Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Gumuła, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kmcp, Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57094035300

PBN: 900864

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 144, z ogólnej liczby 145 publikacji Autora


1
 • Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła[The water accumulator as the lower sources of the heat pump] / Stanisław GUMUŁA, Katarzyna Stanisz // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2011 R. 19 nr 9, s. 31–34. — Bibliogr. s. 34. — S. Gumuła – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza sprawności przekładni hydrostatycznej z zastosowaniem akumulacji energiiAnalysis of the efficiency of the hydrostatic transmission gear with an energy accumulation / Stanisław GUMUŁA, Włodzimierz SOBOLEWSKI // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2004 R. 22 nr 1, s. 48–52. — Bibiogr. s. 52, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wpływu czynników klimatycznych na funkcjonowanie wybranego układu hybrydowego pozyskiwania energii odnawialnejAnalysis of influence of climate factors on treatment chosen hybrid system of renewable energy sources / Stanisław GUMUŁA, Krzysztof Pytel // W: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji : monografia / red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka ; Akademia Pedagogiczne im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Techniki. — Kraków : Instytut Techniki Akademii Pedagogicznej im. KEN, 2005. — ISBN10: 83-86256-70-2. — S. 247–252. — Bibliogr. s. 252, Streszcz., Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — K. Pytel – afiliacja: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wpływu ilości łopatek w kołach promieniowych wybranych wentylatorów na charakterystyki[Experimental determination of the effect of number of impeller blades on the fan performance characteristics of contrifugal fans] / Krzysztof PYTEL, Stanisław GUMUŁA // W: Zagadnienia budowy i eksploatacji wentylatorów / red. t. Marian Banaś. — Kraków : Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2018. — (Systemy Energetyczne i Urządzenia Ochrony Środowiska) ; (Monografie Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska ; 14). — ISBN: 978-83-65734-02-0. — S. 107–115. — Bibliogr. s. 114–115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Analysis of the possibility of reducing the amount of air pollution using photovoltaic systems / Wiktor Hudy, Małgorzata Piaskowska-Silarska, Henryk Noga, Wojciech Kulinowski, Krzysztof PYTEL, Stanisław GUMUŁA // W: ICCC'2018 [Dokument elektroniczny] : 19\textsuperscript {th} International Carpathian Control Conference : Szilvásvárad, Hungary, May 28–31, 2018 / eds. Dániel Drótos, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — e-ISBN: 978-1-5386-4762-2. — S. 565–569. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 568–569, Abstr.. — Toż na dysku Flash. — Publikacja dostępna online od: 2018-06-28. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047ha035c.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8399694

 • keywords: sustainable development, simulation, solar energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CarpathianCC.2018.8399694

7
 • Analysis of the suitability of using the selected wind turbine blades for wind power appliances based on numerical analyses / Krzysztof PYTEL, Szymon Szpin, Wiktor Hudy, Małgorzata Piaskowska-Silarska, Stanisław GUMUŁA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 46 art. no. 00006, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-13. — Toż w wersji drukowanej, ISBN 978-2-7598-9055-2. — 3rd International conference on Energy and environmental protection : Krakow, Poland, September 13-14, 2018. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/21/e3sconf_enos2018_00006.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20184600006

8
 • An experimental evaluation of resources and the potential for using the kinetic energy of wind to produce electricityEksperymentalna ocena zasobów i możliwości wykorzystania energii kinetycznej wiatru do produkcji energii elektrycznej / Stanisław GUMUŁA, Katarzyna Stanisz // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 8. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 3-B, s. 133–141. — Bibliogr. s. 140–141, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: energia kinetyczna wiatru, konwersja energii kinetycznej wiatru na energię elektryczną, możliwości zaspokojenia potrzeb budynku na energię elektryczną

  keywords: kinetic energy of wind, conversion of the kinetic energy of wind into electrical energy, the potential for meeting the electricity needs of a building

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • An impact of chosen construction parameter and operating conditions on the quality of wind turbine energy generation / Krzysztof Pytel, Kazimierz Jaracz, Stanisław GUMUŁA // W: ICCC 2012 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : High Tatras, Podbanské, Slovak Republic, 28–31 May, 2012 / eds. Ivo Petráš, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE,, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4566-1866-3. — S. 592–595. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 595, Abstr.. — K.  Pytel – afiliacja: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of evolutionary algorithms to analysis the possibilities of solar energy use / Wiktor Hudy, Krzysztof PYTEL, Mykhailo Lobur, Małgorzata Piaskowska-Silarska, Stanisław GUMUŁA, Mykhaylo Melnyk // W: ICCC 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2019 20\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Kraków – Wieliczka, May 26–29, 2019 / eds. Andrzej Kot, Agata Nawrocka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], cop. 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-7281-0701-1. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5–6], Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-07-18. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047is001b.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8765967

 • keywords: modelling, solar energy, application of informatics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CarpathianCC.2019.8765967

11
 • Application of evolutionary algorithms to analysis the possibilities of wind energy use / Wiktor Hudy, Krzysztof PYTEL, Uliana Marikutsa, Małgorzata Piaskowska-Silarska, Stanisław GUMUŁA, Ihor Farmaha // W: ICCC 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2019 20\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Kraków – Wieliczka, May 26–29, 2019 / eds. Andrzej Kot, Agata Nawrocka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], cop. 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-7281-0701-1. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6–7], Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-07-18. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047is0021.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8765953

 • keywords: modelling, wind energy, application of informatics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CarpathianCC.2019.8765953

12
 • Autonomiczne systemy elektroenergetyczne dla budynków jednorodzinnych oparte na konwersji promieniowania słońca i energii kinetycznej wiatruAutonomic electroenergetic systems for detached houses based on solar radiation conversion and wind kinetic energy / Stanisław GUMUŁA, Katarzyna Stanisz // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis ; nr 283. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN 0209-2646. — 2012 z. 59 nr 2/2012/II t. 1, s. 309–316. — Bibliogr. s. 316, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Autonomiczne systemy w elektroenergetyce wykorzystujące odnawialne źródła i akumulację energiiAutonomic electroenergetic systems using renewable sources and energy accumulation / Stanisław GUMUŁA, Katarzyna Stanisz // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2012 nr 11, s. 681–683. — Bibliogr. s. 683, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Autonomiczny system energetyczny budynku mieszkalnego oparty na lokalnych zasobach odnawialnych źródeł energii[The self-sufficient energetic system of the habitable building support on the local renewable energy sources] / Stanisław GUMUŁA, Katarzyna Stanisz // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2011 z. tematyczny nr 21: Projektowanie, innowacje remontowe i modernizacje w energetyce, s. 13–16. — Bibliogr. s. 15–16. — S. Gumuła – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • A method of impact and inertia force reduction during collisions between physical objects : results of experimental investigations / S. GUMUŁA, L. Łągiewka // Journal of Technical Physics ; ISSN 0324-8313. — 2007 vol. 48 no. 1, s. 13–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • A new concept of hydraulic mechanized supports resistant to the crumpsNowa koncepcja zmechanizowanej obudowy górniczej odpornej na tąpania / Stanisław GUMUŁA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2005 vol. 50 iss. 3, s. 275–288. — Bibliogr. s. 288. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/447/457

 • słowa kluczowe: konwersja energii, podpora hydrauliczna, ochrona przed pęknięciem

  keywords: energy conversion, hydraulic support, burst protection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • A numerical method for determining heat transfer coefficients in cross-flow heat exchangers / Stanisław GUMUŁA, Dawid TALER // W: WCCM V : fifth World Congress on Computational Mechanics : July 7–12, 2002 Vienna, Austria / eds. H. A. Mang, F. G. Rammerstorfer, J. Eberhardsteiner. — [Vienna : University of Technology. Institute for Strength of Materials], [2002]. — S. 1–11. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badania charakterystyk aerodynamicznych profilów konstrukcji Witolda KasprzykaThe results of investigations on aerodynamic profiles of Kasper Wings / Stanisław GUMUŁA, Sławomir Pytel, Paweł Słaboński, Krzysztof Pytel // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 3, s. 182–190. — Streszcz.. — K. Pytel – afiliacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rga0845.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-03/mech03.pdf

 • słowa kluczowe: charakterystyki aerodynamiczne, profil Kasprzyka

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badania przepływowo-cieplne krzyżowo-prądowego wymiennika ciepła o powierzchni rozwiniętej[Thermal-hydraulic investigation of the cross-flow heat exchanger with enhanced heat transfer surface] / Stanisław GUMUŁA, Dawid TALER, Tomasz Sobota // W: Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo, zdrowie : materiały XV ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej : Zakopane–Kościelisko, 2–4 czerwca 2004 r. / [red. wyd. Henryk Żywioł]. — Kraków : Wydawnictwo PZITS, 2004. — ISBN10: 8390675080. — S. 213–222. — Bibliogr. s. 222, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Budowa i charakterystyki filtrów objętościowych do oczyszczania powietrza wentylacyjnegoStructure and characteristics of volume filters for cleaning of ventilation air / Stanisław GUMUŁA, Małgorzata Piaskowska // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2007 R. 38 nr 11, s. 28–29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Charakterystyki dynamiczne układu do przejmowania i rozpraszania energii zderzeń obiektów fizycznych (wyniki badań eksperymentalnych)Dynamic characteristics of EADC devices for absorbing and diffusing the energy of collisions (experimental data) / Stanisław GUMUŁA, Lucjan Łągiewka // W: KMP 2007 [Dokument elektroniczny] : I Kongres Mechaniki Polskiej : Warszawa, 28–31 sierpnia 2007 r. : materiały kongresowe / red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : s. n.], [2007]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Charakterystyki suchych filtrów powietrza stosowanych w pojazdach mechanicznychThe impact of selected factors on changes in dry air filters characteristics / Stanisław GUMUŁA, Małgorzata PIASKOWSKA // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2002 t. 21 z. 1, s. 27–37. — Bibliogr. s. 37 Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Chosen aspects of the production of energy from biomass / Małgorzata Piaskowska-Silarska, Krzysztof PYTEL, Stanisław GUMUŁA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2017 vol. 26 no. 5A, s. 53–57. — Bibliogr. s. 57, Abstr.

 • keywords: renewable energy sources, boilers, combustion of fuels, emission of dust and gases

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Comparison between segmented-type and cascaded-type thermoelectric module thermocouple in view of performance operational parameters / Michał MUSIAŁ, Marcin BORCUCH, Stanisław GUMUŁA, Krzysztof WOJCIECHOWSKI // W: ECT 2017 [Dokument elektroniczny] : [15th European Conference on Thermoelectrics : Padua, Italy, 25–27 September 2017 : abstracts]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Padua : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 94 P79. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Czy energetyka oparta na spalaniu ma wpływ na efekt cieplarniany?Does the fossil fuel energy influence on global warming effect? / Stanisław GUMUŁA, Małgorzata Piaskowska-Silarska // Archiwum Spalania ; ISSN 1641-8549. — 2012 vol. 12 nr 4, s. 205–208. — Bibliogr. s. 208, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: