Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Małecki, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4905-5267 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6603899011

PBN: 5e709213878c28a04738f89d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 89, z ogólnej liczby 109 publikacji Autora


1
2
3
4
 • Alternatywny sposób przerobu odpadowych materiałów cynkonośnych[An alternative method of processing zinc waste materials] / Cz. MALINOWSKI, S. MAŁECKI, Ł. Jochymek, M. Fatyga // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — ISBN: 978-83-920877-6-2. — S. 89–95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Analiza stabilności składu chemicznego żeliwa po stopowaniu molibdenem wprowadzanym w postaci trójtlenkuThe analysis of the chemical composition stability of cast iron products after alloying molybdenum in the form of trioxide / Piotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 10, s. 689–692. — Bibliogr. s. 692

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wpływu składu fazy gazowej $(CO+CO_{2})$ na przebieg reakcji redukcji $SrSO_{4}$ oraz reakcji utleniania SrS[Analysis of the influence of $(CO+CO_{2})$ gas-phase composition on the reaction course of $SrSO_{4}$ reduction and on the reaction of $SrS$ oxygenation] / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Maksymilian SUKIENNIK // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 224–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania możliwości wytrącania żelaza z roztworu w postaci jarozytuInvestigation of possiblity of iron precipitation from solution in the jarosite form / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Mirosław Fatyga, Ł. Jochymek, S. Złociński // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 4, s. 182–185. — Bibliogr. s. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania nad opracowaniem nowych technologii przerobu surowców wtórnych w aspekcie ochrony środowiska naturalnegoInvestigations of new recycling technologies development with respect to natural environment protection / Cz. MALINOWSKI, R. OBŁĄKOWSKI, St. MAŁECKI, St. PIETRZYK // W: Metale nieżelazne 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 24–25 maja 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metali Nieżelaznych. — Kraków : WMN AGH, 2002. — Tyt. dod.: 40-lecie Wydziału 1962–2002. — ISBN10: 83-904497-5-7. — S. 129–138. — Bibliogr. s. 138, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Effect of iron compounds and zinc oxide addition on the process of sulfide concentrates roasting / Stanisław MAŁECKI, Piotr JAROSZ, Leszek Stencel, Mirosław Fatyga, Zbigniew Curyło // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Eliminacja ołowiu ze stopu $Cu-Pb-Fe$ za pomocą gazu o zmiennej zawartości tlenu[Elimination of lead from $Cu-Pb-Fe$ alloy by means gas of variable oxygen content] / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Marian KUCHARSKI, Janusz KOWALCZYK, Wiesław MRÓZ, Wiesław KOPROWSKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 270–275. — Bibliogr. s. 275, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Evaluation of optimization strategies dedicated to multistage processes / Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Stanisław MAŁECKI, Paweł MORKISZ, Piotr OPROCHA, Wojciech Pietrucha, Łukasz SZTANGRET // W: KomPlasTech 2017 : XXIV international conference on Computer methods in materials technology : January 15–18, 2017, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. by Danuta Szeliga, Łukasz Rauch ; AGH University of Science and Technology ; Silesian University of Technology. — [Zakopane : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-947091-0-5. — S. 171–174. — Bibliogr. s. 174

 • keywords: optimization strategies, multi-stage processes, particle swarm optimization method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Factsage equilibria simulations as a tool to envisage corrosion of refractory materials for the copper industry : [abstract] / I. JASTRZĘBSKA, S. MAŁECKI, A. Jastrzębski, J. SZCZERBA // W: TOFA 2022 : 18\textsuperscript{th}discussion meeting on Thermodynamics of alloys : September 12–16, 2022, Kraków, Poland : programme / ed. Przemysław Fima. — Kraków : Polish Foundrymen's Association, cop. 2022. — ISBN: 978-83-963247-2-6. — S. 91. — Toż pod adresem {https://tofa2022.pl/wp-content/uploads/2022/09/TOFA-Book-of-Abstracts-final-version-2022.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Granulacja $MoO_{3}$ jako półproduktu do procesu stopowania – analiza procesu i właściwości granulatuThe analysis and properties of $MoO_{3}$ granulation as an intermediate product of an alloying process / Piotr JAROSZ, Stanisław MAŁECKI, Marek GALANTY, Stanisław Serkowski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 10, s. 666–674. — Bibliogr. s. 674

 • słowa kluczowe: granulacja, lepiszcze, tlenek molibdenu, właściwości mechaniczne i fizyczne

  keywords: granulation, binder, molybdenum oxide, mechanical and physical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • High-performance method of recovery of metals from EAF dust-processing without solid waste / Stanisław MAŁECKI, Krzysztof GARGUL, Marek Warzecha, Grzegorz Stradomski, Artur Hutny, Mateusz Madej, Michał Dobrzyński, Ryszard Prajsnar, Grzegorz Krawiec // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 20 art. no. 6061, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-14. — M. Madej - afiliacja: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe STILMAR, Częstochowa, Poland. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/20/6061/pdf

  orcid iD
 • keywords: slag, reduction, steel, zinc recycling, iron recycling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14206061

18
 • Influence of process parameters on the reaction course of $SrSO_{4}$ conversion into SrS and $SrS$ into $SrSO_{4}$Wpływ parametrów procesu na przebieg reakcji $SrSO_{4}$ do $SrS$ i SrS do $SrSO_{4}$ / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Maksymilian SUKIENNIK // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 3, s. 297–305. — Bibliogr. s. 305

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Influence of process parameters on the reaction course of $SrSO_{4}$ to SrS and SrS to $SrSO_{4}$ / Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI, Maksymilian SUKIENNIK // W: Metallurgy, refractories and environment : proceedings of the V. international conference : Stara Lesna, Slovakia, May 13–16, 2002 / eds. Pavol Palfy, Edita Vircikova ; Technical University of Kosice. Faculty of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials ; Slovak Metallurgical Society ; Association of Metallurgy, Mining Industry and Geology of the Slovak Republic. — Kosice : Harlequin, 2002. — S. 217–222. — Bibliogr. s. 221–222, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kinetics of $SrSO_{4}$ reduction by means of $(CO+CO_{2})$ gas mixturesKinetyka redukcji $SrSO_{4}$ za pomocą mieszaniny gazów $(CO+CO_{2})$ / Maksymilian SUKIENNIK, Czesław MALINOWSKI, Stanisław MAŁECKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 1, s. 81–93. — Bibliogr. s. 93, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kinetics of the fluidised oxidation of zinc sulphide concentrates with an addition of inert materialsKinetyka fluidalnego utleniania siarczkowych koncentratów cynku z dodatkiem materiałów obojętnych / P. JAROSZ, S. MAŁECKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1367–1372. — Bibliogr. s. 1372

 • keywords: oxidation kinetics, roasting, zinc concentrates, inert materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0233

22
23
 • Lead oxide production in Barton reactor — effect of increased air humidity on lead oxide production parameters / Rafał SZELA, Stanisław MAŁECKI, Krzysztof GARGUL // W: Prime archives in material science [Dokument elektroniczny] / ed. Esubalew Kasaw Gebeyehu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — 4th edition. — Hyderabad : Vide Leaf, 2022. — e-ISBN: 978-93-92117-40-4. — S. 1–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://videleaf.com/wp-content/uploads/2022/10/Lead-Oxide-Production-in-Barton-Reactor%E2%80%94Effect-of-Increased-Air-Humidity-on-Lead-Oxide-Production-Parameters.pdf [2022-10-07]. — Bibliogr. s. 22–25, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-09-30. — This book chapter is a republication of an article published by Stanisław Małecki, et al. at Materials in July 2022. (Szela, R.; Małecki, S.; Gargul, K. Lead Oxide Production in Barton Reactor—Effect of Increased Air Humidity on Lead Oxide Production Parameters. Materials 2022, 15, 4941. https://doi.org/10.3390/ma15144941). — R. Szela – dod. afiliacja: PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o. o., Mielec

 • keywords: lead, lead-acid batteries, absorption, lead oxide, Barton reactor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Lead oxide production in Barton reactor-effect of increased air humidity on lead oxide production parameters / Rafał SZELA, Stanisław MAŁECKI, Krzysztof GARGUL // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 14 art. no. 4941, s. 1-14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13-14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-07-15. — R. Szela - dod. afiliacja: PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o., Mielec, Poland. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/14/4941/pdf?version=1657983195

  orcid iD
 • keywords: lead, lead-acid batteries, absorption, lead oxide, Barton reactor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15144941

25
 • Low-waste recycling of spent $CuO-ZnO-Al_{2}O_{3}$ catalysts / Stanisław MAŁECKI, Krzysztof GARGUL // Metals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-4701. — 2018 vol. 8 iss. 3 art. no. 177, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-12. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-4701/8/3/177/pdf

  orcid iD
 • keywords: copper, sustainable development, recycling, zinc, spent catalysts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/met8030177