Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Latoś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Badania nad ustaleniem metod i kryteriów zakładania geodezyjnych poziomych osnów pomiarowychInvestigations on determinating methods and criterions of establishing horizontal control networks / Stanisław LATOŚ, Edward PREWEDA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1998 t. 4 z. 1, s. 41–51, [2] k. złoż.. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Koncepcja rozwiązania poziomej geodezyjnej osnowy szczegółowej III klasy na terenie byłego województwa tarnowskiegoA concept of solution of a horizontal detailed control network of the 3rd class within the ex Tarnów voivodship / Stanisław LATOŚ // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 1999 R. 71 nr 8, s. 6–12. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kryteria zakładania poziomych osnów pomiarowych w dobie powszechnego stosowania tachimetrów elektronicznychEstablishment of networks with the universal application of total stations / Stanisław LATOŚ, Edward PREWEDA // Biuletyn Naukowy / Olsztyn University of Agriculture and Technology ; ISSN 1505-4705. — Tytuł poprz.: Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis ; ISSN: 1509-3727. — 1999 nr 6, s. 55–71. — Bibliogr. s. 70–71, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mapa cyfrowa jako etap przejściowy w procesie budowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynkówDigital map as a transitory stage in the compilation of a numerical map of land and buildings registration / Stanisław LATOŚ, Józef MAŚLANKA // Biuletyn Naukowy / Olsztyn University of Agriculture and Technology ; ISSN 1505-4705. — Tytuł poprz.: Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis ; ISSN: 1509-3727. — 1999 nr 6, s. 199–214. — Bibliogr. s. 213–214, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Możliwości i efekty wykorzystania obiektów wysokich do zagęszczenia terenu punktami poziomej osnowy geodezyjnej na przykładzie powiatu brzeskiego[Possibilities and effects using high objects for points terrain densifying of horizontal network for example of Brzesko district] / Stanisław LATOŚ // W: Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Piwniczna 10–12.05.2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — ISBN10: 8390680491. — S. 30-1–30-13. — Bibliogr. s. 30-10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Możliwości i efekty zagęszczania punktów osnów geodezyjnych poprzez włączenie do nich punktów na obiektach wysokichPossibilities and results of densification of geodetic reference networks by including points situated on high objects / Stanisław LATOŚ, Krzysztof Mąkolski // Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu ; ISSN 0867-7964 ; nr 452. Geodezja i Urządzenia Rolne ; ISSN 0209-0511. — 2002 [t.] 20, s. 197–208. — Bibliogr. s. 207, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Niwelacja powierzchniowa (terenowa)[Surface levelling] / Małgorzata BUŚKO, Stanisław LATOŚ // W: Ćwiczenia z geodezji I : praca zbiorowa / pod red. Józefa Belucha. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0194). — ISBN: 978-83-7464-043-5. — S. 367–393

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena faktycznej dokładności oraz efektów ekonomicznych poziomej osnowy geodezyjnej III klasy, zakładanej metodą poligonową na obszarach zagospodarowanychEstimation of actual accuracy and effctiveness of III class horizontal geodetic network being set up by traverse method on developed areas / Stanisław LATOŚ // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 1, s. 43–54. — Bibliogr. s. 53–54.— Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Oczekiwania wobec ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ze strony potencjalnych odbiorców ich działalności, możliwości i efekty realizacji tych oczekiwań oraz ich wpływ na organizację i funkcjonowanie tych ośrodków[Expectations towards surveying documentation centres from potential users, possibilities and results of realization these expectations and their influence on organization and functioning these centres] / Stanisław LATOŚ, Sławomir Szyniec // W: Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Piwniczna 10–12.05.2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — ISBN10: 8390680491. — S. 29-1–29-15. — Bibliogr. 29-14–29-15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Oczekiwania wobec ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ze strony potencjalnych odbiorców ich działalności, możliwości i efekty realizacji tych oczekiwań oraz ich wpływ na organizację i funkcjonowanie tych ośrodkówUsers expectations towards surveying centres possibilities and results of these expectations and their influence on organisation and functioning these centres / Stanisław LATOŚ, Sławomir Szyniec // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2001 t. 7 z. 2, s. 309–322. — Bibliogr. s. 322, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, odgik

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pozioma geodezyjna osnowa pomiarowa[The horizontal geodetic measurement matrix] / Józef BELUCH, Robert KRZYŻEK, Stanisław LATOŚ // W: Ćwiczenia z geodezji I : praca zbiorowa / pod red. Józefa Belucha. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0194). — ISBN: 978-83-7464-043-5. — S. 177–251, 5 k. luź.. — Bibliogr. wspólna dla całej publikacji s. 460–462

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Szczegółowe poziome osnowy geodezyjne – przeszłość, stan aktualny i przyszłość w zakresie ich zakładania i funkcjonowaniaDetailed horizontal geodetic networks – their creation and operation in past, present and future time / Stanisław LATOŚ // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 2/3, s. 775–809. — Bibliogr. s. 807–809, Streszcz. Summ.

 • słowa kluczowe: osnowy geodezyjne

  keywords: geodetic networks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Tentative modernization of geometrical basis of ground cadastre / Stanisław LATOŚ, Józef MAŚLANKA // Geodezja i Kartografia ; ISSN 0016-7134. — 1999 t. 67 z. 3–4, s. 227–236. — Bibliogr. s. 234–235, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Umiejscowienie ośrodka informacji o terenie (OIOT) w strukturze podziału administracyjnego krajuTerrain information centre location within country administration structure / Stanisław LATOŚ, Sławomir Szyniec // Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu ; ISSN 0867-7964 ; nr 452. Geodezja i Urządzenia Rolne ; ISSN 0209-0511. — 2002 [t.] 20, s. 209–222. — Bibliogr. s. 221, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ustalenie kryteriów dokładnościowych wyznaczania położenia punktów poziomej osnowy pomiarowej przy wykorzystaniu tachymetrów elektronicznychAccuracy criterions definition of points position determination of horizontal control survey with the use of electronic tacheometres / Stanisław LATOŚ, Edward PREWEDA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 1, s. 55–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Współpraca Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie z władzami samorządowymi Polski południowej przy zakładaniu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasyCooperation between AGH University of Science and Technology in Kraków, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering and southern Poland local authorities during establishing 3rd class horizontal control / Stanisław LATOŚ // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 251–267. — Bibliogr. s. 265–266, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9. — ISBN 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: