Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Rybicki, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • Badania i ocena warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych podłoża projektowanego wewnętrznego zwałowiska północnego w KWB Turów, Etap 3[Evaluation of engineering-geological and geotechnical conditions of dump basement in open-pit “Turów”, Stage 3] / Stanisław RYBICKI, Ryszard UBERMAN, Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Piotr KROKOSZYŃSKI, Jacek DĄBROWSKI, Aleksander SANOCKI ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA”. — Kraków : [TBPŚ „GEOSFERA”], 2002. — 30 s. + tab.. — Bibliogr. s. 29–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania i ocena warunków geotechnicznych i stateczności zbocza wschodniego zwałowiska zewnętrznego w zakresie objętym planem ruchu na lata 2001–2003, Etap 3[Prognosis and evaluation of geotechnical condition and stability of east slope of extremal dump in the period of 2001–2003, Stage 3] / oprac. zespół: Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI, Jerzy FLISIAK, Marek CAŁA, Aleksander SANOCKI ; współpr. Tadeusz Kaczarewski [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Środowiska. — Kraków : [AGH WGGiOŚ KGIiGŚ], 2002. — 12 s. + wykr.. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej[Study of the kinematics of surface mass movements using ground-based radar interferometry] / pod red. nauk. Anny SZAFARCZYK i Stanisława RYBICKIEGO ; Anna SZAFARCZYK, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, Grzegorz LENDA, Robert KACZMARCZYK, Marcin LIGAS, Piotr KROKOSZYŃSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Rafał Szymanowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 126, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0522). — Bibliogr. s. 125–[127]. — ISBN: 978-83-7464-648-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004[Tunnel construction in Carpathians and its ecological conditions] / kom. red. tomu: Janusz CHMURA, Jerzy CHWASTEK, Piotr CZAJA, Antoni KALUKIEWICZ, Stanisław RYBICKI, Antoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR (przewodn.) ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 150 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89388-57-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Cataloguing of natural geological hazards over Poland's territory / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Marek LEMBERGER, Janusz MAGIERA, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Michał STEFANIUK // W: Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe : 20–22 May 2004, Wysowa, Poland : abstracts and field trip guide-book / eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk ; Polish Geological Institute, Centre of Excellence, Research on Abiotic Environment REA. — Warsaw : PGI, 2004. — Project number EVK 1-CT-2002-80006 (REA). — ISBN10: 8373727302. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka oraz cechy geotechniczne głównych powierzchni strukturalnych w górotworze niektórych złóż węgla brunatnegoCharacterization and geotechnical features of principal structural surfaces in rock formations from selected brown-coal deposits / Robert KACZMARCZYK, Stanisław RYBICKI // W: X [Dziesiąte] jubileuszowe międzynarodowe sympozjum Geotechnika – Geotechnics 2002 : polska : materiały naukowe : Gliwice – Ustroń 15–18 października 2002 r., Cz. 1 / WGiG PŚ. — [Polska : WGiG PŚ], [2002]. — (Zeszyty Specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej). — S. 1–7. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka oraz cechy geotechniczne głównych powierzchni strukturalnych w górotworze niektórych złóż węgla brunatnegoCharacterization and geotechnical features of principal structural surfaces in rock formations from selected brown-coal deposits / Robert KACZMARCZYK, Stanisław RYBICKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1566. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2002 z. 253, s. 89–98. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Summ., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznychEngineering-geological characteristic of the Kraków area subsoil, including historical deposits / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI, Janusz HERZIG // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 1: Nawarstwienia historyczne Krakowa, s. 57–65. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-01/Geologia_2009_1_04.pdf

 • słowa kluczowe: podłoże gruntowe, właściwości gruntów, iły trzeciorzędowe, grunty czwartorzędowe, warunki posadowienia

  keywords: subsoil, soil properties, Tertiary clays, Quaternary soils, building conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Deformacje podłoża i przedpola składowiska odpadów górniczych „Pochwacie” – przyczyny, przebieg i skutkiDeformations of subsoil and foreland of mining refuse storage yard “Pochwacie” – causes, course and results / Piotr KROKOSZYŃSKI, Stanisław RYBICKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 5, s. 30–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dynamics of slopes and evaluation of landslides risk / Stanisław RYBICKI // W: Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe : 20–22 May 2004, Wysowa, Poland : abstracts and field trip guide-book / eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk ; Polish Geological Institute, Centre of Excellence, Research on Abiotic Environment REA. — Warsaw : PGI, 2004. — Project number EVK 1-CT-2002-80006 (REA). — ISBN10: 8373727302. — S. 32–33. — Bibliogr. s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Environmental impacts of coal mining in Poland : [abstracts] / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Stanisław RYBICKI // W: PECOMINES Workshop on Mine and quarry waste – the burden from the past [Dokument elektroniczny] : Lake Orta, North Italy, May 27–28, 2002.. — [Italy : s. n.], 2002. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: http://arno.ei.jrc.it [2003-04-04]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Geologiczno-inżynierska charakterystyka głównych powierzchni strukturalnych (stref kontaktowych) w nadkładzie niektórych złóż węgla brunatnegoGeological engineering characteristics of main structural surfaces (contact zones) in the overlay of selected lignite deposits / Stanisław RYBICKI, Janusz HERZIG, Robert KACZMARCZYK, Marek Tylikowski // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2000 R. 42 nr 1, s. 106–120. — Bibliogr. s. 119–120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji skarp niektórych wykopów drogowychEngineering-geological conditions of slope deformations on some road embankments / Piotr KROKOSZYŃSKI, Stanisław RYBICKI // W: Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym : [Zakopane, 2–29 maja 2009 r.] = Problems of landslides at civil engineering / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2009. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155 ; z.  144. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 88). — S. 197–214. — Bibliogr. s. 213, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji skarp w pasie drogowym autostrady A-4 na odcinku Sośnica-KleszczówEngineering-geological conditions of embankments deformations on the stretch of motor-way A-4 between Sośnica-Kleszczów / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI // Geologos ; ISSN 1426-8981. — 2007 [nr] 11, s. 383–391. — Bibliogr. s. 391, Streszcz., Abstr.. — Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland : III ogólnopolskie sympozjum : Puszczykowo, 31. 5–1. 6. 2007 / red. Robert Radaszewski ; współpr. Piotr Zawrzykraj ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, cop. 2007. — Na k. tyt. dod.: Dedykowane pamięci Profesora Jerzego Liszkowskiego (1936–2005)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji terenu i szkód budowlanych w staromiejskiej dzielnicy SandomierzaEngineering-geological reasons for ground deformations and building damages within the old town of Sandomierz / Stanisław MULARZ, Stanisław RYBICKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 1999 t. 47 nr 12, s. 1117–1124. — Bibliogr. s. 1124, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Informatyczne wspomaganie prac przy zagrożeniach naturalnych w górnictwie odkrywkowym na przykładzie KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] „Turów”Computer aided evaluation of natural hazards in the mining industry based on the example of the „Turów” mine / Stanisław RYBICKI, [et al.] // W: Optymalizacja wydobycia kopalin przy wykorzystaniu technik informatycznych : Bogatynia 27–29.10.1999 r. / Kopalnia Wegla Brunatnego „Turów” w Bogatyni [et al.]. — Katowice : Agencja Wydawnictw i Reklamy Silesia, 1999. — S. 73–79. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Inwentaryzacja powierzchniowych ruchów masowych w Polsce – przegląd[Inventory of mass movements in Poland – a review] / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Adam Koryczan, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Michał STEFANIUK // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — Projekt badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 16–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Landslide hazard in Poland : review and database / ILCEWICZ-STEFANIUK Danuta, LEMBERGER Marek, MAGIERA Janusz, RYBICKI Stanisław, SŁOMKA Tadeusz, STEFANIUK Michał // W: ITALIA 2004 : 32\textsuperscript{nd} international geological congress : Florence, Italy, August 20–28, 2004 : abstracts, Pt. 1 / International Union of Geological Sciences, EC European Commission. — [Italy : s. n.], [2004]. — S. [1], Poster 146-23. — Toż na CD-ROMie. — S. 681–682, Poster 146-23. — Wymagania systemowe: Windows ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Mass movement hazard in Poland / Michał STEFANIUK, Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mass movements in Poland – a review / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Michał STEFANIUK // W: The abiotic environment – evaluation of changes and hazards – case studies : 16–17 October 2006 Warsaw, Poland : abstracts and field trip guide-book / ed. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc ; Polish Geological Institute. Centre of Excellence Research on Abiotic Environment REA. — Warsaw : Polish Geological Institute, 2006. — S. 32–33. — Bibliogr. s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Metodyczne założenia rejestracji i inwentaryzacji przejawów powierzchniowych ruchów masowych[Methodological principles of cataloguing and inventory of mass movements phenomena] / Stanisław RYBICKI // W: Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju : seminarium : Kraków 23. 11. 2005 / red. nauk. mat. konf. Michał Stefaniuk ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska. — Warszawa : Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, [2005]. — Projekt badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-go-tx/D zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — S. 7–8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modelowanie oddziaływania odkrywkowej eksploatacji w kopalni „Bełchatów” na wysad solny DębinyNumerical modelling of salt dome Dębiny interaction with excavation of open pit “Bełchatów” / Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Stanisław RYBICKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 273–283. — Bibliogr. s. 283, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Nowe wyniki sondowań statycznych na zwałowiskach KWB „Turów”New results of static probing on dumps at “Turow” Open Cast Mine / Stanisław RYBICKI, Aleksandra BORECKA, Jerzy MOŚCICKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2002 R. 44 nr 4, s. 35–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • O możliwości oceny cech geotechnicznych gruntów zwałowych z KWB „Turów” na podstawie sondowań statycznych (CPT)Possibility of evaluation of geotechnical features of dumps soil from Open Pit Mine “Turów” on the base of static penetration tests (CPT) / Stanisław RYBICKI, Aleksandra BORECKA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2002 R. 44 nr 5–6, s. 43–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Summ.. — Na okł. dodatkowo: Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn KAMIEŃ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: