Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Borczak, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7094cb878c28a0473c3e33

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
2
 • Origin of sulfates in groundwaters in Silesian-Cracovian $Zn-Pb$ mines / S. Hałas, [et. al.], J. MOTYKA, [et al.], S. BORCZAK, W. KNAP, [et al.] // W: V Isotope Workshop : 1–6 July 2000, Kraków, Poland : book of abstracts / red. Mirosław Zimnoch, Przemysław Wachniew ; European Society for Isotope Research. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, 2000. — ISBN10: 83-912388-8-1. — S. 72–74. — Bibliogr. s. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Prędkość migracji zanieczyszczeń w strefie aeracji utworów szczelinowo-krasowych zrębu ZakrzówkaContaminant transport velocity through unsaturated zone of fissured-karstic formation of the Zakrzówek horst / Jacek MOTYKA, Stanisław BORCZAK, Andrzej GÓRNY, Beata KLOJZY-KARCZMARCZYK, Wiesław KNAP, Kazimierz RÓŻKOWSKI // W: Prędkość migracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie badań polowych i laboratoryjnych : projekt badawczy KBN nr 9T 12B 012 10 = The velocity of contaminant transport through unsaturated zone from field and laboratory experiments / red. Antoni S. Kleczkowski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : [s. n.], 1999. — S. 69–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Własności hydrogeologiczne matrycy skalnej wapieni górnojurajskich Wyżyny Krakowskiej w świetle badań laboratoryjnychHydrogeological properties of rock matrix of the Upper Jurassic limestones of the Cracow Upland in the light of laboratory investigations / Jacek Różkowski, Jacek MOTYKA, Stanisław BORCZAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 1 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 253–256. — Bibliogr. s. 256, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wstępna ocena własności hydrogeologicznych matrycy dewońskich skał węglanowych (Góry Świętokrzyskie)A preliminary estimate of matrix hydrogeological properties in carbonate Devonian rocks of the Holy Cross Mountains / Bartłomiej Rzonca, Stanisław BORCZAK, Jan Prażak // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 1 / red. Halina Piekarek-Jankowska, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 211–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wyniki badań składu chemicznego wód podziemnych z sieci monitoringowej w rejonie kopalni wapienia „Tarnów Opolski”Groundwater chemistry results from monitoring network in the vicinity of the “Tarnów Opolski” limestone open-pit / Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Stanisław BORCZAK, Maciej Roland Rossa // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń, T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 771–776. — Bibliogr. s. 776, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: