Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Knothe, prof. dr hab. inż.

emeryt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • 75-lecie pierwszego doktoratu w AGH : Witold Budryk[75th anniversary of the first doctor's degree in the University of Mining and Metallurgy : Witold Budryk] / red. nauk. Stanisław KNOTHE. — Kraków : FastWork & Navigator ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2003. — 187 s.. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 18). — Bibliogr. s. 187. — Podwójny ISBN: 83-917726-5-9 (FastWork), 83-917727-1-3 (Navigator). — Publikacje Witolda Budryka s. 93–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktualna klasyfikacja zagrożenia terenów górniczych w świetle obserwacji terenowych[An up-to-date classification of the threat of mining areas in the context of field studies] / Stanisław KNOTHE, Edward POPIOŁEK, Jadwiga Rogowska [et al.] // W: IV [Czwarte] Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej : Rytro, 24–27 września 1997 r. / Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie [etc.]. — [Kraków : AGH], [1997]. — S. 379–391. — Bibliogr. s. 391, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Einfluss der Stillstandzeiten der Abbaufront auf den Verlauf von Deformationen des Gebirges anhand der Beobachtungen[The impact of breaks in mining exploitation on the course of rock mass deformations, based on observations] / Stanisław KNOTHE, Edward POPIOŁEK // W: 4. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 15. und 16. Mai 2003 Freiberg / red. A. Sroka, R. Wittenburg ; Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : VGE Verlag Glückauf GmbH, 2003. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2003-1). — Opis częśc. wg okł.. — S. 25–34. — Bibliogr. s. 34, Zsfassung, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan GOCAŁ, Józef JACHIMSKI, Stanisław KNOTHE, Edward POPIOŁEK, Michał ODLANICKI-POCZOBUTT ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — 92 s.. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 39). — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis część. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Modelowanie wpływu wybranych właściwości mechanicznych górotworu na deformacje powierzchni[Modelling of the influence of chosen rock mass mechanical properties on surface deformation] / Jerzy Cygan, Stanisław KNOTHE, Jan WALASZCZYK // W: Problemy ochrony terenów górniczych : Ustroń–Zawodzie, 18–19 kwietnia 2002 r. / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : [GIG], 2002. — (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; ISSN 1230-2643) ; (Seria: Konferencje ; no. 41). — S. 63–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ przestojów frontu eksploatacji podziemnej na przebieg przemieszczeń i deformacji terenu : praca zbiorowa[The influence of the halting of the front of underground exploitation on the course of the translocations and deformations of the area] / pod red. Jadwigi Rogowskiej, zespół autorów: Jadwiga Rogowska, Stanisław KNOTHE, [et al.], Edward POPIOŁEK, [et al.], Janusz OSTROWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, [et al.], Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK ; IMG PAN. — Kraków : IMG PAN, 2004. — 224 s.. — (Prace Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk. Rozprawy, Monografie ; ISSN 1731-8416 ; 6). — Bibliogr. s. 221–224. — Na książce zbędny ISSN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ przestojów frontu eksploatacyjnego na przebieg procesu przemieszczeń i deformacji górotworu w świetle wyników obserwacjiThe influence of breaks in mine exploitation in the process of the translocations and deformations of the rock mass, according to our observations / Stanisław KNOTHE, Edward POPIOŁEK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003 : Szczyrk, 17–21 lutego 2003 = Proceedings of the School of Underground Mining 2003 / red. naukowa Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — (Sympozja i Konferencje ; nr 58). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003. — S. 121–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ własności mechanicznych górotworu na deformacje powierzchni przy dużych prędkościach eksploatacji i okresowych przestojach frontuImapct of rock mass properties on surface deformations at high rate if exploitation and periodical stand-by of exploitation front / Stanisław KNOTHE, Jan WALASZCZYK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2001 R. 52 nr 7–8, s. 293–297. — Bibliogr. s. 297, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wstępne wyniki badań nad szybkością ujawniania się wpływów przestrojów frontów eksploatacjiFirst result of investigation concerning the influence of exploitation stop periods on the subsidence process / Jerzy Cygan, Jerzy Gustkiewicz, Stanisław KNOTHE, Jadwiga Rogowska, Edward POPIOŁEK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — S. 191–211. — Bibliogr. s. 209–210, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: