Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Łabuś, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
2
 • Cienkie warstwy rutenu na podłożach monokrystalicznychThe ruthenium thin films on single crystals surfaces / Ryszard GAJERSKI, Stanisław ŁABUŚ, Andrzej MAŁECKI, Ryszard MANIA, Jan OBŁĄKOWSKI // W: Modern plasma surface technology : 12 Międzynarodowa Specjalna Szkoła Letnia Kołobrzeg'2000 : 08–12.05.2000 / [red. nauk. Witold Precht, Bronisław Słowiński] ; Politechnika Koszalińska w Koszalinie. Katedra Inżynierii Materiałowej. Środowiskowe Laboratorium Techniki Próżniowej ; Sekcja Plazmowej Inżynierii Powierzchni Polskiego Towarzystwa Próżniowego ; International Union of Vacuum Science and Technical Application. Div. Vacuum Metallurgy. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane PK, 2000. — ISBN10: 83-88283-29-4. — S. 249–257. — Bibliogr. s. 256–257, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Forming of hollow spherical ceramic nanoparticles by spray pyrolysis method / Ryszard GAJERSKI, Stanisław ŁABUŚ, Andrzej MAŁECKI, Barbara MAŁECKA, Jan OBŁĄKOWSKI // W: E-MRS 2004 fall meeting : Warsaw (Poland), 6th–10th September, 2004 : scientific programme and book of abstracts / European Materials Research Society. — [Poland : Conference Engine], [2004]. — ISBN10: 83-89585-03-0. — S. 201, poster G-08

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hybrid coatings for corrosion resistance up to 700°C / M. DANIELEWSKI, R. FILIPEK, R. GAJERSKI, S.ŁABUŚ, P. K. Datta, T. Dudziak, E. TYLISZCZAK // W: DIFREA 2008 : the international seminar “Diffusion and reactions: multiscale phenomena” : on the occasion of the 80\textsuperscript{th} birthday anniversary of Professor Stanislaw Mrowec : Krakow, Poland, September 12, 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Investigation of thermal decomposition $CrO_{x}$ $(x≥2.4)$ products / S. ŁABUŚ, R. GAJERSKI, K. WOJCIECHOWSKI // W: CCTA 8 : 8\textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) and international symposium on Thermodynamics and structure of liquids : 3–8 September 2000 Zakopane, Poland : abstracts. — [Kraków] : Oficyna Wydawniczo-Reklamowa „CYTAT”, 2000. — ISBN10: 83-912433-2-X. — S. 261–262. — Bibliogr. s. 262

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • Otrzymywanie i właściwości membran $3CeO_{2}\cdot ZrO_{2}$ w atmosferze spalin silnika o zapłonie samoczynnymObtaining of $3CeO_{2}\cdot ZrO_{2}$ membranes and their properties at combustion gases of self-acting ignition engine / Barbara MAŁECKA, Ryszard GAJERSKI, Stanisław ŁABUŚ, Dorota OBŁĄKOWSKA, Piotr TOMCZYK // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Otrzymywanie i właściwości membran na bazie roztworów stałych tlenku ceru i cyrkonu stosowanych jako elementy systemu OBD w pojazdach z silnikiem o zapłonie samoczynnymFabrication and properties of zirconia and ceria solid solution based membranes utilized for OBD system elements in Diesel engines / Barbara MAŁECKA, Ryszard GAJERSKI, Stanisław ŁABUŚ, Dorota OBŁĄKOWSKA, Magdalena DUDEK, Piotr TOMCZYK // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 143–150. — Bibliogr. s. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Otrzymywanie nanometrycznych proszków ceramicznych i cermetalicznycvh metodą USP i ich charakterystykaFormation of the ceramic and cermetal powders by USP method and their characterization / Jan OBŁĄKOWSKI, Ryszard GAJERSKI, Stanisław ŁABUŚ, Andrzej MAŁECKI, Krzysztof WOJCIECHOWSKI // W: Modern plasma surface technology : 12 Międzynarodowa Specjalna Szkoła Letnia Kołobrzeg'2000 : 08–12.05.2000 / [red. nauk. Witold Precht, Bronisław Słowiński] ; Politechnika Koszalińska w Koszalinie. Katedra Inżynierii Materiałowej. Środowiskowe Laboratorium Techniki Próżniowej ; Sekcja Plazmowej Inżynierii Powierzchni Polskiego Towarzystwa Próżniowego ; International Union of Vacuum Science and Technical Application. Div. Vacuum Metallurgy. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane PK, 2000. — ISBN10: 83-88283-29-4. — S. 335–342. — Bibliogr. s. 341–342, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pięcioletnie doświadczenia eksploatacyjne powłoki HybridMD zabezpieczającej przed korozją płomieniową[Hot corrosion resistant HybridMD coating after 5 years of industrial use] / M. DANIELEWSKI, R. GAJERSKI, A. Jankowski, S. ŁABUŚ, E. TYLISZCZAK // W: Eksploatacja maszyn i urządzeń energetycznych : V konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 2007 / Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie. Grupa Głównych Inżynierów ds. Wytwarzania i Kontroli Eksploatacji, Biuro Wystaw i Konferencji TECH-EXPO Bielsko-Biała. — [Bielsko-Biała : TIMEX], [2007]. — S. 51–72. — Bibliogr. s. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Powder chromium oxide as gas sensitive material obtained by thermal decomposition of chromium(III) nitrate(V) n-hydrate / A. MALECKI, R. GAJERSKI, S. LABUS, B. MALECKA // W: ESTAC 8 : 8th European symposium on Thermal analysis and calorimetry : Barcelona Spain, August 25–29, 2002. — [Spain : s. n.], [2002]. — S. 26, 2P-6. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Preparation of $CeO_{2-x}$ nano–crystalline powders using USP method / J. OBŁĄKOWSKI, R. GAJERSKI, S. ŁABUŚ, A. MAŁECKI, K. WOJCIECHOWSKI // W: CCTA 8 : 8\textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) and international symposium on Thermodynamics and structure of liquids : 3–8 September 2000 Zakopane, Poland : abstracts. — [Kraków] : Oficyna Wydawniczo-Reklamowa „CYTAT”, 2000. — ISBN10: 83-912433-2-X. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Produkty przejściowe rozkładu termicznego $Cr(NO_{3})_{3}\cdot9H_{2}O$[Intermediate products of $Cr(NO_{3})_{3}\cdot9H_{2}O$ thermal decomposition] / Stanisław ŁABUŚ // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 t. 60 [nr] 3, s. 100–105. — Bibliogr. s. 105. — tekst: http://ptcer-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rozkład termiczny ${Cr(NO_{3})_{3} * 9 H_{2}O}$[Thermal decomposition of $Cr(NO_{3})_{3}$$\cdot$ $9H_{2}O$] / Andrzej MAŁECKI, Ryszard GAJERSKI, Stanisław ŁABUŚ, Barbara MAŁECKA // W: VIII Krajowe seminarium im. Prof. St. Bretsznajdera : z udziałem gości zagranicznych : materiały seminaryjne : Płock 19–20 września 2002 / kom. nauk. (przewodn.) Janusz Pysiak ; Politechnika Warszawska [etc.]. — [Polska. : s. n.], [2002]. — S. 23–26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Synthesis and characterization of alumina- and zirconia-based powders obtained by the ultrasonic spray pyrolysis / W. KUCZA, J. OBŁĄKOWSKI, R. GAJERSKI, S. ŁABUŚ, M. DANIELEWSKI, A. MAŁECKI, J. Morgiel, A. Michalski // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2007 vol. 88 no. 1, s. 65–69. — Bibliogr. s. 69. — Publikacja dostępna online od: 2007-04-11. — ESTAC 9. First iss., Thermal reactivity of solids : 9th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry : 27–31 August, 2006, Cracow, Poland / guest eds. A. Małecki, B. Małecka ; Budapest University of Technology and Economics. Budapest, Hungary. — Budapest ; Dordrecht : Akadémiai Kiadó ; Kluwer Academic Publisher, 2007. — tekst: https://goo.gl/WNT7M5

 • keywords: SEM, TEM, spray pyrolysis, alumina, zirconia, plasma sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-006-8075-3

17
 • Środek antykorozyjny na powłokę ochronną do zabezpieczania powierzchni stali przed wysokotemperaturową korozją gazową w atmosferach utleniających[Anti-corrosion agent for protective layer against high-temperature gaseous corrosion of steel in oxidizing atmosphere] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marek DANIELEWSKI, Ryszard GAJERSKI, Stanisław ŁABUŚ. — Int.Cl.: C23F 11/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212874 B1 ; Udziel. 2012-03-23 ; Opubl. 2012-12-31. — Zgłosz. nr P.385688 z dn. 2008-07-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212874B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Środek antykorozyjny na powłokę ochronną do zabezpieczania stali przed wysokotemperaturową korozją gazową w atmosferach utleniających[Anticorrosion agent for the protective coating of steel against the high temperature corrosion in oxidizing atmospheres] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DANIELEWSKI Marek, GAJERSKI Ryszard, ŁABUŚ Stanisław. — Int.Cl.: C23F 11/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 385688 A1 ; Opubl. 2010-01-18. — Zgłosz. nr P.385688 z dn. 2008-07-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 2, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL385688A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • The hybrid coatings against hot corrosion: on-site and laboratory tests on P91 and carbon steels / M. DANIELEWSKI, R. GAJERSKI, R. FILIPEK, S. ŁABUŚ, E. TYLISZCZAK-HALIBOŻEK, A. MILEWSKA // W: BALTICA VII : life management and maintenance for power plants : Helsinki–Stockholm–Helsinki 12–14 June, 2007, Vol. 2 / eds. Juha Veivo, Pertti Auerkari. — Finland : VTT, 2007. — (VTT Symposium ; ISSN 0357-9387 ; 247). — ISBN: 978-951-38-6317-3. — S. 98–108. — Bibliogr. s. 107–108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Thermal decomposition of chromium(III) nitrate(V) nanohydrate : different chromium oxides ${CrO_{1.5+y}}$ formation / A. MAŁECKI, B. MAŁECKA, R. GAJERSKI, S. ŁABUŚ // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2003 vol. 72 iss. 1, s. 135–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.. — 8th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (ESTAC-8) : Barcelona, Spain, August 25-29, 2002

 • keywords: thermal decomposition, evolved gas analysis, chromium oxides, chromium(III) nitrate(V)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1023/A:1023915618876

22
23
 • Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej : analiza jakościowa[Selected problems in chemical analysis] / Ryszard GAJERSKI, Anna KOZŁOWSKA-RÓG, Stanisław ŁABUŚ, Barbara MAŁECKA, Andrzej MAŁECKI, Marta RADECKA ; pod red. Anny KOZŁOWSKIEJ-RÓG. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — 123 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1624). — Bibliogr. s. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej : analiza ilościowa[Selected problems in chemical analysis : qualitative analysis] / Mirosław BUĆKO, Stanisław KOZIŃSKI, Stanisław ŁABUŚ, Andrzej MAŁECKI, Paweł PASIERB, Małgorzata WIERZBICKA ; pod red. Andrzeja MAŁECKIEGO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 233 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1649). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wykorzystanie metod analizy instrumentalnej w badaniach składu chemicznego i mineralogicznego osadu dennego w stawie rybnymEmploying instrumental analytical methods to investigate chemical and mineralogical composition of bottom sediment of fish pond / Stanisław ŁABUŚ, Marek Madeyski // Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus ; ISSN 1644-0765. — 2005 [nr] 4(1), s. 83–98. — Bibliogr. s. 97, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: