Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Krupa, dr inż.

starszy wykładowca

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kee, * Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Analiza generatora z magnesami trwałymi i cewką z uzwojeniem foliowym dla tłumika MR przy okresowych wymuszeniach kinematycznychAnalysis of a generator with permanent magnets and a coil with shield winding for an MR damper under periodic kinematic excitations / Bogdan SAPIŃSKI, Andrzej MATRAS, Stanisław KRUPA // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 4, s. 280–284. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza pola magnetycznego generatora dla tłumika magnetoreologicznego o ruchu liniowymAnalysis of the magnetic field in a generator for a linear magnetorheological damper / Bogdan SAPIŃSKI, Andrzej MATRAS, Stanisław KRUPA // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2009 R. 85 nr 4, s. 138–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Abstr.

 • keywords: MR damper, FEM, magnetic field, generator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Elektrotechnika : teoria pola[Electrotechnics : field theory] / Stanisław KRUPA, Stanisław MITKOWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 315, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0057). — Bibliogr. s. 315–[316]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Elektrotechnika : ćwiczenia laboratoryjne[Electrotechnics : laboratory exercises] / Władysław R. DĄBROWSKI, Andrzej DĄBROWSKI, Stanisław KRUPA, Andrzej MIGA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Elektrotechniki. — Kraków : AGH, 2002. — 264 s.. — Bibliogr. s. 264

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Minimalizacja wartości skutecznej natężenia prądu źródła napięcia zasilającego sterownik mocy, dyskryminujący okresowo amplitudęMinimization of RMS current of voltage source feeding power controlled discriminating amplitude periodically / Stanisław MITKOWSKI, Marcin JARACZEWSKI, Stanisław KRUPA // W: IC – SPETO'99 : XXII międzynarodowa konferencja z Podstaw elektrotechniki i teorii obwodów : Gliwice – Ustroń, 19–22. 05. 1999 = 22nd Seminar on Fundaments of electronics and circuit theory / eds. Zygmunt Piątek [et al.] ; Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej [etc.]. — [Gliwice : Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej], [1999]. — ISBN10: 83-85940-21-9. — S. 337–342. — Bibliogr. s. 342, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Obwody elektryczne[Electric circuits] / Stanisław MITKOWSKI, Stanisław KRUPA // W: Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2004. — (Biblioteka COSiW SEP). — S. 165–195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Podstawy elektrotechniki[Basics of electrical engineering] / Stanisław KRUPA, Stanisław MITKOWSKI // W: Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2004. — (Biblioteka COSiW SEP). — S. 139–164. — Bibliogr. s. 164

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Przetwornik energii mechanicznej nawrotnego ruchu liniowego na energię elektryczną[Mechanical energy reversing converter of linear motion into electric energy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SAPIŃSKI Bogdan, KRUPA Stanisław. — Int.Cl.: H02K 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 395786 A1 ; Opubl. 2013-02-04. — Zgłosz. nr P.395786 z dn. 2011-07-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 3, s. 41. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL395786A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Przetwornik energii mechanicznej nawrotnego ruchu liniowego na energię elektryczną[Mechanical energy reversing converter of linear motion into electric energy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bogdan SAPIŃSKI, Stanisław KRUPA. — Int.Cl.: H02K 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 219860 B1 ; Udziel. 2014-11-07 ; Opubl. 2015-07-31. — Zgłosz. nr P.395786 z dn. 2011-07-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219860B1.pdf

 • słowa kluczowe: cewka indukcyjna, nawrotny ruch liniowy, przetwarzanie energii, magnes trwały

  keywords: permanent magnet, energy conversion, induction coil, reversible linear motion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przetwornik energii mechanicznej ruchu obrotowego na energię elektryczną[Mechanical energy converter of the rotary motion into electric energy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SAPIŃSKI Bogdan, KRUPA Stanisław. — Int.Cl.: H02K 21/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 395787 A1 ; Opubl. 2013-02-04. — Zgłosz. nr P.395787 z dn. 2011-07-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 3, s. 42. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL395787A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przetwornik energii mechanicznej ruchu obrotowego na energię elektryczną[Mechanical energy converter of the rotary motion into electric energy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bogdan SAPIŃSKI, Stanisław KRUPA. — Int.Cl.: H02K 21/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218784 B1 ; Udziel. 2014-06-05 ; Opubl. 2015-01-30. — Zgłosz. nr P.395787 z dn. 2011-07-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218784B1.pdf

 • słowa kluczowe: energia, przetwornik, ruch obrotowy, indukcja elektromagnetyczna, magnes trwały

  keywords: transducer, energy, permanent magnet, rotary motion, electromagnetic induction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przetwornik energii mechanicznej ruchu obrotowego na energię elektryczną[Mechanical energy converter of the rotary motion into electric energy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRUPA Stanisław, SAPIŃSKI Bogdan. — Int.Cl.: H02K 21/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 405665 A1 ; Opubl. 2015-04-07. — Zgłosz. nr P.405665 z dn. 2013-10-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 9, s. 39. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL405665A1.pdf

 • słowa kluczowe: energia elektryczna, przetwornik, indukcja elektromagnetyczna, energia mechaniczna

  keywords: electromagnetic induction, converter, mechanical energy, electrical energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Przetwornik energii mechanicznej ruchu obrotowego na energię elektryczną[Mechanical energy converter of the rotary motion into electric energy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław KRUPA, Bogdan SAPIŃSKI. — Int.Cl.: H02K 21/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225263 B1 ; Udziel. 2016-10-04 ; Opubl. 2017-03-31. — Zgłosz. nr P.405665 z dn. 2013-10-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225263B1.pdf

 • słowa kluczowe: energia elektryczna, przetwornik, indukcja elektromagnetyczna, energia mechaniczna

  keywords: electromagnetic induction, converter, mechanical energy, electrical energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wibroizolator magnetoreologiczny działający w trybie ściskania[Magnetorheological vibration isolator operating in the squeezing mode] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SAPIŃSKI Bogdan, KRUPA Stanisław. — Int.Cl.: F16F 9/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410524 A1 ; Opubl. 2016-06-20. — Zgłosz. nr P.410524 z dn. 2014-12-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 13, s. 37. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410524A1.pdf

 • słowa kluczowe: wibroizolator, tryb ściskania, ciecz magnetoreologiczna

  keywords: magnetorheological fluid, squeeze mode, vibration isolator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wibroizolator magnetoreologiczny działający w trybie ściskania[Magnetorheological vibration isolator operating in the squeezing mode] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bogdan SAPIŃSKI, Stanisław KRUPA. — Int.Cl.: F16F 9/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 227960 B1 ; Udziel. 2017-08-22 ; Opubl. 2018-02-28. — Zgłosz. nr P.410524 z dn. 2014-12-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL227960B1.pdf

 • słowa kluczowe: wibroizolator, tryb ściskania, ciecz magnetoreologiczna

  keywords: magnetorheological fluid, squeeze mode, vibration isolator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wibroizolator magnetoreologiczny działający w trybie ściskania z komorą kompensacyjną w tłoku[Magnetorheological vibration isolator operating in the squeezing mode with compensatory chamber in the piston] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SAPIŃSKI Bogdan, KRUPA Stanisław. — Int.Cl.: F16F 9/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410523 A1 ; Opubl. 2016-06-20. — Zgłosz. nr P.410523 z dn. 2014-12-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 13, s. 37. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410523A1.pdf

 • słowa kluczowe: wibroizolator, tryb ściskania, ciecz magnetoreologiczna, komora kompensacyjna

  keywords: magnetorheological fluid, squeeze mode, vibration isolator, compensatory chamber

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wibroizolator magnetoreologiczny działający w trybie ściskania z komorą kompensacyjną w tłoku[Magnetorheological vibration isolator operating in the squeezing mode with compensatory chamber in the piston] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bogdan SAPIŃSKI, Stanisław KRUPA. — Int.Cl.: F16F 9/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 227959 B1 ; Udziel. 2017-08-18 ; Opubl. 2018-02-28. — Zgłosz. nr P.410523 z dn. 2014-12-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL227959B1.pdf

 • słowa kluczowe: wibroizolator, tryb ściskania, ciecz magnetoreologiczna, komora kompensacyjna

  keywords: magnetorheological fluid, squeeze mode, vibration isolator, compensatory chamber

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wibroizolator magnetoreologiczny działający w trybie ściskania z magnetyczną komorą kompensacyjną w tłoku[Magnetorheological vibration isolator operating in the squeezing mode with compensatory magnetic chamber in the piston] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SAPIŃSKI Bogdan, KRUPA Stanisław. — Int.Cl.: F16F 9/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 416243 A1 ; Opubl. 2017-08-28. — Zgłosz. nr P.416243 z dn. 2016-02-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 18, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL416243A1.pdf

 • słowa kluczowe: wibroizolator, tryb ściskania, ciecz magnetoreologiczna, magnetyczna komora kompensacyjna

  keywords: magnetorheological fluid, squeeze mode, vibration isolator, magnetic compensating chamber

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wibroizolator magnetoreologiczny działający w trybie ściskania z magnetyczną komorą kompensacyjną w tłoku[Magnetorheological vibration isolator operating in the squeezing mode with compensatory magnetic chamber in the piston] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bogdan SAPIŃSKI, Stanisław KRUPA. — Int.Cl.: F16F 9/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228079 B1 ; Udziel. 2017-09-22 ; Opubl. 2018-02-28. — Zgłosz. nr P.416243 z dn. 2016-02-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228079B1.pdf

 • słowa kluczowe: wibroizolator, tryb ściskania, ciecz magnetoreologiczna, magnetyczna komora kompensacyjna

  keywords: magnetorheological fluid, squeeze mode, vibration isolator, magnetic compensating chamber

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną pracującą w trybie ściskania[Vibration insulator with magnetorheological fluid working in the squeezing mode] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SAPIŃSKI Bogdan, KRUPA Stanisław. — Int.Cl.: F16F 9/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406306 A1 ; Opubl. 2015-06-08. — Zgłosz. nr P.406306 z dn. 2013-11-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 12, s. 37. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406306A1.pdf

 • słowa kluczowe: wibroizolator, tryb ściskania, ciecz magnetoreologiczna

  keywords: magnetorheological fluid, squeeze mode, vibration isolator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną pracującą w trybie ściskania[Vibration isolator with magnetorheological fluid working in the squeezing mode] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SAPIŃSKI Bogdan, KRUPA Stanisław. — Int.Cl.: F16F 9/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406179 A1 ; Opubl. 2015-05-25. — Zgłosz. nr P.406179 z dn. 2013-11-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 11, s. 43. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406179A1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz MR, tłumik MR, tryb ściskania, tłumienie drgań

  keywords: MR damper, MR fluid, squeeze mode, vibration suppression

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną pracującą w trybie ściskania[Vibration isolator with magnetorheological fluid working in the squeezing mode] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bogdan SAPIŃSKI, Stanisław KRUPA. — Int.Cl.: F16F 9/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225248 B1 ; Udziel. 2016-09-14 ; Opubl. 2017-03-31. — Zgłosz. nr P.406179 z dn. 2013-11-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225248B1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz MR, tryb ściskania, tłumienie drgań, tłumiki MR

  keywords: MR damper, MR fluid, squeeze mode, vibration suppression

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną pracującą w trybie ściskania[Vibration insulator with magnetorheological fluid working in the squeezing mode] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bogdan SAPIŃSKI, Stanisław KRUPA. — Int.Cl.: F16F 9/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225289 B1 ; Udziel. 2016-09-21 ; Opubl. 2017-03-31. — Zgłosz. nr P.406306 z dn. 2013-11-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225289B1.pdf

 • słowa kluczowe: wibroizolator, tryb ściskania, ciecz magnetoreologiczna

  keywords: magnetorheological fluid, squeeze mode, vibration isolator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ rozkładu pola magnetycznego na siłę oporu liniowego tłumika magnetoreologicznegoInfluence of magnetic field distribution on damping force of linear magnetorheological damper / Bogdan SAPIŃSKI, Stanisław KRUPA, Marcin JARACZEWSKI // W: IC – SPETO 2002 : XXV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw elektrotechniki i teorii obwodów : Gliwice – Ustroń, 22–25. 05. 2002, T. 1 = IC – SPETO 2002 : 25\textsuperscript{th} International Conference on Fundamentals of electrotechnics and circuit theory / eds. Magdalena Umińska-Bortliczek, Zygmunt Piątek ; Politechnika Śląska [etc.]. — [Gliwice : PŚ Wydział Elektryczny], [2002]. — S. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: