Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Dzik, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kwzmk, Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003619400

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Berechnungsmodell der Konstruktion des Schachtfördergefäßes im Lichte der Häufigkeit von Eigenschwingungen, die auf experimentrellem Wege und mittels der Berechnungen ermittelt wurden[Computational model of the construction of the mine hoist utensil in the aspect of frequency of the transverse natural vibration obtained in the experimental and mathematical way] / DZIK S., WOLNY S., SIEMIENIEC A. // Mitteilungen aus dem Institut für Maschinenwesen der Technischen Universität Clausthal ; ISSN 0947-2274. — 2002 Nr. 27, s. 131–137. — Bibliogr. s. 136–137, Zsfassung.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Die Messung der Kräfte der gegenseitigen Einwirkung in den Elementen eines Schachtfördergefä\ss es[The measurements of the interaction forces in the structural elements of the shaft and gin tub] / WOLNY S., DZIK S., SIEMIENIEC A. // Mitteilungen aus dem Institut für Maschinenwesen der Technischen Universität Clausthal ; ISSN 0947-2274. — 2006 Nr. 31, s. 99–103. — Bibliogr. s. 102, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Drgania układów mechanicznych przy losowym wymuszeniu[Vibrations of mechanical systems with random loads] / Vladimir Bella, Stanisław DZIK, Filip MATACHOWSKI, Stanisław WOLNY // W: Výzbroj a technika pozemných síl 2009 : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Liptovský Mikuláš 2009 = Armament and technics of land forces 2009 : 15\textsuperscript{th} international scientific conference : book of full papers. — Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, cop. 2009. — ISBN: 978-80-8040-379-9. — S. 38–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dynamic problems involved in operation of selected elements of crane installations used in the foundry engineeringProblemy dynamiczne w eksploatacji wybranych elementów suwnic pracujących w przemyśle odlewniczym / S. WOLNY, S. DZIK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 947–951. — Bibliogr. s. 951. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • keywords: dynamic, cranes, loads

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Eksperymentalna weryfikacja stanu naprężenia w elementach koła pędnego urządzenia wyciągowegoExperimental verification of a state of stress in the elements of the wheel of Koepe pulley of winding gear / Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK, Sławomir BADURA // W: XXIII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego [Dokument elektroniczny] : Jachranka 15–18 października 2008 : materiały = 23\textsuperscript{rd} Symposium on Experimental Mechanics of Solids : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Politechnika Warszawska], [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr., Streszcz.. — Streszczenie także W: XXIII Sympozjum Mechaniki eksperymentalnej ciała stałego im. prof. Jacka Stupnickiego = 23rd Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Jachranka, 15–18 października 2008 . — [Warszawa : Politechnika Warszawska. Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, 2008]. — S. 49. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Eksperymentalna weryfikacja stanu naprężenia w elementach koła pędnego urządzenia wyciągowegoExperimental verification of state of stress in Koepe pulley elements using in winding gear / Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK, Sławomir BADURA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2010 R. 69 nr 3, s. 22–26. — Bibliogr. s. 26, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Elimination of permanent deformation of travelling cranes box girders operating in foundry shops / St. WOLNY, St. DZIK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 iss. 2, s. 149–154. — Bibliogr. s. 154, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/3JyGWu

 • keywords: technical compression, elimination of permament deformation, box girdes, traveling crane, Foundary material haundling, foundary material haundling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Evaluation of the state of stress in structural components of a screen separatorOcena stanu naprężenia w elementach konstrukcyjnych przesiewacza / Stanisław WOLNY, Tadeusz BANASZEWSKI, Stanisław DZIK, Filip MATACHOWSKI // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2010 vol. 29 no. 2, s. 88–96. — Bibliogr. s. 96, Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2010-02/mech07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Fatigue degradations processes constructions materials during high frequency fatigue loading / Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK, Vladimír Bella // W: Výzbroj a technika pozemných síl 2008 [Dokument elektroniczny] : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Liptovský Mikuláš, 12.–13. november 2008 : zborník príspekov = Armament and technics of land forces 2008 : 14th international scientific conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. CD-ROMu.. — e-ISBN: 978-80-8040-356-0. — S. 212–217. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 217, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Fatigue resistance of magnesium alloy AZ 91D at high-frequency cyclic loadingWytrzymałość zmęczeniowa stopu magnezu AZ 91D w warunkach wysokoczęstotliwościowej zmiany obciążenia / Vladimír Bella, Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 4, s. 231–233. — Bibliogr. s. 233, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1r4g0b54.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-04/mech01.pdf

 • słowa kluczowe: badania eksperymentalne, pęknięcie zmęczeniowe

  keywords: experimental investigations, fatigue crack propagation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Fatigue resistance of Mg-alloy AZ63HP under high-frequency cyclic loading : abstract / M. Kuffova, V. Bella, S. WOLNY, S. DZIK // W: International symposium on Developments in plasticity and fracture : centenary of M. T. Huber criterion : August 12–14, 2004, Cracow, Poland / ed. Stanisław Wolny. — Cracow : AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, 2004. — ISBN10: 83897720109. — S. 50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Gantry beams vibration control using cast iron cushionsTłumienie drgań belek podsuwnicowych z wykorzystaniem odlewanych podkładek żeliwnych / S. DZIK, S. WOLNY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 3, s. 395–399. — Bibliogr. s. 398–399

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • High frequency fatigue characteristics of magnesium alloy AZ 63HP used in machinery as bearing housingsWysokoczęstotliwościowa charakterystyka wytrzymałości zmęczeniowej stopu magnezu AZ 63HP mająca zastosowanie w budowie łożysk / Vladimir Bella, Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK // W: INSYCONT'06 : 7th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland September 14th–16th 2006 : [proceedings] / Polish Tribology Society – Warsaw [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. — S. 13–19. — Bibliogr. s. 19, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kryteria obliczeń wytrzymałościowych wybranych elementów naczynia wydobywczegoCriterions of strength calculation of the skip bucket elements / Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK // Mechanics and Mechanical Engineering ; ISSN 1428-1511. — 2002 vol. 6 no. 3 spec. iss., s. 303–312. — Bibliogr. s. 311–312, Streszcz., Summ.. — Problemy rozwoju maszyn roboczych = Problems of working machines development : XVI [szesnasta] konferencja = 16th [sixteenth] conference : Zakopane 20–23 stycznia 2003. — Łódź : Instytut Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kryteria oceny konstrukcji nośnej naczyń górniczych wyciągów szybowych w aspekcie przedłużenia okresu bezpiecznej ich eksploatacjiCriterions of estimation of supporting structures of mining hoist tubs aimed at extension of safe operation period / Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK, Andrzej CICHOCIŃSKI, Bogusław ŁADECKI // W: Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 6) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 8391651606. — S. 361–370. — Bibliogr. s. 369–370, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Likwidacja trwałych ugięć skrzynkowych dźwigarów nośnych suwnic zainstalowanych w halach odlewniczychElimination of Permanent Deformation of travelling cranes box girders operating in foundry shops / St. WOLNY, St. DZIK // W: Współpraca 2008 [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich : Krasiczyn k. Przemyśla 24–26.04.2008 r. = Spolupráce / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków? : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8–9], Streszcz.. — Na CD-ROM-ie także wersja anglojęzyczna publikacji. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Logarytmiczny dekrement tłumienia układu szyna-podkładka-belkaLogarythmic dumping decrement of the system rail-support layer-beam / Stanisław DZIK // Zeszyty Naukowe / Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle ; ISSN 2081-2043. — 2009 wyd. spec., s. 19–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Abstr.. — W publikacji podano błędny numer ISSN 1730-4997

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Mechanické vlastnosti a vysokofrekvenčné únavové charakteristiky konštrukčných materiálov používaných v špeciálnej technike[Fatigue resistance of titan alloy POLDI T 110 under high – frequency cyclic loading] / Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK, Vladimír Bella // W: Výzbroj a technika pozemných síl 2007 [Dokument elektroniczny] : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Liptovský Mikuláš, 27.–28. novembra 2007 : zborník príspevkov = Armament and technics of land forces 2007 : 13\textsuperscript{th} international scientific conference / Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš. Katedra strojárstva, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Katedra strojárstva, 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u.. — e-ISBN: 978-80-8040-329-4. — S. 331–338. — Bibliogr. s. 338, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Naprężenia dociskowe w górnej części środnika belki jezdnej w świetle rozważań teoretycznych i badań eksperymentalnychPress stresses in the upper part of the web of cranes travelling beams / Vladimír Bella, Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK // W: Výzbroj a technika pozemných síl 2007 [Dokument elektroniczny] : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Liptovský Mikuláš, 27.–28. novembra 2007 : zborník príspevkov = Armament and technics of land forces 2007 : 13\textsuperscript{th} international scientific conference / Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš. Katedra strojárstva, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Katedra strojárstva, 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u.. — e-ISBN: 978-80-8040-329-4. — S. 53–62. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena stanu naprężenia w elementach bębna pędnego górniczej maszyny wyciągowej[Estimation of a state of stress in the elements of the wheel of koepe pulley of mining winding gear] / Stanisław WOLNY, Zbigniew Łowkis, Stanisław DZIK, Sławomir BADURA // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. Mechanika ; ISSN 0209-2689. — 2008 z. 74 dod.: CD, s. 403–410. — Bibliogr. s. 410, Abstr.. — Problemy dynamiki konstrukcji : zbiór prac XIII Sympozjum dynamiki konstrukcji (DYNKON 2008) poświęconego pamięci profesora Zbyszko Stojka : Rzeszów-Bystre 25–27 września 2008. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowiskiej, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena stanu technicznego konstrukcji koła pędnego w trakcie normalnej eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych obciążeń konstrukcjiAppreciation of technical condition of construction Koepe pulleys of winding gears during the time of normal cycle of work with taking into account real values of loads / Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK, Sławomir BADURA, Zbigniew Łowkis // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Ustroń, 5–7 listopada 2008 r. / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP, [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-922183-88. — S. 81–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Pęknięcia lamelarne : praca zbiorowa[Lamellar tearing] / pod red. Artura BLUMA i Tadeusza Niezgodzińskiego ; [zespół aut.]: Artur BLUM, Adam KRUK, [et al.], Stanisław DZIK, [et al.], Jan PIETRZYK, [et al.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, cop. 2007. — 203 s.. — (Biblioteka Problemów Eksploatacji). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7204-613-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Pomiary odkształceń(naprężeń) w elementach koła pędnego na obiekcie rzeczywistymStrains (strengths) measurements of koepe pulley of winding gear on real object / Stanisław WOLNY, Stanisław DZIK, Sławomir BADURA // W: Výzbroj a technika pozemných síl 2008 [Dokument elektroniczny] : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Liptovský Mikuláš, 12.–13. november 2008 : zborník príspekov = Armament and technics of land forces 2008 : 14th international scientific conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. CD-ROMu.. — e-ISBN: 978-80-8040-356-0. — S. 204–211. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 211, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Pomiary sił w elementach górniczego urządzenia wyciągowegoMeasurement of forces in elements of mining hoist / WOLNY Stanisław, DZIK Stanisław, Nikolin Przemysław // W: XXII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego = 22\textsuperscript{nd} Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Jachranka, 18–21 października 2006. — [Warszawa : Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej], [2006]. — S. 481–486. — Bibliogr. s. 486, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przyrząd do usuwania nadmiaru smaru z lin nośnych i wyrównawczych górniczych urządzeń wyciągowychDevice for removal of excessive lubricant from hoisting and balancing ropes in the mine hoisting machines / Stanisław WOLNY, Janusz Hryciuk, Stanisław DZIK // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2005 R. 23 nr 3, s. 31–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Summ.. — tekst: http://komag.eu/files/MG/2005/3/MG_2005-3.pdf

 • słowa kluczowe: górnicze urządzenie wyciągowe, liny nośne, liny wyrównawcze, usuwanie nadmiaru smaru z lin, urządzenie do usuwania nadmiaru smaru z lin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: