Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Losiak, dr inż.

emeryt

Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
WIMiR-kmgpt


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Filary technologiczne w polach eksploatacyjnych kopalni rud miedzi i ich wpływ na stan naprężeń w skałach stropuReinforcing pillars in copper mines and their impacts on the state of strain in blanket rocks / Jadwiga JANIKOWSKA-PAWLIK, Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Kazimierz PAWLIK // W: TUR 2002 : II [druga] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 200 : Kraków–Krynica, wrzesień 2002 : materiały konferencyjne = TUR 2002 : II [second] international conference Mining Techniques 2002 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2002. — S. 625–635. — Bibliogr. s. 635, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Funkcjonowanie obudowy zmechanizowanej w niskich ubierkach rudy miedziMobile supports in low copper ore deposits / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: TUR 2002 : II [druga] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 200 : Kraków–Krynica, wrzesień 2002 : materiały konferencyjne = TUR 2002 : II [second] international conference Mining Techniques 2002 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2002. — S. 343–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Grubość stropu bezpośredniego tworzonego nad polem wybierania rudy miedzi w kopalniach KGHM-u[The thickness of the immediate roof over fieldofcooper ore excavation KGHM] / Jadwiga JANIKOWSKA-PAWLIK, Stanisław LOSIAK, Kazimierz PAWLIK, Joachim Sosnica, Ireneusz Komoszyński // W: TUR 2003 : III [trzecia] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2003 : Kraków–Krynica, wrzesień 2003 : materiały konferencyjne = TUR 2003 : III [third] international conference Mining Techniques 2003 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Mining and Metallurgy, 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 303–316. — Bibliogr. s. 316, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Komputerowe wykonywanie obliczeń w projektowaniu sekcji obudów ścianowych[Computer calculations in designing of powered support units] / Stanisław LOSIAK, Janusz BLASCHKE, Jan PTAK // W: Kierunki mechanizacji górnictwa do 2010 roku, T. 2 / aut. Jerzy Antoniak [et al.] ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., [2002]. — Na s. tyt. dodatkowo: Biblioteka KOMTECH. — Monografia zawiera referaty z międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej KOMTECH 2002 : Szczyrk 5–7.11.2002 r. — S. 41–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Mechanizm cięgłowo-wodzikowy segmentu obudowy górniczej[Link/slipper mechanism of a roof supports section] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Janusz BLASCHKE, Jan PTAK. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21D 23/04. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 59624 Y1 ; Udziel. 2002-09-05 ; Opubl. 2003-03-31. — Zgłosz. nr W.107400 z dn. 1997-12-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL59624Y1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metody uwzględniania sił tarcia w obliczeniach statyki sekcji lemniskatowej obudowy ścianowej[Methods of considering friction forces in calculations of statics of lemniscate powered support unit] / Jan PTAK, Stanisław LOSIAK // W: Kierunki mechanizacji górnictwa do 2010 roku, T. 2 / aut. Jerzy Antoniak [et al.] ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., [2002]. — Na s. tyt. dodatkowo: Biblioteka KOMTECH. — Monografia zawiera referaty z międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej KOMTECH 2002 : Szczyrk 5–7.11.2002 r. — S. 55–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Możliwości i efekty wytracenia impulsu energii kinetycznej przekazanej przez skały wyrobiska na sekcję obudowy lemniskatowej przed zadziałaniem zaworu upustowegoPossibilities and results of suppression of the kinetic energy impulse, transferred to the lemniscate support unit by surrounding rock before the relief valve start to operate / Jan PTAK, Stanisław LOSIAK // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2004 R. 22 nr 4, s. 69–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Możliwości zabezpieczenia sekcji lemniskatowej obudowy ścianowej przed zniszczeniem impulsem energii kinetycznej w warunkach obciążenia krytycznego[Possibilities of securing the lemniscate set of support against damage due to pulse of energy in critical load conditions] / Jan PTAK, Stanisław LOSIAK // W: Zabezpieczenie systemów mechanicznych w górnictwie przed skutkami oddziaływania dużych energii : Ustroń, 15–17. 11. 2004 r. : [konferencja KOMTECH 2004] / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8392097246. — S. 121–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Możliwość wykorzystania systemu monitorowania stanu rozparcia sekcji obudowy wyrobiska eksploatacyjnegoUsability of the monitoring system of support section spragging condition in operational working / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2002 R. 40 nr 6, s. 18–21. — Bibliogr. s. 21, Summ., Rez., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Możliwość wykorzystania systemu monitorowania stanu rozparcia sekcji obudowy wyrobiska eksploatacyjnegoUsability of the monitoring system of support section spragging condition in operational working / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: Szkoła Mechanizacji Górnictwa : systemy dyspozytorskie i diagnostyczne wymogiem nowoczesnego górnictwa : Szczyrk 22–25 maja 2002 r.. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 109–112. — Bibliogr. s. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Obudowy zmechanizowane do wyrobisk ubierkowych rudy miedziPowered supports for copper ore stope workings / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — S. 319–328. — Bibliogr. s. 328, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Obudowy zmechanizowane wyrobisk ubierkowych w kopalniach rud miedziPower support for open-end mining / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2002 t. 58 nr 10, s. 1–5. — Bibliogr. s. 5, Streszcz., Summ., Zsfassung, R`{e}s, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Opis stanu górotworu w otoczeniu wyrobiska górniczego[Description of the state of rock mass in surrounding of the mining excavation] / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: Wybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — ISBN10: 83-915742-2-9. — S. 61–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Podobieństwa i różnice w zakresie statyki sekcji obudów ścianowychSimilarities and differences in the statics of wall support units / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 4, s. 273–280. — Bibliogr. s. 280, Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-04/mech07.pdf

 • słowa kluczowe: maszyny górnicze, lemniskatowe obudowy ścianowe , właściwości geometryczno-kinematyczne

  keywords: mining machines, lemniscate wall support units, static stability characteristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Podobieństwa i różnice w zakresie struktury geometrycznej sekcji obudów ścianowychSimilarities and differences in geometrical structure of wall support units / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 3, s. 191–198. — Bibliogr. s. 198, Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-03/mech04.pdf

 • słowa kluczowe: właściwości geometryczno-kinematyczne, maszyny górnicze , lemniskatowe obudowy ścianowe

  keywords: mining machines, lemniscate wall support units, geometrical-kinematic characteristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Podporność sekcji obudowy pola pasa oporowego w wyrobisku wydobywczymSupporting strength of supports section resistance strip field in mining working / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Ryszard Bednarz, Jacek Gerlich // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003 : Szczyrk, 17–21 lutego 2003 = Proceedings of the School of Underground Mining 2003 / red. naukowa Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — (Sympozja i Konferencje ; nr 58). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003. — S. 155–163. — Bibliogr. s. 162, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Porównanie nacisków obudowy na spąg obliczanych analitycznie i w oparciu o metodę Jacksona[Comparison of pressures of the set of support on a florr calculated analitically and based on Jackson method] / Jan PTAK, Stanisław LOSIAK, Ryszard Ślusarz // W: Wybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — ISBN10: 83-915742-2-9. — S. 71–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Przyczyny zróżnicowania ciśnień w stojakach sekcji obudów ścianowych różniących się charakterystykami podpornościowymi[Reasons of pressure varying in props of the set of support differing in bearing capacity characteristics] / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE, Tomasz Borowik // W: Innowacyjne i bezpieczne systemy mechanizacyjne do eksploatacji surowców mineralnych : 14–16.11.2006, Zakopane, T. 2 / Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, [et al.]. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., [2006]. — ISBN10: 83-60708-00-2. — S. 145–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Przydatność sekcji ścianowych obudów lemniskatowych w świetle teorii i doświadczeń praktycznychUsability of lemniscate units for longwall powered supports in the light of theory and practical experiences / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK, Janusz BLASCHKE // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2007 R. 45 nr 4, s. 5–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Segment obudowy górniczego wyrobiska ścianowego i sposób sterowania pracą segmentu obudowy górniczego wyrobiska ścianowego[Longwall working roof support segment and method of controlling operation of such segment] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Janusz BLASCHKE, Jan PTAK. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21D 23/04. — Polska. — Opis patentowy ; PL 189622 B1 ; Udziel. 2004-11-18 ; Opubl. 2005-08-31. — Zgłosz. nr P.327590 z dn. 1998-07-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL189622B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Sekcja piętrowa obudowy do ścian wysokichA sub-panel set of support for high longwalls / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — Na okł. dod.: TUR 2007. — ISBN10: 83-915742-9-6. — S. 293–301. — Bibliogr. s. 301, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sekcja piętrowa obudowy do ścian wysokichA sub-panel set of support for high longwalls / Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2008 R. 46 nr 1, s. 35–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Uwarunkowania dla zestawu obudowy do pola pasa oporowego wyrobiska ścianowegoThe conditions for supports configuration to wall resistance area of longwall face / Jan PTAK, Stanisław LOSIAK, Ryszard Bednarz, Jacek Gerlich // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2002 R. 40 nr 12, s. 9–12. — Bibliogr. s. 12 Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Właściwości podpornościowe sekcji obudowy w stanie nieidealnego rozparciaSupporting properties of shield support section in a state of non-ideal spragging / Jan PTAK, Stanisław LOSIAK, Ryszard Ślusarz // W: TUR 2003 : III [trzecia] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2003 : Kraków–Krynica, wrzesień 2003 : materiały konferencyjne = TUR 2003 : III [third] international conference Mining Techniques 2003 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Mining and Metallurgy, 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 293–301. — Bibliogr. s. 301, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: