Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Kozioł, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP, Wydział Energetyki i Paliw


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-9952-2260 orcid iD

ResearcherID: AAD-2737-2020

Scopus: brak

PBN: 60c333e69543c723365440c6

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Badanie i analiza rozszerzalności węgla kamiennego w atmosferze argonu, metanu i ditlenku węgla w kontekście geologicznej sekwestracjiInvestigation and analysis of hard coal expansion in the atmosphere of argon, methane and carbon dioxide in the context of geological sequestration / Paweł BARAN, Stanisław KOZIOŁ, Adam Smoliński, Katarzyna ZARĘBSKA // W: Innowacje młodych naukowców a cele zrównoważonego rozwoju / red. nauk. Olga Janikowska ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-956380-9-1 ; e-ISBN: 978-83-959215-0-6. — S. 85–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/09/ksi%C4%85%C5%BCka-Cele-ZR.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rozszerzalność, metan, ditlenek węgla, sekwestracja

  keywords: carbon dioxide, expansion, sequestration, hard coal, methan

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie izoterm adsorpcji metanu w powiązaniu z wybranymi właściwościami fizycznymi węgla kamiennego[Study of methane adsorption isotherms in relation to selected physical properties of hard coal] / Stanisław KOZIOŁ, Katarzyna CZERW, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN // W: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2020 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Bogackiej i Krzysztofa Pikonia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. Politechnika Śląska, 2021. — Publikacja zawiera materiały z VIII Konferencji Ochrony Środowiska i Energetyki : 11 grudnia 2020, Gliwice : konferencja online. — e-ISBN: 978-83-950087-8-8. — S. 301–307. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1VdLTl2YoMn2Eaug5BnuMqcwK0Ci6HoBS/view [2021-03-08]. — Bibliogr. s. 307, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  orcid iD
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, adsorpcja, metan, gazoprzepuszczalność

  keywords: adsorption, methane, gas permeability, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie rozszerzalności węgli kamiennych wywołanej obecnością sorbujących i niesorbujących gazów[Investigations of the expansion of hard coal induced by the presence of sorbing and non-sorbing gases] / Paweł BARAN, Stanisław KOZIOŁ, Szymon Rzepka, Katarzyna CZERW, Agnieszka Dudzińska, Katarzyna ZARĘBSKA // W: GZN2019 : XXVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze Zagrożenia Naturalne 2019 : źródła zagrożeń górniczych – natura, technika, ekonomia : Jaworze, 6–8 listopada 2019. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2019. — S. 11–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie właściwości sorpcyjnych węgla kamiennego względem metanu w powiązaniu z przepuszczalnością i zwięzłością materiału węglowego[Study of the sorption properties of hard coal in relation to methane in connection with the permeability and compactness of the coal material] / Stanisław KOZIOŁ, Katarzyna CZERW, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2020 : materiały konferencyjne – jesień : [interdyscyplinarna konferencja naukowa, 16 listopada 2020] / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2020. — ISBN: 978-83-66743-18-2 ; e-ISBN: 978-83-66743-19-9. — S. 131. — Bibliogr. s. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geologiczna sekwestracja $CO_{2}$ – rozszerzalność węgla kamiennego w atmosferze argonu, metanu i ditlenku węgla[Geological $CO_{2}$ sequestration – expansion of hard coal in the atmosphere of argon, methane and carbon dioxide] / Paweł BARAN, Stanisław KOZIOŁ, Adam Smoliński, Katarzyna ZARĘBSKA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 98. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-07-13]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Measurement of dilatometric deformations of hard coal depending on the concentration of methane in the gas mixture / BARAN Paweł, Stanisław KOZIOŁ, Katarzyna ZARĘBSKA // W: Contemporary problems of power engineering and environmental protection 2022 [Dokument elektroniczny] / ed. by Krzysztof Pikoń, Magdalena Bogacka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Department of Technologies and Installations for Waste Management, Silesian University of Technology, 2023. — Publikacja zawiera materiały z X Międzynarodowej Konferencji Environmental Protection & Energy Conference 2022 : [9 grudnia 2022, Gliwice]. — e-ISBN: 978-83-964116-2-4. — S. 214–222. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/w25lq [2023-03-09]. — Bibliogr. s. 221–222, Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • keywords: methane, swelling, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Pomiary sorpcyjno-rozszerzalnościowe na węglu kamiennym[Sorption-expansion measurements on hard coal] / Stanisław KOZIOŁ, Paweł BARAN, Katarzyna CZERW, Katarzyna ZARĘBSKA // W: III warsztaty naukowe Polskiego Towarzystwa Węglowego : nowe trendy w nauce o węglu : 24 czerwca 2022, Kraków : [abstrakty]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2022]. — ISBN: 978-83-65955-57-9. — S. 30. — Bibliogr. s. 30. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rozszerzalność węgla kamiennego w atmosferze gazów niepolarnych w warunkach izotermicznych i nieizotermicznych[Expansion of hard coal in the atmosphere of non-polar gases under isothermal and non-isothermal conditions] / S. KOZIOŁ, K. CZERW, K. ZARĘBSKA, P. BARAN // W: III Edycja Studenckiej Konferencji Nauk Ścisłych im. prof. Antoniego Hoborskiego [Dokument elektroniczny] : Kraków, 14 listopada 2020 r. : książka abstraktów / red. Piotr Pigoń, Karolina Owarzany, Aleksandra Kukiełka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Sebastian Owarzany, [2020]. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://skns.hoborskiego.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ksiazka-Abstraktow-III-SKNS.pdf [2020-12-01]. — Bibliogr. s. 32. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • The study of the structural and surface properties of coals of varying degrees of metamorphism and activated carbon / Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA, Eliza WOLAK, Stanisław KOZIOŁ // W: Energy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — e-ISBN: 978-83-948318-4-4. — S. 109. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ef-conference.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Book-of-Abstract-EFE-2020-1.pdf [2020-12-14]

 • keywords: coal, sorption, water vapours isotherms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie spektroskopii FTIR do badania efektów chemicznego utleniania węgliApplication of FTIR spectroscopy to examine the effects of chemical oxidation of coal / Katarzyna CZERW, Magdalena Hodowany, Jakub SZCZUROWSKI, Stanisław KOZIOŁ // W: Innowacje młodych naukowców a cele zrównoważonego rozwoju / red. nauk. Olga Janikowska ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-956380-9-1 ; e-ISBN: 978-83-959215-0-6. — S. 95–105. — Bibliogr. s. 105, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/09/ksi%C4%85%C5%BCka-Cele-ZR.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: węgiel, utlenianie, spektroskopia w podczerwieni

  keywords: oxidation, coal, infrared spectroscopy, litotypy, lithotypes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: