Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Piróg, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1638-2093 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 16069057800

PBN: 5e70922c878c28a0473911be

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 104, z ogólnej liczby 108 publikacji Autora


1
2
3
 • A resonant AC to DC converter for contactless electrical energy transmission / Stanisław PIRÓG, Robert STALA // W: EDPE'01 [Dokument elektroniczny] : Electrical Drives and Power Electronics : 14\textsuperscript{th} international conference : 3–5 October 2001, the High Tatras, Slovak Republic : proceedings / eds. Viliam Fedák, Jaroslav Dudr\'{i}k, Ján Fetyko. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Košice : Slovak Electrotechnical Society ; Technical University. Branch at Faculty of Electrical Engineering and Informatics], [2001]. — 1 dysk optyczny. — S. 382–387. — Bibliogr. s. 386, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • AC to DC converter for contactless electrical energy transmission : practical results / PIRÓG Stanisław, STALA Robert // W: EPE 2003 [Dokument elektroniczny] : European Power Electronics and Drives : [Toulouse] 2003 / The EPE European Power Electronics and Drives Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2003]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–10 [no.] 121. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Adaptacyjne sterowanie tyrystorowego, rezonansowego przekształtnika DC-DC o przełączanych kondensatorach podnoszącego napięcieAdaptive control of thyristor based DC-DC resonant step-up switched capacitor voltage multiplier / Adam KAWA, Andrzej MONDZIK, Adam PENCZEK, Stanisław PIRÓG, Robert STALA // W: SENE 2015 [Dokument elektroniczny] : Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : XII konferencja naukowa : Łódź, 18–20 listopada 2015 / Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7283-697-7. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6–7], Streszcz., Abstr.. — Abstr. dostępny w: {http://sene.p.lodz.pl/index.php?www=artykuly_2015.html} Data dostępu: 2019-10-28

 • słowa kluczowe: przełączalne kondensatory, powielacz napięcia, przekształtnik DC-DC podnoszący napięcie, tyrystor

  keywords: voltage multiplier, step-up, boost, thyristor, high power, switched-capacitors, DC-DC converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • An active power filter with energy storage and double DC conversion for power surge compensation / Marcin BASZYŃSKI, Kacper Sowa, Stanisław PIRÓG // Electronics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-9292. — 2020 vol. 9 iss. 9 art. no. 1489, s. 1-17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16-17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-10. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-9292/9/9/1489/pdf

  orcid iD
 • keywords: power quality, energy storage, active power filter, power surges, spot welders

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/electronics9091489

7
 • An analysis of overload conditions in MOSFET-based power resonant DC-DC step-up converter in switched capacitor voltage multipliers topologyAnaliza stanu przeciążenia przekształtników rezonansowych DC-DC o przełączanych kondensatorach podwyższających napięcie zrealizowanych w technice MOSFET w topologii powielacza napięcia / Robert STALA, Andrzej MONDZIK, Adam KAWA, Adam PENCZEK, Stanisław PIRÓG // W: SENE 2015 [Dokument elektroniczny] : Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : XII konferencja naukowa : Łódź, 18–20 listopada 2015 / Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7283-697-7. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr., Streszcz.. — Abstr. dostępny w: {http://sene.p.lodz.pl/index.php?www=artykuly_2015.html} Data dostępu: 2019-10-28. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: przekształtnik wielopoziomowy, przekształtnik DC-DC, przełączane kondensatory, pompa ładunku

  keywords: charge pump, multi-level converter, voltage multiplier, switched-capacitor, fast turn-off thyristor, DC-DC converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • An analysis of overload conditions in Mosfet-based power resonant DC-DC step-up converters in switched capacitor voltage multiplier topologyAnaliza stanu przeciążenia przekształtników rezonansowych DC-DC o przełączanych kondensatorach podwyższających napięcie zrealizowanych w technice Mosfet w topologii powielacza napięcia / Robert STALA, Andrzej MONDZIK, Adam KAWA, Adam PENCZEK, Stanisław PIRÓG // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 5, s. 78–83. — Bibliogr. s. 82–83, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/5/15.pdf

 • słowa kluczowe: przekształtnik wielopoziomowy, przekształtnik DC-DC, przełączane kondensatory, pompa ładunku

  keywords: charge pump, multi-level converter, voltage multiplier, switched-capacitor, DC-DC converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.05.15

9
 • Bezpośredni przekształtnik do zasilania trójfazowych silników prądu przemiennego z jednofazowego źródłaDirect inverter for feeding of three-phase AC machines from one-phase source / Stanisław PIRÓG // W: SENE'95 : Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : II konferencja : Łódź–Arturówek, 15–17 listopada 1995 r, T. 2 / Politechnika Łódzka. Instytut Automatyki. — Łódź : PŁ IA, 1995. — Opis częśc. wg okł.. — S. 498–504. — Bibliogr. s. 504, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bezstykowe zasilanie ruchomych, separowanych odbiorników energii elektrycznej. Cz. 1, dobór konfiguracji układuAn energy transmission system for separated movable electrical appliances. Pt. 1, configuration of the system / Stanisław PIRÓG, Robert STALA, Stanisław GĄSIOREK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2003 R. 79 nr 5, s. 326–333. — Bibliogr. s. 333, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przekształtnik energoelektroniczny, zmienne sprzężenie magnetyczne, rezonans szeregowy, bezstykowy przekaz energii

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bezstykowe zasilanie ruchomych, separowanych odbiorników energii elektrycznej : realizacja praktyczna układu. Cz. 2, realizacja praktyczna układuAn energy transmission system for separated movable electrical appliances. Pt. 2, practical realization of the system / Stanisław PIRÓG, Robert STALA, Stanisław GĄSIOREK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2003 R. 79 nr 6, s. 410–414. — Bibliogr. s. 414, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przekształtnik energoelektroniczny, zmienne sprzężenie magnetyczne, rezonans szeregowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Current control of sensorless brushless DC motor on the basis of a common DC signal – computer simulation results / S. PIRÓG, T. SIOSTRZONEK // W: EPE – PEMC 2004 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} international Power Electronics and Motion Control conference : 2–4 September 2004, Riga, Latvia / The EPE European Power Electronics and Drives Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Latvia : s. n.], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–5, A75569. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 6.0 ; Microsoft Windows 2000 ; Windows ME ; Windows NT 4.0 ; Windodows XP ; Microsoft. NET Framework Version 1.1 ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5, Abstr.. — Dod.wymagania systemowe: Microsoft Data Access Components 2.6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • DC-DC boost-flyback converter functioning as input stage for one phase low power grid-connected inverter / Adam KAWA, Adam PENCZEK, Stanisław PIRÓG // Archives of Electrical Engineering ; ISSN 1427-4221. — Tytuł poprz.: Archiwum Elektrotechniki ; ISSN: 0004-0746. — 2014 vol. 63 iss. 3, s. 393–407. — Bibliogr. s. 406–407, Abstr.

 • keywords: renewable energy, microinverters, DC-DC high-step-up converter, boost converters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/aee-2014-0029

15
 • Determining the mechanical losses in a high-speed motor on the example of a flywheel energy storage system / Marcin BASZYŃSKI, Stanisław PIRÓG // Archives of Electrical Engineering ; ISSN 1427-4221. — Tytuł poprz.: Archiwum Elektrotechniki ; ISSN: 0004-0746. — 2012 vol. 61 no. 3, s. 299–313. — Bibliogr. s. 312–313, Abstr.. — Selected papers of SENE'2011 : Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Efektywny przekształtnik rezonansowy DC-DC o przełączanych kondensatorach i dużym wzmocnieniu[Effective resonant DC-DC converter with switched capacitors and high gain] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: STALA Robert, WARADZYN Zbigniew, MONDZIK Andrzej, PENCZEK Adam, SKAŁA Aleksander, KAWA Adam, PIRÓG Stanisław. — Int.Cl.: H02M 3/335\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427584 A1 ; Opubl. 2020-05-04. — Zgłosz. nr P.427584 z dn. 2018-10-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 10, s. 45. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427584A1.pdf

 • słowa kluczowe: przekształtnik DC-DC, przełączane kondensatory, przekształtnik podwyższający napięcie, przekształtnik rezonansowy, przekształtnik boost

  keywords: resonant converter, boost converter, switched-capacitors, DC-DC converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Efektywny przekształtnik rezonansowy DC-DC o przełączanych kondensatorach i dużym wzmocnieniu[Effective resonant DC-DC converter with switched capacitors and high gain] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Robert STALA, Zbigniew WARADZYN, Andrzej MONDZIK, Adam PENCZEK, Aleksander SKAŁA, Adam KAWA, Stanisław PIRÓG. — Int.Cl.: H02M 3/335\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 237053 B1 ; Udziel. 2020-11-25 ; Opubl. 2021-03-08. — Zgłosz. nr P.427584 z dn. 2018-10-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL237053B1.pdf

 • słowa kluczowe: przekształtnik DC-DC, przełączane kondensatory, przekształtnik podwyższający napięcie, przekształtnik rezonansowy, przekształtnik boost

  keywords: resonant converter, boost converter, switched-capacitors, DC-DC converter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Elektromechaniczne magazyny energii (skrót)[Electromechanical stores of energy] / Stanisław PIRÓG // W: Monitoring i automatyzacja w petrochemii i przemyśle chemicznym – inżynieria i utrzymanie ruchu 2006 : konferencja naukowo-techniczna : 9–10 października 2006 r. Szczyrk. — [Polska : s. n.], [2006]. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Elektromechaniczny magazyn energii jako system mechatroniczny nowej generacjiElectromechanical energy storage as a new generation mechatronic system / Stanisław PIRÓG // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2009 R. 85 nr 9, s. 321–327. — Bibliogr. s. 326–327, Streszcz., Abstr.. — I Kongres elektryki polskiej : Warszawa, 2–4 września 2009 r. / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — Warszawa : SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2009. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz 90-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 • keywords: energy storage, brushless permanent magnet DC motor, high speed flywheel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Energetyczne filtry aktywne i kompensatory podstawowej harmonicznej prądu biernego STATCOM sterowane we współrzędnych wirujących \emph {dq}STATCOM power active filters and compensators of reactive current fundamental, controlled in rotation coordinates \emph {dq} / Stanisław PIRÓG // Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej ; ISSN 1234-6789. — 2001 t. 7 z. 1, s. 91–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.epqu.agh.edu.pl/archives/juee/juee_t7_z1/juee_t7_z1_11.pdf

 • słowa kluczowe: moc bierna, filtr aktywny, falownik PWM, prąd bierny, współrzędne wirujące dq

  keywords: reactive power, active filter, PWM converter, reactive current, rotation coordinate dq

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Energoelektronika : układy o komutacji sieciowej i o komutacji twardej[Power electronics : systems with network and hard commutations] / Stanisław PIRÓG. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 1011, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0188). — Bibliogr. s. 1009–[1012]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Energy storage system / Tomasz SIOSTRZONEK, Stanisław PIRÓG // W: MSM 2008 : Mechatronic Systems and Materials : 4th international conference : Białystok, Poland, July, 14–17, 2008 : abstract book / eds. Zdzisław Gosiewski, Zbigniew Kulesza ; Białystok Technical University. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Automatics and Robotics Białystok, Poland. — Białystok : Białystok Technical University, 2008. — Opis częśc. wg. okł. — S. 133. — Bibliogr. s. 133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Energy storage system / Tomasz SIOSTRZONEK, Stanisław PIRÓG // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2009 vols. 147–149, s. 416–420. — Bibliogr. s. 420, Abstr.. — Mechatronic Systems and Materials III / eds. Zdzisław Gosiewski, Zbigniew Kulesza. — Switzerland : Trans Tech Publications, cop. 2009. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.147-149.416.pdf

 • keywords: supercapacitor, battery energy storage, hypercapacitor, power electronics, superconducting magnetic energy storage, SMES, FES, flywheel energy storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Energy storage systems the flywheel energy storage / Tomasz SIOSTRZONEK, Stanisław PIRÓG, Marcin BASZYŃSKI // W: EPE–PEMC 2008 : 13th International Power Electronics and Motion Control Conference : September 1 – 3, 2008 Poznań–Polska : abstracts / Poznań University of Technology. Faculty of Electrical Engineering, Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering Poznań Section, EPE – PEMC Council and European Power electronics and Drives Association. — Poznań : PTETiS Publishers, 2008. — ISBN: 978-83-921340-6-0. — S. 69. — Index. — Pełny tekst W: EPE–PEMC 2008 [Dokument elektroniczny] : 13th International Power Electronics and Motion Control Conference : 1–3 September 2008 Poznań–Polska : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : [Poznań], 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN 978-1-4244-1742-1. — S. 1802–1806 D11. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1806, Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-1-4244-1741-4 oraz zakres stron: 1779-1783

 • keywords: energy storage, supercapacitor, battery management system (BMS), brushless drive, flywheel system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EPEPEMC.2008.4635523