Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Siwulski, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Alkali-free glass-crystalline enamels / Stanisław SIWULSKI, Bogusław GRUSZKA, Marek NOCUŃ // W: Glass science and technology for the 21\textsuperscript{st} century [Dokument elektroniczny] : June 21.–24. 1999 Prague : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ESG conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Prague : Czech Glass Society, 1999. — 1 dysk optyczny. — Opis przejęto z ekranu głównego. — S. 172, C2 : Surface layers, treatment and properties, composites. — Wymagania systemowe: Windows 95/98 ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania w zakresie emalii dla przemysłu motoryzacyjnegoA study in the field of enamels for automotive applications / Bogusław GRUSZKA, Marek NOCUŃ, Stanisław SIWULSKI, Wojciech Grzegorzek // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1389–1393. — Bibliogr. s. 1393

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania w zakresie emalii tytanowych na żeliwo[Studies of $TiO_{2}$ – containing enamels for cast – iron propose] / Bogusław GRUSZKA, Stanisław SIWULSKI // W: Sympozjum Szklarskie '99 pt. „Badania z zakresu szkła i jego technologii wspomagane przez KBN”, 20–21 października 1999 r. Kraków / Instytut Szkła i Ceramiki Oddział w Krakowie ; Stowarzyszenie Producentów Szkła ; Katedra Szkła i Emalii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Instytut Szkła i Ceramiki, 1999. — S. 105–112. — Bibliogr. s. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Barwne modyfikacje rubinu złotegoColour variation in gold ruby / Stanisław SIWULSKI // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Barwne modyfikacje rubinu złotegoColour variation in gold ruby / Stanisław SIWULSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1343–1350. — Bibliogr. s. 1350

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Carbon-polymer posistors heating layer on enamelled steel substrates / Łukasik Andrzej, NOWAK Stanisław, SIWULSKI Stanisław // W: IMAPS'2003 : 27-th international conference and exhibition IMAPS [International Microelectronics and Packaging Society]-Poland 2003 : 16–19 September, 2003 Podlesice–Gliwice, Poland : proceedings / eds. Maria Drelichowska [et al.] ; IMAPS. Poland-Chapter. — [Gliwice : Silesian University of Technology], [2003]. — S. 207–210. — Bibliogr. s. 210, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Crystallisation process of glasses and their electric properties / Marek NOCUŃ, Stanisław SIWULSKI, Bogusław GRUSZKA // W: Glass science and technology for the 21\textsuperscript{st} century [Dokument elektroniczny] : June 21.–24. 1999 Prague : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ESG conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Prague : Czech Glass Society, 1999. — 1 dysk optyczny. — Opis przejęto z ekranu głównego. — B2 : Phase equilibria, crystallization, nucleation. — S. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Crystallization study in the zirconium glasses : [poster] / B. GRUSZKA, S. SIWULSKI // W: VII Polish-German seminar : Zakopane, 17–18 September 1997 : program. — [Polska : s. n.], [1997]. — S. SP5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dewitryfikacja emalii szklistych[Devitrification of glassy enamels] / Stanisław SIWULSKI // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 128. — Toż. W: Dewitryfikacja emalii szklistych — [Devitrification of glassy enamels] / Stanisław SIWULSKI // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Diffusion colouring of glass with silver ions / Stanisław SIWULSKI, Marek NOCUŃ // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2003 vol. 33 no. 1, s. 155–160. — Bibliogr. s. 160, Abstr.. — 6th Seminar on Porous Glasses-Special Glasses PGL : Szklarska, Poland, 22–26 September 2002

 • keywords: silver, diffusion, XPS, glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dyfuzyjne barwienie szkła jonami srebraDiffusion colouring of glass with silver ions / Stanisław SIWULSKI, Marek NOCUŃ // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 146–153. — Bibliogr. s. 153, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Emalie transparentowe na szkłoTransparent enamels for glass / Bogusław GRUSZKA, Stanisław SIWULSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 197–201. — Bibliogr. s. 201. — Abstrakt w: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Emaliowane podłoża dla elektroniki[Enamelled substrates for electronic application] / Stanisław SIWULSKI, Bogusław GRUSZKA // W: Sympozjum Szklarskie '99 pt. „Badania z zakresu szkła i jego technologii wspomagane przez KBN”, 20–21 października 1999 r. Kraków / Instytut Szkła i Ceramiki Oddział w Krakowie ; Stowarzyszenie Producentów Szkła ; Katedra Szkła i Emalii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Instytut Szkła i Ceramiki, 1999. — S. 113–121. — Bibliogr. s. 121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Glasses from the system $SiO_{2}–B_{2}O_{3}–BaO–MgO$ as a basis for electroinsulating enamels / B. GRUSZKA, S. SIWULSKI // W: The sixth conference and exhibition of the European Ceramic Society : 20–24 June 1999 Brighton : abstracts, Vol. 1. — London : IOM Communications, 1999. — (British Ceramic Proceedings ; ISSN 0268-4373 ; no. 60). — ISBN: 978-1861250933 ; ISBN10: 1861250932. — S. 373–374. — Bibliogr. s. 374

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Glassy coatings for solar energy conversion / Stanisław SIWULSKI, Marek NOCUŃ, Bogusława GRUSZKA // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2005 vol. 35 no. 4, s. 895–900. — Bibliogr. s. 899–900. — Publikacja prezentowana podczas: 7th Seminar porous glasses – special glasses PGL : Szklarska Poręba, Poland, September 10–14, 2005. — 7th Seminar Porous Glasses - Special Glasses PGL : Szklarska : SEP 10-14, 2005

 • keywords: solar collectors, enamel, glass-metal composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Hybrid layers on metal substrate obtained by electrodeposition : [abstract] / M. NOCUŃ, S. SIWULSKI // W: ICG 2007 [Dokument elektroniczny] : XXI\textsuperscript{th} International Congress on Glass : July 1–6 2007, Strasbourg, France / International Commission on Glass [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : ICG], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. 1, X30. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Author index”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Korozyjna degradacja powłok szklistychDegradation of glassy coatings by corrosion / Stanisław SIWULSKI // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Korozyjna degradacja powłok szklistychCorrosion degradation of glassy coatings / Stanisław SIWULSKI, Marek NOCUŃ // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1357–1364. — Bibliogr. s. 1364

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modyfikacja warstwy wierzchniej szkieł wysokoalkalicznychModification of top layer of high-alkaline glasses / Marek NOCUŃ, Stanisław SIWULSKI, Bogusław GRUSZKA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 795–802. — Bibliogr. s. 802

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modyfikacja właściwości cieplnych emalii ceramicznychModification of thermal properties of enamels / Stanisław SIWULSKI, Marek NOCUŃ // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modyfikacja właściwości cieplnych emalii ceramicznychModification of thermal properties of enamels / Stanisław SIWULSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1365–1372. — Bibliogr. s. 1372

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Pigmenty tytanowe o strukturze perowskituTitanic pigments with a perovskite structure / Bogusław GRUSZKA, Stanisław SIWULSKI // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Pigmenty tytanowe z układów $NiO-TiO_{2}$ i $CoO-TiO_{2}$Titanic pigments from the system $NiO-TiO_{2}$ and $CoO-TiO_{2}$ / Bogusław GRUSZKA, Stanisław SIWULSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 865–870. — Bibliogr. s. 870

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Powłoki amorficzne i szklanokrystaliczne do konwersji energii słonecznejAmorphous and glass-ceramic coatings for sun energy conversion / Stanisław SIWULSKI, Marek NOCUŃ // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 799–804. — Bibliogr. s. 804. — Abstrakt W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Powłoki kompozytowe dla podłoży stalowychComposite coats for steel substrates / Stanisław SIWULSKI, Bogusław GRUSZKA, Marek NOCUŃ // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 883–890. — Bibliogr. s. 889–890

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: