Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Jędrusik, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kibiz, Katedra Informatyki Biznesowej i Inżynierii Zarządzania


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6172-7479 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 56004849900

PBN: 5e70923a878c28a047392054

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • A framework for multiscale modelling with knowledge based adaptation / Piotr MACIOŁ, Alfred Krumphals, Friedrich Krumphals, Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ, Christof Sommitsch // W: CMM 2013 : 20\textsuperscript{th} international conference on Computer Methods in Mechanics : 27–31 August 2013, Poznan, Poland : short papers / eds. T. Łodygowski [et al.]. — Poznań : Poznan University of Technology. Institute of Structural Engineering, cop. 2013 + Dysk Flash. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89333-51-3. — S. MS11-5–MS11-6. — Bibliogr. s. MS11-6, Abstr.. — Piotr Macioł – dodatkowa afiliacja: Graz University of Technology, Institute for Materials Science and Welding

 • keywords: multi-scale modelling, knowledge based systems, expert systems, models adaptation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A new measure of complementarity in market basket data / Radosław PUKA, Stanisław JĘRUSIK // Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 0718-1876. — 2021 vol. 16 iss. 4, s. 670–681. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 681, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-01-06. — tekst: https://www.mdpi.com/0718-1876/16/4/39/htm

 • keywords: market basket analysis, big data analysis, association analysis, basket complementarity, complementary goods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/jtaer16040039

3
 • A new measure of complexity of high-frequency financial time series / Stanisław JĘDRUSIK, Iwona SKALNA, Bartłomiej GAWEŁ, Andrzej PALIŃSKI // W: ICTIC 2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings in conference of Informatics and management sciences : the 2\textsuperscript{nd} international conference : 25.–29. March 2013 / eds. Karol Matiaško, Anton Lieskovský, Michal Mokryš. — Wersja do Windows. — Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. — 1 dysk optyczny. — ISSN 1339-231X. — e-ISBN: 978-80-554-0648-0. — S. 259–263. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 263, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Analiza porównawcza modeli wartości narażonej na stratę (VAR) dla portfela akcjiComparison of Value-At-Risk models for stocks portfolio / Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej PALIŃSKI // W: Zarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia = Management – theory and practice : selected issues / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 83-914035-8-0. — S. 157–169. — Bibliogr. s. 169, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of deductive reasoning to the verification of ArchiMate behavioral elementsZastosowanie wnioskowania dedukcyjnego do weryfikacji opisów zachowania w języku ArchiMate / Radosław KLIMEK, Piotr SZWED, Stanisław JĘDRUSIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 29. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics ; ISSN 1507-3858. — 2013 nr 3, s. 76–97. — Bibliogr. s. 96–97, Abstr., Streszcz.. — AITM'2013 : 11th conference on Advanced Information Technologies for Management : Cracow, September 8–11, 2013

 • słowa kluczowe: metoda tablic semantycznych, ArchiMate, wnioskowanie dedukcyjne, weryfikacja oprogramowania, liniowa logika temporalna

  keywords: semantic tableaux method, ArchiMate, deductive temporal reasoning, software verification, Linear Temporal Logic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Classification of business rule modeling languages / Bartłomiej GAWEŁ, Iwona SKALNA, Stanisław JĘDRUSIK // W: Production engineering in making / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — ISBN: 978-83-7464-370-2. — S. 79–102. — Bibliogr. s. 101–102, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Classification of business rules modeling languagesKlasyfikacja języków modelowania reguł biznesowych / Bartłomiej GAWEŁ, Iwona SKALNA, Stanisław JĘDRUSIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–26]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [25], Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Efektywność algorytmu ewolucyjnego wykorzystującego mechanizm różnicowaniaEfficiency of the evolutionary algorithm using the diversification mechanism / Wojciech CHMIEL, Piotr KADŁUCZKA, Stanisław JĘDRUSIK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1726. Automatyka ; ISSN 0434-0760. — 2006 z. 143, s. 33–44. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz., Summ.. — XV Krajowa konferencja automatyzacji procesów dyskretnych / Politechnika Śląska. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Integration of image analysis component with industrial workflow management system / Wojciech CHMIEL, Stanisław JĘDRUSIK, Piotr KADŁUCZKA, Joanna KWIECIEŃ, Zbigniew MIKRUT, Dariusz PAŁKA, Michał TUREK // W: Multimedia Communications, Services and Security : 11th international conference, MCSS 2022 : Kraków, Poland, November 3–4, 2022 : proceedings / eds. Andrzej Dziech, Wim Mees, Marcin Niemiec. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2022. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; vol. 1689). — ISBN: 978-3-031-20214-8 ; e-ISBN: 978-3-031-20215-5. — S. 80–93. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-10-15

 • keywords: workflow, vision system, image recognition, INRED, communication devices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-031-20215-5_7

14
15
16
 • Koszt pozyskania kapitału dla wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie[Cost of capital for selected companies quoted at Warsaw Stock Exchange] / Andrzej PALIŃSKI, Stanisław JĘDRUSIK // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowości Finansów. Katowice ; ISSN 1509-4138. — 2001 nr 5, s. 53–65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nadzorowana kategoryzacja tekstów angielskojęzycznychSupervised English text classification / Wojciech CHMIEL, Piotr KADŁUCZKA, Stanisław JĘDRUSIK // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2010 t. 14 z. 3/2, s. 811–826. — Bibliogr. s. 825–826, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-03-2/Auto14.pdf

 • słowa kluczowe: klasyfikacja, klasyfikacja nadzorowana, drzewo decyzyjne, metoda centroidów, uczenie maszynowe, wyszukiwanie i udostępnianie informacji

  keywords: machine learning, information retrieval, classification, supervised classification, decision tree

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • Rule-based approach for supplier evaluation / Andrzej MACIOŁ, Stanisław JĘDRUSIK, Bogdan RĘBIASZ // W: FedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 8–11, 2013, Kraków, Poland. — [Piscataway : IEEE], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-1-4673-4471-5. — S. 94. — Pełny tekst na dołączonym Dysku Flash. — S. 1233–1240. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1240, Abstr.. — W bazie Web of Science wersja drukowana: 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FEDCSIS). — ISBN 978-1-4673-4471-5. — S. 1207–1214

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Rule-based expert system application to optimizing of multiscale model of hot forging and heat treatment of $Ti-6Al-4V$ / Piotr MACIOŁ, Alfred Krumphals, Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ, Christof Sommitsch // W: Computational methods for coupled problems in science and engineering V [Dokument elektroniczny] : a conference celebrating the 60\textsuperscript{th} birthday of Eugenio O${\tilde{n}}$ate : 17–19 June 2013, Santa Eulalia, Ibiza, Spain / eds. S. Idelsohn, M. Papadrakakis, B. Schrefler. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], 2013. — ISBN: 978-84-941407-6-1. — S. 1237–1248. — Tryb dostępu: http://congress.cimne.com/coupled2013/frontal/doc/Coupled13_ebook.pdf [2013-11-07]. — Bibliogr. s. 1247–1248. — Piot Macioł – dod. afiliacja: Graz University of Technology

 • keywords: multi-scale modelling, knowledge based systems, expert systems, model adaptation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Rule-based inference system and an inference method / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ. — Int.Cl.: G06N 5/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; US 20150066831 A1 ; Opubl. 2015-03-05. — Zgłosz. nr US201314092956 z dn. 2013-11-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US20150066831A1.pdf

 • słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, systemy regułowe, zarządzanie regułami biznesowymi, wnioskowanie w systemach regułowych

  keywords: artificial intelligence, business rules management, rule based systems, inference in rule based systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Rule-based inference system and an inference method / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ. — Int.Cl.: G06F 17/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis patentowy ; US 9489628 B2 ; Udziel. 2016-11-08 ; Opubl. 2016-11-08. — Zgłosz. nr US201314092956 z dn. 2013-11-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US9489628B2.pdf

 • słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, systemy regułowe, zarządzanie regułami biznesowymi, wnioskowanie w systemach regułowych

  keywords: artificial intelligence, business rules management, rule based systems, inference in rule based systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sposób i system zarządzania regułami wspomagania decyzji[Method and system for management the decision support rules] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MACIOŁ Andrzej, JĘDRUSIK Stanisław. — Int.Cl.: G06N 5/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 394204 A1 ; Opubl. 2012-09-24. — Zgłosz. nr P.394204 z dn. 2011-03-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 20, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL394204A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Symulacja Monte Carlo w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych przemysłu naftowegoMonte Carlo simulation in petroleum project evaluation / Andrzej PALIŃSKI, Stanisław JĘDRUSIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 527–535. — Bibliogr. s. 535, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: