Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Nagy, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9777-2258 orcid iD

ResearcherID: K-4825-2013

Scopus: 7102596104

PBN: 5e70920b878c28a04738f033

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 251, z ogólnej liczby 254 publikacji Autora


1
 • Akceptacja Komisji Europejskiej projektu Celgas w obecnej edycji programu Leonardo da Vinci[Present status of Leonardo da Vinci project ”Celgas” (Conventional and e-Learnig Gas Engineering Centre)] / Stanisław NAGY // Wiadomości Naftowe i Gazownicze ; ISSN 1505-523X. — 2004 R. 7 nr 7–8, s. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Alternatywna metoda eksploatacji rud miedzi z wykorzystaniem technologii solution mining : streszczenieAn alternative method of copper recovery from ores with using a solution mining technology : abstract / Szubert Agnieszka, Ziętkowski Leszek, Młynarczyk Janusz, Jakubowicz Jan, Kirej Mariusz, NAGY Stanisław // W: Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie : monografia / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, cop. 2017. — ISBN: 978-83-930353-3-5. — S. 289–290

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza ekonomiczna eksploatacji metanu z głębokich pokładów węgla (Deep CMB) na terenie Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoEconomic analysis of deep coalbed methane exploitation in Upper Silesian Coal Basin / Jacek HENDEL, Katarzyna Cieślak, Inez Badecka, Stanisław NAGY // W: Pozyskanie i utylizacja metanu z pokładów węgla : konferencja naukowo-techniczna : Jastrzębie-Zdrój, 15–16 maja 2014. — [Jastrzębie-Zdrój] : AKNET-PRess, [2014]. — S. 51–59. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: symulacja Monte Carlo, analiza ekonomiczna, eksploatacja metanu z głębokich pokładów węgla (deep CBM)

  keywords: Monte Carlo simulation, deep CBM exploitation, economic analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza ekonomiczna eksploatacji metanu z głębokich pokładów węgla na terenie Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoEconomical analysis of methane extraction from deep coal seams in the Upper Silesia Coal Basin / Jacek HENDEL, Katarzyna Cieślak, Inez Badecka, Stanisław NAGY // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 2, s. 26–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Summ.. — Jacek Hendel, Katarzyna Cieślak, Stanisław Nagy – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; Ines Badecka - afiliacja: International Centre for Decision Sciences and Forecasting, Progress & Business Foundation, Kraków

 • słowa kluczowe: symulacja Monte Carlo, analiza ekonomiczna, eksploatacja metanu z głębokich pokładów węgla

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza procesów liberalizacyjnych rynku gazu ziemnego w Czechach, Danii, Niemczech i Słowacji a liberalizacja polskiego rynku gazu w odniesieniu do wymogów dyrektyw i polityki Komisji EuropejskiejLiberalization process analysis of the natural gas market in Czech Republic, Denmark, Germany and Slovakia versus the liberalization of the Polish natural gas market with references and requirements of the European Union policies and directives / Jakub SIEMEK, Maciej KALISKI, Stanisław NAGY, Andrzej Sikora, Marcin Krupa // W: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and regional challenges concerning restructuring of enterprises and economies / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Marek Dziura ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62511-86-0. — S. 445–455. — Bibliogr. s. 454, Streszcz., Summ.. — Jakub Siemek, Maciej Kaliski, Stanisław Nagy – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Andrzej Sikora – afiliacja: Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza sceniaruszy wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce w latach 2015–2025, czyli konieczne badania i dalsze analizy[Analysis of scenarios of natural gas production from unconventional deposits in the years 2015-2025 or necessary research and further study] / Stanisław NAGY // W: Profesjonalne gazownictwo 2011/2012 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut ; PGNiG. — Kraków : AKNET-Press, [2012]. — S. 18–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of carbon dioxide/methane mixing process in natural gas storage sites with carbon dioxide cushion / Karol DĄBROWSKI, Rafał SMULSKI, Szymon KUCZYŃSKI, Michał ZAJĄC, Stanisław NAGY // W: Geotechnology and energy AGH 2023 [Dokument elektroniczny] : May 24–26, 2023, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. Stanisław Nagy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2023]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-64479-05-2. — S. 39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: Raman spectroscopy, natural gas storage, CCS, rock core experiments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Analysis of use of low quality natural gas to improve oil recovery factorAnaliza możliwości wykorzystania gazu o niskiej jakości do zwiększenia współczynnika sczerpania złoża ropy naftowej / Stanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2007 vol. 52 iss. 4, s. 553–571. — Bibliogr. s. 570–571. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/511/523

 • słowa kluczowe: modelowanie, EOR, sekwestracja dwutlenku węgla, zatłaczanie gazu, wtórne metody eksploatacji ropy naftowej, gaz zaazotowany, azot

  keywords: modelling, EOR, enhanced oil recovery, nitrogen, carbon dioxide sequestration, gas injection, lean gas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of usefulness of some algorithms for steady state simulation in the loop gas networksAnaliza przydatności niektórych algorytmów symulacji przepływów ustalonych w sieciach pierścieniowych / Stanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY, Jakub SIEMEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2004 vol. 49 iss. 2, s. 151–174. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Applicability of biotechnology for remediation of grounds contaminated with hydrocarbons from city areas / Jan MACUDA, Ludwik ZAWISZA, Stanisław NAGY // W: EURO-ECO 2006 : 11\textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Applicability of biotechnology for remediation of grounds contaminated with hydrocarbons from city areas / J. MACUDA, L. ZAWISZA, S. NAGY // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 5C, s. 133–137. — Bibliogr. s. 136–137, Abstr.. — EURO-ECO 2006 : 11th international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas : perspectives of sound tourism : [Kraków 18th–19th September 2006]. — Olsztyn : HARD, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Application of elearning course to enhance learning of hydrocarbons extraction from unconventional reservoirs / S. NAGY, J. SIEMEK, R. WIŚNIOWSKI // W: ICEER2016 [Dokument elektroniczny] : proceedings of International Conference on Engineering Education and Research : 21–24 November 2016, Sydney, Australia / eds. Ataur Rahman, Vojislav Ilic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Australia : School of Computing, Engineering and Mathematics, cop. 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-0-646-95724-1. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.

 • keywords: engineering education, e-learning, students, online delivery, unconvetional gas extraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Application of hydrodynamic methods to determine gas-water contours and directions of migrations in UGS Swarzów / Ludwik ZAWISZA, Stanisław NAGY // W: Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov Podbanské 1999 : X. Medzinárodná vedecko-technická konferencia : October 5\textsuperscript{th}–7\textsuperscript{th}, 1999, Podbanské, Slovakia : zborník prednášok = New knowledge in sphere of drilling, production, transport and gas storage : 10\textsuperscript{th} International Scientific and Technical Conference : conference contributions / Technická Univerzita v Košiciach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva a Využitia Zemských Zdrojov [etc.]. — Košice : Ferrost, [1999]. — S. 266–275. — Bibliogr. s. 275, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Application of Raman spectroscopy for qualitative and quantitative analysis of natural gas and hydrogen mixtures / Szymon KUCZYŃSKI, Karol DĄBROWSKI, Rafał SMULSKI, Stanisław NAGY // W: Geotechnology and energy AGH 2022 : digitization and decarbonization of the fuel and energy sector : October 19-21, 2022, Krakow, Poland : book of abstracts = Digitalizacja i dekarbonizacja sektora paliwowo-energetycznego / ed. Stanisław Nagy. — [Kraków] : Fundacja Wiernictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2022]. — ISBN: 978-83-64479-04-5. — S. 60

 • keywords: monitoring, Raman spectroscopy, natural gas, hydrogen, concentration measurements, gas sensing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Application of Raman spectroscopy in determination of thermodynamic and transport properties of rocks for an advanced Underground Gas Storage / Karol DĄBROWSKI, Szymon KUCZYŃSKI, Rafał SMULSKI, Michał ZAJĄC, Stanisław NAGY // W: GeoRaman-2022 : 15\textsuperscript{th} international conference on Raman Spectroscopy Applied to the Geological, Planetary and Cultural Heritage Sciences : 29 August - 1 September 2022, Prague, Czech Republic : book of abstracts / ed. Adam Culka. — Prague : Charles University Faculty of Science Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources, 2022. — ISBN: 978-80-11-02203-7. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Arguing for underground gas storage / Jakub SIEMEK, Stanisław NAGY, Teresa Bętkowska // The Polish Science Voice ; ISSN 1732-6133. — [2008] no. 17, s. 16–17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Aspekty bezpieczeństwa składowania $CO_{2}$ w solankowych strukturach geologicznych[Safety problems of $CO_{2}$ storage in geological brine structures] / Maciej KALISKI, Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK // W: GAZTERM 2009 : „Gaz ziemny, a zmiany klimatyczne na świecie” : XII krajowa konferencja : Międzyzdroje 18–20 maja 2009 : materiały / pod red. Komitetu Naukowego XII Krajowej Konferencji Gazterm 2009. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 105–112. — Bibliogr. s. 112, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Aspekty technologiczne procesu geologicznego magazynowania $Co_{2}$ zintegrowanego z eksploatacją złoża gazu ziemnego ŻuchlówTechnological aspects of the geological sequestration of $CO_{2}$ integrated with the gas production from the Żuchlów mature gas field / Łukasz KLIMKOWSKI, Stanisław NAGY, Jarosław Polit, Krzysztof Potera // W: Proklimatyczne transformacje : 13 polski kongres naftowców i gazowników : Bóbrka, 2–3 czerwca 2022 : streszczenia referatów = Proclimatic transformations : book of abstracts. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2022. — S. 39–40. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Assessing the geomechanical effects of $CO_{2}$ injection in a depleted gas field in Poland by field scale modelling / B. Orlic, M. Mazurowski, B. PAPIERNIK, S. NAGY // W: Eurock 2013 [Dokument elektroniczny] : rock mechanics for resources, energy and environment : Wrocław, September 23–26, 2013 / eds. Marek Kwaśniewski, Dariusz Łydżba. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — London : CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-138-00080-3. — S. 969–975. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 975, Abstr.. — Toż w wersji drukowanej. — ISBN: 978-1-4822-2907-3. — W bazie Web of Science brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Badania składu gazu ziemnego w warunkach in situ układów gazowych jednofazowych z wykorzystaniem spektometrii ramanowskiej[Investigations of natural gas composition in situ conditions of single-phase gas systems using Raman spectometry] / Szymon KUCZYŃSKI, Karol DĄBROWSKI, Tomasz WŁODEK, Jan BARBACKI, Rafał SMULSKI, Stanisław NAGY // W: Zagadnienia eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w skałach mułowcowo-łupkowych / red. Stanisław Nagy. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0707). — ISBN: 978-83-66016-62-0. — S. 40–68. — Bibliogr.s. 65–68

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania spektrometryczne składu gazu ziemnego w warunkach in situ[Spectrometric tests of natural gas composition in situ conditions] / Szymon KUCZYŃSKI, Karol DĄBROWSKI, Tomasz WŁODEK, Jan BARBACKI, Rafał SMULSKI, Stanisław NAGY, Krzysztof POLAŃSKI // W: Zagadnienia eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w skałach mułowcowo-łupkowych / red. Stanisław Nagy. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0707). — ISBN: 978-83-66016-62-0. — S. 69–79. — Bibliogr. s. 79

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Bezpieczne składowanie dwutlenku węgla w warstwach wodonośnych i złożach gazu ziemnegoSafe sequestration of carbon dioxide in aquifers & natural gas reservoirs / Stanisław NAGY, Jakub SIEMEK // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2009 nr 4/1, s. 23–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Abstr.. — Geologia, hydrogeologia i geofizyka w rozwiązywaniu problemów współczesnego górnictwa i energetyki : II konferencja naukowo-techniczna : Kroczyce-Podlesice, 4–7 października 2009 r. / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: