czujników systemu gazometrii zabudowanych w wyrobiskach odprowadzających powietrze z pola F w pokładzie 364/1-2 w KWK „Murcki-Staszic” oraz w szybie wentylacyjnym „Zygmunt”, w aspekcie wybuchu metanu w dniu 27 lipca 2016 r.Analysis of the registrations of gasometry system's sensors installed in return air gates from the F panel in seam 364/1-2 in „Murcki-Staszic” mine and „Zygmunt” ventilation shaft, related to the methane explosion on 27 July 2016 / Nikodem SZLĄZAK, Stanisław WASILEWSKI // Prace Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk = Transactions of the Strata Mechanics Research Institute ; ISSN 1643-1030. — 2016 t. 18 nr 4, s. 3–20. — Streszcz., Abstr.. — tekst: http://imgpan.pl/wp-content/uploads/2018/02/01-Kwartalnik-18-4-Szlazak.pdf

 • słowa kluczowe: aerologia górnicza, monitoring parametrów powietrza, wybuch metanu

  keywords: mining aerology, air parameters monitoring, methane explosion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Automatyczna aerometria górnicza i telemetria[Automatic aerometry and telemetry for mining] / Stanisław WASILEWSKI, Zdzisław Krzystanek, Jerzy Mróz, Piotr Wojtas, Andrzej Rej, Krzysztof Oset, Marcin Małachowski, Adam Broja, Artur Dylong // W: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG : 40 lat innowacyjności dla gospodarki : monografia EMAG : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Trenczka. — Katowice : ITI EMAG, 2015. — (Rozprawy i Monografie / ITI EMAG). — ISBN: 978-83-63674-17-5. — S. 121–157. — Bibliogr. s. 157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania modelowe i eksperymentalne w zrobach ściany w warunkach dopływu metanuModel and experimental studies in the longwall goaf in the methane inflow conditions / Wacław Dziurzyński, Stanisław WASILEWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 1/1, s. 46–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr.. — Problemy współczesnego górnictwa : IV konferencja naukowo-techniczna : Jaworze, 9–11 marca 2011 r. /Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. — Katowice : GIG, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania zmian ciśnienia barometrycznego w kopalniach głębinowychTests for variation of barometric pressure in underground mining plants / Stanisław WASILEWSKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2009 nr 4, s. 3–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.. — Dodatkowa afiliacja: Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Determination of environmental footprint for various types of comminution devices in terms of dust and noise emmission / S. WASILEWSKI, A. SARAMAK, D. SARAMAK, T. GAWENDA, Z. Naziemiec // W: IMPC 2016 : XXVIII International Mineral Processing Congress : September 11–15, Québec City, Canada : official program. — [Canada : s. n.], [2016]. — IMPAC 2016 is hosting the 55th annual conference of Metallurgists COM CIM ICM 2016. — S. 152, paper ID: 334

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Development of gas hazard monitoring systems in Polish hard coal mines / Stanisław WASILEWSKI // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 26–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Emisja zanieczyszczeń z instalacji energetycznej opalanej węglem kamiennymEmissions of pollutants from a coal-fired power plant / Katarzyna Płużek, Stanisław WASILEWSKI, Wiktoria SOBCZYK // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2020 nr 6, s. 10–12. — Bibliogr. s. 12

  orcid iD
 • słowa kluczowe: środowisko, energetyka, zanieczyszczenia

  keywords: energy, environment, pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/2.2020.6.1

9
 • Gazometria automatyczna[Automatic gasometry] / Stanisław WASILEWSKI // W: Innowacje dla gospodarki : monografia EMAG : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Trenczka ; Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. — Katowice : ITI EMAG, 2010. — (Rozprawy i Monografie / ITI EMAG). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-928970-5-7. — S. 141–161. — Bibliogr. s. 161. — Dodatkowa afiliacja: Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Influence of barometric pressure changes on ventilation conditions in deep minesWpływ zmian ciśnienia barometrycznego na warunki przewietrzania w kopalniach głębinowych / Stanisław WASILEWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 621–639. — Bibliogr. s. 639. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93610/PDF/10267-Volume59_Issue3-04_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: monitorowanie, kontrola, ciśnienie barometryczne powietrza, zagrożenia gazowe w kopalniach głębinowych

  keywords: control, monitoring, barometric pressure, gas hazards in underground mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0044

11
12
 • Innowacyjność systemowego zasilania, informatyki i automatyki w procesach technologicznych wydobycia węglaInnovativeness of power supply systems, computer technologies and automation involved in technological processes of coal mining / Stanisław Trenczek, Stanisław WASILEWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 1/2, s. 89–102. — Bibliogr. s. 100–101, Streszcz., Summ.. — Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego : szkoła eksploatacji podziemnej / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, kopalnia, zasilanie układów elektronicznych, zagrożenia, automatyka, informatyka techniczna

  keywords: mine, supply, safety analysis, hazards, technical informatics, automatics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Integrated outburst detector sensor-model tests : [abstract] / Dziurzyński Wacław, WASILEWSKI Stanisław // W: Proceedings of the 2\textsuperscript{nd} international conference on Mine safety and environment protection : October 10–12, 2011, Xi'an, China / eds. Xintan Chang, [et al.]. — [China : Tianjin University Press], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 198. — Stanisław Wasilewski – dod. afiliacja: Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Migration of methane into longwall and tailgate crossing / J. Krawczyk, S. WASILEWSKI // W: Mine ventilation : ninth international mine ventilation congress, India, 2009 : [10–13 November 2009, New Delhi, India], Vol. 1 / ed. D. C. Panigrahi. — New Delhi : Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., cop. 2009. — Na okł. dod.: Health Safety Productivity. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-81-204-1749-6. — S. 483–493. — Bibliogr. s. 492–493, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mining waste dumps – modern monitoring of thermal and gas activitiesZwałowiska odpadów wydobywczych – nowoczesne metody monitoringu termiczno-gazowego / Stanisław WASILEWSKI, Przemysław Skotniczny // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2015 vol. 31 iss. 1, s. 155–181. — Bibliogr. s. 178–181, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97062-29555?filename=Mining%20waste%20dumps%20_.pdf

 • słowa kluczowe: zwałowiska odpadów wydobywczych, zdalny pomiar rozkładu temperatur, wczesne wykrywanie pożarów zwałowisk, monitoring termiczno-gazowy, termografia z pokładu samolotu

  keywords: mining waste dumps, remote measurements of temperature distribution, thermographic images taken from an aircraft, early fire detection coal waste dumps, monitoring of thermal and gas activities

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2015-0010

17
 • Model and experimental studies in the longwall goaf under methane inflow conditions / W. Dziurzyński, S. WASILEWSKI // W: 14\textsuperscript{th} U. S./North American mine ventilation symposium : Salt Lake City, UT – June 17–20, 2012 / eds. Felipe Calizaya, Michael G. Nelson ; The University of Utah. — [USA] : University of Utah. Department of Mining Engineering, 2012 + CD-ROM. — S. 111–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr.. — S. Wasilewski – dod. afiliacja: Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modern systems of gas hazard monitoring in Polish hard coal minesNowoczesne systemy gazometrii automatycznej w polskim górnictwie / Stanisław WASILEWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2008 vol. 53 iss. 4, s. 511–524. — Bibliogr. s. 524, Summ.. — 21st World Mining Congress

 • keywords: monitoring ventilation parameters, systems of the automatic gastrometry in mining, supervision systems for coal mines, new telecommunication technologies in the mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Obserwacja stężenia gazów w zrobach otamowanej ściany w systemie gazometrii automatycznej w czasie pożaru i jego aktywnego gaszenia przez podawanie mieszaniny wodno-pyłowejObservation of gas concentrations in the gobs of a sealed off longwall in automatic gasometry system during a fire and its active fighting by administering of a water-dust mixture / Stanisław WASILEWSKI, Robert Łaskuda, Marek Wach // W: Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie = Selected hazards and their control in underground mines / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-429-7. — S. 269–283. — Bibliogr. s. 283, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Poziomy innowacyjności infrastruktury systemowej zasilania, informatyki i automatyki w ruchu zakładu górniczegoLevels of innovativeness of power supply system infrastucture, informatics and automation in a mine / Stanisław WASILEWSKI, Stanisław Trenczek // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2008 R. 46 nr 1, s. 16–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Próby ruchowe i testy czujników bezprzewodowych rozszerzonego systemu gazometrii automatycznej w warunkach kopalń JSW SA[Operational research and testing of the wireless sensors at extended monitoring system under condition JSW SA coal mines] / Stanisław WASILEWSKI, Damian Araszczuk // W: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach : teoria i praktyka : praca zbiorowa : monografia / pod red. Dariusza Musioła, Piotra Pierzyny. — Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Eksploatacji Złóż, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-926255-8-2. — S. 273–296. — Bibliogr. s. 296

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Przyczyny zapalenia metanu w kopalni węgla kamiennego Mysłowice-Wesoła w 2014 roku : [streszczenie][Causes of methane ignition in Myslowice-Wesola coal mine in year 2014 : abstract] / Stanisław WASILEWSKI, Nikodem SZLĄZAK // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 203. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przyczyny zapalenia metanu w kopalni węgla kamiennego na wybranych przykładach[Causes of methane ignition in a coal mine on selected examples] / Nikodem SZLĄZAK, Stanisław WASILEWSKI // W: XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Publikacja zamieszczona w: Spisie referatów i streszczeniach. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • ReSys – innowacyjne podejście do bezprzewodowej łączności ratowników górniczych[ReSys innovation approach to mining rescue teams wireless conection systems] / Jakub KOWALSKI, Tadeusz UHL, Stanisław WASILEWSKI // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 79–88. — Bibliogr. s. 87–88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rules of monitoring and combating methane and fire hazards in gob of longwalls mined with caving in hard coal mines / Maciej MAZURKIEWICZ, Stanisław WASILEWSKI // W: 24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil / Instituto Brasileiro de Mineração. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rio de Janeiro: IBRAM, 2016. — S. 90–101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wmc2016.org.br/BOOK_PAPERS/06_MINERAL_EXPLORATION_007.pdf [2016-11-02]. — Bibliogr. s. 101, Abstr.. — Publ. w cz. Mineral Exploration

 • keywords: combating methane and fire hazards in gob of longwalls mined, monitoring air in gob of longwalls

  cyfrowy identyfikator dokumentu: