Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Szydło, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 66, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • Agent based market simulation using collective intelligence computational model / Paweł SKRZYŃSKI, Tadeusz SZUBA, Stanisław SZYDŁO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10–11], Summ.. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Referaty)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Agent-based market simulation using collective intelligence computational model / Paweł SKRZYŃSKI, Tadeusz SZUBA, Stanisław SZYDŁO // W: Production engineering in making / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — ISBN: 978-83-7464-370-2. — S. 127–136. — Bibliogr. s. 136, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An attempt at identification of market factors influencing the basic macroeconomic variables / Stanisław SZYDŁO // W: Information technologies in economics and innovative management = Technologie informacyjne w ekonomii i innowacyjnym zarządzaniu / ed. Jan Tadeusz Duda. — Cracow : AGH University of Science and Technology Press, 2007. — ISBN: 978-83-7464-155-5. — S. 69–83. — Bibliogr. s. 83, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie predykcji kondycji finansowej firm z otoczenia kopalńThe discrimination analysis as a tool of the financial condition prediction for coal-mines entourage firms / Stanisław SZYDŁO, Janusz Natkaniec, Aleksandra SZYDŁO // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-907990-6-5. — S. 669–680. — Bibliogr. s. 680, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza finansowa wstępem do zagadnień predykcjiFinancial analysis as the introduction for prediction questions / Stanisław SZYDŁO // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '99 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń, 15–17 września 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — ISBN10: 83-903969-2-0. — S. 501–510. — Bibliogr. s. 510, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza projektu sponsorowania siatkówki przez markę PlusCorporate sponsorship programs in sport – a detailed analysis of Plus brand sponsoring Polish [volleyball] / Magdalena Grzybowska, Paweł SKRZYŃSKI, Stanisław SZYDŁO // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–28]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [27], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Artificial intelligence approach to interest rates prediction on interbank money market and credit market / Paweł SKRZYŃSKI, Stanisław SZYDŁO // W: Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi : sborník mezinárodní konference : Zlín 28. a 29. dubna 2005 = Finance and accouting in science, tuition and practice : proceedings of the international conference : [abstracts] / ed. Stanislav Palička ; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Faculta managementu a ekonomiky. Ústav financí a účetnictví. — Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. — S. 169. — Pełny tekst w: Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi [Dokument elektroniczny] : sborník příspěvků z mezinárodní konference : Zlín 28. a 29. dubna 2005 = Finance and accouting in science, tuition and practice / ed. Stanislav Palička ; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Faculta managementu a ekonomiky. Ústav financí a účetnictví. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zlín : Univerzita Tomáše Bati. Faculta managementu a ekonomiky. Ústav financí a účetnictví, 2005. — 1 dysk optyczny. — Opis częściowo wg płytki. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Asymetria informacji a ryzyko finansoweInformation asymmetry vs. financial risk / Stanisław SZYDŁO, Kornelia Kostrz-Malasińska // W: Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — Materiały z III konferencji naukowej "Teoria i praktyka zarządzania", która odbyła się w dn. 28-29 IX 2000 r. na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. — ISBN10: 83-914035-0-5. — S. 145–156. — Bibliogr. s. 156, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Collective intelligence approach to measuring invisible hand of the market / Paweł SKRZYŃSKI, Tadeusz SZUBA, Stanisław SZYDŁO // W: Computational collective intelligence : technologies and applications : third international conference, ICCCI 2011 : Gdynia, Poland, September 21–23, 2011 : proceedings, Pt. 2 / eds. Piotr Jędrzejowicz, Ngoc Thanh Nguyen, Kiem Hoang. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2011. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 6923. Lecture Notes in Artificial Intelligence). — ISBN: 978-3-642-23937-3 ; e-ISBN: 978-3-642-23938-0. — S. 435–444. — Bibliogr. s. 444, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Collective intelligence of genetic programming for macroeconomic forecasting / Jerzy DUDA, Stanisław SZYDŁO // W: Computational collective intelligence : technologies and applications : third international conference, ICCCI 2011 : Gdynia, Poland, September 21–23, 2011 : proceedings, Pt. 2 / eds. Piotr Jędrzejowicz, Ngoc Thanh Nguyen, Kiem Hoang. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2011. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 6923. Lecture Notes in Artificial Intelligence). — ISBN: 978-3-642-23937-3 ; e-ISBN: 978-3-642-23938-0. — S. 445–454. — Bibliogr. s. 454, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Computational model of collective intelligence for meta-level analysis and prediction of free or quasi-free market economy / Tadeusz SZUBA, Stanisław SZYDŁO, Paweł SKRZYŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–11. — Numeracja całości nieciągła. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 11, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Decyzje inwestycyjne przedsiębiorcówInvestment decision of enterprises / Stanisław SZYDŁO, Rafał Wajda // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 23–24 listopada 2006 = Enterprise management : theory and practice : IX international scientific conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-098-7. — S. 175–182. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Drogi transmisji impulsów monetarnychThe waysy of monetary impulses transmission / Stanisław SZYDŁO // W: Teoria i praktyka zarządzania : III [trzecia] międzynarodowa koferencja naukowa : Kraków, 28–29 września 2001 roku : materiały konferencyjne / red. Rafał Pajda, Wiesław Waszkielewicz ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH. WZ, 2001. — ISBN10: 83-914035-4-8. — S. 133–150. — Bibliogr. s. 150, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ewolucja teorii stóp procentowychEvolution of the interest rate theory / Natalia IWASZCZUK, Stanisław SZYDŁO // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 259, s. 154–165. — Bibliogr. s. 164–165, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_259/15.pdf

 • słowa kluczowe: stopa procentowa, inwestycje, podaż pieniądza, popyt na pieniądz, oszczędności

  keywords: interest rate, investments, money supply, savings, demand for money

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Formal and computational model for A. Smith's invisible hand paradigm / Tadeusz (Tad) SZUBA, Stanisław SZYDŁO, Paweł SKRZYŃSKI // W: Computational collective intelligence : 7th international conference, ICCCI 2015 : Madrid, Spain, September 21–23, 2015 : proceedings, Pt. 1 / eds. Manuel Núñez [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2015. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 9329. Lecture Notes in Artificial Intelligence). — ISBN: 978-3-319-24068-8 ; e-ISBN: 978-3-319-24069-5. — S. 433–442. — Bibliogr. s. 442, Abstr.

 • keywords: A. Smith's Invisible Hand, simulation model, collective intelligence, computational model, macroeconomic, formal theory, unconscious meta-interference process, ASIH

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-24069-5_41

17
 • Formal and computational model for A. Smith's Invisible Hand paradigm / Tadeusz SZUBA, Stanisław SZYDŁO, Paweł SKRZYŃSKI // W: Recent developments in computational collective intelligence / eds. Amelia Bădică, Bogdan Trawiński, Ngoc Thanh Nguyen. — Cham [etc.] : Springer International Publishing Switzerland, cop. 2014. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; vol. 513). — ISBN: 978-3-319-01786-0 ; e-ISBN: 978-3-319-01787-7. — S. 3–12. — Bibliogr. s. 12, Abstr.

 • keywords: reasoning in logic, Free Market self-regulation, A. Smith's Invisible Hand, collective intelligence, molecular model of computation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-01787-7_1

18
 • Instrumenty pochodne – szanse i zagrożenia dla podmiotów gospodarczychDerivatives – opportunities and risks for economic operators / Natalia IWASZCZUK, Stanisław SZYDŁO, Oleksandr Iwaszczuk // W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : aspekty miko- i mezoekonomiczne / red. nauk. Joanna Czech-Rogosz, Stanisław Swadźba. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — (Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611 ; 145). — S. 139–150. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Koniunkturalne i finansowe uwarunkowania stabilności polskich przedsiębiorstwCyclical and financial conditions of the stability of Polish enterprises / Stanisław SZYDŁO // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 214, s. 11–25. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/01_15.pdf

 • słowa kluczowe: stabilność, przedsiębiorstwo, inwestycje, koniunktura gospodarcza, depozyty, kredyty, kondycja finansowa, sektor realny

  keywords: stability, deposits, loans, corporation, investments, economic cycle, financial condition, real sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Konsekwencje konwergencji nominalnej dla stabilności ekonomiki Polski[The consequence of nominal covergence for stability of Polish economics] / Stanisław SZYDŁO, Damian JUSZCZYK // W: Rozvitok nacíonal'noï ekonomíki: teoríâ í praktika : materíali Mížnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencíï : 3–4 kvítnâ 2015 roku, Č. 3 = Rozwój gospodarki narodowej: teoria i praktyka : materiały Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji : 3–4 kwietnia 2015 roku, Cz. 3 / Mínísterstvo osvíti í nauki Ukraïni, [et al.]. — Ivano-Frankívs'k : [s. n.], 2015. — ISBN: 978-617-692-284-1. — S. 171–174. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kotwice nominalne narządziem wspomagającym przywracanie gospodarce równowagiNominal anchors as tools supporting economic balance return in conditions of structural changes / Stanisław SZYDŁO // W: Finansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce = Financial aspects of economic transition in Poland / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-154-8. — S. 100–109. — Bibliogr. s. 109, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • „Kotwice nominalne” w przywracaniu równowagi gospodarczej[“Nominal anchors” in restoring economic balance] / Stanisław SZYDŁO // W: Menedžment ta pídpriémnictvo v Ukraïní: etapi stanovlennâ í problemi rozvitku / red. O.É. Kuz'min. — L'viv : Vidavnictvo Nacíonal'nogo Uníversitetu “L'vivs'ka polítehníka”, 2009. — (Vísnik Nacíonal'nogo Universitetu “L'vivs'ka polítehníka” ; ISSN 0321-0499 ; Nº 647). — S. 646–647. — Bibliogr. s. 647

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Makroekonomiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnychMacroeconomic conditionings of investment decisions / Stanisław SZYDŁO // W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej = Polish economy in the process of integration with European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 38–46. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Modelowanie związków między wielkościami realnymi a pieniężnymi na przykładzie PolskiModelling of relations between real and monetary parameters at the example of Poland / Stanisław SZYDŁO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 272 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 173). — Bibliogr. s. 259–272, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Neural networks approach to investment prediction in Polish economy / Stanisław SZYDŁO, Paweł SKRZYŃSKI // W: Information technologies in economics and innovative management = Technologie informacyjne w ekonomii i innowacyjnym zarządzaniu / ed. Jan Tadeusz Duda. — Cracow : AGH University of Science and Technology Press, 2007. — ISBN: 978-83-7464-155-5. — S. 127–136. — Bibliogr. s. 136, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: