Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Gruszczyński, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8811-0954 orcid iD

ResearcherID: J-9711-2012

Scopus: 9637197600

PBN: 5e709207878c28a04738edc8

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • Accumulation of organic carbon in reclaimed soils : dumping grounds: Bełchatów, Machów, Turów / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2015 nr IV/4, s. 1417–1436. — Bibliogr. s. 1435–1436, Summ.

 • keywords: reclamation, soil organic carbon, SoC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/infraeco.2015.4.4.102

2
 • Adaptacyjne modelowanie przestrzennego zróżnicowania jednostek klasyfikacyjnych gleb[Adaptive modelling of spatial diversification of soil classification units] / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Krzysztof URBAŃSKI // W: Konferencja naukowo-techniczna Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska połączona z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo : Lublin, 19–20 maja 2016 : streszczenia prac. — [Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie], [2016]. — S. 30–31

 • słowa kluczowe: SOM, algorytmy adaptacyjne, klasyfikacja gleb, GOP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Akumulacja węgla organicznego w iłach krakowieckich zrekultywowanego zwałowiska kopalni siarki „Machów”Accumulation of organic carbon in Krakowiec clays of reclaimed dump in the “Machów” sulphur mine / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Katarzyna SROKA, Maria TRAFAS // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 8, s. 27–36. — Bibliogr. s. 35–36, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : IX konferencja naukowo-techniczna : 20–22 czerwca 2012 r., Brenna. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Akumulacja węgla organicznego w utworach bezglebowych, zrekultywowanych dla leśnego kierunku zagospodarowania [Dokument elektroniczny]Accumulation of organic carbon in the soilless formations reclamed for forestry / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Teresa ECKES, Tadeusz GOŁDA, Katarzyna SROKA, Maria TRAFAS, Piotr WOJTANOWICZ. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — 100 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0564). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 91–96, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-712-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • An ensemble of neural classifiers and constructivist algorithms in the identification of agricultural suitability complexes of soils on the basis of physiographic information / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // ISRN Soil Science [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2090-875X. — 2012 art. no. 610567, ekran 1–9. — Tryb dostępu: http://www.isrn.com/journals/ss/2012/610567/ [2012-05-18]. — Bibliogr. ekran 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5402/2012/610567

7
8
 • Analiza danych kartograficzno-glebowych w procedurach ocen oddziaływania na środowisko[Cartographic and soil data analysis in environmental impact assessment procedures] / Stanisław GRUSZCZYŃSKI ; red. Magdalena Anioł-Mirek. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 160 s., [1]. — Bibliogr. s. 157–[161]. — ISBN: 978-83-7464-166-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analysis of possibility of using the process of photocatalysis for disinfection of municipal wastewaterAnaliza możliwości zastosowania procesu fotokatalizy do dezynfekcji ścieków komunalnych / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4891–4896. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4895–4896, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: dezynfekcja ścieków komunalnych, promieniowanie UV, procesy fotokatalizy

  keywords: waste water disinfection, UV irradiation, photocatalysis process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analysis of possibility of using the processes of photocatalysis for disinfection of municipal wastewater / Maciej SŁOBODA, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 98

 • keywords: waste water disinfection, UV irradiation, photocatalysis process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Application of a set of heterogeneous neural networks to modelling soil classification in mining regions / S. GRUSZCZYŃSKI // W: MPES 2009 ; SWEMP 2009 [Dokument elektroniczny] : Mine Planning and Equipment Selection and Environmental issues and waste management in energy and mineral production : Banff, Alberta, Canada, November 16–19, 2009 : proceedings of the eighteenth international symposium and the eleventh international symposium / eds. Raj K. Singhal [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Irvine : The Reading Matrix Inc., [2009]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN: 978-0-9784416-0-9. — ISSN 1913-6528. — S. 244–254. — Bibliogr. s. 253–254

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Aspekty metodyczne klasyfikacji gleboznawczej terenów rekultywowanychMetodological aspects of the reclamed areas pedological classification / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Joanna URBAŃSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 3, s. 129–148. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-03/Geomatics_2007_3_10.pdf

 • słowa kluczowe: rekultywacja, wnioskowanie rozmyte, tereny bezglebowe, bonitacja gleby

  keywords: land reclamation, fuzzy interference, soilles areas, soil valuation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Assessing the information potential of MIR spectral signatures for prediction of multiple soil properties based on data from the AfSIS Phase I project / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Wojciech GRUSZCZYŃSKI // International Journal of Environmental Research and Public Health [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1660-4601. — 2022 vol. 19 iss. 22 art. no. 15210, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20-22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-11-17. — tekst: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/22/15210/pdf?version=1668697543

  orcid iD
 • keywords: Partial Least Squares Regression, soil properties prediction, generalized regression neural network, 1D convolutional neural network, mid-infrared spectrum

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ijerph192215210

14
 • Assessment of suitability of various models for estimating cation exchange capacity (CEC)Ocena przydatności różnych modeli szacowania pojemności wymiennej kationów (CEC) / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Polish Journal of Soil Science ; ISSN 0079-2985. — 2009 vol. 42 no. 1, s. 15–29. — Bibliogr. s. 28, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Classification of reclaimed soils in post industrial areas / S. GRUSZCZYŃSKI // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 375–380. — Bibliogr. s. 379–380, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: classification, reclaimed areas, soil quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/b10566-60

16
 • Contemporary issues of geodesy, surveing and envirnmental engineering in the work of scienific resarch and educational in the Faculty of Minning Surveing and Environmental Engineering AGH-UST / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Tomasz LIPECKI // W: ESASGD 2016 : international conferences on Earth sciences and sustainable geo-resources development : Hanoi, November 12–15, 2016 : program book / Hanoi University of Minning and Geology. — [Hanoi] : Transport Publishing House, 2016 + CD. — e-ISBN: 978-604-76-1171-3. — S. 174. — Pełny tekst na dołączonym CD. — S. 438–447. — Bibliogr. s. 446–447, Abstr.

 • keywords: sustainable development, geodesy, geoinformatics, environmental engineering, mining surveying, GIS analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
 • Influence of a distance from a water treatment plant on the chlorination by-products occurrence in Krakow Bielany water distribution systemWpływ odległości od zakładu uzdatniania wody na zawartość produktów ubocznych chlorowania w krakowskiej sieci wodociągowej „Bielany” / Małgorzata KOT, Agnieszka WŁODYKA-BERGIER, Tomasz BERGIER, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 13471–13476. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13476, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Information potential of the spectral response of Polish soils, in the NIR range, in the light of LUCAS database analyses : soil properties vector model / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2019 no. II/1/2019, s. 95–104. — Bibliogr. s. 103–104, Abstr.. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18719.htm?plik=2318

  orcid iD
 • keywords: near infrared spectroscopy, machine learning model, soil properties prediction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2019.2.1.008

21
 • Klasyfikacja gleb rekultywowanych terenów pogórniczychClassification of soils in post mining areas reclamation / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 10, s. 120–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.. — „Ochrona środowiska na terenach górniczych” : VIII konferencja naukowo-techniczna : 21–23 czerwca 2010, Szczyrk. — Katowice : SIiTG. Zarząd Główny, 2010

 • słowa kluczowe: obserwacja profilu gleby, rekultywacja terenów górniczych, algorytm klasyfikacji bonitacyjnej gleb

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Klasyfikacja poprzemysłowych obiektów bezglebowych dla celów rekultywacjiClassification of postmining soilless objects for reclamation / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Maria TRAFAS // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2001 t. 6 z. 1, s. 67–83. — Bibliogr. s. 82–83, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Komunikacyjne zagrożenia terenów leśnychForest regions road traffic threats / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Wojciech Krzaklewski // W: Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004 / kom. red. tomu: Janusz Chmura [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 838938857X. — S. 45–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Modeling and predicting the concentration of volatile organic chlorination by-products in Krakow drinking water / A. WŁODYKA-BERGIER, T. BERGIER, Z. KOWALEWSKI, S. GRUSZCZYŃSKI // W: Environmental engineering V : proceedings of the fifth national congress of Environmental engineering : Lublin, Poland, 29 May–1 June, 2016 / eds. Małgorzata Pawłowska, Lucjan Pawłowski. — London : Taylor & Francis Group, cop. 2017. — ISBN: 978-1-138-03163-0 ; e-ISBN: 978-1-315-28197-1. — S. 71–82. — Bibliogr. s. 81–82, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: trihalomethanes, haloacetonitriles, haloketones, chloropicrin, chloral hydrate, disinfection by-products, predictive models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Modelowanie klasyfikacji gleb z zastosowaniem zespołu klasyfikatorów w aspekcie prognozowania skutków przekształceń górniczychA modeling of soil classification by applying the complex of classifiers from a point of view of a forecasting the effects of mining transformations / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 8, s. 15–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: