Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Jan Skrzypek, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4245-6279 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 56056905800

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 130, z ogólnej liczby 134 publikacji Autora


1
 • Aluminiowanie stali w proszku z samorzutnego rozpadu wysokoaluminiowego żeliwaApplication of self-decomposition high-aluminium powder to diffusion treatment of steel / Stanisław J. SKRZYPEK, Joanna PIENIĄŻEK, Franciszek Binczyk, Karol Przybyłowicz, Wiktora RATUSZEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 425–428. — Bibliogr. s. 428. — Problemy metaloznawstwa we współczesnej technice : seminarium Katedry Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych : Kielce, wrzesień 2004 / Politechnika Świętokrzyska. Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

 • słowa kluczowe: obróbka cieplno-chemiczna, proszek samorozpadowy, aluminiowanie dyfuzyjne, nadstruktura

  keywords: self decomposition powder, aluminizing diffusivity, superlattice, thermochemical treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza fazowa i stan naprężeń własnych w warstwach azotowanych na stopie tytanu Ti6Al4V wytwarzanych w niskotemperaturowej plazmie[Phase composition and residual stresses of nitreded surface layers on Ti6Al4V alloy produced by means of low temperature plasma] / Stanisław J. SKRZYPEK, Michał Tarnowski, Marcin GOŁY, Tomasz Borowski, Tadeusz Wierzchoń // W: Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni : V ogólnopolska konferencja naukowa : 18–21 września 2013, Łódź–Spała : [streszczenia] / red. nauk. Tomasz Kapitaniak ; Politechnika Łódzka. Instytut Inżynierii Materiałowej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, cop. 2013. — Na okł dod.: Fabryka Inżynierów. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7283-556-7. — S. 106. — Stanisław Skrzypek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Marcin Goły - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza fazowa i stan naprężeń własnych w warstwach azotowanych na stopie tytanu Ti6Al4V wytwarzanych w niskotemperaturowej plazmiePhase composition and residual stresses in nitrided layers obtained on Ti6Al4V alloy with low temperature plasma / Stanisław J. SKRZYPEK, Michał Tarnowski, Marcin GOŁY, Tomasz Borowski, Tadeusz Wierzchoń // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2013 R. 34 nr 6, s. 872–875. — Bibliogr. s. 875, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: tytan i jego stopy, azotowanie jarzeniowe, analiza fazowa, stan naprężeń własnych

  keywords: residual stresses, titanium alloys, plasma nitriding, phase analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza fazowa złączy superstopów niklu ze stalą austenityczną lutowanych próżniowoPhase analysis of brazing in the high vacuum brazing of nickel-based superalloys and austenitic steel / Stanisław J. SKRZYPEK, Marcin GOŁY, Irena Dul, Tomasz Babul, Tomasz Korzeń, Mieczysław Choroszyński // Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2013 R. 85 nr 8, s. 41–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.. — 4. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : postęp w technologiach lutowania : Wrocław, 23–25 wrzesień, 2013

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza właściwości warstwy wierzchniej noży kutrów misowych do rozdrabniania mięsa w aspekcie zużywania ubytkowegoThe surface layer properties of bowl cutter knives for grinding meat in the aspect of loss wear / Jan Zwolak, Stanisław J. SKRZYPEK, Janusz KRAWCZYK // Inżynieria Rolnicza = Agricultural Engineering ; ISSN 1429-7264. — 2013 t. 1 z. 1, s. 295–303. — Bibliogr. s. 302, Streszcz., Abstr.. — Stanisław J. Skrzypek, Janusz Krawczyk – afiliacja: Katedra Metaloznawstwa I Metalurgii Proszków, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of residual stresses using ${sin^{2}\psi}$ method for ${Al_{2}O_{3}}$ materials before and after grinding and heat treatment processesAnaliza naprężeń resztkowych za pomocą metody ${sin^{2}\psi}$ w materiałach ${Al_{2}O_{3}}$ przed i po procesach szlifowania i obróbki cieplnej / P. Putyra, S. SKRZYPEK, B. Smuk, M. Podsiadło // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 3, s. 301–306. — Bibliogr. s. 306, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of residual stresses using SiN2y method for alumina compacts before and after thermal treatment and mechanical machining / Putyra P., SKRZYPEK S., Smuk B., Podsiadło M. // W: ECERS : 11\textsuperscript{th} international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21–25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. — Kraków : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-60958-45-2. — S. 72. — Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21–25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-60958-54-4. — S. 185–191. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Papers). — Bibliogr. s. 191, Abstr. — Tytuł publikacji: Analysis of residual stresses using the $sin^{2}\Psi$ method for $Al_{2}O_{3}$ materials before and after grinding and heat treatment processes

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Application of non-linear $Sin^{2}\psi$ method for stress determination using X-ray diffraction / A. BACZMAŃSKI, S. J. SKRZYPEK // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2002 vols. 404–407, s. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.. — 6th European Conference on Residual Stresses (ECRS 6) : Coimbra, Portugal, July 10-12, 2002

 • keywords: diffraction, microstresses, grazing incident angle, self consistent model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.404-407.29

9
 • Azotowanie jarzeniowe stali austenitycznej bezchromowej z wytworzoną warstwą martenzytu odkształceniowegoGlow discharge nitriding of chromium-free austenitic steel with a pre-formed deformation martensite layer / Jerzy Jeleńkowski, Tomasz Borowski, Stanisław J. SKRZYPEK, Tadeusz Wierzchoń // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska ; ISSN 1897-2683. Mechanika ; ISSN 0239-4979. — 2005 z. 82, s. 169–177. — Bibliogr. s. 176, Streszcz., Summ.. — III Szkoła letnia inżynierii powierzchni : zbiór wykładów i komunikatów : Kielce–Ameliówka, 23–25 września 2004 r. / Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : PŚw, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania dyfrakcyjne natryskiwanych plazmowo powłok $Fe-Al$X-ray diffraction investigation of plasma – sprayed $Fe-Al$ coatings / Joanna PIENIĄŻEK, Stanisław Jan SKRZYPEK, Wiktoria RATUSZEK, Krzysztof CHRUŚCIEL, Franciszek Bińczyk // W: XXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2002]. — S. 395–404. — Bibliogr. s. 404, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania dyfrakcyjne zjawiska mikroplastyczności w stopie $Zr-2.5Nb$ po cyklach cieplnych[Microplasticity of $Zr-2.5Nb$ alloy and its X-ray diffraction analysis] / Stanisław J. SKRZYPEK, Kamil NAWOJOWSKI // W: 58 Konwersatorium krystalograficzne [Dokument elektroniczny] : Polish Crystallographic Meeting : Warsztaty Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego : Wrocław, 22–24 VI 2016 r. : streszczenia komunikatów / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław] : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN ; Komitet Krystalografii PAN, [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — e-ISBN: 978-83-939559-8-5. — S. 48–49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://intibs.pl/kk2016/archiwum/58KK2016book.pdf [2016-08-23]. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania warstw wierzchnich modyfikowanych laserowo z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy strukturalnejStudies of laser-modified surface layers using X-ray structural analysis / J. AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, M. GOŁY, S. SKRZYPEK // W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010 + CD. — Na okł. dod. Prace XXXVIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-2. — S. 191–195. — Bibliogr. s. 195, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Biomaterials for hip implants / Choroszyński M., SKRZYPEK S., Choroszyński M. // Bio-Algorithms and Med-Systems / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2015 vol. 11 iss. 2 spec. iss.: E-learning techniques in medicine / guest eds.: Inga Hege and Andrzej A. Kononowicz, s. eA18. — MCSB 2015 : international conference Cybernetic Modelling of Biological Systems : Kraków (Poland), 14–15 May 2015. — tekst: https://tiny.pl/9lj3n

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Biomaterials for hip implants / Choroszyński M., SKRZYPEK S., Choroszyński M. // W: MCSB 2015 [Dokument elektroniczny] : international conference Cybernetic Modelling of Biological Systems : Kraków (Poland), 14–15 May 2015 : [abstract book]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : De Gruyter, [2015]. — Dysk Flash. — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Biomaterials for hip implants – important considerations relating to the choice of materials / Mieczysław Choroszyński, Mieczysław Rorbert Choroszyński, Stanisław Jan SKRZYPEK // Bio-Algorithms and Med-Systems / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2017 vol. 13 iss. 3, s. 133–145. — Bibliogr. s. 144-145, Abstr.

 • keywords: cobalt based alloys, desorption, stainless steels, toxicity, bio-steels, high biocompatible titanium alloys, osteointegration, nickel, vanadium and aluminium free alloys, microstructure, mechanical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/bams-2017-0017

16
 • Biopierwiastki i biomateriały[Bioelements and biomaterials] / Zofia KALICKA, Stanisław Jan SKRZYPEK // W: Inżynieria metali i technologie materiałowe / red. nauk. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Wyd. 2 zmienione. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. — Na str. tyt. i okł.: Wydawnictwo WNT. — ISBN: 978-83-01-20633-8. — S. 787–[821]. — Bibliogr. s. 820–[821]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Characteristics and properties of intermetallic compounds from the ${Fe-Al}$ system / J. AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, S. SKRZYPEK, W. RATUSZEK, M. GOŁY // W: Problems of modern techniques in engineering and education / editorial board: Iwona Sulima, Marcin Kowalski, Piotr Malczewski ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Cracow : IT PU, cop. 2008 + CD-ROM. — ISBN10: 83-87331-48-1. — S. 81–88. — Bibliogr. s. 87–88, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Charakterystyka elektrolitycznych powłok Cu przy zastosowaniu rentgenowskich metod dyfrakcyjnych[Characterisation of Cu electrolytic coatings using the X-ray diffraction methods] / Stanisław SKRZYPEK, Wiktoria RATUSZEK, Małgorzata WITKOWSKA, Adam BUNSCH, Krzysztof CHRUŚCIEL // W: 50 Konwersatorium Krystalograficzne : II sesja naukowa PTK : Wrocław, 26–28 VI 2008 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — [Wrocław : s. n], [2008]. — S. 280–281. — Bibliogr. s. 281

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Charakterystyka pełzania staliwa $G17CrMo5-5$ za pomocą poszerzonej interpretacji obrazu dyfrakcyjnego[Analysis of creep behavior of $G17CrMo5-5$ cast steel by advanced x-ray diffraction techniques] / Kamil NAWOJOWSKI, Stanisław SKRZYPEK, Kazimierz Bolanowski // W: 60 Konwersatorium krystalograficzne [Dokument elektroniczny] : warsztaty i walne zebranie PTKryst : Wrocław, 27–29 VI 2018 r. : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Komitet Krystalografii PAN, [2018]. — e-ISBN: 978-83-939559-4-7. — S. 159–160. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.intibs.pl/kk2018/pdf/KK2018_book.pdf [2018-09-06]. — Bibliogr. s. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Charakterystyka powłok otrzymanych ze związków międzymetalicznych typu $FeAl$ nakładanych na żeliwoCharacterisation of the $Fe-Al$ intermetallic coatings deposited on cast iron / Joanna PIENIĄŻEK, Stanisław SKRZYPEK, Wiktoria RATUSZEK, Franciszek Bińczyk, Krzysztof CHRUŚCIEL // W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 7–10. X. 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2003]. — ISBN10:  8391753913. — S. 483–490. — Bibliogr. s. 490, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Chemiczne techniki wytwarzania kompozytowych powłok $Ni-P-Al_{2}O_{3}$The chemical methods of catalytically deposited $Ni-P-Al_{2}O_{3}$ composite coatings / Monika Madej, Stanisław J. SKRZYPEK, Wojciech Depczyński // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska ; ISSN 1897-2683. Mechanika ; ISSN 0239-4979. — 2005 z. 82, s. 223–229. — Bibliogr. s. 229, Streszcz., Summ.. — III Szkoła letnia inżynierii powierzchni : zbiór wykładów i komunikatów : Kielce-Ameliówka, 23–25 września 2004 r. / Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : PŚw, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Complex X-Ray study of effects of mechanical surface treatment in shot-peened steelsKompleksowe rentgenowskie badania strukturalne nad wpływem mechanicznej obróbki powierzchni przez śrutowanie / Nikolaj Ganev, Stanisław J. SKRZYPEK, Petr Sedlák // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2004 R. 25 nr 3, s. 576–578. — Bibliogr. s. 578, Abstr.. — AMT'2004 : Advanced Materials & Technologies : XVII physical metallurgy and materials science conference : 20th–24th June 2004, Łódź, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o. o., 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Cyrkon, hafn, niob, wanad i tantal oraz ich stopy[Zirconium, hafnium, niobium, vanadium, tantalum and their alloys] / Stanisław Jan SKRZYPEK // W: Inżynieria metali i ich stopów / red. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0406). — ISBN: 978-83-7464-397-9. — S. 487–506. — Bibliogr. s. 505–506

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: