Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Szafran, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kzwks, * Katedra Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • 110 lat historii i nowe perspektywy Rafinerii Trzebinia[110 years of history and new perspectives of Trzebinia Refinery] / Stanisław SZAFRAN, Stanisław RYCHLICKI // Wiadomości Naftowe i Gazownicze ; ISSN 1505-523X. — 2005 R. 8 nr 9, s. 42–44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 150 lat europejskiego górnictwa naftowego : III międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka 20–22 maja 2004 r. : materiały konferencyjne[150 years of European oil mining] / red. Stanisław SZAFRAN ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SNTIiTPNiG Zarząd Główny, 2004. — 131 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — Na okł. dodatkowo: Rok Ignacego Łukasiewicza. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakter petrograficzny uwęglonego materiału organicznego w mioceńskich osadach wschodniej części zapadliska przedkarpackiegoPetrologic studies of miocene organic matter in Eastern part of the Carpathian Foredeep, Southern Poland / Stanisław SZAFRAN, Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1436. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 1999 z. 243, s. 131–138. — Bibliogr. s. 137–138, Streszcz., Summ.. — Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla : III [trzecia] konferencja z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Jana Kuhla : Gliwice, 18–19 listopada 1999. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geochemical investigations of unexpectted gas exhalations in zone of underground gas storage / Stanisław SZAFRAN // W: Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov Podbanské 1999 : X. Medzinárodná vedecko-technická konferencia : October 5\textsuperscript{th}–7\textsuperscript{th}, 1999, Podbanské, Slovakia : zborník prednášok = New knowledge in sphere of drilling, production, transport and gas storage : 10\textsuperscript{th} International Scientific and Technical Conference : conference contributions / Technická Univerzita v Košiciach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva a Využitia Zemských Zdrojov [etc.]. — Košice : Ferrost, [1999]. — S. 195–203. — Bibliogr. s. 203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geotektoniczne przyczyny zmian średniej refleksyjności huminitu/witrynitu uwęglonego materiału organicznego w osadach miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiegoGeotectonic causes of changes in mean reflectance of huminit/vitrinit coalified organic material in Miocene sediments of Eastern part of Carpathian Foredepth / Stanisław SZAFRAN, Marian WAGNER // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1480. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2000 z. 246, s. 517–532. — Bibliogr. s. 529–531, Streszcz., Summ.. — Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Hydrodynamika utworów miocenu autochtonicznego północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego w PolsceHydrodynamic of the Autochtonous Miocene formation in the northeast part of Carpathian Foredeep in Poland / Stanisław SZAFRAN // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 207–210. — Bibliogr. s. 210, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ignacy Łukasiewicz – twórca i przemysłowiec, społecznik i filantrop[Ignacy Łukasiewicz – creator and industrialist, social worker and philanthropist] / Stanisław SZAFRAN, Albin WOJNAR // W: Nafta i gaz – 2002 : tradycje i nowoczesność : II [druga] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka 23–25 maja 2002 r. / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SITPNiG. Zarząd Główny, 2002. — S. 163–170. — Bibliogr. s. 169–170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Monitorowanie i prognoza migracji zanieczyszczeń węglowodorowych w gruntach i wodach podziemnych w obszarach wytwarzania i dystrybucji produktów naftowych[Monitoring and forecast of hydrocarbon pollution migration in soils and groundwaters in the area of oil products production and distribution] / Jan MACUDA, Stanisław NAGY, Stanisław SZAFRAN, Ludwik ZAWISZA // W: Ekologia w przemyśle rafineryjnym 2001 : referaty przygotowane na konferencję naukowo-techniczną : Kielce 10–12.10.2001 / Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział Warszawa I ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Oddział Płock. — Kielce : [s. n.], 2001. — S. 163–173. — Bibliogr. s. 173, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nafta i gaz – 2001 : historia i przyszłość : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna i historyczna : Bóbrka 31 maja – 1 czerwca 2001 r.[Oil and gas – 2001 : tradition and modernity] / red. Stanisław SZAFRAN ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SNTIiIPNiG. Zarząd Główny, 2001. — 118 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Nafta i gaz – 2002 : tradycje i nowoczesność : II międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka, 23–25 maja 2002 r.[Oil and gas – 2002 : traditions and modernity] / red. Stanisław SZAFRAN ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SITPNiG, 2002. — 170 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Narodziny i główne nurty rozwoju półtorawiecznego polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa[Birth and main trends of the development of a century and a half Polish oil mining and gas engineering] / Stanisław SZAFRAN // W: 150 lat europejskiego górnictwa naftowego : III międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka 20–22 maja 2004 r. : materiały konferencyjne / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SNTIiTPNiG Zarząd Główny, 2004. — Na okł. dodatkowo: Rok Ignacego Łukasiewicza. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391573435. — S. 9–29. — Bibliogr. s. 28–29, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Notatki z historii gazownictwa ziemnego w świecie[Notes from the history of natural gas industry in the world] / Stanisław SZAFRAN, Maria Magdalena SZAFRAN // Wiek Nafty ; ISSN 1425-5537. — 2010 R. 20 nr 1, s. 3–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo : refleksje historyczne, współczesność i szanse rozwojuPolish oil mining and gas engineering : historical reflections, present time and development chances / Stanisław SZAFRAN // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2003 t. 59 nr 10, s. 40–50. — Bibliogr. s. 50, Summ., Zsfassung, Streszcz., Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo naftowe, historia, przemysł naftowy, polskie gazownictwo

  keywords: oil mining, fuel industry, Polish gas engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Studia podyplomowe Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu[Post-graduate studies of the Faculty of Drilling, Oil and Gas] / Stanisław SZAFRAN // W: Jubileusz XXXV-lecia [Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu] 1967-2002 = 35-th anniversary 1967-2002 / kolegium red.: Stanisław Stryczek, Jan Ziaja. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 124–125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Studia zaoczne Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu[Extramural studies of the Faculty of Drilling, Oil and Gas] / Stanisław SZAFRAN // W: Jubileusz XXXV-lecia [Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu] 1967-2002 = 35-th anniversary 1967-2002 / kolegium red.: Stanisław Stryczek, Jan Ziaja. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 117–123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Taryfy gazowe – wynik działań rządu w kształtowaniu relacji dostawca i odbiorca gazuGas tariffs – a result of governmental activities in shaping the gas supplier – gas customer relation / Andrzej Brach, Stanisław SZAFRAN // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/2, s. 333–337. — Bibliogr. s. 337, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem[Drilling, Oil and Gas Faculty at the beginning of 21st century] / Andrzej GONET, Kazimierz TWARDOWSKI, Stanisław SZAFRAN, Ludwik ZAWISZA // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 1 = X International Scientific-Technical Conference : new methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 15–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zarys historii polskich naftowych stowarzyszeń technicznych[Outline history of the Polish oil technical societies] / Stanisław SZAFRAN // W: Polacy razem : V międzynarodowe sympozjum w Wiedniu : energia odnawialna w kontekście ochrony środowiska : 16–18 listopada 2006, Wien. — [Wien : Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii], [2006]. — S. 1–14. — Toż. W: Polacy razem [Dokument elektroniczny] : V międzynarodowe sympozjum w Wiedniu : energia odnawialna w kontekście ochrony środowiska : 16–18 listopada 2006, Wien. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wien : Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii]. — 1 dysk optyczny. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zdrojowisko Krynica w 100-lecie państwowości : epoka wybitnych naukowców[Krynica health-resort on the 100th anniversary of statehood : the age of outstanding scientists] / red. nauk. Tadeusz SŁOMKA; aut. Jan BROMOWICZ, Marek DULIŃSKI, [et al.], Czesława Ewa ROPA, Maria Magdalena Szafran, Stanisław SZAFRAN, Szymon Wcześny. — Krynica-Zdrój : Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A., 2020. — 260 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60900-91-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Złoża gazu ziemnego regionu tarnowskiego[Gas reservoirs in Tarnów area] / Jakub SIEMEK, Stanisław SZAFRAN // W: Źródła energii regionu tarnowskiego : seminarium : 31 maja 2000 r. Tarnów / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Tarnów [et al.]. — [Tarnów : SEP], [2000]. — Na obwol. także tyt.: 30 lat Tarnowskiego Oddziału SEP. — S. 61–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: