Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Barycz, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza stanu technicznego i zakresu uszkodzeń budynków na terenie górniczym LGOMA comparative analysis of technical wear and the scope of damage of buildings in the Legnica-Głogów copper mining district / Aleksander WODYŃSKI, Stanisław BARYCZ // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — S. 715–726. — Bibliogr. s. 725, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza stanu bezpieczeństwa dwóch budynków zagrożonych reaktywacją starych zrobów górniczychSafety analysis of two buildings threatened by reactivating of old mining workings / Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Karol FIREK, Aleksander WODYŃSKI // W: REMO 2000 : problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych : IX konferencja naukowo-techniczna : Wrocław–Szklarska Poręba, 7–9 grudnia 2000 = REMO 2000 : renovation problems in buildings and historical monuments : IX science and technology conference. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2000. — ISBN10: 83-7125-073-8. — S. 125–132. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of the causes of damage suffered by concrete at the slag granulation facility / Stanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // W: Failures of concrete structures : proceedings of 9th the international EXPERTCENTRUM conference : Bratislava, Slovakia September, 5–September, 7, 2001 / ed. E. Jávor. — Bratislava : EXPERTCENTRUM, 2001. — (Proceedings / EXPERTCENTRUM ; 9). — S. 165–170. — Bibliogr. s. 170, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania i rekonstrukcja obiektów granulacji żużlaInvestigations and repairing of slag granulation structures / Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // W: Awarie budowlane : XX [dwudziesta] konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje 22–26 maja 2001 : referaty, T. 1 / red. Maria Kaszyńska ; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001. — Dod. ISBN: 8388764357. — ISBN10: 8388764306. — S. 125–132. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Durability of reinforced concrete cylindrical chimneys / Stanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Wojciech KOCOT // W: Quality and reliability in building industry : II. [Second] international scientific conference : Levoča, October 24–26, 2001 : proceedings / Technical University of Košice. Faculty of Civil Engineering [et al.]. — Košice : Technická univerzita. Stavebná fakulta, 2001. — Na okł także tyt. w j. słow.: Kvalita a spol'ahlivosť v stavebníctve : II. medzinárodná vedecká konferencia : zborník. — Opis częśc. wg okł.. — S. 21–26. — Bibliogr. s. 26, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Działalność naukowo-badawcza Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa[Scientific and research activities of the Department of Engineering Surveys and Building] / Jan GOCAŁ, Stanisław BARYCZ // W: „Nauka i technika w rozwoju geodezji oraz inżynierii środowiska” : sesja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia AGH : Kraków, 24–25 czerwiec 1999 = Science and technology in development of geodesy and environmental engineering” : scientific meeting celebrating the 80\textsuperscript{th} anniversary of the University fundation / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — [Kraków : AGH], [1999]. — ISBN10: 83-906804-6-7. — S. 47–51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Evaluating damage to a typical precast warehouse buildingOcena uszkodzeń typowej prefabrykowanej hali magazynowej / Karol FIREK, Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Michał WITKOWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 25–34. — Bibliogr. s. 34, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.3/geom.2013.7.3.25.pdf

 • słowa kluczowe: ocena stanu technicznego budynku, uszkodzenia budynku, hale żelbetowe prefabrykowane, bezpieczeństwo konstrukcji

  keywords: evaluating technical condition of building structures, damage of building, warehouse building in the reinforced concrete precast technology, safety of structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.3.25

8
 • Industrial reinforced concrete chimneys resistance to the influence of mining activitiesOkreślenie odporności na wpływy górnicze żelbetowych kominów przemysłowych / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 803–817. — Bibliogr. s. 816–817

 • keywords: reinforced concrete chimneys, safety, influence of mining exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • O anomaliach zaobserwowanych w rejonach występowania poziomych odkształceń ściskających[Anomalies observed in regions of occurrence of horizontal compression strains] / Stanisław BARYCZ, Aleksander WODYŃSKI // W: IV [Czwarte] Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej : Rytro, 24–27 września 1997 r. / Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie [etc.]. — [Kraków : AGH], [1997]. — S. 331–341. — Bibliogr. s. 341, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • O posadowieniu żelbetowego komina w zwartej zabudowie elektrowniOn foundation of reinforced concrete chimney within the power plant compact building / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // W: Problemy eksploatacji, remontów i wznoszenia budowlanych obiektów energetycznych : II [druga] konferencja naukowo-techniczna = Problems concerning realization, exploitation and repairs of power engineering building objects. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; 78) ; (Seria: Konferencje ; 27). — S. 11–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • O uszkodzeniach budynków spowodowanych nieciągłymi deformacjami terenuAbout damages of buildings causes by discontinuous deformation of area / Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 1999 t. 55 nr 12, s. 12–17. — Bibliogr. s. 17, Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena stopnia destrukcji betonu i żarobetonu żelbetowego komina cylindrycznegoEvaluation of destruction in concrete and heat-resisting concrete used in reinforced concrete chimney structure / Stanisław BARYCZ, Marek GAWLICKI, Wojciech KOCOT // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2000 t. 5 z. 1, s. 137–151. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena wpływu eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowychMining eksploitation effect safety of industrial reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: Budownictwo w energetyce = Building engineering in energetics / pod red. Jerzego Hoły, Eugeniusza Hotały. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; 90. Studia i Materiały ; ISSN 0137-6241 ; 19). — S. 15–24. — Bibliogr. s. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • Określenie odporności na wpływy górnicze żelbetowych kominów przemysłowychEvaluation of resistance to mining influence of industrial reinforced concrete chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 7–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Problemy diagnostyki i rekonstrukcji wysokich żelbetowych kominów przemysłowychProblems of diagnostics and reconstruction of high reinforced concrete industrial chimneys / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — ISBN10: 8391179982. — S. 67–76. — Bibliogr. s. 75–76., Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Problemy wyburzeń zużytych technicznie kominów żelbetowychProblem of demolition of high reinforced concrete chimneys in power plants / Stanisław BARYCZ, Leszek Hawro, Rajmund ORUBA, Ryszard Ratajczak // W: Budownictwo w energetyce : IV konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, Bogatynia, Złotniki Lubańskie 26–28 maja 2004 r. = Building engineering in power industry : the 4th conference / IB PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2004. — (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 84) ; (Seria: Konferencje ; nr 32). — S. 19–26. — Bibliogr. s. 26, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Problemy zagrożenia azbestem w trakcie remontów kominów przemysłowych[Problems of hazard during repair works of industrial chimneys] / Stanisław BARYCZ // W: Zagrożenie azbestem podczas remontów i modernizacji chłodni kominowych i kominów : uwarunkowania techniczne i prawne : materiały seminarium szkoleniowego : Kraków, 15–16 czerwca 2000 / pod red. Jerzego Dyczka, Waldemara Pichóra ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Zakład Materiałów Budowlanych. — Kraków : AGH, 2000. — Program PHARE SCI-TECH II. Reforma Sektora Nauki i Technologii. Podprojekt PL 9611.0206 „INNOWACJE”. — S. 81–90. — Bibliogr. s. 89–90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Problemy związane z posadowieniem sześcioprzewodowego komina przemysłowegoThe foundations of a six-flue industrial chimney / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // Problemy Projektowe Przemysłu i Budownictwa : czasopismo naukowo-techniczne. — 2000 R. 47 nr 2, s. 55–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Propozycja oceny stopnia zagrożenia zabudowy powierzchni podtopieniami związanymi z likwidacją zakładu górniczegoThe proposal of the assessment of hazard to surface structures by flooding associated with the liquidation of a mine / Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2016 t. 67 nr 2, s. 169–171. — Bibliogr. s. 171

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Przebudowa znacznie uszkodzonego żelbetowego komina H=180 m w elektrociepłowniRebuilding of damaged reinforced concrete chimney H=180 m at heat and power plant / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Leszek Hawro // W: Awarie budowlane : XX [dwudziesta] konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje 22–26 maja 2001 : referaty, T. 1 / red. Maria Kaszyńska ; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001. — Dod. ISBN: 8388764357. — ISBN10: 8388764306. — S. 133–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przyczyny uszkodzeń i przyspieszonego zużycia żelbetowego zbiornika koncentratu rudy miedziThe reasons of damages and accelerated technical wear of reinforced concrete conteiner of copper concentrate / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Marian Świerczek // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 2, s. 195–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przykład modernizacji znacznie zużytego żelbetowego komina przemysłowego[The example of modernization of significantly worn reinforced concrete industrial chimneys] / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2010 nr 5, s. 55–58. — Bibliogr. s. 58. — VII konferencja naukowo-techniczna „Budownictwo w energetyce” : Złotniki Lubańskie 11–14 maja 2010. — Warszawa : Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Przystosowanie istniejących kominów żelbetowych w elektrowniach do odprowadzania odsiarczonych spalinAdaptation of existing reinforced concrete chimneys in power plants to carry out desulphurizated flue gas / Stanisław BARYCZ, Rajmund ORUBA, Aleksander WODYŃSKI // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 1999 t. 4 z. 2, s. 365–375. — Bibliogr. s. 375, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: