Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Bach, dr inż.

adiunkt

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ka, * Katedra Automatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza przyczyny zakłóceń w pracy elektrofiltru przy spalaniu w kotle gazu odpadowego z wydziału kaprolaktamu zakładów azotowychThe analysis of the causes of interference in operation of electrostatic precipitators during fireing in steam boiler of flue gases from production department of kaprolaktam of nitrogen plants / Henryk SZWED, Stanisław BACH // Problemy Projektowe Przemysłu i Budownictwa : czasopismo naukowo-techniczne. — 2001 R. 47 nr 2, s. 52–54. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania laboratoryjne i przemysłowe warstwy pyłu w elektrofiltrach suchych[Laboratory and industrial experiments layer of dust in ESP] / Stanisław BACH // W: Elektrofiltry 2000 : V konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–16 września 2000. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2000. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 83-913400-4-X. — S. 45–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania nad przyczynami niskich skuteczności odpylania w elektrofiltrach suchych[The investigations in to resous of low efficiency ESP] / Henryk SZWED, Stanisław BACH // W: Elektrofiltry 2002 : VI [szósta] konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 19–21 września 2002 r. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki], [2002]. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — S. 131–137. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Fizyczne podstawy działania elektrofiltrów[Physical principles of working ESP] / Stanisław BACH, Henryk SZWED // W: Elektrofiltry 2002 : VI [szósta] konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 19–21 września 2002 r. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki], [2002]. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — S. 11–19. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Konstrukcje, zasilanie i sterowanie elektrofiltrów[Constructions, supply and steering of electrofilters] / Henryk SZWED, Stanisław BACH // W: Elektrofiltry'96 : IV konferencja naukowo-techniczna : Bełchatów, 5–7 wrzesień 1996 : materiały konferencyjne / Polski Komitet Elektrostatyki SEP, Elektrownia Bełchatów, Zakłady Naukowo-Techniczne „PROTEKO”. — Kraków : ZNT „PROTEKO”, 1996. — S. 13–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kryteria doboru elektrycznych parametrów pracy elektrofiltrów suchych[Criteria of selection electric of working parameters of ESP] / Stanisław BACH // W: Elektrofiltry 2000 : V konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–16 września 2000. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2000. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 83-913400-4-X. — S. 25–29. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Laboratorium elektrofiltrów Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska w pracach badawczych i dydaktyce[Laboratory of ESP in Environments Protection Department in University of Mining and Metallurgy] / Stanisław BACH, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK // W: Elektrofiltry 2002 : VI [szósta] konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 19–21 września 2002 r. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki], [2002]. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — S. 41–49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Laboratorium Elektrofiltrów Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska w pracach badawczych i dydaktyce : rola laboratorium w badaniach nad odpylaniem elektrostatycznym[The Depeartment of Technological and Environmental Protection Devices electro precipitator laboratory in researches and learning : the role of laboratory in research into dedusting] / Stanisław BACH, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2003 nr 113, s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Odpylanie spalin z kotłów dwupaliwowych w zakładach hutniczychDedusting of combustion gases out of double fuel boilers in metallurgical works / Henryk SZWED, Stanisław BACH // Problemy Projektowe Przemysłu i Budownictwa : czasopismo naukowo-techniczne. — 2001 R. 48 nr 1, s. 9–13. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Odpylanie spalin z taśm spiekalni rud żelaza[Deduster of flue gases from sintering plant of iron ore] / Stanisław BACH, Henryk SZWED // W: Elektrofiltry 2002 : VI [szósta] konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 19–21 września 2002 r. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki], [2002]. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — S. 207–212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pomiary rezystywności pyłu w wybranych procesach technologicznych[The investigations into resistivity of dust in technological processes] / Stanisław BACH, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK // W: Elektrofiltry 2002 : VI [szósta] konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 19–21 września 2002 r. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki], [2002]. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — S. 147–153. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Praca elektrofiltrów przy odpylaniu gazów powstałych ze spalania węgla z Zagłębia LubelskiegoOperation of electrostatic precipitators during the dedusting of gases from coal burning from Lublin coal-basin / Hanryk SZWED, Stanisław BACH // Problemy Projektowe Przemysłu i Budownictwa : czasopismo naukowo-techniczne. — 2001 R. 47 nr 2, s. 48–51. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Problemy regeneracji elektrod w elektrofiltrach suchych[The problems of regeneration of the electrodes in ESP] / Stanisław BACH // W: Elektrofiltry 2002 : VI [szósta] konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 19–21 września 2002 r. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki], [2002]. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — S. 31–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Procesy fizyczne zachodzące w elektrofiltrach w teorii i praktyce[Physical processes in electrofilters in theory and practice] / Stanisław BACH // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2004 nr 9, dod. Ochrona Środowiska, s. 3–4. — Bibliogr. s. 4, Streszcz.. — Elektrofiltry 2004 : VII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–18 września 2004. — [Kraków : NOT SIGMA, 2004]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rezystywność pyłu w elektrofiltrach[Resistivity of dust in ESP] / Stanisław BACH, Ryszard MACHNIK // W: Elektrofiltry 2002 : VI [szósta] konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 19–21 września 2002 r. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki], [2002]. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — S. 139–145. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Skuteczność teoretyczna i rzeczywista elektrofiltru[Theoretical and actual effectiveness of the electrofilter] / Stanisław BACH, Ryszard MACHNIK, Bolesław KARWAT, Edward WOJNAR // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2004 nr 9 dod.: Ochrona Środowiska, s. 4–6. — Bibliogr. s. 6, Streszcz.. — Elektrofiltry 2004 : VII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–18 września 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ spalania opon samochodowych w piecu obrotowym cementowni na pracę elektrofiltruThe effect of burning of used car tyres in the rotary klin at a cement plant upon the operation of the electrostatic precipitator / Henryk SZWED, Stanisław BACH, Ryszard MACHNIK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2000 R. 5/67 nr 1, s. 27–28. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wybrane problemy elektryczne w elektrofiltrach suchych[Selected electrical problems in ESP] / Stanisław BACH // W: Elektrofiltry'96 : IV konferencja naukowo-techniczna : Bełchatów, 5–7 wrzesień 1996 : materiały konferencyjne / Polski Komitet Elektrostatyki SEP, Elektrownia Bełchatów, Zakłady Naukowo-Techniczne „PROTEKO”. — Kraków : ZNT „PROTEKO”, 1996. — S. 115–122. — Bibliogr. s. 122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wybrane problemy zasilania elektrofiltrów wysokim napięciem[The choice of problems in high voltage supply of ESP] / Stanisław BACH // W: Elektrofiltry 2002 : VI [szósta] konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 19–21 września 2002 r. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki], [2002]. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — S. 57–63. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zasady sterowania procesem odpylania w elektrofiltrze[The rules of steering the dust extraction process in the electrofilter] / Ryszard MACHNIK, Stanisław BACH, Bolesław KARWAT, Edward WOJNAR // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2004 nr 9 dod.: Ochrona Środowiska, s. 31–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz.. — Elektrofiltry 2004 : VII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–18 września 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: